Jump to content

04. Утринни слова -качен на 17.03.2019


1 Screenshot

About This File

Пакета съдържа следните файлове. Възможно е скоро да се качи отново, като се добавят файлове.

 

 

УТРИННИ СЛОВА

 

Утринни слова от изданията до 1950 г.

 

 

Първа година (1930-1932), Съдържание

Втора година (1932-1933), Съдържание

Трета година (1933-1934), Съдържание

Четвърта година (1934-1935), Съдържание

Пета година (1935-1936), Съдържание

Шеста година (1936-1937), Съдържание

Седма година (1937-1938), Съдържание

Тринадесета година (1943-1944), Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието. Добавена е само датата на второто издание - "Ликвидация на века" - 1998 г.

 

Каталога на "Жануа-98"

 

Утринни Слова

 1. Абсолютна истина - Книгата 1930-1932г. (от първите издания)
 2. Ново разбиране - Книгата 1932г. (от първите издания)
 3. Сеятелят - Книгата1932-1933г. (от първите издания)
 4. Дреха на живота - Книгата 1933г. (от първите издания)
 5. Новото разбиране на връзката в живота - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 6. Учение и работа - Книгата 1934-1935г. (от първите издания)
 7. Ценната дума - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Трите родословия - Книгата 1935-1936г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 9. Аз го създадох том 1- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Аз го създадох том 2- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 11. Ликвидация на века- Книгата 1937-1938г. (от първите издания)
 12. Красотата на душата- Книгата1937-1938г. (от първите издания)
 13. Добрият език - Книгата 1938-1939г (Нередактирани от стенограми)
 14. Изпитът на любовта - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 15. Съгласуване на мислите - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 16. Последното добро - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 17. Близо и далеч - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 18. Важни и належащи неща - Книгата 1942-1943г, (Нередактирани от стенограми)
 19. Плодовете на любовта- Книгата1942-1943г. (Нередактирани от стенограми)
 20. Новото начало- Книгата от 1944 г. ; Книгата на Жануа, 2007(Нередактирани от стенограми)

Утринни Слова Издателство "Бяло Братство"

 

На 21 септември 1930 г. Учителя държи беседата Абсолютната истина, а през следващите две години в неделните утрини изнася още 15 кратки слова. Оформени като част от лекциите на Учителя, от есента на 1932 г. до януари 1944 г. тези слова се изнасят всяка неделя преди изгрев; така се ражда цикълът Утринно слово.

 

Проектът Утринно слово на Издателство Бяло Братство предвижда то да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 12 тома.

 

Досега са издадени пет тома, съдържащи беседите от 21 септември 1930 г. до 20 септември 1936 г.

 

Преди този проект има други издания на "Бяло Братство" в интервала между 1994 г. и 2000 г.

 1. „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 2012, Съдържание
 2. „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 1994 г.
 3. „Сеятелят“ , УС 2-ра година, (1932-1933) ,40 беседи Изд. 2012, Съдържание
 4. „Сеятелят“ , УС 2-ра година, т.II (1932-1933) ,13-27 беседа Изд. 1996,
 5. „Ново разбиране за времето , УС 3-та година, (1933-1934) - 48 беседи Изд. 2012, Съдържание
 6. „Ново разбиране за времето , УС 3-та година, т.I (1933-1934) - 1-20 беседа Изд. 1996
 7. „Младият, възрастният, старият , УС 3-та година, т.II (1933-1934) - 21-48 беседа Изд. 1996
 8. „Учение и работа“ , УС 4-та година, т. I, (1934-1935) - 41 беседи Изд. 2013, Съдържание
 9. "Топлината на Любовта" , УС 5-та година, (1935-1936) - 34 беседи Изд. 2013, Съдържание
 10. „Старото отмина“, УС 6-та година, (1936-1937 г.) - 35 беседи Изд. 2013 г. Съдържание
 11. „Старото отмина“, УС 6-та година, т.II, (1937 г.) - 20 беседи Изд. 1999 г. Съдържание
 12. „Ликвидация на века“, УС 7-ма година, (1937-1938г.) - 39 беседи, Изд. 2014 г.
 13. „Ликвидация на века“, УС 7-ма година,т.I, (1937-1938г.) - 1-18 беседa Изд. 1998 г. Съдържание
 14. „Красота на душата“, УС 7-ма година,т.II, (1937-1938г.) - 19-39 беседa Изд. 1998 г.
 15. „Първият момент на Любовта“ УС , т.I, 9-та година, (1939-1940) - 1-18 беседа Изд. 1997 Съдържание
 16. „Обичайте и радвайте се!“ УС, т.II, 9-та година, (1939-1940) - 18-36 беседа Изд. 1997 Съдържание
 17. „Последното добро“ УС , т.I, 11-та година, (1941-1942) - 1-15 беседа Изд. 1997
 18. „Близо и далече“ УС , т.II, 11-та година, (1941-1942) - 16-30 беседа Изд. 1997
 19. „Важни и належащи неща“ УС, т.I, 12-та година, (1942-1943) - 1-17 беседа Изд. 1997
 20. „Плодовете на Любовта“ УС, т.II, 12-та година, (1942-1943) - 18-34 беседа Изд. 1997
 21. „Новото начало“ УС, 13-та година, (1943-1944) - 13 беседи, Изд. 2000 Съдържание

×
×
 • Create New...