Jump to content

1930_03_23 Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

Архивна единица

От книгата, Служене, почит и обич", Младежки окултен клас - година девета, (1929-30),

Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г.,

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

 

От книгата "Закони на доброто", 25 - 48 лекции на Младежкия окултен клас, 9-та година, т.II, (1929 г. - 1930 г.),

държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки), изд. София, 1940 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

23 март 1930 г.

Възпитателни методи

- Само светлият път на мъдростта води към истината.

- В истината е скрит животът.

Размишление върху законите на здравето.

Често се говори, че човек трябва да живее за Цялото, а не за частите. Какво разбирате под думите "живот за Цялото"? Кое е цялото в човека? Цялото в човека е неговото тяло, а частите му - отделните органи. Тъй щото, да живее човек за цялото си тяло, това значи, едновременно да има предвид интереса и на главата, и на гърдите, и на стомаха, и на ръцете, и на краката си. Така ли живее човек? Малко хора имат предвид всички органи на тялото си. Едни се интересуват повече от очите, други - от ушите, трети - от ръцете си и т.н. Благодарение на този частичен интерес, те пренебрегват нуждите на целия организъм, вследствие на което се явяват различни болести. Да се грижи човек за цялото си тяло, той трябва да има предвид интереса на своята воля, на своя ум и на своето сърце. Да се грижи човек за Божественото цяло, това значи, да има предвид интереса на своята душа и на своя дух.

Хиромантиците се интересуват главно от човешката ръка: формата и големината, устройството, големината и формата на пръстите и т.н.

Като изучавате положението на пръстите на ръката, виждате, че трите средни пръста имат фронт и тил, а крайните - палецът и малкият, имат само фронт, нямат тил. Средният пръст има отношение към показалеца и към безименния, някога повече към показалеца, някога - към безименния. Ако отношението му към безименния е по-голямо, той се наклонява към него; ако отношението му към показалеца е по-голямо, той се наклонява към него. Понеже малкият пръст е лишен от тил, т.е. няма кой да го крепи, често полегва и се изкривява. Обаче, ако следва законите на безименния пръст, той е справедлив. Понякога и показалецът полегва. Затова се явява спор, кой от двата пръста лъже повече. За това на малките деца съединяват показалеца с малкия пръст, над средния и безименния. Показалецът казва на малкия пръст: Ти трябва да знаеш, че аз съм те учил да говориш, затова ще ми отстъпваш. Пред каквато опасност да се намери показалецът, положението му не е много страшно. - Защо? - Тил има той - палецът. Наистина, далеч е тилът на показалеца, но все пак има тил. Показалецът представя човека, който работи за своето изправяне. Да се изправи човек, това значи, да събуди Божественото в себе си, т.е. да повика своя палец на помощ.

Всеки пръст от човешката ръка е свързан с известен център или орган на мозъка. Всеки орган е свързан със специфични сили. Тия сили пък са свързани с разумни области и светове. Достатъчно е човек да повдигне един от пръстите си, за да се свърже със съответния орган, през който текат енергии от разумния свят. Всеки пръст на ръката представя част от човека. Хванете ли един от пръстите на човека, вие се свързвате с някои негови прояви. Чрез движението на пръстите си, човек изявява своята разумност. Ако поставите показалеца си на някоя част от челото, вие събуждате в себе си мисъл.

Следователно, като знаете, че през всеки пръст минават съответни сили, които предизвикват различни мисли в ума ви, вие трябва да реформирате пръстите си. Които не знаят това, чрез много работа, или от голяма леност осакатяват пръстите си. Разумният знае това и работи толкова, колкото е нужно. През всеки пръст трябва да минава толкова енергия, колкото е необходимо за развитието на човека. Значи, пръстите възприемат енергията, която иде от възвишения свят. Понеже всичко в Природата е точно определено, всеки пръст, всяка ръка трябва да приеме толкова енергия, колкото е предвидено. Вземе ли повече, отколкото трябва, тя ще ви застави да платите. Как ще върнете излишната енергия, която сте приели от Природата? Чрез болести, чрез кризи, чрез изпитания. Природата не търпи никакви лъжи, никакви хитрини. Досега никой човек не е могъл да надхитри Природата. Колкото и да умува, в края на краищата, човек трябва да върне на Природата това, което е надвзел от нея.

Съвременните хора приличат на деца. Те мислят, че ще надхитрят Природата, но остават излъгани. Природата ги хваща за ухото и ги разтърсва добре. Така постъпват майките с малките си деца, когато ги кърмят. Децата обичат да хапят, но майките им ги хващат за ухото и ги разтърсват. Така се отвикват децата от хапане. Всеки човек има в себе си по няколко немирни, своеобразни деца, които трябва да възпитава. Вие трябва, от време на време, да ги хващате за ухото да не ви хапят. Мнозина се отнасят снизходително към своите своеобразни деца, т.е. към своите недостатъци и казват: Човек съм, не съм божество, все ще направя някаква погрешка. Кой човек не греши? Не е така. Всеки човек греши, но той трябва да изправя погрешките си, а не да ги глади и маже и да се прави, че не ги вижда. Всеки недостатък е незаконородено дете, което трябва да се възпитава. Ако можете да го възпитате, работете върху него; ако не можете, пратете го да си отиде, откъдето е дошло. Колкото по-рано се освободите от него, толкова по-добре за вас. Не го ли изпъдите, ще го храните 20-30 години наред и, освен че няма да ви принесе някаква полза, ще ви причини ред пакости.

Като ученици, вие трябва да изучавате проявите на Природата и да постъпвате като нея. Колкото нежна и внимателна е Природата към благородните и разумни хора, толкова е строга и взискателна към неблагородните и своеобразните. Тя изпълнява стиха, който Христос е казал: "Всяко дърво, което не дава плод, се отсича." Тя отсича безплодните дървета и ги хвърля в огъня. Това наричаме ние "процес на чистене". Когато градинарят види, че някое дърво не дава плод, той си казва: "Нека остане още една година. Ще го разкопаваме, ще го поливаме, ще го торим и, ако не даде плод, ще го отсечем." Какво трябва да правите, за да живеете добре? Човек трябва да се освободи от всички анормални черти, които носи в себе си от далечното минало. Човек носи в себе си четири категории наследствени черти, добри или лоши: лични, семейни, обществени или народни и последната категория - чертите на цялото човечество. Задачата на човека е да се справи с лошите черти и да усили и развие добрите.

Каква е ролята на ръката на физическия свят? Ще кажете, че ролята на ръката е да работи. Това е едната страна. Другата роля на ръката е да бъде справочна книга. Пред каквато мъчнотия да изпадне, човек трябва да спре вниманието си на ръката, да разгледа всичките пръсти, да концентрира вниманието си върху всеки един поотделно, на лявата и на дясната ръка отделно и след това да вади заключения. Пръстите и ръцете на човека са големи майстори. Те са вложили в себе си отлична скулптура. Не е достатъчно да знаете, че те са работили; но важно е да знаете, каква скулптура са създали.

