Jump to content

05. Съборни беседи -качен на 17.03.2019


1 Screenshot

About This File

Първи издания

 

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г.

 

СЪБОРНИ БЕСЕДИ

 1. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19..-26.08.1919 Търново), София 1919, 19962 , Съдържание
 2. Мировата Любов - Козмичната Обич, 2 съборни беседи (1919), София 1919, 19472, Берлин 19893 , Съдържание
 3. Беседи и напътвания, държани от Учителя (19.-24.08.1920 Търново),София 1920, 19962*, Съдържание
 4. Новото Човечество, съборна беседа (19.08.1920 Търново), София 1921,19472 , Съдържание
 5. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19.-25.08.1921 Търново), София 1921, 19962 , Съдържание
 6. Пробуждане на колективното съзнание, съборна беседа, (19.08.1921 Търново), София 1921, Съдържание
 7. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19.-25.08.1922 Търново), София 1922, 19962, Съдържание
 8. Новият живот, съборна беседа (19.08.1922 Търново), Търново 1922, София 19472
 9. Разумният живот, СБ (24.08-07.09.1924 София), Русе 1924, Съдържание
 10. Съзнателният живот като забава, съборна беседа (01.09.1924 София), Русе 1924
 11. Наряд и упътвания (23.-29.08.1925 Търново), София 1925, Съдържание
 12. Две свещени положения, СБ (23.08.-06.09.1925 Търново), София 1925, Съдържание
 13. Свещеният огън, СБ (22.-29.08.1926 София), София 1926, 19962, Съдържание
 14. Пътят на ученика, СБ (19.-24.08.1927 София), София 1927, 19961, Съдържание
 15. Любов към знанието, съборна беседа (21.08.1927 София), София 1927
 16. Обич към знанието, съборна беседа (21.08.1927 София), София 1927
 17. Ключът нa живота, съборна беседа (22.08.1928), София 1928
 18. По Бога направени, СБ (21.08.-22.09.1929 Рила и София), София 1929, Съдържание
 19. Абсолютна чистота, съборна беседа (21.08.1929), София 1929,Пловдив 1929, Видин 19962
 20. Линиите на природата. Светлина върху живота, съборна беседа (27.08.1929), София 1929
 21. Благословена между жените, СБ (17.-21.08.1930 Рила), София 1930, Съдържание
 22. Любов към Бога, СБ (12.-22.07.1931 Рила), София 1932, Съдържание
 23. Нашето място, СБ (30.07.-10.08.1931 Рила), София 1932, Съдържание
 24. Отиване и връщане, СБ (19.-21.08.1931 София), София 1932, Съдържание
 25. Ценното из книгата на великия живот, СБ (19.07.-24.08.1932 Рила), София 1932, Съдържание
 26. Бъдещето верую на човечеството, СБ (01.-03.09.1933 София),София 1934, 19952 , Съдържание
 27. Великото в живота, СБ (05.-15.08.1934 Витоша), София 1934
 28. Часът на любовта, СБ (19.-21.08.1934 София), София 1934, Съдържание
 29. Царският път на душата, СБ (06.08.-04.09.1935 Рила и София),София 1935, 19932 , Съдържание
 30. Да им дам живот, СБ (19.08.-22.09.1936), София 1936, Съдържание
 31. Лъчи на живота, СБ (18.07.-24.08.1937 Рила), София 1937, 19932, Съдържание
 32. Двигатели в живота, СБ (12.07.-28.08.1938 Рила), София 1938, Съдържание
 33. Езикът на Любовта, СБ (12.07.-22.09.1939 Рила и София), София 1939, Съдържание
 34. Божествен и човешки свят, СБ (23.07.-22.09.1940 Рила и София), София 1940, 19952, Съдържание
 35. Възможности за щастие, СБ (24.08.-22.09.1941 София), София 1941, 19952 , Съдържание
 36. Опорни точки на живота, СБ (21.06.-20.09.1942 Рила и София), София 1942, 19932, 19963, Съдържание
 37. Вечното благо (всички беседи от 15.08. до 03.10.1943), София 1944, Съдържание (този цикъл от беседи е сложен в "Последно слово" в каталога)

