Jump to content

1927_04_24 Великденски подарък / Хигиенични правила


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Йордан Стоянов,

Аудио - чете Митко Ненков

Хигиенични правила / Великденски подаръкъ(Беседата за четене в стар правопис)

Архивна единица

(Извънредни Беседи, 24.04.1927 Неделя, Търново)

От книгата "Разумният живот. Тритѣ основи на живота." 8 беседи от различни класове

Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

От книгата "Тихият глас". Извънредни беседи от Учителя 1924 - 1930 г.

Първо издание. София, 1997, ИК "Всемир"

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

Великденски подарък

24.04.1927 г, неделя, Великден, В.Търново

Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото има човек, трябва да се тури в действие.

Сега за вас, младежите, могат да се правят големи реформи. Ако вие не се свържете със законите на Природата, ще имате същите резултати както възрастните. Трябва да започнете с тялото си. Например, знаете ли какво е набиране на пикочна киселина в човешкия организъм или какво е слабо дишане. После, знаете ли на какво се дължи оная вътрешна инертност, онзи мързел у човека. Има един „Свещен” мързел у човека. Хората го наричат свещена почивка или свещен покой, да няма мъчнотии и страдания. Човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие. И тъй, на вас, младите, казвам – за да бъдете силни и здрави, трябва да използвате сутрешния въздух и слънчевите лъчи. Защото утре, като заболее човек, той може 10-20 лекари да вика, но положението няма да се подобри. Ще мине година, две, три и той ще изгуби способността да се учи и да бъде сръчен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са турени да пазят от болести човека, но до днес не са успели.

Животът на човека трябва да се измени коренно. Аз забелязвам по вашите лица, по строежа на кръвоносните съдове, една неправилност. Млади хора, на 22 години, а имате едно преждевременно остаряване и това преждевременно остаряване произтича от натрупване на известно количество пикочна киселина и отрови в организма на човека. После, набирането на вар. Тази вар се втвърдява в организма и се образува склероза. Артериите се втвърдяват, вените, мозъкът, не може да мисли. Дробовете се втвърдяват и най-сетне целият организъм и човек заминава за другия свят.

Старите хора казват, че човек не трябва много да мисли. Човек като говори, в тона има склероза. Ама трябва да ядем всичко, каквото намерим. В такъв случай храната е само приток за ускоряване на тези болестни състояния. За да яде правилно човек, в яденето трябва да вземе участие целият организъм, умът, сърцето, волята и всяка клетка.

Живата природа е направила къщата на човека с много прозорци. Турила е милиарди прозорци, през които да прониква прана и жизнена енергия, за да се обновява постоянно организмът на човека. Тези прозорци трябва да бъдат чисти и отворени, а не задръстени.

Натрупването на прах става не само по кожата, но и във вътрешните органи чрез натрупване на киселини и отрови. И ако у вас няма една трезва мисъл, казвам ви, става едно вътрешно подпушване на клетките и на порите.

Та, първото нещо, трябва да отворим порите на тялото, а тези пори се отварят чрез вода. Най-първо ще научите магнетическото свойство на водата. Без вода не може да има никаква култура. Сега, вие, младите, знаете ли колко вода трябва да употребявате? Тя е проводник на магнетизма. Когато изучавате темпераментите, забелязвате, че у нервните хора кожата става суха. В сухите хора стават бързи изпарения, вследствие на което тази влага в организма изчезва. При силните изпарения се ражда сухият темперамент. Човек става нервен, неспокоен, не може да спи спокойно, не може да мисли спокойно. Затова ще употребявате вода. При това водата, която трябва да остане във вашия организъм, трябва да бъде най-чистата вода. Има известни мускули, известни части на тялото, които трябва да бъдат абсолютно чисти. Човек трябва да бъде абсолютно чист, за да може тази вода да се филтрира. Ако това филтриране става неправилно, тогава всички нечистотии от храната проникват в кръвните клетки или във водно, или в газообразно състояние. Тези газове преминават през порите на тъканите на целия организъм. После започват да се сгъстяват и образуват чувствителни втвърдявания. Ето защо е необходима водата, за да изхвърли тези нечистотии.

Сега, да се освободите от тези мисли, симптомите на болестите, ще мислите за благотворното влияние на водата. Аз не обичам да говоря за лошите влияния, за да не се запечатат в съзнанието ви и дето ходите, постоянно да мислите за болестите. Но казвам сега на вас, през този сезон, от Великден нататък, всяка сутрин излизайте всред природата и употребявайте най-малко един-два часа в дълбоко дишане, в приемане на вода и храна с най- добри мисли. Ако искате да бъдете здрави и силни, туй ще правите всеки ден. Като се върнете у дома, ще започнете една сериозна работа, ще учите. Непременно ще го направите.

Научете се да дишате правилно, широко и дълбоко! Като ви наблюдавам някой път, мисля, че миришете някое цвете, a вие дишате. Не всеки от вас може да диша дълбоко. Научете се да бъдете господари, да управлявате своето дишане. Някой път усещате като че ли някой ви противодейства. За да бъде дишането ви пълно, трябва да си отворите всички пори. А това ще стане чрез водата.

Дишането не трябва да става само чрез дробовете, но и чрез кожата и чрез всяка една клетка – туй е здрав човек. Според ирисовата диагноза, всички болести започват от там, че порите на човека са запушени и заболяват известни органи. С тия нечистотии се запушват каналите на гръбначния стълб. Щом се запушат тия каналчета, жизнеността на човека се губи. Живата енергия, която трябва да освежи организма, идва от гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има такова свойство да поддържа праната или жизнената енергия от въздуха и да я предава на целия организъм. Вие знаете как става това и в растенията – осмоза и всмукване. Природата има един процес, който предава, дтуг, който приема. Има известни енергии, които текат към центъра, а други – от центъра навън. И там, където се срещнат тези енергии, се образува тази деятелност на живота. Щом туй вътрешно течение се подпуши, тогава се образуват тези болестни състояния – нервност, съмнение, подозрение. После става подпушване на кръвообращението или в артериалната, или във венозната системи. В артериите няма достатъчно чиста кръв за хранене, а вените са подпушени изцяло. Нечистотиите, вместо да се изхвърлят навън, остават в кръвта и сега млади хора на 25 години, у тях има едно натрупване на нечистотии. Това натрупване не е органическа жива материя, но това са слоеве на мзнини, непотребни полуорганични вещества, които при най-малки условия дават възможност на различни микроби да навлязат в кръвта и тъй се явяват разни болести. Затова вие ще се попипвате зад ушите. Тази пълнота трябва да изчезне. После, гуша от вас никой не трябва да има. Тази част на костта зад ушите трябва да се вижда, да не се напълни с мазнини. Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ще работите върху тялото си, за да бъдете здрави и силни. Ако вие, като окултни ученици, не можете да дадете един образец на света, какво ви струва окултната наука.