Като говорим за ръката, ние разглеждаме нормалната, здрава ръка, а не анормалната, болна, патологическа ръка. Като изучавате всеки пръст поотделно, както и в зависимост от цялата ръка, виждате, че съществуват известни математически отношения, които показват, дали ръката е нормална. Ако ръката е нормална, човек е до известна степен правилно развит. От големината на пръстите съдим за силите, които действуват в тях. Най-големия пръст е свързан с Божествения свят. Той се управлява от богинята на любовта, затова е най-силен. Наистина, няма по-голяма сила от любовта. Показалецът се намира под влиянието на Юпитер. Чрез него се проявява човешкото честолюбие и достойнство. Достатъчно е да засегнете честолюбието на човека, за да ви каже: Как смееш да ме пипаш? Знаеш ли, кой съм аз? Средният, сатурновият пръст определя човешката справедливост. Чрез него човек се произнася за справедливите и несправедливи неща в живота. Безименният пръст определя човешките радости и постижения в областта на науката, на изкуството и на музиката. Ако отрежете безименния пръст на човека, той изпада в голяма меланхолия и голямо отчаяние. Когато енергиите на този пръст не текат правилно, човек лесно се обезнадеждва.

При изучаване на ръката, трябва да знаете нормалната големина на ръката, на пръстите и оттам да съдите за аномалиите, които се явяват в различни ръце. За пример, ако показалецът на дадена ръка е 9 см, безименният трябва да бъде десет, а средният - 11.5 см. Ако безименният пръст е по-дълъг от средния, т.е. сатурновия, с такъв човек не връзвай приятелство, нито за учител го вземай, нито съдружник го прави. - Защо? - Защото намисли ли да прави нещо, никой не може да му въздействува да не го прави. Той е голямо божество. Никой не може да му повлияе в нещо.

Изобщо, дългите пръсти показват, че тия хора се спират върху подробностите. На тях са дадени повече енергии, отколкото те могат да използуват. Ако показалецът е по-дълъг от другите пръсти, такъв човек има силно развити лични чувства. Няма нищо лошо в това, но едновременно трябва да са развити и моралните чувства. Обикновено моралните чувства регулират личните. Обаче, ако моралните чувства на човека не са добре развити, а личните са чрезмерно развити, той става неврастеник: където отиде, все обиден се връща. Ако е учител, ще се вглежда в учениците си, защо не го поздравили, защо не се отнесли с уважение към него; ако е чиновник, ще разглежда отношенията си с колегите си и т.н. Ако показалецът е по-къс от средния, човек не е толкова взискателен. Макар и да му липсва нещо, той минава за демократ. Следователно, човек трябва да работи много върху себе си, за да създаде нормална ръка. Ръката на човека още не е завършена. Даже и най-хубавата ръка има известни недостатъци. Хора, които имат заострени пръсти, така говорят, че не можете да разберете, кое е истина и кое не. Благодарение на това, те лесно се изплъзват, мъчно можете да ги подведете под отговорност.

Като ученици, вие трябва да изучавате ръката си, както и нейните движения. Мнозина не знаят, къде и как да държат ръцете си. Това се забелязва особено в ораторите. Гледате някой оратор, как движи ръцете си. Той ту ги сваля, ту ги вдига, разтваря ги настрана - не знае, къде да ги постави. Когато е гневен, човек също не знае, къде да държи ръцете си. В същност, тогава той трябва да постави ръцете си на такова място, че да ограничи гнева. Някой човек често хваща малкия пръст на ръката си. - Защо? - Понеже малкият пръст обича да послъгва, и той несъзнателно го хваща, пази го от лъжата. Ръката му представя тил на малкия пръст, с което го предпазва от лъжа. Като наблюдавате хората, как държат ръцете си, ще видите, че те несъзнателно изнасят това, което се крие в тях. Професор по математика преподава лекцията си: с едната ръка пише на дъската, а другата държи отзад, свита на юмрук. Юмрукът показва, че той пази енергията си, страхува се да не се демагнетизира. Същевременно казва на студентите си: Аз преподавам, но който не знае, как да отговаря на зададените въпроси, ще опита юмрука. Щом свърши лекцията си, професорът отваря ръката си. Човек трябва да знае, кога да отваря и кога да затваря ръката си. Когато иска да се успокои, човек спуща ръцете си надолу. При това положение, пръстите на ръката трябва да бъдат отворени. Тази поза показва, че човек може да бъде във война със земята. За предпочитане е да бъдеш във война със земята, отколкото с Небето. Никога не вдигайте ръцете си нагоре, с пръсти към небето. Това положение означава оплакване към Бога. Ти казваш: Господи, помогни ми! Целият свят е въстанал против мене. Това не е вярно. Невъзможно е целият свят да въстане против един човек. Все ще се намерят няколко души, които да не са против него. Такава молитва не се приема. Така не трябва да се моли човек.

Като ученици, вие трябва да обръщате внимание на движенията, които правите. Всяко движение, направено на време и на място, е разумно. Мнозина отричат движенията и упражненията и казват, че и без тях може. Без много неща може, но има неща, без които абсолютно не може. Без глава и без опашка не може. Главата и опашката представят началото и края на нещата. Главата на човека е началото, а стомахът - краят. Каквото главата мисли, стомахът го реализира. Като обработи материалите, стомахът ги изпраща в главата на проверка. Дробовете пък представят междулинието, където се трансформира човешката енергия. Който знае астрологията, намира главата, дробовете и стомаха в човешката ръка. Като погледне ръката на човека, той намира главата, т.е. ума му, в средата на ръката, където е умствената линия; дробовете се намират във венерината област, а стомахът - между Марс и Луната. Когато главата, дробовете и стомахът на човека са добре развити, и съответните области са добре развити.

Забелязано е също, че между дължината на главата и на ръката има известно съответствие; между широчината на ръката и широчината на мозъка също има съответствие. Колкото по-активен е човек, толкова по-дълго е лицето му. Когато лицето стане по-дълго от дължината на мозъка, това показва, че той изразходва повече енергия, отколкото трябва. Вследствие на чрезмерно изразходване на умствена енергия, такива хора са предразположени към неврастения. Тъй щото, като се изучавате, трябва да обърнете внимание на съотношението между лицето и ръката от една страна, и лицето, ръката и тялото - от друга страна. По големина лицето представя една десета част от цялото тяло.

Следователно, човек трябва да знае числата, които определят нормалното отношение на частите на неговото тяло. Тези числа са динамически и органически, не са мъртви числа. Природата си служи, именно, с живи числа, а не със статически. Понякога човек има дълго, или кръгло лице, дълги, или къси пръсти на ръката си по наследство, а понякога ги е придобил чрез усилена работа. Когато говорим за правилното съотношение между удовете на тялото, имаме предвид добре организирана глава, добре организирани ръце и добре устроено тяло. Ако ръката е добре оформена, и порите на кожата ѝ са правилни. Наблюдавайте порите на кожата, да видите, каква форма имат. Едни от тях са четириъгълни, други - петоъгълни, шестоъгълни и т.н.

