Jump to content

02.Общия окултен клас - качен на 17.03.2019


1 Screenshot

About This File

 

Общ Окултен клас

 1. Беседи от Учителя, държани в Окултната школа на Всемирното Бяло Братство (1920), София 1920, Съдържание
 2. Окултни лекции , дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство. I школна година(1922), София 1922, Съдържание
 3. Трите живота, ООК I (1922) (нова редакция на Окултни лекции I школна година), София 1942, 19932 , Съдържание
 4. Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство . II година (1922-23), Русе 1922-23, Съдържание
 5. Окултни лекции на Общия окултен клас. III години (1923-24), Русе 1923 24, Съдържание
 6. Високият идеал, беседа (11.09.1923), Свищов 1923, София 19262, 19273, 19484 , Съдържание
 7. Окултни лекции на Общия окултен клас. IV година (1924-25), Русе 1924-25, Съдържание
 8. Козативни сили, ООК V/1 (1925-26), София 1930, 19962 , Съдържание
 9. Светлина на мисълта, ООК V/2 (1925-26), София 1930, 19962 , Съдържание
 10. Условия за разумния човек, ООК V/3 (1925-26), София 1930, Съдържание
 11. Отношение на простите истини към човека , OOK VI/1 (1926-27), София 1933,19932, Съдържание
 12. Човешкият дух, беседа ООК (03.11.1926), София 1948
 13. Неразрешеното, OOK VI/2 (1926-27), София 1933, Съдържание
 14. Възможни постижения , ООК VI/3 (1926-27), София 1934,19952, Съдържание
 15. Четирите кръга, ООК VI/4 (1926-27), София 1934, Съдържание
 16. Великото и красивото, ООК VII/1 (1927-28), София 1935, Съдържание
 17. Малки и големи придобивки , ООК VII/2 (1927-28), София 1936, Съдържание
 18. Добри и лоши условия, ООК VII/3 (1927-28), София 1937,19952, Съдържание
 19. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК VII, 22 беседа (21.03.1928,София 1928,19282[1]
 20. Ключът на живота, ООК VIII/1 (1928-29), София 1937, 19932, 19943, Съдържание
 21. Смени в природата, ООК VIII/2 (1928-29), София 1938, Съдържание
 22. Форми в природата, ООК VIII/3 (1928-29), София 1938, Съдържание
 23. Определени движения, ООК VIII/4 (1928-29), София 1939, Съдържание
 24. Естествен ред на нещата, OOK IX/1 (1929-30), София 1939, Съдържание
 25. Степени на съзнанието, OOKIX/2 (1929-30), София 1939, 19942, Съдържание
 26. Доброто оръжие, ООК IX/3 (1929-30), София 1939, 19942 , Съдържание
 27. Божият Глас, ООК Х/1 (1930-31), София 1940, 19932 , Съдържание
 28. Просветено съзнание, ООК Х/2 (1930-31), София 1940, Съдържание
 29. Реалности и сенки, ООК Х/З (1930-31), София 1941, 19942, Съдържание
 30. Събуждане, ООК XI/1 (1931-32), София 1944, 19942 , Съдържание
 31. Законът и Любовта, ООК XI/2 (1931-32), София 1936, Съдържание
 32. Начало на мъдростта, ООК XI/3 (1931-32), София 1947, 19932, Съдържание
 33. Новата мисъл , ООК ХII/1 (1932-33), София 1947, 19932, Съдържание
 34. Работа на природата. ООК XII/2 (1932-33), София 1948, Съдържание
 35. Трите посоки, ООК XII/3 (1932-33), София 1948, Съдържание
 36. Новият ден (Налягане, напрежение, разумност), беседа (17.01.1940 ООК) София. 1940,19942
 37. Новият светилник, ООК XXIII (1943-44), София 1946, 19962, Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

 

 

 1. Трите живота - Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 2. Абсолютна справедливост - Книгата 1924-1925г. (от първите издания)
 3. Истинската реалност Книгата 1928 1929г. (от първите издания)
 4. Степени на съзнанието - Книгата 1929 -1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 5. Доброто оръжие - Книгата 1930г. (Нередактирани от стенограми) Втори вариант (има първо издание)
 6. Събуди се Книгата 1931-1931г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 7. Новата мисъл Книгата 1932- 1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Вечният порядък - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми)
 9. Ако говоря - том І - Книгата 1934-1935 (Нередактирани от стенограми)
 10. Ако говоря - том ІІ - Книгата1934-1935 (Нередактирани от стенограми)
 11. Петте врати Книгата 1935- 1936(Нередактирани от стенограми)
 12. Запалена свещ - Книгата 1936-1937г (Нередактирани от стенограми)
 13. Божественият импулс - Книгата 1937-1938г. (Нередактирани от стенограми)
 14. Слава Божия, царството Божие и волята Божия - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 15. Силата на мисълта - Книгата 1938-1939г.(Нередактирани от стенограми)
 16. Единственото богатство - Книгата 1939- 1940г. (Нередактирани от стенограми)
 17. Наука за живота - Книгата 1939 1940г.(Нередактирани от стенограми)
 18. Всекий ден по една добра мисъл - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 19. Прав път - Книгата 1940-1941г.(Нередактирани от стенограми)
 20. Буден ум и будно сърце - Книгата (Нередактирани от стенограми)
 21. Великата възможност- Книгата (Нередактирани от стенограми)
 22. Двамата бакали Книгата (Нередактирани от стенограми)
 23. Трите свещи Книгата (Нередактирани от стенограми)

Общ Окултен клас

На 24 февруари 1922 г. Учителя държи лекцията Трите живота - началото на беседите пред Общия окултен клас.