Най-благоприятното време е сега. Нищо повече. Всеки ден от април струва десет златни лева за вас. Или, туй, което може да вземете от април, никъде не можете да го вземете, в никоя друга аптека не се намира. Ами че вие сега вода газите, жадни ходите. Вие сега, в един месец отгоре, можете да наберете такава енергия, да станете толкова свежи, жизнени, радостни, пълни с идеи, че, където ходите, да носите нещо свежо със себе си. Пък вие сега сте скържави. А тази магнетична енергия като че ли заразява хората. Всички искат да бъдат свежи, бодри, здрави. Сега като стоите, някой ви мисли, че сте философ замислен. Какъв ти философ – той трябва да бъде здрав човек!

В човека трябва да се роди желание да работи за приложението на тези методи.

Сега, като излизате сред природата, вие стоите отпуснати, заемате едно пасивно положение и като вървите, пак ходите отпуснати. Така не бива, трябва да се научите да ходите с будно съзнание. После, съзнателно трябва да вземате участие във всяко нещо. Сега, вие знаете, че природата не обича хилавите хора, понеже тя е сложила богата трапеза и когато някое дете не обича да се ползва от храната й, тя има особено мнение за него, че то не е от много умните деца.

И сега като се съберете, образува се едно натегнато състояние. А то трябва да бъде на жизненост, на здраве, на богато разположение. Ще се образува едно течение, общ подтик между всички. А сега, като се покажат на някой болезнените състояния, той ще се уплаши. Но ние ще почнем от здравата страна.

Ако имате разтупване на сърцето, това показва натрупване на отровни газове, пикочна киселина и млечна киселина. Тогава вътрешната природа на човека казва: „Слушай, вода ти трябва. Трябва да филтрираш тия отрови – киселини и газове.” А хората казват: „Сърцебиене имам.” Хм... сърцебиене... Или сте неспокоен, не можете да заспите. Станете, стоплете вода, изпийте една, две, три, четири, пет чаши вряла вода и когато се изпотиш, вземи суха кърпа и направи едно хубаво търкане – тъй, хубаво по цялото тяло – по ръцете нагоре, по тялото надолу, тъй хубаво да се масажираш; ще се облекчиш и пак ще изпиеш една чаша вряла вода. Може да капнеш десет капки лимон, за да се възстанови топлината.

Направете този опит да видите какво ще бъде вашето състояние. Ще го направите не веднъж, не два пъти, но всеки ден – най-малко два пъти през седмицата.

През този сезон трябва да го направите. Нали искате да се чистите. По този начин ще се отворят всички пори на тялото ви, ще се подобри кръвообращението ви и ще дойде едно прииждане на прана у вас. И след това седнете тихо и спокойно и започнете да дишате. Концентрирайте си мисълта нагоре и започнете да приемате тия магнетични течения от пространството. Може изведнъж да нямате успех, но като постоянствате месец, два, три да дишате и да пиете гореща вода, ще се усетите освежени.

Човек трябва да излиза навън на чист въздух и да диша. И всякога, когато ви остане свободно време - половин час, използвайте го да дишате. Можете ли отнякъде да вземете най-хубавата вода – да не ви мързи. Може да е на десет километра далеч, но идете и си вземете един литър от най-хубавата вода. Вие сега ходите на Витоша, защо всеки не си вземе по една манерка вода.

В света болести не съществуват, а има само болезнени състояния. На съвременните хора и на цялото човечество задачата е да се освободят от своите натрупвания и нечистотии. Затова са препоръчали древните миене и чистене. Ще пиете 4-5 чаши вряла вода, докато се изпотите хубаво. После, трябва да имате една гъба и една кърпа да се измиете от потта. Всеки в стаята си може да направи едно обтриване 2-3 пъти в седмицата най-малко и ще придобиете приятна свежест. Туй ще правите като един наряд. След туй, с една кърпа ще си изтриете тази влага хубаво.

Туй ще го правите десет седмици – от 25 април до 4 юли. След десет седмици ще видите какъв резултат ще имате. Туй ще се прави или сутрин, или вечер. С топлата вода това е хубавото, че няма опасност да се простудите. За фрикциите, кой когато има време, тогава ще ги прави. Вдишките ще ги правите 1,5 часа най-малко, за да можете да наваксате енергия за през зимата.

Помнете едно: Никакъв мързел. Сутрин като ставате, няма да казвате: Спи ми се. Това е леност. Като изпълните този наряд, ще се яви едно изтъняване. Именно това е хубавото. Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши. Това е оформяне на тялото.

Духовната страна на упражнението: през тези два и половина месеца за никакви болести няма да мислите. Ще мислите за един свят, дето няма болести. Цялата природа диша живот и свежест. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на земята. Тези упражнения трябва да станат един навик.

Как се познава здравето? Като се срещнат двама здрави хора, винаги се сприятеляват. Човек, който обича, е здрав човек. И щом дойде до едно състояние да не може да обича, ще знаете, че това е едно болезнено състояние, макар че още не е органически болен.

Трябва да има едно разширяване, да обичаш всичко живо, трябва да се образува една обмяна на обич. Свещено правило е: Никой няма да търси да го обичат, но всеки ще търси да обича. И като обича, да се радва, че е проявил нещо. Всеки може да обича. Стани положителен. Всички хора, които обичаш, са положителни във възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога. Законът на Любовта е: Като Бога да бъдеш. Бог взема инициативата във всичко. В света ще въплътим Бога в себе си. Работите ще вървят. Тогава ще употребиш същите качества на Бога. Ще се стремите да обичате и да сте доволни, че проявявате туй свещено правило.

Сега ще направите хороскоп на тази лекция – 24.04.1927 год., неделя вечер.

- Хубав подарък ни дадохте. Благодарим!

- Ще го приложите. Като влезете в света трябва да се отличавате. Да имате за помагане комуто и да е. Една ваша опитност ще бъде това.

Беседа от Учителя пред група млади приятели в Търново, 24.04.1927 г.

Извънредни Беседи

24.04.1927 Неделя, Търново

Link to comment
Share on other sites

Аудио - чете Йордан Стоянов

От книгата, "Посока на растене", Младежки окултен клас - година шеста, (1926-27),

Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

 

От книгата „Светото място“, 20-37 лекции на Младежкия окултен клас, т.II (1927 г.),

държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки), изд. София, 1939 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

Хигиенични правила

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление.