Като ученици, вие трябва да изучавате ръката си, като едно от великите блага на физическия свят. За да се проявявате правилно, като разумно същество, вие трябва да държите ръката си в изправност. Вглеждайте се в движенията, които ръката прави. Не се позволява на ученика да прави неестествени движения с ръката. Всяко движение на ръката трябва да бъде съзнателно, под контрол на човешката воля. Ако движенията на ръцете са съзнателни, човек се намира в правилни отношения към Природата и може да се разговаря с нея. Ръцете на този човек са добре оформени, пръстите - прави, красиво поставени. Пръстите на ръката са антени, чрез които човек се съобщава с разумния свят. Ако пръстите са криви и безформени, мъчно можете да влезете в разумния свят. И да възприемете някаква мисъл, не знаете отде иде тя, не разбирате смисъла и. Обаче, ако пръстите са прави, добре оформени, лесно ще възприемете мислите от разумния свят и ще ги разбирате. В това отношение са правени опити. За пример, някой човек от Лондон изпраща една мисъл до приятеля си в Ню Йорк. Той написва мисълта на един лист, затваря я в плик, и писмото изпраща до приятеля си. Обаче, преди да получи писмото, той възприема мисълта на приятеля си, написва я точно, както я приел, и я изпраща в Лондон. Когато отворят двата плика, и на двете места е написана една и съща мисъл.

Всички хора трябва да се стремят към това, именно, правилно да възприемат мислите, които идват от възвишения свят. Ако постигнат това, те ще възприемат и своите мисли, и добре ще се разбират. Днес хората не се разбират, защото се намират на поле, където мислите им се кръстосват. Вместо да приемат мисълта, която е отправена към тях, те приемат чужди мисли, вследствие на което се натъкват на противоречия. Следователно, всяко противоречие се дължи на неестественото състояние, в което се намират удовете на човешкия организъм. Всякаква анормалност в един от удовете на организма води към криво възприемане на нещата. Ако радиото, с което хората си служат, е добър предавател и възприемател на звуковите вълни, колко по-добър предавател и възприемател може да бъде човек. Като по-сложна машина от всякакво физическо радио, човек трябва да държи в изправност всички свои органи, да може правилно да възприема и предава.

Като изучавате ръката си, ще разберете, че палецът определя разумността на човека. Останалите четири пръста определят възможностите и способностите, които се крият в човека. Които не познават науката на ръката, казват, че човек е създаден по образ и подобие Божие, и нищо повече не ги интересува. Какво ще кажете за човека, който проявява неразумност, подозрение, безлюбие, безверие? Можете ли да кажете, че е създаден по образ и по добие Божие? В Бога нещата са точно определени. Който е създаден по образ и подобие на Бога, той все прилича по нещо на Него. Образът представя човешкото лице, а подобието - неговата ръка. Ръката е израз на Божията разумност в човека. По ръката се познава, какво може да излезе от даден човек. Образът, т.е. лицето, показва, с какъв капитал разполага човек, за да вземе участие в предприятието, което ръката има предвид. Следователно, ако искате да знаете, какъв е умът на човека, гледайте ръката му; ако искате да знаете, какъв капитал е вложен в него, гледайте лицето му; ако искате да знаете, какъв е неговият произход, гледайте главата му. Сега, ще оставим настрана лицето и главата, ще спрем вниманието си върху ръката. По ръката, специално по дължината и формата на ставите на пръстите, може да се определи, кой човек е добродетелен, и кой - не. Между ставите на пръстите има известно математическо съотношение. Ако това съотношение не е правилно, в характера и проявите на човека има нещо ненормално. Ако отношението между ставите на средния пръст е правилно, човек е съвестен. Този човек има един ключ в живота си, който прилага на място. Ръката на човека расте и се изменя до 30 годишна възраст. От 30 годишна възраст нататък пак се изменя, но едва забележимо.

Като изучавате ръката на човека, виждате, че има разлика не само в големината на пръстите и техните стави, но и във формата им. Има пръсти с коническа и цилиндрична форма. Ако пръстите в основата си са широки, а на върха се заострят, като конус, тези хора имат добре развита стомашна система и обичат повече да си похапват. Хората, на които пръстите са тънки, дълги и цилиндрични, имат слаб стомах. Те търсят начин, как да кредитират стомаха си, да работи по-добре. Откаже ли се стомахът да работи, предприятието им се разпада. За да кредитира стомаха си, човек трябва да усили вярата си. - Къде е мястото на вярата в ръката? - В Юпитеровия пръст. Средният пръст трябва да бъде по-дълъг от показалеца, за да привлече слънчевите енергии към него. Слънчевите енергии указват влияние върху стомаха. Те събуждат неговата активност. Физически слабите хора трябва да развият средния си пръст. Само по този начин те могат да продължат живота си. В различните възрасти пръстите имат различна дължина. Обаче, в човек на средна възраст, палецът е дълъг средно 5-7 сантиметра. Ако малкият пръст е дълъг също 7 см, този човек е много практичен. Ако е борец, той никога няма да се остави да го повалят на земята. Той никога не пада на гърба си. Изобщо, при изучаване ръката и пръстите на ръката, добре е да имате предвид и отношенията на всеки пръст към палеца. Каквито познания да имате за ръката, вие трябва да бъдете предпазливи, да не вадите бързи заключения. Едно предсказание е вярно само тогава, когато има белези на три места: на лицето, на главата и на ръката. При това положение предсказанието е сто на сто вярно. Ако имате белег за известно качество само на ръката си, а на главата и на лицето няма никакви белези, предсказанието е вярно една трета на сто, а две трети не е вярно.

Задачата ви като ученици се заключава не толкова върху изучаване на ръката, колкото върху наблюдения на ръката. Обширна е науката за ръката, много е писано за нея. Вашата задача, обаче, е да правите наблюдения върху ръката и от наблюденията да вадите заключения. Като наблюдавате ръката, спирайте вниманието си и върху горната, и върху долната и част. Горната част на ръката е мъжът в човека, а долната - жената. Следователно, ако искате да усилите мъжеството си, гледайте повече горната част на ръката си; ако искате да развивате нещо нежно, благородно в характера си, гледайте долната част на ръката си. Ръката има две лица: горно - космато, мъжко и долно - гладко, нежно, женско. Значи, жената се е освободила вече от космите си. Един ден, когато и мъжът се освободи от космите, ръката ще бъде гладка и отгоре, и отдолу. Като живяла известно време на земята, жената минавала през големи страдания, вследствие на което е придобила по-големи опитности от мъжа.

