Jump to content

Бележки към снимките в „Изгревът” том XVIII


Recommended Posts

Бележки към снимките в „Изгревът” том XVIII

190803.jpg

Снимка № 1: Учителят Петър Дънов

 

190804.jpg

Снимка № 2: Учителят и Георги Радев

Отляво надясно: 1. Мара Савова Чаталбашева. 2. Тодора Станчева. 3... 4. Учителят. 5. Магдалена Попова. 6. Георги Радев.

 

190805.jpg

Снимка № 3: Учителят и Георги Радев

 

190806.jpg

Снимка № 5: Учителят в молитвен Дух, в дясно е Георги Радев

1. Мара Савова Чаталбашева, сестра на Теофана Савова. 2. София Попова. 3... 4... 5. Тодора Станчева. 6. Учителят. 7. Георги Радев.

 

190807.jpg

Снимка № 6: Салонът на Изгрева. Отпред е Георги Радев, отзад е Учителят

 

190809.jpg

Снимка № 7: Георги Радев

 

190810.jpg

Снимка № 8: Георги Радев

 

190811.jpg

Снимка № 9: Георги Радев в стаята си.

Снимка № 10: Георги Радев в стаята си.

 

190812.jpg

Снимка № 11: Георги Радев свири на виолончело.

 

190813.jpg

Снимка № 12: Борис Николов, вляво, с бокала и Георги Радев, вдясно, в бяло, с книгата в ръка пред бараката на Изгрева, 1926 г.

 

190814.jpg

Снимка № 13: Георги Радев, до него Борис Николов на перилата, а под Борис, вдясно, е брат му Николай.

Снимка № 14: Георги Радев, вдясно с бялата рубашка. В средата е Дора Карастоянова, седнал на перилата до Георги Радев е Николай Дойнов.

 

190816.jpg

Снимка № 15: На Изгрева. Вторият е Георги Радев, с приятелите.

1. Генчо Алексиев. 2. Георги Радев. 3. Елиезер Коен. 4. Никола Нанков. 5. Стефан Дойнов. 6. Христо Цонзоров. 7. Цанка Екимова. 8. Борис Николов. 9. Юрдан Екимов.

 

190817.jpg

Снимка № 16: На Изгрева. Георги Радев до слънчевия часовник вдясно.

На Изгрева пред метеорологичната клетка. 1. Георги Радев пред слънчевия часовник. 2. Иван Кисьов. 3... 4. Борис Николов. 5. Иван Илиев.

 

190818.jpg

Снимка № 17: Борис Николов, Васко Искренов и Георги Радев.

 

190819.jpg

Снимка № 18: Елиезер Коен и Георги Радев.

 

190820.jpg

Снимка № 19: Учителят и Георги Радев, вдясно.

1. Учителят. 2. Райна Грозданова. 3. Маргарита Мечева. 4. Анна Шишкова. 5. Георги Радев.

 

190821.jpg

Снимка № 20: На Рила. Учителят и Георги Радев върху скалата, пред извора „Ръцете”.

Снимка № 21: На Рила. Учителят и Георги Радев, седнал долу вдясно.

 

190822.jpg

Снимка № 22: Учителят и Георги Радев, вдясно. Рила, 1931 г.

Лагерът при второто езеро Елбур в първите дни на юли 1931 г. Обед на лагера на втория ден след пристигането - 29 юни 1931 г. 1. Йордан Савов. 2. Иван Дойнов. 3. Учителят. 4. Георги Радев. 5. Боян Боев. 6. Любомир Лулчев. 7. Петър Шишков.

 

190823.jpg

Снимка № 23: Учителят и Георги Радев при чешмичката „Ръцете”, Рила, 1937 г.

1. Учителят - в средата. 2. Георги Радев - до Него. 3. Петър Пампоров. 4. Лучия Бертоли. 5. Елфиери Бертоли. 6... 7. Боян Боев. Наоколо са група латвийки. Най-отляво седнал е Елиезер Коен, а най-отпред е Йордан Савов.

 

190824.jpg

Снимка № 24: Учителят и Георги Радев до извора „Ръцете”, Рила, 1937 г.