Как може най-добре да отпразнувате един велик празник? Каква е задачата на огърлицата, която някой ви е подарил? Мястото на огърлицата е шията, а задачата ù – да краси човека. Къде е мястото на пръстена? На един от пръстите. Къде е мястото на часовника? В джоба или на ръката според това, дали часовникът е джобен или ръчен. Какво е предназначението на книгата? Да се чете. Следователно всяко нещо, което човек има, трябва да го тури действие. Не го ли използва, то ще му причини някаква пакост. Запример, ако човек не употреби плодовете, които някои му е дал, те ще се развалят, ще се вкиснат. Органическите тела се разлагат и вкисват, а неорганическите се разрушават.

Често се говори за вкисване не само в органическия, но и в психическия живот на човека. Слушате някой да казва за себе си, че се е вкиснал. Кое се е вкиснало в него? Чувствата му. 3начи, когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва. Когато чувствата в човека се подпушат, те се вкисват. Мислите могат ли да се вкиснат? Мислите не се вкисват. За да не се вкисват чувствата, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате. Докато е млад, човек може да прави повече опити върху себе си, да трансформира чувствата си и да се облагородява. Не работи ли съзнателно върху своите чувства, човек дохожда до застой. Същевременно вие трябва да работите и върху организма си, да прилагате дълбокото дишане. Ще дишате дълбоко, като правите специални упражнения. Правете често екскурзии по планините, да избягвате онази инертност, която води човека към мързел. Тази инертност внася в него разположение към покой, към бездействие. Той се стреми към охолен живот, т.е. към живот без мъчнотии и страдания.

Като млади вие трябва да пазите здравето си и да го поддържате. Първото условие за поддържане на здравето е чист въздух, слънце и разходки. Използвайте ранните утринни разходки, когато въздухът е пълен с жизнена енергия, която индусите наричат прана. Дойдат ли болестите, организмът постепенно се разрушава. Заболее ли човек сериозно, и лекарите мъчно могат да му помогнат. Задачата на лекарите не е толкова в лекуването, колкото в умението да затварят вратите за болестите. Ако младият не може коренно да измени живота си, старият никога няма да постигне това. Ако не живее правилно, младият преждевременно остарява. Като наблюдавам лицата и походката на някои млади, виждам, че те са остарели преждевременно. Остаряването на човека се дължи на натрупване на известни киселини и отрови в организма, както и на утайки, които предизвикват болестта артериосклероза. Страшно е да гледате как човек постепенно се втвърдява, докато дойде до пълен фалимент: не може да мисли, да чувства, да диша, да се движи. Докато е на земята, човек трябва да мисли, да чувства, да се движи, да диша дълбоко, да работи. Рече ли, че не се нуждае от много мисъл, той е дал вече път на склерозата в себе си. Чуете ли някой да казва, че човек може да яде каквото намери, ще знаете, че той е отворил вратата на организма си за всички болести. Човек не трябва да яде каквото намери, но да знае каква храна отговаря на неговия организъм. При това, като се храни, и умът, и сърцето, и волята му трябва да взимат участие в процеса на храненето. Всяка клетка в организма трябва да взима участие в храненето. Само при това положение човек може да бъде здрав и да запази младостта си.

Като ученици вие трябва да изучавате организма си не само външно, анатомически и физиологически, но с окото на ясновидеца, да знаете как го е създала природата и какво е предвиждала, като го е създавала. Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм – порите, чрез които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обновява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Станат ли нечисти прозорците, задръстят ли се с различни утайки, организмът е изложен вече на заболявания, на различни неразположения. Отде ще влиза светлина и въздух, ако прозорците на къщата ви са нечисти и затворени? Отде ще влезе и излезе водата, ако порите ви са запушени?

И тъй, първата работа на ученика е да отвори порите на тялото си. Порите на тялото се отварят чрез вода, която предизвиква изпотяване. Магическа сила се крие във водата. Без вода никаква култура не съществува. Вие как пиете вода? По колко чаши вода пиете на ден? Това са въпроси от голямо значение, които малцина са си задавали. Сегашните хора пият вода, както са пили техните деди и прадеди. Какво е значението на водата за организма, малцина знаят. Обикновеният човек знае, че като е жаден, трябва да пие вода, да утоли жаждата си – нищо повече. Що се отнася до това, че водата чисти организма, че разтваря утайките, които са се наслоили в него, че е добър проводник на магнетизма, той нищо не знае. Съвременният човек не знае как да пие вода и в какво количество. Всеки организъм се нуждае от известно количество вода, която да се задържа в самите клетки, да поддържа неговата влага. Изгуби ли влагата си, организмът е изложен на изсушаване. Такива хора са обикновено нервни, сухи, раздразнителни. Ето защо, за да бъде здрав, човек трябва да поддържа тази влага в организма си. Без вътрешната влага и външната вода човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешни наслоявания. Останат ли тия утайки в организма ви, те ще станат причина за нежелателни заболявания. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Пийте вода съзнателно и не мислете за болести. Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в живота и от нищо не се страхувайте.

И тъй, първият урок, даден днес, беше да се научите правилно да пиете вода, за да се свържете с нейните магнетични сили. Вторият урок, който ви давам, е да се научите да дишате правилно. Щом се запролети, започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чист въздух, далеч от градския прах и дим и посветете за дишане, за гимнастика поне един час. След това можете да започнете работата, която ви предстои за деня. Правите ли тия разходки, работите ви ще вървят по-добре, отколкото, ако стоите в стаите си и работите. Очистете първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите с нея. Не направите ли това предварително, тя ще ви изненада в момента, когато не очаквате. И тогава, вместо един час, вие ще употребите десет часа, докато я поставите в пълна изправност. Сега, като говоря за дълбокото дишане, аз нямам намерение да препоръчвам специални упражнения. Индусите имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за европейците. Ако европейците приложат същите упражнения, ще се натъкнат на големи противоречия. Затова и на вас казвам: Дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично. Когато дишате дълбоко, първоначално ще почувствате някакво препятствие, но като постоянствате, вие ще се освободите от него и ще придобиете свобода в дишането. За да бъде дишането ви пълно, вие трябва да отворите порите на тялото си. Това се постига чрез употребата на вода. Пълното дишане подразбира, да диша човек не само с дробовете си, но и с кожата на тялото си. Всяка клетка в човека трябва да диша. Който диша по този начин, може да се нарече здрав човек.