Хората на бъдещата раса ще се отличават от сегашните. Те ще имат нов тип ръка, която ще отговаря на характера им. - Каква трябва да бъде ръката на пипане? - Нито много мека, нито много твърда; нито много суха, нито много влажна; нито много гореща, нито много студена. Значи, по топлина и по мекота ръката трябва да бъде умерена. Като пипнете ръката, трябва да усетите мека, приятна топлина, която да изтича от самия човек. Такава ръка наричаме магнетична. Ако разгледате ръката на човека като ясновидец, около нея ще забележите една светла, подвижна ръка, която представя двойник на физическата. Докато двойникът на човешката ръка действува правилно, и физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата ръка се осакатява. Не само ръката, но цялото тяло на човека има специфичен двойник. Ако двойникът изцяло, или отчасти се отдели преждевременно от физическия човек, явяват се различни осакатявания, болести и т.н. За пример, общата или частична парализа се дължи, именно, на преждевременното отделяне на двойника от физическото тяло на човека. Преждевременното отделяне на двойника се дължи на неправилно преминаване на природните енергии чрез ръцете и краката. Човек възприема умствена енергия от пространството, по което се отличава от животните. Последните възприемат главно енергия от земята, чрез четирите си крака. Човек пък приема енергия чрез краката, ръцете и главата си. За да приема енергия от пространството, с която да пресъздава своята глава, своя умствен свят, в помощ му иде самото положение, а именно, че е изправен на два крака. Благословение е за човека това, че ръцете му са свободни от влиянието на земята.

В бъдеще човешките ръце ще заемат друго положение. Днес, при различни състояния, човек държи ръцете си в различни положения. За пример, когато е неразположен, с понижено състояние на духа, човек отпуща ръцете си надолу. Когато се насърчи, и мисълта му започне да работи, той вдига ръцете си нагоре, или ги разтваря настрана. Значи, ръцете заемат едно или друго положение, според вътрешния или психически живот на човека. Щом изпаднете в лошо настроение, променете положението на ръцете си и си кажете: Аз съм човек, който мисли. Щом мисля, аз стоя по-високо от своите настроения и лесно се справям с тях. Повторете тази мисъл няколко пъти, докато настроението ви се повдигне.

Това е един от практическите методи за самовъзпитание. Първата задача на ученика е да възпитава ръката си, за да може правилно да възприема и предава енергиите на Природата. Като възприема и предава правилно тия енергии, той трябва да благодари на Провидението, че му са дадени ръце, чрез които може да хваща предметите и да работи. Може ли след всичко това да се оплаква някой, че е гладен? Щом има ръце, с които работи, и глава, с която мисли, човек никога не може да бъде гладен. Докато мозъкът е активен, ръцете и краката са в постоянно движение. Ръцете играят важна роля в човешкия живот. Като знаете това, възпитавайте ръцете си да действуват правилно.

Бъдещето възпитание ще започне, именно, от ръцете. В бъдеще майките и учителите ще обръщат особено внимание върху ръцете, върху тяхната чистота. Ноктите също трябва да бъдат чисти. Като се постигне външна чистота, вниманието на родителите и на учителите ще се спре върху хармоничните движения, които човек прави с ръцете си. Също така по ноктите не трябва да има никакви петна, бели или черни. Белите петна по ноктите показват анормалност в нервната система. Щом се махнат белите петна, състоянието на нервната система се подобрява. Белите петна по ноктите са подобни на петната на слънцето. Колкото повече петна има на слънцето, толкова повече енергия, толкова по-голямо изобилие съществува в Природата. Същото става и с човека, който има бели петна по ноктите. Той е крайно активен, отделя повече енергия от себе си, вследствие на което чрезмерно се изтощава. За да се освободи от тия петна, човек трябва да съсредоточи ума си към известна мисъл. В продължение на два-три месеца той може да махне петната от ноктите.

- Само светлият път на мъдростта води към истината.

- В истината е скрит животът.

28. Лекция от Учителя, държана на 23 март, 1930 г.

София – Изгрев.

Книги:

* Възпитание чрез ръцете

Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). София, 2004)

48 беседи от 30 август 1929 г. до 15 август 1930 г.

* Възпитателни методи

Закони на доброто (София, 1998)

24 беседи от 28 февруари 1930 г. до 15 август 1930 г.

Начало: 07:00

1930_03_23 Възпитателни методи.pdf

Link to comment
Share on other sites

От книгата,
Служене, почит и обич
. Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930).
Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004.

