Jump to content

7. Противоречията в живота


Ани
 Share

Recommended Posts

7. Противоречията в живота

ПРОТИВОРЕЧИЯТА В ЖИВОТА

16 лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 14.01.1938 г., петък, 6 ч.с.,

София-Изгрев.

- В: Възможности в живота. Младежки окултен клас,

Г. XVII (1937-1938).

София, АСК 93,1998, с. 243-245.

"... Случва се често на онези, способните ученици, добрите професори на богатите ученици, вземат доста, трябва да им се плати богато, на някой беден студент като го погледне казва: "На тебе даром ще преподавам".
Ще кажете: Съдбата така определила, любовта така определила.
Онези, които нямат любов с пари трябва да плащат.
Онези, които носят любовта, като ги погледне професорът, казва: "На тебе без пари". Та сега вие искате да бъдете късметлии всичките. С любовта е с късмет, без любовта е с пари. Късметлиите хора навсякъде имат късмет. Едните са късметлии с любовта, другите - с пари. Имаш много пари, много ще платиш. Като нямаш пари, какво ще платиш?
Аз имам само един такъв случай.
Намерих един учител по музика, един добър учител, един добър музикант, роден музикант, гледам. Като отидох да вземам уроци, казвам: Ще ми кажеш правилата, как да държа цигулката, лъка, как ще постъпвам и каквото ми каже, вече ще го слушам. Гледам беше много сприхав.
Аз като влизах, той ще се усмихне много добре, казва ми: "Аз ще свиря, ти ще ме слушаш, каквото аз правя ще правиш". Не ми показва как да държа цигулката, лъка. На другите преподава уроци, на мене само той ми свири и аз се уча от неговото свирене
Аз като отивах той си почиваше, не кряскаше. Като дойде някой друг ученик и като вземе някой тон, той ще излезе от стаята, и пак ще се върне - по десет пъти излизаше от стаята. Понеже някой път не искаше да се гневи, махне с ръката и излезе навън, не може да търпи неправилни тонове. След пет минути пак влезе, пак разправя как да си държи лъка. Този човек правеше усилия, другояче трябваше да кряска, затова ще излезе навън да не слуша.
Аз като отивах, никак не излизаше навън, ще вземе цигулката, свири. Аз седях и го гледах, много хубаво държи лъка. И мене ми даваше забавления, той ми свиреше. И първоначално не ми даде никакви упътвания, как да хвана лъка. Аз наблюдавах как трябва да държа лъка, как поставя цигулката, всичко туй наблюдавах внимателно. Каза: "На тебе не ти трябва повече от това".
И на вас сега искам този метод да туря. Ще наблюдавате как аз свиря. Няма нужда да ви казвам, ще наблюдавате. В природата трябва да се наблюдава. Мене ми казваше:"Наблюдавай, каквото аз правя и ще научиш повече. Да се спра някой път да ти разправям, голям харч струва то".
Казвам: Вие се обезсърдчавате за противоречията.
Най-първо, знайте, че всичките противоречия в живота, които съществуват, ще ги опитате.
Няма да остане противоречие, което да не ви дойде до главата.
Няма да остане благо в живота, което да не дойде.
Нещата не са произволни. Нищо в природата не е произволно. Всичко в природата е закономерно, всичко, което става, е за общото благо. Една ваша погрешка е за ваше и за благото на другите. Една ваша добродетел е за общо благо на цялото. Някой път вашето добро може да ползува вас, после другите по- малко. Вашата скръб може да уврежда вас повече отколкото другите.
Сега вие не може да се убедите.
Гледам на някои сестри дотегнал Изгрева, искат да бягат оттук, мислят, че ще намерят рая някъде.
На земята най-добрият рай е Изгревът. Пък много райове ще намерите, колкото искате. Раят е вътрешно състояние, разбиране. Ами, че условия за рая съществуват. Слънцето изгрява, вятърът вее, реките текат.
Питам сега: Къде е адът? Някой път реките като дойдат повече, прелеят, че завлекат нещо. Дъждът отгоре лее, разкаля се земята. Казвам: Де е лошото в света?... "
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...