Съвременните хора страдат от различни болести. Днес рядко ще срещнете здрав човек. Причината на болестите се крие в запушените пори. В която област на организма става подпушването, там се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива нечистотии, организмът заболява. Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някое от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. Гръбначният мозък има свойството да поглъща праната или жизнената енергия от въздуха и да я предава на целия организъм.

Като изучавате процесите на човешкия организъм, забелязвате, че едни енергии излизат от центъра на всяка клетка и отиват вън, в пространството. Други енергии идат отвън и се отправят към центъра на всяка клетка. Там, дето се срещат тия енергии, се изявява деятелността в живота. Ако едно от тия течения на енергии, външното или вътрешното, се подпуши, явяват се различни болезнени състояния на организма. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Щом кръвообращението не е правилно, организмът се излага на различни заболявания.

И тъй, искате ли да бъдете здрави, работете върху тялото си, да се освободите от всички нечистотии и излишъци – утайки, мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини в някоя част на тялото си, веднага приложете върху себе си спартански режим. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, трябва да използвате главно месеците април и май, когато природата е богата с жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони лева. Това, което човек придобие през тези месеци, в никое друго време не може да го придобие. Никоя аптека в света не може да даде на човека това, което природата му дава. Не могат ли да използват тия енергии на природата,, хората изпадат в положението на онзи, за когото е казано: „Вода гази, жаден ходи”. Ако знае, как да използва енергиите на природата, в един месец само човек може да придобие толкова сили и идеи, че, дето мине, да остави нещо бодро и свежо от себе си. В който дом влезе, всички ще го очакват с нетърпение и радост. Човек трябва да придобива магнетична енергия от природата и да дава от нея на своите ближни.

Като ученици вие трябва да поддържате в себе си непрекъснато импулс за работа. Чрез работа и упражнения вие развивате своето тяло и ставате силни. Природата обича силните и смелите хора. Защо? Защото могат да се ползват от благата ù. Тя е сложила богата трапеза за всички живи същества. Види ли, че някой човек не може да се ползва от нейните блага, тя казва за него, че не е разумен. Който яде от трапезата на природата с благодарност и съзнание, той всякога е бодър и жизнерадостен и навсякъде е добре приет. Днес хората се събират в общества, но скоро се отегчават едни други и не могат да се търпят. Защо? Има нещо неестествено в техния живот, вследствие на което са неспокойни, неразположени и болни. Един се оплаква, че глава го боли, друг страда от сърце. Сегашните хора страдат главно от сърце. Когото срещнете, все ще чуете да се оплаква от сърцебиене. Много естествено. Поради неестествен живот той е натрупал в организма си млечна и пикочна киселини, които се отразяват вредно върху сърцето и кръвообращението. След това ще се върти с часове в леглото си, не може да спи. Как ще спи при това положение? За да спи, той трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел човек трябва поне два пъти през седмицата да предизвиква изпотяване.чрез пиене на гореща вода. Ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска няколко капки лимон. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода. Чистата гореща вода помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселини. За да бъде здрав, човек трябва да има абсолютно чиста кръв. Щом човек подобри кръвообращението си, и праната се възприема правилно от организма му.

И тъй, две неща ви препоръчвам: пиене на гореща вода за чистене на тялото и за изпотяване и дълбоко дишане. Останете ли половин или един час свободни, дишайте дълбоко. Отправете мисълта си нагоре към Бога, свържете се с Него и започнете да дишате ритмично. Използвайте всеки чист въздух и чиста вода. Когато ходите на планината, носете си оттам поне един килограм чиста вода. Не се обленявайте да казвате, че ви е тежко да носите вода от такава далечина. Каква тежест представлява един килограм? Едно ви съветвам: взимайте мерки преди да сте заболели. Не чакайте болестта да дойде със своята артилерия и кавалерия и тогава да се лекувате. Пуснете ли болестта да влезе във вас, мъчно се лекува.

Като говоря за болести и заболявания, аз имам предвид болезнените състояния. Според мене болести не съществуват, но има болезнени състояния. Тия болезнени състояния произвеждат известно разстройство на някой орган, вследствие на което той заболява. Като знаете това, пазете се от причините, които създават болезнените състояния във вас, за да не се превърнат те в болести, или, както ги наричаме, в заболявания. Как може човек да се пази от болезнените състояния? Като поддържа вътрешна и външна чистота на своя организъм.

От днес нататък (от 25 април до 4 юли) ви давам следната задача за десет седмици. По два пъти в седмицата ще предизвиквате изпотяване чрез гореща вода. Ще изпивате по четири-пет чаши гореща вода, с десетина капки лимон, докато се изпотите добре. След това ще изтриете тялото си с влажна кърпа. После със суха кърпа ще попиете влагата добре и ще се преоблечете. Най-после ще изпиете още една чаша гореща вода, да възстановите изгубената топлина при изпотяването. Добре е да правите изпотяването сутрин или вечер – преди залез слънце, или преди лягане, към десет часа. Докато пиете гореща вода и правите движения, не се страхувайте от простуда.

Като ученици трябва да помните следното: ни¬каква леност, никакъв мързел! Трябва ли да станете рано, не отлагайте. Станете веднага и не се залъгвайте с мисълта, че ви се спи или че сте работили много и сте уморени и т.н. Бъдете прилежни и изпълнителни в задачите си. Като изпълните даде¬ната днес задача, ще видите какъв резултат ще имате. Ако цветът на лицето ви се е подобрил и ако сте изтънели малко, трябва да се радвате, че имате резултат. През времето, когато изпълнявате задачата, ще мислите само за здрави, за жизнерадостни хора, а не за болести. Мислете само за природата, която е пълна с живот и енергия. Свързвайте се със силите на природата, които могат да обновяват. Мислете за слънцето, което изпраща енергията си по целия свят. Избягвайте ония области на живота, дето има застой на енергиите. Това се случва и между хората. Забележите ли такова нещо у някои хора, дръжте се настрана от тях. Дружете с ония, които търсят природата, разбират законите й и ги прилагат.