на томчето

ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ РЪЦЕТЕ

„Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът."
Размишление върху законите на здравето
Кажете основната мисъл на миналата лекция. Сега представете си, че някой човек ви запита какво значи да живее човек за цялото, а не за частите. Кое у човека представлява цялото? Ако вземем цялото - тялото, ние едновременно да живеем и за гърдите си, и за стомаха си, и за главата си, трябва да имаме предвид значи материята на цялото тяло. Някои често вземат само интереса на очите или на ушите си, някои си чоплят само пръстите, имат интереса само за ноктите, или гледат пръстите им да са гладки. И това е хубаво. Но това е само индивидуално схващане, но не е интересът на цялото тяло. Сега това е за тялото. Да се държи в изправно положение целият човек, трябва еднакво да се грижим както за неговото тяло, така и за неговата воля, за неговия ум и за неговото сърце. А ако е за Божественото цяло, трябва еднакво да се грижим и за неговата душа, и за неговия дух. Така е. Това е правило.
MOK_9_28_1.GIF
Каква поука можем да извадим от ръката? Не само от външната форма. Вземете трите пръста на ръката. Те имат пo две отношения, а двата крайни пръста имат по едно отношение. Средният пръст има отношение към показалеца и към безименния пръст. Някой път той има пристрастие към безименния пръст, и тогава се наклонява към него, изкривява се. А някой път се наклонява към показалеца. Пак има пристрастие. Ако вземете показалеца и малкото кутре, те имат само едно отношение. Т.е. трите средни пръсти имат и фронт и тил, а двата крайни пръста - малкото кутре и палеца, нямат тил отподире си. Затова малкият пръст обича да полъгва малко. Няма кой да го крепи, понеже няма тил отподире си. Когато малкият пръст върви по законите на безименния пръст, той е справедлив. Но щом е самостоятелен, понеже няма кой да го подкрепва отподире, той, тогава той се изкривява. Сега това са само твърдения. Някой човек, който обича да се смее, той си носи малкия пръст тъй настрани. Защо си показва той тъй малкия пръст? Понеже и той лъже. Малкият пръст лъже и големият пръст, показалецът, и той полъгва. И кутрето и то лъже, само че по-малко полъгва. И става спор кой лъже повече - малкият пръст или показалецът. Затова на малките деца ги събират тези пръсти заедно - над средния и безименния пръсти. Показалецът казва на кутрето: „Аз съм те учил тебе да говориш." Сега този големият пръст обича да полъгва и човек, който иска да лъже, той събира тия двата пръсти. Но той може да се изправи, понеже той има един голям фронт - Божествения пръст. Най-голямата опасност на човека седи в неговия първи пръст, понеже неговият тил, палецът е малко отдалечен от фронта. Първият пръст, показалецът, това е човекът, който иска да изправи себе си, и непременно той трябва да събуди Божественото у себе си. Значи този палец трябва да го събуди, и той идва на помощ.
И този палец съответства на известни органи в мозъка. После този палец има специфични органи. И всеки пръст има специфични органи, а тия специфични органи имат специфични сили, канали. А тия специфични сили са свързани с разумни области и сили в света. И когато ти подигнеш първия си пръст, веднага в този свят от невидимия свят има радио - палецът. Защото има разумни хора в света. Но не всички хора на земята са разумни. Аз като се спра запример, зная къде има разумни хора и зная кои разумни хора с кой пръст са свързани. Защото пръстът - това е целият човек. Той само като посочи пръста си, не както децата, когато си играят, но когато той дълго време мисли, тогава в това движение на пръста си се показва разумността. Запример седиш и дълбоко си се замислил, и туриш пръста си на челото. Това вече е смислено движение и ти можеш да предизвикаш цяла една силна мисъл в ума си.
Та казвам, за своята мисъл вие трябва да реформирате добре пръстите си. И сегашните мъже и жени чрез многото работа осакащат пръстите си. А някои чрез многото леност, и те осакащат пръстите си. Та, който много работи, осакаща пръстите си. И чрез голямата леност се осакащат пръстите. И природата иска да даваш толкова енергия на пръстите си, колкото е потребно. Защото необходимо е толкова енергия да мине през пръстите ти, за да можеш да се ползваш за твоето развитие. И пръстът ти трябва да приеме тази енергия. Това е необходимо, пръстът да служи като един възприемател. Но ако чрез дясната си ръка приемеш повече енергия, отколкото трябва, ти ще се намериш в положението на един голям търговец, който трябва да плаща. Защото природата има счетоводни книги, и тогава ще се зароди или едно тревожно състояние у тебе, или някоя болест, или някоя криза, за да могат да вземат от тебе онова, което ти незаконно си взел от природата. Природата не търпи лъжи. Щом намери тя, че ти си взел нещо незаконно, взел си нещо повече, отколкото трябва, тя си има
Всичката майстория, да си го вземе. Тя ще ти създаде такива занимания, че ти ще се чудиш. И накрая ще дадеш това, което си взел.
Та хората на земята мязат като деца. Има деца, които са своенравни. Като го подува майката, то стиска със зъбите си гърдата на майката, но тогава и майката го стиска с нокътя за ухото, и то я пусне. Колкото повече я стиска, толкова и тя го стиска за ухото. Най-после то ревне, и майката се освободи. Та казвам, често и вие трябва да хващате вашите деца за ухото и да ги стискате с ноктите си, за да ви пуснат. Някой път вие сте много нежни спрямо вашите дефекти и някой път ги мажете с помада. Имаш един дефект, но казваш: „Пък човек съм, кой не греши." Не, не. Дефектът си е дефект. Това е незаконородено дете от миналото. Ако можеш да го изправиш, добре, но ако не се поправя, да си върви. Колкото по-рано, толкова по- добре. Другояче ти ще го храниш 20-30 години и освен че няма да имаш полза, но ще ти донесе и вреда. И пак в края на краищата ще умре. И виждаме, природата хич не си поплюва и тя постоянно чисти. Но тя е и много нежна и внимателна, но към всички разумни същества, към благородните. А щом те намери, че не си благороден, че ти си упорит, веднага иде разрешението. Казва: „Това дърво - както Христос е казал - да се отсече." Казва градинарят: „Още за една година да остане, да го поразкопаем, че ако не даде плод, тогава да се отсече."
Питам тогава, какво да се направи? Главната задача е да се оправят всички ония анормалности, които са наследени. Аз наричам - анормалности може да има индивидуални и семейни, и народни, има анормалности на колективното битие и най-сетне има анормалности и на човечеството. Значи има 4 категории дефекти, които ние наследяваме. Най-първо ти наследяваш недостатъците на твоето минало. После има недостатъци на семействата, които не са живели правилно. Например, ако ши принадлежиш към едно семейство, което не е живяло нормално, тогава ти наследяваш същите дефекти. Пък ако ти живееш в един дом, дето родителите са талантливи музиканти, ти ще наследиш тези качества. Или ако живееш в един народ, дето има музикални сили, ти имаш условията да ги наследиш или да ги развиеш в себе си. Или можеш да наследиш качества на цялото човечество. То е много казано, но някой път можеш да наследиш качества на цяла една раса. Например бялата раса се отличава от всички други раси със своите индивидуални качества.