При чешмичката „Ръцете”, 1937 г. Почти същите лица като на снимка № 23. Но тук са дошли нови хора и подреждането е различно. 1. Учителят - в средата. 2. До Него е Георги Радев. 3. Петър Пампоров. 4. Тодор Стоименов. 5. Елфиери Бертоли. 6... 7. Боян Боев. Най-отляво долу е Йордан Савов. В групата латвийки.

 

190825.jpg

Снимка № 25: На Рила, при Скакавица. Учителя в средата, до него Никола Нанков.

На път за Скакавица. Отдолу седнали: 1 Михаил Стоицев. 2. Георги Тахчиев. 3. Боян Боев. 4. Над Боян е Иван Кисьов. В средата е Учителят, до Него е Никола Нанков, Георги Радев. Най-отдясно, застанал сьс скръстени ръце, е Пеню Ганев.

 

190826.jpg

Снимка № 26: Георги Радев, Георги Константинов, Пеню Ганев, при извора Махабур до петото езеро „Бъбрека”, Рила.

 

190827.jpg

Снимка № 27: Младежката група на Изгрева - в средата е Георги Радев.

1. Верка Куртева. 2. Николай Шиваров. 3. Борис Николов. 4. Георги Радев. 5. Пеню Ганев. 6. Елиезер Коен. 7. Георги Тахчиев. 8. Стефан Дойнов. Най-отгоре вляво е Руси Петров, а отдясно - Васко Искренов.

 

190828.jpg

Снимка № 28: Младежката група на Изгрева с Георги Радев, вдясно втори по ред.

1. Руси Петров, Георги Тахчиев. 3. Никола Шиваров. 4. Борис Николов. 5. Елиезер Коен. 6. Георги Радев. 7. Пеню Ганев. Отпред е Верка Куртева, а стоящи са Стефан Дойнов и Васко Искренов вдясно.

 

190829.jpg

Снимка № 29: Петър Манев, пети поред, с приятели на Боровец.

С автобуса, пренасящ багажа за Рила на Боровец. 1. Димитър Звездински. 2. Георги Томалевски. 3. Мария Тодорова. 4. Борис Николов. 5. Петър Манев. 6. Шофьорът - Начев. 7... 8. Върху автобуса:...

 

190830.jpg

Снимка № 30: Учителят на 3-то езеро играе Паневритмия. Музикантите са вдясно и свирят.

 

190831.jpg

Снимка № 31: Петър Манев свири с цигулката на Паневритмия, в тъмен костюм, отпред вляво.

Музиканти свирят Паневритмия на третото езеро. 1. С китарата е Верка Куртева. 2. Ангел Вълков - в бяло. 3. Петър Манев - с тъмния костюм, отпред. 4. Пеню Ганев. 5. Учителят. 6... 7. Руженка Кисьова. 8. Цанка Екимова. 9. Петър Камбуров. 10. Кирил Икономов - с бялата шапка, в гръб. 11. ...

 

190832.jpg

Снимка № 32: Петър Манев с цигулката, в тъмен костюм, вляво, свири на Паневритмия.

Музикантите свирят на Паневритмия. Учителят се вижда вдясно. 1. Верка Куртева - с китарата. 2. Петър Манев - с тъмния костюм. 3. Ангел Вълков - с белия костюм. 4. Пеню Ганев. 5 ... 6. Руженка Кисьова – с шапката. 7. Цанка Екимова. 8. Кирил Икономов - с бялата шапка. 9. Петър Камбуров. 10 ... 11. Филип Стоицев.

 

190833.jpg

Снимка № 33: Петър Манев на Паневритмия, свири с цигулката, в тъмен костюм, вдясно.

Музиканти свирят на Паневритмия. Учителят е в средата горе. 1. Верка Куртева - с китарата. 2. Петър Манев - с тъмния костюм. 3. Ангел Вълков - в бяло. 4. Кирил Икономов - с бялата шапка. 5. Пеню Ганев. 6. Цанка Екимова.

 

190834.jpg

Снимка № 34: Петър Манев свири с цигулката на Паневритмия, в тъмен костюм. Учителят играе вляво.