Едно от условията за правилна обмяна между природата и човека, между разумните същества и човека е доброто разположение на духа. Когато обмяната между двама души става правилно, те веднага се обикват и сприятеляват. Това показва, че те са здрави хора. Само здравият човек може да обича. Като обича, той се разширява и облагородява. Обичта е достояние на душата. Само душата обича. Тя изявява любовта си не само към едно същество, но към всичко живо, което среща на пътя си: цвете, дърво, мушица, птичка, животно, човек. Птичката ще мине и замине, но това, което душата отправя към нея, остава във вечността. За да задържите в себе си любовта, пазете свещено правилото: да обичате, без да очаквате да ви обичат. Бъдете в това отношение като Бога. Той обича, Той дава инициатива, без да очаква да Му се отговори. Няма по-велико нещо за човешката душа от стремежа й да обича всичко живо, създадено от Бога. Обичайте, както слънцето обича. Като изгрява, слънцето изпра¬ща светлината си към всички същества, грозни и красиви, малки и големи. Приложете любовта във всички свои прояви и не се страхувайте.

Нека някой от вас се заеме да направи хороскоп на днешната лекция и на задачата, която ви дадох. Вземете във внимание часа и времето, през което е дадена задачата. Времето е кално, ветровито, с леки облаци по небето. Вятърът показва, че в задачата ви трябва да има мисъл. Днес е неделя, 24 април 1927 г., 7 ч. 21 м. вечерта. Всички тия данни са необходими при направата на хороскопа.

Нека тази задача ви бъде един малък подарък за Великден. Приложете задачата добре, да имате резултати, след което да помагате и на своите близки. Вие трябва да се отличавате по нещо от ония, които не познават законите на разумната природа и не работят с тях.

Упражнение за дишане. Ръцете се изнасят напред, нагоре, кръгообразно, през което време дълбоко поемате въздух. Бавно сваляне на ръцете настрана, надолу и бавно издишане. Упражнението се прави три пъти.

Изнасяне десният крак напред, дълбоко поемане на въздух и бавно клякане. След това тялото се издига полека, с бавно издишване и прибиране краката на място.

Същото упражнение се прави и с изнасяне левия крак напред. И двете упражнения се правят по три пъти.

— Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

30 лекция от Учителя,

държана на 27 април 1927 г., София

1927_04_24 Хигиенични правила.pdf

Link to comment
Share on other sites

От книгата, Посока и растене. Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2002.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ВЕЛИКДЕНСКИЯТ ПОДАРЪК

VI година (1926-1927)

30 школна лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя в София на 24.IV. 1927 г.,

неделя (Великден), 6.30 ч вечерта

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

(Размишление.)

Как най-добре може да се отпразнува един Великденски празник? Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник?

Колко години има, откак имаме вече лекции? (- Шест години.) В тия шест години колко важни работи са казани?

Когато подарят някому някоя бисерна огърлица, каква е задачата на огърлицата? – Да се тури на шията. Когато се даде някому пръстен подарък, каква е задачата на пръстена? – Да се тури на пръста. – На часовника? – Да се тури в джоба, да показва времето. Книга като подарят? Всичко, което човек има, трябва да го тури в действие, в приложение.

Сега, често се употребява думата «вкисване». Чувствата на човека могат да се вкиснат. Мислите могат ли да се вкиснат? Не могат, само чувствата се вкисват.

Сега вие сте млади, с вас могат да се правят по-големи реформи. Ако вие не започнете с реформи и да се свържете с живата природа, и да вървите според нейните закони, вие ще имате същите резултати, както и старите. Трябва да започнете от тялото си. За пример знаете ли какво нещо е набирането на пикочната киселина в човешкия организъм, или какво нещо е тъй нареченото слабо дишане? После, знаете ли на какво се дължи онази вътрешна инертност, онзи мързел у човека? Има един свещен мързел у всички хора; той почти е проникнал навсякъде в организма. Хората го наричат свещена почивка или свещен покой – да няма мъчнотии, да няма страдания, човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие.

И тъй, на вас, младите, ще кажа: За да бъдете смели и здрави, трябва да използвате сутренния въздух и слънчевите лъчи. Защото утре, като заболее човек, той може да вика 10 и 20 лекари, но положението му няма да се подобри. Ще се мине година, две или три, и той ще изгуби способността да се учи и да бъде сръчен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са турени да пазят болестите, но не са успели.

Животът на човека трябва да се измени изцяло. Аз забелязвам по вашите лица, по строежа на кръвоносните съдове една неправилност. Не само между вас, но между всички сегашни поколения забелязвам същата анормалност. Млади хора, на 22 години, а има едно преждевременно остаряване. А това преждевременно остаряване произтича от натрупването на известни киселини и отрови в организма, после – и набиране на вар. Старият човек умира от прах. Тази вар у човека се втвърдява все повече и повече и образува склерозата; артериите му се втвърдяват, вените, мозъкът му се втвърди, не може да мисли, дробовете му се втвърдят и най-после, като се втвърди целият организъм, той си замине за другия свят. Старите хора казват: «Нас не ни трябва много да мислим.» Човек, който така казва, той има склероза. Ама, трябва да ядем всичко, каквото намерим. Храната в такъв случай е само един приток за ускоряване на тези болезнени състояния. За да яде човек правилно, в яденето трябва да взима участие целият човек – и умът му, и сърцето му, и волята му, и всяка една отделна клетка на организма, всичко у човека трябва да вземе участие в този процес на храненето.

После, живата природа е направила къщата на човека много разумно, тя е турила милиарди прозорци, през които да прониква праната и жизнената енергия, за да се обновява постоянно организмът на човека. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, а не задръстени. Натрупването на прах и нечистотии става не само в кожата, но и във вътрешните органи, чрез набиране на киселини и отрови. И ако във вас няма една такава трезва мисъл, казвам ви, почва туй вътрешно подпушване на клетките, на порите, а оттам идат и всичките болезнени състояния на организма и неразположения на духа.

Та, първото нещо сега: трябва да се отворят порите на тялото ви. А тия пори се отварят чрез водата. Най-първо ще научите магическото свойство на водата. Без вода не може да има никаква култура. За пример вие как употребявате водата? Както вашите деди и прадеди? Сега, вие, младите, знаете ли по колко вода трябва да употребите на ден? Трябва да употребявате водата, понеже тя е един добър проводник на магнетизма. И когато изучавате темпераментите, ще забележите, че у нервните хора кожата започва да става суха. В сухите хора стават бързи изпарения, вследствие на което тази влага на организма изчезва. Има една естествена влага в организма, която е съществена, тя спомага вътре в тялото да не стават силни изпарения. При силните изпарения се ражда този, сухият темперамент, човек става нервен, неспокоен, не може да спи спокойно и не може да мисли спокойно. Затова ще употребявате водата. При това водата, която трябва да остане във вашия организъм, тя трябва да бъде най-чистата вода. Има известни мускули, известни части на тялото, които трябва да бъдат абсолютно чисти. Човек трябва да бъде чист, за да може тази вода да се филтрира. Вътрешната влага трябва постоянно да се филтрира в организма. Т. е. това филтриране на водата става в човешкото тяло. Ако туй филтриране става неправилно, тогава всичките нечистотии от храната, която употребявате, проникват в кръвта – или във водно състояние, или в газообразно състояние. Тия газове минават през тъканите и порите на целия организъм, после почват да се сгъстяват и образуват известни втвърдявания. Ето защо е необходима водата, за да изхвърли тия нечистотии.

