Jump to content
Ани

34. ИЗЗЕМВАНЕ НА ДУХОВНАТА НИ ЛИТЕРАТУРА

Recommended Posts

34. ИЗЗЕМВАНЕ НА ДУХОВНАТА НИ ЛИТЕРАТУРА

М.Б.: Шести декември 1957 г. - срамна дата от комунистическото управление в България! Инквизиция в края на 20 век! Посегна се на беседите, лекциите, разговорите и стенограми на Учителя. Тепърва ще се оценява ролята и приноса на Учителя не само за България, но и за света. Юдата на братството, Никола Антов, селективно е посочил лицата, на които да се направят обиски и изземе духовната литература. Тук, в София, се изземваше не само литературата на Учителя, както е била заповедта, но и всякаква духовна литература, включително Библии, Нов завет и т.н. В пет часа сутринта при мен в София на Изгрева нахълтаха глутница неграмотни (видно от протоколите) екзекутори. Аз пазя и моя протокол, с който ми иззеха книгите. От складовете на Братството, беседите бяха изземвани с камиони... Тук ще приложа описа от обиска на баща ми, смелата му и уникална жалба и единствения получен отговор от МВР по този повод. Аз съм носил много жалби на Братството и моя такава в приемната на МВР, но никакъв отговор не е имало... Все пак това е история, макар и срамна!
Важно е да се знае, че заповедта за обиск и изземване на литературата ни е била противозаконна, тъй като не е имало Правителствен акт за това (виж решение на Върховния съд - Първо наказателно отделение
по н.о.х.д. N 711/1959 г.) И според законите имаме право на обезщетяване от държавата, с което може да се издаде безпроблемно цялото литературно наследство на Учителя.

ПРОТОКОЛ ЗА ОБИСК И ИЗЗЕМВАНЕ

Днес, 6.12.1957 г. гр. Севлиево, подписаният кап. Филип Митев Филипов, служител при МВР - Севлиево, на основание заповед N 26 от 5.12.1957 г. на др.
Окод. Н-к МВР, Севлиево, в присъствието на ст. лейт. Димо Гечев и сержант Михал Денчев и двамата служители при МВР - С-во в присъствието на лицето Трифон В. Пеев - член на БКП, работник в „Сладкарска Кооперация" - Севлиево, живущ на улица „Света Тройца" 5, извърших обиск в дома на лицето Стефан Лазаров Тошев от гр. Севлиево, живущ на ул. „Света Тройца" 5, при които намерих и иззех следната литература и вещи
(При обиска бяха иззети 117 заглавия на книги на Учителя Дънов с общ брой от 239 книги, които са описани в протокола, но не ги цитираме.)
- Папка с различни писма, молитви и съчинения на Ст. Тошев.
- Плик с доклад-изложение от членовете на финасовия отчет сектата „Бяло Братство" /Дъновисти/ - 49 броя.
Запитан Стефан Тошев притежава ли укрита на други места дъновистка литература, същият заяви, че няма такава.
За гореизложеното се състави настоящият протокол в три еднообразни екземпляра, от които единият за Окр. У-е МВР - Търново, единият за Окол. У-е МВР - Севлиево и един за обискирания Тошев.
6.12.1957 г.
Севлиево

Обискиран: /Ст. Тошев/

Свидетели: /Два подписа/

Съставил протокола: /Капитан Филипов/

/подпис/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×