Та казвам, ръката трябва да служи на физическото поле като един справник. Да можем да се справяме със себе си. Хубаво е човек да се справя 5-10 минути с ръката си. Да гледа ръката. Това е за концентриране. Ти седиш и мислиш за нищо и никакво, спри се, концентрирай се малко, разгледай първия пръст как е построен, разгледай втория, третия, четвъртия, разгледай палеца си, след това разгледай лявата ръка. Концентрирай се върху твоите пръсти, те са отлични майстори. Такива, каквито ти даже и не подозираш да видиш, онази скулптура, която те са вложили. При това не само да знаеш, че те са работили, но и да знаеш какво те са вложили те в тази скулптура вътре. И много майстори са работили. Сега ние вземаме нормалната ръка, а не вземаме патологическата страна на ръката. Ние разглеждаме нормалната ръка, или ръката на един здрав човек. Разбира се, и тази ръка на дъската не е нормална. И тя има известни дефекти, но това е само да ви се даде известна идея. Но има известни отношения, които трябва да съществуват между пръстите ви. Математически отношения има. Например какво трябва да бъде отношението между малкия пръст и безименния пръст и на безименния към средния? Тогава какво трябва да бъде отношението на показалеца към безименния и отношението на палеца към показалеца? И ако вземете вие да измервате големия пръст, той не се състои само от тия двете стави, които се виждат, и както виждате, неговата площ е доста голяма. И този Божественият пръст, той се поддържа от богинята на любовта, той е най- силният. А в света няма по-голяма сила от любовта. В първия пръст е човешкото честолюбие, той се докача, казва: „Ти знаеш ли аз кой съм?" Когато направиш едно прегрешение, не обхванеш този Божествен закон, хване те вторият, Сатурновият пръст. Казва: „Ти не постъпваш както трябва, ти не постъпваш правилно." После дойде ти някоя радост, безименният пръст носи всичките радости. Ако този пръст се отреже, безименният, третият, човек ще го нападне много голяма меланхолия. И когато теченията не вървят правилно в третия пръст, в тия индивиди надеждата е слабо развита. И тия хора въобще спадат към меланхоличните типове, безнадеждните.
Ако показалецът има 9 сантиметра, тогава безименният трябва да има 10 сантиметра, а средният трябва да има 11,5. Някой път безименният пръст е 9, а някой път той е по-дълъг от Сатурн. Такъв човек с 9 чифта биволи не можеш да го изместиш. Той, каквото си е намислил, ще го направи. Като някое божество е и горко ти, ако имаш такъв човек за съдружник. И горко ти, ако ти се попадне да имаш такъв човек учител. Трябва да си вземеш шапката и да бягаш, с него не можеш да се справиш.
Та казвам, тия дългите пръсти показват анормални състояния. Това показва, че на този човек при дадени условия са дадени повече енергии, отколкото той може да използва. Ако такъв човек с този пръст е надарен с тази сила на личните чувства, а той няма морално съзнание, което да регулира, няма морална подкладка да впрегне тази енергия, той ще стане неврастеник. Той навсякъде ще вижда все обиди. Че някой не го поздравил, ако е той учител в училището, навсякъде ще рови учениците си, ще каже: „Ти защо не си сне шапката, защо не ме поздрави?" Нали сте забелязали някой път учителите - ходят из коридора и казват на учениците си: „Ти защо не си снемаш шапката?" А на когото този пръст не е толкова дълъг, той това не прави, той е демократ човек, т.е. пак му липсва нещо.
Та казвам, трябва ни една нормална ръка, която да е създадена от съзнанието на възвишения Божествен живот. И тепърва трябва да работите върху ръката си, и то много трябва да се работи. Ръката още не е завършена. Даже и най-хубавите ръце, които може да намерите, и там ще намерите известни дефекти. Вземете психологическата страна на философската ръка. Ако всички пръсти са заострени, такива хора лесно се охлузват, те са много гъвкави, те така говорят, че ти не ги познаваш кога говорят истината и кога лъжат. Те се изхлузват лесно, не че искат това, но без да искат и те сами не знаят кога говорят истината и кога лъжат.
Та казвам, хубаво е да започнете първо с възпитанието на вашата ръка. Запример да знаете как да държите ръката си. Например, когато някой говорител излезе на сцената* той не знае как и де да си тури ръцете. Тъй ги тури - не може, иначе ги тури - не може. Въобще, когато човек е възбуден, той не знае как да си държи ръцете. Та именно в едно такова състояние ти трябва да знаеш как да си държиш ръцете. Например вие как си държите ръцете? Например този брат си държи малкия пръст, хванал го е. Защо? Пази го, защото, ако не си държи така пръста, с това той иска да каже: „Да не излъжа нещо." И несъзнателно той задържа тази енергия, тил й дава. И ако не го пази, той ще окаже известно влияние върху неговите чувства. Има един начин, по който човек може да си държи ръцете. И тази сестра, както си е турила ръцете, какво иска да каже с това тя? Тя ги е мушнала в ръкавите си. Защо? Всички тук трябва да имате особени пози на ръцете си. Другояче пък може да станете изкуствени. Хубаво. Да допуснем, че един професор преподава по математика - лявата ръка във вид на юмрук държи отзад. Какво иска да каже той с това? С другата ръка той пише на дъската. Казва: „Аз ви уча, но който от вас не отговаря, има юмрук." Той държи ръката си отзад. Това е, за да се пази. Тази енергия му е потребна да стават теченията правилно и после да не се демагнетизирва. А като свърши лекцията си, той отваря ръката. Не трябва всякога да държиш ръцете си затворени или пък всякога отворени. Ти трябва да знаеш кога да си отваряш ръцете и кога да ги затваряш. Ако ти пуснеш ръцете си свободно към земята, ти може да имаш едно правилно отношение. Това е следното. Ако ти така си държиш ръцете, спуснати надолу, никога няма да се оскърбиш. Това е едно успокоително състояние. Ако ти искаш да дойдеш до едно естествено положение на духа или до едно успокоително състояние на тялото, ще спуснеш ръцете надолу спокойно, големият и малкият пръст трябва да са отворени. Това значи - ти се намираш в едно активно състояние, значи със земята си във война. Пък ако отвориш ръцете си и ги държиш към небето, това е едно глупаво положение. Тия отворени пръсти нагоре показват, че ти се намираш в борба. А по-добре е да воюваш със земята, отколкото с небето. Защото такова едно вдигане на ръцете с отворени пръсти нагоре това е оплакване към Бога. Ти казваш: „Господи, целият свят е против мене, избави ме." Не така. Човек, който иска да се моли и да разсъждава, той не може да си държи ръцете по този начин.
Във вътрешната школа, каквото и да се каже, ще внимавате върху движенията на ръцете си. Българинът има една слаба черта - всички методи, които могат да ви се дадат, накрая се превръщат в едно такова подгелясване. Българинът все казва: „Без това може, без онова може, без много неща може." Но има нещо, без което не може. Без глава не може и без опашка не може. Че кое е опашката на човека? Стомахът е опашката. Главата е началото, а стомахът - краят на нещата. Следователно, каквото умът мисли, всичко това ще се реализира в стомаха. После, след като се превръща в стомаха, се изпраща в мозъка да се проверят нещата. А дробовете, това е онова междулиние, което трансформира човешката енергия. Много трансформатори има, за да се превърне човешката енергия. Тогава тези дробове може да ги видите в ръката. Тези от вас, които изучават астрологията на ръката, те знаят това. Кажете ми къде се намира главата в ръката. (В средата на ръката.) Де се намират белите дробове?
(Във венерината област.)
Стомахът?
(Между Марс и Луната.)
Сега, разбира се, когато тази теория е права, и на съответстващото място се забелязва известен белег. Ако стомахът в ръката е силно развит, тогава и тази област на тялото ще бъде добре развита. После, ако главата е добре развита, и тази област, която съответства на главата, и тя е добре развита. Има едно съответствие на линиите в разните места. Например между дължината на ръката и дължината на главата има едно съответствие, между широчината на ръката и широчината на мозъка има съответствие. После дължината на ръката без пръстите отговаря на дължината на задната част на мозъка. А дължината на ръката с пръстите заедно отговаря на дължината на лицето.
MOK_9_28_2.GIF