Сега, за да се освободите от тия мисли, симптомите на болестите, ще мислите за благотворното влияние на водата в организма. И няма какво да ви разправям за болезнените състояния – аз не обичам да говоря за това, защото в такива случаи тия симптоми на болестите ще се впечатат във вашия ум и вие, където ходите, ще мислите само за болестите

Но казвам сега на вас: През този сезон, от Великден нататък, всяка сутрин обезателно трябва да излизате горе (на «Изгрев») и да иждивявате най-малко 1 час или 2 часа в дълбоко дишане, в приемане на вода и в хранене на най-добрите мисли. Ако искате да бъдете здрави и силни, туй ще правите всеки ден; и като се върнете дома, ще започнете една сериозна работа, ще учите. Но непременно всички ще го направите.

MOK_6_30_1.GIF
MOK_6_30_2.GIF

Учете се да дишате правилно, широко и дълбоко. Гледам, мнозина от вас не дишате правилно. Знаете ли какво значи правилно дишане? (фиг. 30.1 на с. 322) Така може да се представи ходът на правилното дишане. А вие дишате бързо и неравномерно, така: (фиг. 30.2 на с. 322) (Учителят диша според чертежа, с тия бързи и къси, неправилни люлеения на поетия въздух.) Като ви гледам да дишате така, някой път аз мисля, че миришете нещо, пък после виждам – вие дишате. (Смях.) Трябва да дишате дълбоко, да давате ритмичен ход на въздуха да влиза в дробовете.

Сега, аз няма да ви препоръчам разни упражнения за дишане. Например индусите имат известни начини за дишане – за такова дишане европейците на Запад не са готови, защото се образува един силен стимул. Но всеки един от вас може да диша дълбоко. Научете се да бъдете господари, да управлявате своето дишане, да бъде равномерно и плавно. Някой път ще усетите във вас, като че има нещо да ви противодействува, като речете да дишате. Постепенно туй ще се премахне, докато вие придобиете такова дишане, че да дадете свобода на дробовете си да възприемат толкова въздух, колкото е необходимо.

За да бъде дишането пълно, трябва да се отворят всичките ви пори, а това ще стане чрез водата. Затова, ви казвам: потребна е водата. Дишането не трябва да става само с дробовете, но и с всичкото ви тяло, с кожата. Ето защо ще се стараете порите ви да бъдат отворени, отпушени. Когато човек диша с дробовете си и през кожата с всяка една клетка, той е здрав човек. И сега, по новите наблюдения в науката (според ирисовата диагноза) се казва, че всички болести започват оттам, че порите на човека са запушени. Може да се случи, в известна област порите са задръстени и тогава съответни органи заболяват. С тези нечистотии се подпушват и каналите на гръбначния стълб. Тогава какво ще се случи?

MOK_6_30_3.GIF

За пример да кажем, тук (между А и В) (фиг. 30.3 на с 323) се намират известни каналчета (С); щом се подпушат тия каналчета в гръбначния стълб, жизнеността на човека се губи. Защото живата енергия, която трябва да освежи организма, тя идва през гръбначния стълб. Мозъкът в гръбначния стълб има това свойство да поглъща праната, или жизнената енергия, от въздуха и да я предава на целия организъм. Вие знаете това как става, в естествената история вие сте учили как става преминаването на едно течение в друго в растенията – чрез осмоза, всмукване.

По какво се отличава осмозата в природата? Има един мощен процес, който дава, който твори, и друг процес, който приема тия, външните енергии. Или, аз наричам, има известен род енергии, които текат отвън към центъра на всяка една клетка; и други енергии има, които излизат от центъра на клетката навън и там, дето се спосрещнат тия енергии, се образува тази деятелност на живота. Щом туй вътрешно течение се подпуши, тогава се образуват тия болезнени състояния, нервност, съмнение, подозрение. Най-първо става подпушване на енергиите, после става подпушване на кръвообращението или в артериалната, или във венозната система. В артериите няма достатъчно чиста кръв за храна, във венозната система пък става подпушване изцяло на вените, та нечистотиите, наместо да се изхвърлят навънка, остават вътре, в кръвта. И сега, млади хора, на 25 години, и у тях има голямо натрупване на нечистотии в организма. Това натрупване не е на органическата жива материя, но това са слоеве, мазнини, непотребни полуорганически вещества, които при най-малките условия дават възможност за явяване на разни микроби, да навлезнат в кръвта и тъй се явяват разни болести.

Затуй вие ще се попипате зад ушите, тази пълнота трябва да изчезне. После, гуша нито един от вас не трябва да има. Тази част на костта зад ушите трябва да се вижда, да не е изпълнена с мазнини. Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ама ще работите върху тялото си, да бъдете здрави и силни. Ако вие, като окултни ученици, не можете да дадете един образец на света, какво ни струва нас окултната наука?

В хороскопа на един човек кои са най-благоприятните месеци за неговото лечение? Въобще за лечение кое време е най-благоприятно? Най-благоприятното време за лечение е сега. Нищо повече! Всеки един ден от априлий струва 10 милиона лева злато за вас. Или – туй, което можете да вземете през тези дни, никъде не можете да го вземете. В никоя друга аптека не се намира. Ами че вие сега вода газите, жедни ходите. Вие сега в един месец от горе можете да наберете толкова енергия, че да станете толкова свежи, жизнерадостни, пълни с идеи, че където ходите, да носите нещо. Където влезете, да ви чакат хората, да кажат: «Този човек носи нещо свежо със себе си.» Пък вие сега сте скържави. А тази магнетична енергия като че заразява хората, всички искат да бъдат свежи, бодри, здрави. Сега, като стоите, някои ви мислят, че сте някой философ замислен. Какво ти философ, той се чеше с треска, няма нито 5 пари, пък казват – философ бил. Ама ако е философ, той трябва да бъде богат човек. Онзи философ, истинският, той не е хилав. Не всички философи са такива. Ако вземете древните философи, па и някои от сегашните, ако вземете техния образ, отличен строеж имат те! Пък някои от сегашните философи, не се лъжете, това не са философи.