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

--------------------------------------------------------

* Второто издание е със заглавие "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя"

 

Втори вариант на списъка от първите издания

 

СЪБОРНО СЛОВО

 1. СБ "Мировата Любов и Космичната Обич" 2 беседи София, 1919,1947, Съдържание
 2. СБ 1919 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново Издадена 1919 10 беседи Съдържание
 3. СБ 1920 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново, Издадена 1920 10 беседи Съдържание
 4. СБ 1921 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново, Издадена 1921 21 беседи Съдържание
 5. СБ 1922 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново, Издадена 1922 20 беседи Съдържание
 6. СБ 1920 "Новото човечество" 4 беседи 1921, 1947 Съдържание
 7. СБ 1921 г "Пробуждане на колективното съзнание" - 1 беседа 1947 Съдържание
 8. СБ 1924 г., "Разумния живот" Русе 1924 , 4 беседи Съдържание
 9. СБ 1925 г., "Наряди и упътвания от Учителя" (1925). София, Съдържание
 10. СБ 1925 г., "Две свещени положения" 1925 г. 9 беседи, Съдържание
 11. СБ 1926 г., Свещеният огън 1926 10 беседи Съдържание
 12. СБ 1927 г., "Пътят на ученика" 1927 9 беседи Съдържание
 13. СБ 1929 г., "По Бога направени" 1929 3 беседи Съдържание
 14. СБ 1931 г., "Отиване и връщане",. 1932 3 беседи Съдържание
 15. СБ 1933 г., "Бъдещото верую на човечеството" 1934 4 беседи Съдържание
 16. СБ 1934 г., "Часът на любовта" 1934 г 4 Беседи Съдържание
 17. СБ 1936 г., "Да им дам живот" 1936 - 10 беседи Съдържание
 18. СБ 1941 г., "Възможности за щастие" 1941 21 беседи Съдържание
 19. СБ 1943 г., "Вечното благо " 1944 20 беседи Съдържание

Издания от Жануа-98

Съборни беседи

 1. Разумният живот - Книгата 1924
 2. Младежки събори - Книгата 1923 1930
 3. Втори младежки събор - Книгата 1924 (Нередактирани от стенограми)
 4. Да им дам живот - Книгата 1936
 5. Лъчи на живота - Книгата 1937
 6. Езикът на любовта - Книгата 1939
 7. Възможности на щастието - Книгата 1941
 8. Заветът на любовта - Книгата 1944
 9. Сборник Лекции - Книгата 1917-1943

Издателство Бяло Братство

Съборни Беседи

 1. Веригата на Божествената Любов 1903 –1915 - Издадена 2007 Съдържание
 2. Мировата Любов1919 –1921 - Издадена 2008 Съдържание
 3. Аз съм истинската лоза 1922 - Издадена - Варна "Роял 77" 1992г. Съдържание
 4. Новият живот 1922 –1924 - Издадена 2009 Съдържание
 5. Свещеният огън 1925 –1926 - Издадена 2009 Съдържание
 6. Пътя на ученика 1927 -1930 - Издадена 2010 Съдържание
 7. Книгата на великия живот 1932 –1934 - Издадена 2008 Съдържание
 8. Царският път на душата 1935 –1936 - Издадена 2009 Съдържание
 9. Лъчи на живота 1937 –1938 - Издадена 2010 Съдържание
 10. Езикът на любовта 1939 -1940 - Издадена 2010 Съдържание
 11. Възможности за щастие 1941 -1943 - Издадена 2011 Съдържание
 12. Магическата сила на любовта СБ (15.08.1940), София 1993
 13. Израил и българин, НБ (08.09.1940), София 1995

Съборни Рилски беседи

 1. Любов към Бога, 1931 беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера (през лятото на 1931), Издадена 2005 - Съдържание

×
×
 • Create New...