Следователно има едно съответствие между лицето и ръката. Някой път ръката е толкова дълга, колкото лицето, а някой път това съответствие липсва. Колкото човек е по-активен, по-производителен външно, толкова неговото лице се продължава. А когато лицето стане по-дълго от дължината на мозъка, това показва, че той харчи повече енергия. Следователно такива хора са склонни към неврастения, изтощаване на нервната система. Та ще знаете, между ръката и лицето има пак съответствие. После между ръката, лицето, цялото тяло има известно съответствие. Между тялото и лицето, ако вземем, лицето представлява една десета част от цялото тяло. Правилното лице представлява една десета част от цялото тяло. Сега тия числа са динамически, те не са произволни, а динамически, органически. Те са числа, с които природата се отличава. Някой път ръката може да има дълги пръсти по наследство. Пък може индивидът да е правил усилие за това. Някой път лицето е по-голямо, то е правило усилие. Ние говорим за една ръка и една глава, която е добре организирана. Някой път човек има доста голяма глава, но той не е правил доста големи усилия за това, и тогава мозъчното вещество не е така добре организирано. Тази ръка, която не е добре организирана, и устройството на порите не е добре развито. Правете малки наблюдения на порите, да видите как са образувани върху вашата кожа и да видите какви фигури образуват. Някой път порите са четириъгълни, петоъгълни, шестоъгълни и т.н.
Сега главното е човешката ръка. И казвам, ако вие не може да разберете значението на вашата ръка - най-великото на физическото поле, това е неговата ръка и нейното устройство. Следователно, ако вие искате да разберете себе си като едно разумно същество, непременно трябва да държите ръката си в изправно положение. И човек всякога трябва да освобождава ръката си от всички неестествени движения и конвулсии. Защото всяко едно неестествено положение на човека се предава на лявата или на дясната ръка. Та вие трябва да освободите ръката си от всичките дефекти. И тази ръка да се движи съзнателно. Някои седят и постоянно си движат ръката. Но това става в несъзнателното положение на човека. А тази ръка трябва да е напълно под ръководството на човек. И щом веднъж ръката се подчини на съзнанието, вие вече имате разумно отношение с природата и вие може да се разговаряте с нея. Тогава вие може да се разговаряте с всички отделни същества, но ако вашите пръсти не са оформени добре, вие не може да имате правилни отношения с природата. Ти чувстваш, че някой приятел мисли за тебе, но какво иска да ти каже, не знаеш. И откъде иде тази мисъл, и това не знаеш. Обаче, ако твоите пръсти са добре оформени и съответстващите органи са добре оформени, ти точно ще възприемеш теченията на мисълта. С това може да направите опит. И в най-новите времена са правени такива опити, подадени са телеграми умствено, като е записана мисълта в запечатан плик. Мисълта, която се изпраща, се изпраща и по плик. И същата мисъл се е схващала точ в точ. Онзи, който приема мисълта, е в Англия, а който предава мисълта, е от Ню Йорк, от Америка. Отварят пликовете и намират в двата плика едно и също написано. Сега и ние се стремим към онова положение, правилно да схващаме мисълта, която се предава в пространството. Тогава хората ще се разбират по-добре. А сега има кръстосване, постоянни неразбирания. Това неразбиране произтича от анормално развити удове. И псалмопевецът казва - удовете били написани в Божията книга. И всичките тия удове, или ако вземем човека, той е направен по-хубаво, отколкото едно радио. И днес един брат разправя, че радиото има глава, има и сърце, а аз намерих, че то има и стомах. Три свещи има там, по които се схващат вълните от пространството.
Та казвам, разумността на човека се познава от неговия палец. Развитието на неговото знание и способности се познава, ако вземем разстоянието от показалеца до средния пръст от този ъгъл. По това се познава и развитието на челото, на всичките
Възможности на челото. Сега онези, които не са запознати, те взимат само даденото за наука. Казват - човек, веднъж създаден от Господа, той мяза на него. Човек мяза на Бога, но в какво отношение? Когато човек полъгва, мяза ли той на Бога? Когато човек го е страх, мяза ли на Бога? Ще знаете, в Бога няма никакъв страх. После, когато не проявяваш никаква разумност, мязаш ли на Бога? Ами когато проявяваш подозрение към Бога, мязаш ли на Бога? В Бога всички неща са ясно и точно определени. Тогава в какво ние мязаме на Бога? Нека вземем този въпрос: човек е направен по образ и подобие. Че тогава, ако човек е по образ и подобие, кажете ми, кое е подобието? Образът е лицето на човека, а подобието е неговата ръка. Значи ръката показва изявяването на Божията разумност. Това, което Бог е създал, и само ръката може да покаже какво може да излезе от човека. А „по образ" лицето показва ония наследени черти, капитала, богатството, което човек може да вложи в това предприятие. А ръката показва печалбите, приходите, които е придобил. Ако искаш да знаеш един човек какъв ум има, гледай му ръката. А ако искаш да знаеш какъв капитал е вложен, гледай му лицето. А когато искаш да знаеш какъв е неговият произход, гледай му главата.
Сега ние ще оставим това. Аз взимам само ръката, понеже всички вие мислите, че знаете много. Някои от вас мислят, че много знаят. Как ще покажете на пръста по какво се отличава един добродетелен човек? Той се отличава по размера на ставите си. Понеже има известни пропорции между първата и втората и третата става на пръста. Между ставите на пръстите има математически отношения. Например между първата и втората, между втората и третата, ако тия стави са правилни, това показва, че човек е добродетелен и благороден. Пък когато има известни математически отношения между ставите на средния пръст, това показва, че този човек е съвестен. Когато
съотношенията на ставите в третия пръст са правилни, това е вече един ключ. И през целия живот човешката ръка все расте. Ръката расте надлъж. Като мине човек 30 години, пак има един растеж, само че микроскопически, но и тогава ръката се изменя.
MOK_9_28_3.GIF
Какво показва един коничен пръст - I ? Това показва, че у този човек първото нещо в света е яденето. Стомахчето му е най-важното. Това се познава по най-долната става на пръстите. Дъното на пръстите показват, че този човек от запек не страда, после и от слаб стомах не страда и цяло агне да му дадеш, той ще го изяде. Но ако имате един човек с такива пръсти - II, той постоянно ще търси пилюлчета. Обаче тия хора, които са с такива дълги тънки пръсти, те постоянно искат финансиално как да помогнат на стомаха си. Понеже, ако фалира това предприятие на стомаха, положението става опасно и често господарят се заема да финансира стомаха. Е, как се финансира? Трябва да се развие вярата? Астрологичеки къде е поставена вярата? (В Юпитеровия пръст.) Линията на сърцето трябва да се повиши над възвишението на Юпитеровия пръст. После трябва да се развие правилно. Третият пръст трябва да бъде по-дълъг, отколкото първия пръст, понеже той ще привлече слънчевите енергии, а слънчевите енергии упражняват влияние върху стомаха. А той трябва да се развие. Слабите хора органически трябва да развият органически третия, безименния си пръст. По този начин те може да спасят живота си. Ако не може да го спасят, по никой друг начин не може да излекуват стомаха си. Сега аз говоря за отношенията между пръстите. Ако вие не разбирате математическите отношения на пръстите... Ако турим, да кажем, за първия пръст числото 9 като норма, 10 е друга норма. Това е според възрастта. Първият пръст може да има и по-голямо число - 12,5, а има и 10,5 и 10,6. Някой път малкият пръст е равен на 9. Който има малкия си пръст 9, той е много практичен човек. Той има инициатива и никога не оставя мулето му да го търкаля по земята. Ако той е борец, никога няма да остави да го тръшнат на земята. Той на колене може да се мърда, но на гърба си никога не пада. Когато органически този пръст е развит в него, тази сила се забелязва и този морал. Зависи какво е отношението на първия пръст и отношението на палеца, после отношението на втория пръст и палеца, на третия пръст и палеца и четвъртия пръст и палеца. Всички те са съединени с гръбначната енергия и следователно съществуват ред математически заключения, за да можеш да извадиш едно правилно заключение за човека. Най-първо трябва да се забележи: ако тези белези, които съществуват по ръката, съществуват и на лицето, и на главата, изключение няма. Но ако съществуват на ръката, на лицето и на главата не съществуват, тогава, ако имате три числа, само една трета от това, което предсказваш, ще бъде вярно.