И после, във всички ви трябва да се роди едно желание за работа, за приложение на тия методи. Сега, когато излизате в природата, вие седите тъй, отпуснати, взимате едно пасивно положение и като вървите, пак ходите отпуснато. Така не бива. Трябва да се научите да ходите с будно съзнание. Трябва да приложите сега тия методи. После, съзнанието ви да взема във всичко участие. Ораторът, като говори за пример, какво прави? Прави разни движения. Ами че с това той предава нещо от себе си навън. Това е един контакт. Ако е слаб, малодушен и не прави тези движения, не може да има никакво влияние.

Сега, вие искате да бъдете смели, решителни, пък сте хилави, клекави. Ще знаете едно: природата въобще не обича хилави хора. Знаеш защо не ги обича? Понеже тя е сложила богата трапеза и когато едно нейно дете не обича да се ползва от храната ù, тя има за него особено мнение – че то не е от много умните деца. И мнозина, сега, такива, като се съберете на едно място, образува се едно натегнато състояние. Че как няма да се образува такова натегнато състояние? Че, ако всеки един от вас е такъв един център на жизненост и здравие и има такова богато разположение, то ще се образува едно такова общо течение, един общ подтик, ток между всички. А сега, ако на някого му се покажат неговите болезнени състояния, той изведнаж ще се уплаши. Не, ние ще почнем от здравата страна.

Ама разтупването на сърцето, това показва натрупване на млечна и пикочна киселина и още – натрупване на отровни газове. И тогава вътрешната природа на човека, или вътрешният живот на сърцето, казва: «Слушай, вода ти трябва! Трябва да филтрираш тия газове, киселини и отрови» – и тъй, хубаво те разтърси. А хората казват: «Сърцебиене има.»

Хм, сърцебиене или неспокоен сте, не може да спите – стани, стопли вода, изпий една чаша, две, три, четири, пет чаши вряла вода и като се изпотиш, вземи една суха кърпа и направете едно търкане, тъй, хубаво, по цялото тяло: по ръцете нагоре, а по тялото надолу. Тъй, хубаво ще се масажирате, ще се облечете и веднага пак ще изпиете 1/2 или една чаша вряла вода. Може да капнете 10 капки от лимон, за да се възстанови топлината ви. Направете този опит, да видите какво ще бъде вашето състояние. Ще го направите не веднаж, не два пъти, не всеки ден, най-малко два пъти през седмицата. През този сезон трябва да го правите. Сега е най-добре, през това време. Нали искате да се чистите? По този начин ще се отворят всичките пори на тялото ви, ще се подобри кръвообращението ви и ще дойде едно прииждане на праната във вас.

Това е първото, след туй седнете тихо и спокойно и започнете дишането. Концентрирайте мисълта си нагоре и започнете да приимате тия магнетични течения от пространството. Може изведнаж да нямате успех в опита, но след като постоянствате веднаж, дваж, триж, месец, два, три да дишате и да пиете гореща вода, веднага ще се усетите освежен. И тогава, като идете при окръжающия свят, да носите нещо от новата енергия. При живеене между сегашните хора, хората си предават своите влияния. Човек трябва да излиза навън и да диша чистия въздух.

И всякога, когато ви остане празно време, 1/2 час ли било или един час, използвайте туй време за дишане. Може ли отнякъде да си вземете най-хубавата вода, да не ви мързи, може да е на 10 километра далеч – да не ви мързи, но идете и вземете си 1 килограм и пийте най-хубавата вода. Вие, сега, като ходите на Витоша, защо всеки да не носи по една манерка чиста вода? Вие си тръгвате и няма нито един да вземе 1/2 или 1 килограм чиста вода от Витоша. Вий, сега, като се връщате, гледам, замахате си тъй ръцете... Не, ще си носите вода оттам. Всеки един може да си вземе един килограм вода. Вие сега ще кажете: «Кой ще я носи?» Ама да си носиш един килограм вода от Витоша, това е смисъл вече, идея има. Учениците на Индия правят ред такива упражнения, те са здрави, те се подчиняват постоянно на природата. Най-първо, вие трябва да се усвоите с външната природа. Аз искам всички да усвоите поне отчасти законите ù, да знаете какво да правите. Не да чакате болестта да дойде със своята кавалерия или артилерия – тогава мъчно ще бъде. Докато тя е далече, вие трябва да вземете всичките мерки.

В света болест не съществува въобще, съществуват само болезнени състояния. Тия болезнени състояния произвеждат органически заболявания в известни органи, които не могат да функционират правилно, и вследствие на това се натрупват излишъци на една отровна материя, която прави пакост. На съвременните хора и на цялото човечество от памтивека задача е да се освободят от своите натрупвания и нечистотии. И затова са препоръчвали старите чистотата и миенето.

Сега, на вас, младите, казвам: Ще пиете 4-5 чаши вряла вода, докато се изпотите хубаво. После, трябва да имате една гъба или една кърпа и с топла вода ще се измиете от потта. За да се измиете, не е необходимо да идете на баня – вкъщи, всеки в стаята си може да направи една обтривка на тялото си. Ако вие направите два пъти през седмицата най-малко това упражнение с обтривките, вие ще усетите, че това лято ще придобиете голяма свежест. И за идущата година ще бъдете по-свежи и бодри, и весели. Туй ще го правите като един наряд. Аз да ви дам този наряд: два пъти през седмицата изчистване на тялото. Ще правите тези обтривки, ако не на цялото тяло, на половината. И след туй ще вземете една суха кърпа и ще изчистите тази влага хубаво. Ще изпиете една чаша топла вода с 10 капки от лимон и веднага ще усетите една приятна топлина. Ще се облечете хубаво и ще бъдете разположен да работите. Туй ще го направите за 10 седмици. (От 25.IV., понеделник, II ден на Великден, до 4. VII., понеделник.) След 10 седмици ще видим какви резултати ще има. След 10 седмици ще видим каква е разликата между онези, които са изпълнили този наряд, и които не са го направили. Туй ще се прави или сутрин, или вечер.

В топлата вода това е хубавото, че няма опасност да се простудите. И ако ви стане студено, няма да се простудите, не се плашете. Там, дето играе топлата вода и има движение, по никой начин човек не може да се простуди. За обтривките може да използвате или топлата вода, или слънчева вода, все едно е, но ще избягвате студената вода. Задачата, нарядът, може да се направи или сутрин до 10 часа (и до 12 часа става) – не ви препоръчвам в 2 часа да направите тази баня, тогава са други енергиите във въздуха; или вечер, и то или преди да залезе Слънцето, или преди да си легнете, към 10 часа вечерта. През деня, кой когато има условия за тези фрикции, тогава ще ги прави.