Проектът Общ окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност всички лекции, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.

Лекциите, държани до 1933 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.

 

През 2002 г. са издадени два тома на 22-та година и един том от 15-та школна година. След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 366 беседи.

 1. 1 година, (1922 г.), „Трите живота“ София, ИББ. 2006 (23 беседи) Съдържание
 2. 2 година, (1922 г. - 1923 г.) "Положителни и отрицателни сили" София, ИББ, 2007 (28 беседи) Съдържание
 3. 3 година, (1923 г. - 1924 г.) "Високият идеал" София, ИББ, 2009 (38 беседи) Съдържание
 4. 4 година, (1924 г. - 1925 г.) "Абсолютна справедливост" София,ИББ, 2010. (36 беседи) Съдържание
 5. 5 година, т. I, (1925 г. - 1926 г.) "Козативни сили" София, ИББ. 2010 (32 беседи) Съдържание
 6. 6 година, т. I, (1926 г. - 1927 г.) "Простите истини"София, ИББ. 2011 (43 беседи) Съдържание
 7. 7 година, т. I, (1927 г. - 1928 г.) "Великото и красивото" София, ИББ. 2012 (38 беседи) Съдържание
 8. 8 година, т. I, (1928 г. - 1929 г.) „Ключът на живота“ София, ИББ. 2012 (52 беседи) Съдържание
 9. 9 година, (1929 г. - 1930 г.) "Естествен ред на нещата"ИББ 2013 - (51 Беседи) Съдържание
 10. 10 година,(1930 г. - 1931 г.) "Божият глас" ИББ 2013 (44 беседи) Съдържание
 11. 15 година, т. I, (1935 г. - 1936 г.) "Към Извора " София, ИББ. 2002 Съдържание
 12. 22 година "Факти, закони, принципи", том І. София, 2002 *ИББ *22 беседи * Съдържание Втори вариант
 13. 22 година "Факти, закони, принципи", том ІІ. София, 2002 *ИББ *24 беседи * Съдържание Втори вариант

 

Общ Окултен клас

 1. 2 година, (1922 г. - 1923 г.) Том 1 "Правила за окултнатта школа" "АлфаДар" 2007
 2. 2 година, (1922 г. - 1923 г.) Том 2 "Окултна музика" "АлфаДар" 2007
 3. 2 година, (1922 г. - 1923 г.) Том 3 "Качества на ума и сърцето" "АлфаДар" 2008
 4. 3 година, (1923 г. - 1924 г.) Том 1 "Високият идеал""АлфаДар" 2001 Съдържание
 5. 3 година, (1923 г. - 1924 г.)Том 2 "Приливи и отливи""АлфаДар" 2001 Съдържание
 6. 3 година, (1923 г. - 1924 г.)Том 3 "Добрите и лошите"АлфаДар" 2002
 7. 5 година, т.I (1925-1926) Козативни сили "АлфаДар" 1995 *12 беседи
 8. 5 година, т. II, (1925 г. - 1926 г.) "Светлина на мисълта" "АлфаДар" 1996 *10 беседи
 9. 5 година, т. III, (1925 г. - 1926 г.) "Условия за разумния човек" "АлфаДар" 1997 *10 беседи Съдържание
 10. 6 година, т. I, (1926 г. - 1927 г.) "Простите истини" ИК"Алфадар" 1998 *12 беседи Съдържание
 11. 14 година, т. I, (1934 г. - 1935 г.) "Милосърдие смирение и молитва " ИК "Алфадар"2003 Съдържание
 12. 14 година, т. II, (1934 г. - 1935 г.) "Песента на малката тревица" ИК "Алфадар"2004 Съдържание
 13. 14 година, т. III, (1934 г. - 1935 г.) "Божественият подтик" ИК "Алфадар"2009
 14. 19 година,т. I (1939 г. - 1940 г.) "Към обетованата земя" т.I ИК. Алфа-Дар София, 1999. Съдържание
 15. 19 година,т. II (1939 г. - 1940 г.) "Вътрешният господар"- т.II ИК. Алфа Дар 1996 г. Съдържание
 16. 19 година,т. III (1939 г. - 1940 г.) "Божественият център" - т. III ИК. Алфа Дар 1998 г. Съдържание
 17. 19 година,т. IV (1939 г. - 1940) "Пробуждане на космичното съзнание" т. IV ИК. Алфа-Дар 1998 г. Съдържание
 18. 23 година "Трите свещи" ИК. Алфа Дар 1996 *14 беседи *
 19. 23 година, (1943 г. - 1944 г.), „Новият светилник“ 1996 ИК. Алфа-Дар Съдържание

a3fc0a320d1c24689416c65d16d0c15e-.jpg

 • Like 1

×
×
 • Create New...