Сега задача на класа е не да изучавате ръката, но да правите наблюдения на ръката, понеже тя е една обширна наука. Има много писатели, които са писали върху този въпрос, обширни томове са издадени, но на вас ви казвам, хубаво е да спирате често погледа си върху ръката и от тези наблюдения може да научите много работи. После, ако гледате ръката отгоре и ако я гледате от долната страна, вие ще имате две различни впечатления, защото не е все едно да гледаш ръката отгоре и да гледаш отдолу. Когато искаш да придобиеш нещо мъжествено в характера си, гледай ръката си от горната страна, а ако искаш да придобиеш нещо нежно, благородно, гледай ръката си от вътрешната страна. Това е лицето на ръката. Не гледай тогава гърба на ръката. Също, когато искаш да придобиеш мъжественост, не гледай лицето на ръката, а гледай гърба на твоята ръка. Туй е другото лице, косматото лице на ръката. Ръката има две лица. Едното е космато, а другото е гладко. Долната част на ръката или вътрешната страна на ръката представлява жената, която отдавна се е освободила от космите си, а горната част е мъжът, който едва сега се освобождава от рунтавата си коса. Когато един ден човек се освободи от космите на неговата ръка, и тя ще бъде гладка както и у жената. Това показва, че жената е живяла по-дълго време на земята, отколкото мъжа, и тя има по-голяма опитност и повече страдания, отколкото мъжът има. Може да кажете: „Откъде- накъде ще докажеш, че това представлява жената, че това не е наука." Това са само залъгалки. Но и в науката ти може да правиш сравнения. Сравнявай пръстите си, и ще намериш едно подобие в характера си. Ако изучавате разните характери, ще видите, че първият пръст, вторият, третият, четвъртият точно отговарят на специфичните характери, които хората имат.
Та казвам, хората на новата раса, те ще създадат един нов тип на ръката. Запример каква трябва да бъде кожата на ръката? Когато пипнеш една ръка, от кожата й трябва да излиза нещо приятно, кожата да не бъде много мека и да не бъде много твърда. После да не е много суха и да не е много влажна, после да не е много гореща и да не е много студена. Каква да бъде? Умерена. Обаче в какво стои умереността? Трябва да има скрита една мека топлина, която не е в самата ръка, но която изтича от човека. Като хванете една ръка, да усетите, че излиза една топлина. Тогава именно ръката не е много студена и не е много топла, но от нея излиза една много приятна топлина. Такава ръка се нарича магнетична. В такива ръце има една мекота. Ако вие погледнете една ръка като един ясновидец, ще забележите, че вътре има една друга светла ръка, която се вижда около нея, виждат се и светлите пръсти, които постоянно се движат. Те ту се извиват, ту се смаляват постоянно, като някоя физхармоника мязат тия духовни пръсти. От тия движения, които обграждат физическите пръсти, се образува една нова ръка. И този пръст, който е свързан, той се нарича двойник. И докато този двойник функционира нормално, и човек е в нормално отношение. Когато този двойник изгуби това отношение, и този пръст е ненормален. Може и двойникът на пръста да излезе, тогава пръстът се осакаща. Цялото тяло има специфичен двойник. И много пъти недъзите от парализа на ръката пак зависят от излизането на този двойник. А това става по причина, че енергиите от природата не идат нормално през ръцете. Защото животните възприемат енергиите чрез краката си. А ние, като ходим с краката си по земята, възприемаме енергиите. Животните приемат чрез четирите си крака, а човек приема чрез двата си крака. Каква е разликата тогава? Животните приемат четири пъти повече енергия, отколкото човека, от земята. Животните, понеже с четири крака стъпват на земята, те възприемат и повече енергия от нея. Човек приема само е двата си крака енергия от земята. Но пък затова животните през пространството не могат да възприемат енергия. Понякога само с малката си муцуна, като я подигнат нагоре, и то само през малкия си нос, възприемат малко интелектуална енергия през пространството. Вследствие на това те не могат да възприемат много енергия от пространството. Едно същество трябва да се изправи на двата си крака, за да може да възприеме през пространството от разумния свят тази енергия, която създава човешката глава, човешката интелигентност.
И казвам, благословение е за човека, че неговите ръце са се освободили от влиянието на земята. И за в бъдеще човешките ръце ще заемат друго положение. Де ще бъдат поставени за бъдеще ръцете на човека? Когато птицата хвърка, де са краката й? („Отзад.") В какво положение?
(„Хоризонтално.")
Най-първо краката й са успоредно надолу, но като хвръкне, те са пак успоредни, но хоризонтално със земята. Какво положение заемат крилата?
(„Разперени настрана")
Накъде ще бъдат тогава ръцете? Сега седи някой, който не знае какво да прави, казва така: ръцете спуща надолу. Значи той не знае какво да прави. Но щом дойде мисълта у него, той разтваря ръцете си хоризонтално настрани.
Да кажем, че ти имаш два противника и ги хващаш и подигнеш и двамата нагоре. Това е метод на природата. И когато дойдеш до едно вътрешно обезсърчение, но ти пак казваш: „Няма какво да правя." Ръцете спуснати надолу. Щом дойде мисълта, пак отваряш ръцете настрани. Хвани онези предмети, които те плашат, и тогава концентрирай мисълта си и кажи: „Аз съм по- силен от вас. Аз съм човек, който мисли, а вие сте животни, които ходите на четири крака." След това спусни ръцете си с удар по дрехите. Може първия път да не успееш, направи втори път това движение, трети, четвърти път, а някои могат да го направят десет пъти и кажи: „Ще бъде." Някой казва: „Я бъде, я не бъде." Направи го, ще бъде, нищо повече.
Та казвам, това са само практически методи за самовъзпитание. Най-първото нещо - човек трябва да тонира, да възпитава своята ръка. И той, като погледне ръката си, трябва да благодари на провидението, на Бога, че му е дал ръка. И всеки човек, като погледне ръката си, трябва да благодари на душата си, че Бог му е дал ръка, с която може да хваща и да работи. И когато някой път си недоволен от живота, пак благодари на Бога, че имаш ръка, с която можеш да работиш. Ама гладен си. Как ще бъдеш гладен, щом имаш ръка? При ръка, ти гладен няма да умреш. Щом ръцете ти са здрави, и главата ти е здрава, ти си здрав. Понеже те са резултат на мозъка, на едно вътрешно усилие, проектирано към човек. Когато човек спи, ще забележите, че всички удове в него са така спокойни, но щом мозъкът в него стане деятелен,
Веднага ръцете се размърдват, краката се размърдват. Активността на мозъка може да се познае чрез движението на ръцете и краката. Най- важната роля играят ръцете. И затова те са необходими при самовъзпитанието.
Възпитавайте ръцете си. Оттам трябва да започнете и според мене бъдещето възпитание. Майките за в бъдеще трябва да започнат възпитанието от ръцете си. Някой път и учители има, които гледат ноктите на учениците да са чисти и ако има нещо черничко, те изваждат калта под ноктите. И това е хубаво. Че пръстите наистина трябва да бъдат чисти, но и ноктите трябва да бъдат чисти. После ноктите не трябва да бъдат напъстрени с бели петна, нито и с черни петна. Ти като погледнеш нокътя, по него всякога може да се определи една диагноза за човека. Нокътят всякога трябва да бъде чист. Този нокът показва здравословното състояние на чувствата у човека. Бялото по ноктите показва анормална деятелност на нервната система. Затова нервната система е атакувана. Беличките петна са ненужни и те трябва да се махнат. Те са като слънчевите петна и могат да се махнат. Но тогава се излъчва по-голяма енергия от човека, а тази енергия изтощава човека и човек се намира в едно възбудено състояние. Ако човек съсредоточи ума си, той може да ги премахне. В 2-9 месеца отгоре тези петна може да се премахнат.
„Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът."

Двадесет и осма лекция

на Младежкия окултен клас

23 март 1930 г., неделя, 7 часа

София - Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...