После, ще се съберете, вие трябва да излизате там горе, на «Изгрев», сутрин, и да си правите там упражненията – гимнастиките. Вие, младите, ще дадете пример – от кого ще чакате? През тия 10 седмици всяка сутрин, след изгрев Слънце – едно определено време ще установите, – ще се наредите, няма да се чакате, и ще си правите упражненията (гимнастиките) всички заедно. После всеки един от вас отделно може да си прави своите упражнения, които ви дадох. Вдишките ще правите най-малко 1 час – 1 1/2 час, за да можете да наваксате енергия за през зимата. И тогава, за следующата зима да видим какво ще бъде състоянието ви.

Помнете едно: Никакъв мързел! Сутрин, като ставате, няма да казвате: «Спи ми се.» Това е леност. Тогава, като изпълните този наряд 10 седмици, като правите тия упражнения, ще се яви едно изтъняване. Именно това е хубавото. Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши. То ще бъде едно изтъняване, едно оформяване на тялото ви и ще бъдете бодри и здрави. Този наряд ще трае до 4.VII и след два месеца и половина ще видите цветът на лицето ви какъв ще бъде.

После, друго ще ви дам, духовната страна на упражнението: През тия два месеца и половина за никакви болни хора няма да мислите. Ще мислите, че живеете в един свят, дето няма болни хора, дето няма болести. Тъй ще се стараете да мислите. Болест може да има някъде, но това е само една утайка. И действително, цялата природа диша живот и свежест – ние нея ще приемаме. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на Земята. Не само на Земята. Ако вземете, голямата част от океана, диша – и там има складирана енергия на живот. Само някои области, дето хората живеят, има такива центрове на застояли състояния. И трябва да се избавите от тази застояла енергия или от това състояние на застоялост. За пример, ако вземете тия упражнения да ги правите правилно, както ви казах, те ще ви помогнат да се избавите от туй състояние и да пречистите тялото си. Ще правите тези упражнения, докато това стане във вас един навик, ако не...

Разбрахте сега, нали? Какво разбрахте за задачата? (С. накъсо повтори задачата.)

Непременно човек трябва да има разположение на духа, за да стане обмяната между него и живите същества наоколо правилно. Как се познава за пример здравето? Като се срещнат двама здрави хора, става правилна обмяна на живите вещества. И такива хора веднага се сприятеляват. Човек, който обича, той е здрав човек. И щом дойде едно състояние, че не можете да обичате, ще знаете, то е едно болезнено състояние, макар че още не е органическа болест. У човека постоянно трябва да има едно разширение. За да обичаш, трябва да има разширение на душата. Разбирам: да обичате не специфично едного, но всичко живо; като го погледнете, да ви е приятно. Може да е тревичка, мушичка, цветенце, листче, някое животно, някой кон – като го видите, да го обикнете като едно живо същество. Някоя птичка било, хвръкне покрай вас – всичко туй да произведе във вас едно приятно впечатление, едно чувство на обич. Птичката може да си замине, но тази обич, която сте изпратили към нея, тя ползва, станало е вече една обмяна. И животните познават обичта. Трябва да се образува една обмяна на обич и с тях.

Сега разбрахте: Тия двата месеца, нито един от вас няма да търси да го обичат. Свещено правило е това, ще го пазите. Никой няма да търси да го обичат, но всеки ще търси да обича и като обича, да се радва, че е проявил нещо. Няма да правите въпрос за другите. Туй е хубавото и мощното. Всеки може да го направи. Всеки може да обича. Ама че аз, като ида да посрещна Слънцето, няма да си затворя очите, да чакам Слънцето да ме гледа – не, аз ще си отворя очите, аз първо да го видя. Аз, като си държа отворени очите, показва – аз обичам Слънцето. Пък ако моите очи са затворени, трябва да си съставя понятие, че Слънцето ме гледа – чакам, значи, то да ме обича.

Вие сега казвате: «Няма кой да ни обича.» Аз казвам: Вие сте от ония хора, които не обичате. Такова правило в природата няма. Законът е такъв, Господ казва: «Да възлюбиш!» Стани положителен. И всички хора, които обичат, са положителни във възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога. Законът на Любовта е: Като Бога ще бъдеш! Бог взема инициатива във всичко. Трябва да искаш в света да възлюбиш Бога и да ти вървят всичките работи. Тогава непременно ще употребиш същите качества както Бога. Ще се стремиш да обичаш и да си доволен, че проявяваш туй свещено правило. Туй е едно свещено правило на човека – да обича. Туй е първото правило. Няма по-хубаво правило от да обичаш. Или вие казвате: «Обичам, пък той не ме обича.» (О.С. - Една мишка!) И тя е влязла отвънка в школата.

Сега, тези са елементарните правила, които ще приложите. Ще направим първия опит с вас. Ще пристъпим с вас.

Туй е достатъчно сега.

Тогава, онези от вас, които се занимавате с астрология, направете един хороскоп от днешния ден, да видим какъв ще бъде резултатът, колцина ще го направите. Времето е ясно, има ли облаци? Да излезе един да види какво е времето и небето. (О.С. и Г. Р.: – Няколко облака има на небето и малко ветровито е.) То е хубаво, значи: с ума трябва да работите. Сега, ще направите хороскопа на тази лекция. 24.IV.1927 г., неделя вечерта, по моя часовник – 7.21 ч. Вие ще си направите изчисленията.

Сега разбрахте.

(П.Т.: – Хубав подарък ни дадохте. Благодарим.)

Подарък за Великден. Ще го приложите. Като влезнете по света, да се отличавате и да имате един метод, с който веднага да можете да помагате комуто и да е. Една ваша опитност ще бъде то, която ще може да употребите навсякъде, на вашите приятели.

Станете, тогава, да направим едно упражнение за дишане.

1. Ръцете отдолу, напред, нагоре в кръг – вдишване, след това надолу отстрани – издишване. 3 пъти.

2. Изнасяне десния крак напред, същото – с клякане при издишването. 3 пъти.

Същото – с изнасяне левия крак напред. 3 пъти.

3. Сега ще направим дишането с думата: «Вдихание» (с мелодия). 3 пъти.

Сега ви поздравлявам с тия упражнения и утре пак ще се видим, на екскурзията.

(От вси страни глас: – Благодарим, благодарим.)

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...