Jump to content

03.Беседи и напътствия държано от Учителя, дадени през 1920 г

1 Screenshot

Съдържание

Беседи и напътствия

държано от Учителя,

за учениците и слушателите на

"Бялото Братство" на събора през лятото на 1920г.

в гр. В.- Търново

(19-24 август).

 

 

Съдържание:

 

Първи ден - 19 август

Път, Истина и Живот

Новото човечество

Беседа за учителите и майките като възпитатели

 

Втори ден - 20 август

Сутрешен наряд, 20 август

Мерило за правилно разбиране

Необходими условия за ученика

 

Трети ден - 21 август

Сутрешен наряд, 21 август

Идване и възприемане на Духа

 

Четвърти ден - 22 август

Сутрешен наряд, 22 август

Работа за през годината

 

Пети ден - 23 август

Сутрешен наряд, 23 август

Работа на учениците

Гимнастически упражнения

Работа върху чистотата и самообладанието

 

Шести ден - 24 август

Сутрешен наряд, 24 август

Големец и слуга
×