 

190835.jpg

Снимка № 35: Петър Манев слуша обясненията на Учителя след Паневритмия.

След Паневритмия музикантите слушат обясненията на Учителя. 1. Таня Икономова гърбом на първия ред - дъщеря на Марин Камбуров. 2. Главата на Учителя. 3. Галилей Величков - гърбом с бялото яке. 4. Катя Грива - с бялата шапка. 5. Кирил Икономов. 6. Част от главата на Пеню Ганев. 7. Цанка Екимова - отпред, с лице към фотоапарата. 8. Петър Манев - отпред, държи лъка на цигулката си с лявата си ръка. 9. ... 10. Силуетът на Симеон Симеонов.

Link to comment
Share on other sites

190836.jpg

Снимка № 36: На Рила. Учителят при облия камък, канара, край извора „Ръцете”.

 

190837.jpg

Снимка № 37: Георги Томалевски и Учителят на Рила, край облата канара.

 

190838.jpg

Снимка № 38: Георги Томалевски и Учителят на Рила, край облата канара.

 

190839.jpg

Снимка № 39: Георги Томалевски, отляво и Учителят, отдясно, с пръст клати камъка. Виж „Изгревът” том III c. 168.

 

190840.jpg

Снимка № 40: На Рила. Георги Томалевски, отляво, Учителят, Елиезер Коен, гърбом, и Георги Радев на 2-то езеро.

 

190841.jpg

Снимка № 41: Преместването на историческия камък с Учителя. Виж в „Изгревът” том III, с. 171 ÷ 172. 1. ... 2. Борис Николов - гърбом, с бялата риза и шапка. 3. Георги Томалевски - присвит под прав ъгъл. 4. ... 5. ... 6. ... 7. Учителят. 8. Михаил Влаевски. 9. Георги Радев.

 

190842.jpg

Снимка № 42: Всички, с Учителя преместват историческия камък.

Преместване на историческия камък. Виж в „Изгревът” том III, с, 171 ÷ 172, 1.... 2.... 3.... 4.... 5. Учителят. 6. Михаил Влаевски. 7. Георги Радев - придържа гредата. 8. Борис Николов - вдясно.

 

190843.jpg

Снимка № 43: Георги Томалевски с чук и длето дълбае посоката Север - Юг. До него Трифон Кунев го наблюдава. Виж „Изгревът” том III c. 171.

 

190844.jpg

Снимка № 44: Георги Томалевски с приятели на Рила - до езерото Сърцето. 1. Боян Златарев. 2. Над него - Кирчо Лъвчето (Кирил Стоянов). 3 ... 4. Мария Младенова. 5. Весела Гешева. 6. Димитрий Стоянов. 7. Георги Томалевски. 8. Над него е размазаният силует на фотографа Васко Искренов, който е направил снимките. 9. Надка Печекикова, по мъж Кьосева - най-вдясно.

 

190845.jpg

Снимка № 45: Георги Томалевски, Георги Радев и Петър Манев на лодката, Рила.

Снимка № 46: На Рила. В лодката Георги Томалевски, Георги Радев и Петър Манев.

 

190846.jpg

Снимка № 47: Учителят говори, а Георги Томалевски слуша - горе.

 

190847.jpg

Снимка № 48: Георги Томалевски.

Снимка № 49: Георги Томалевски.

Снимка № 50: Георги Томалевски.

Снимка № 51: Георги Томалевски.

 

190848.jpg

Снимка № 52: Георги Томалевски в зряла възраст

 

190849.jpg

Снимка № 53: Влад Пашов

 

190850.jpg

Снимка № 54: Влад Пашов

 

190851.jpg

Снимка № 55: Влад Пашов на Рила

 

190852.jpg

Снимка № 56: Влад Пашов, правият отдясно, с приятели на Витоша. Седнали: 1. Иван Илиев. 2. Мариус Попов. Прави: 3. Влад Пашов (вляво). 4. Васил Карагеоргиев (вуйчото). 5. Пантелей Каранмиров.

 

190853.jpg

Снимка № 57: Паневритмия над „Езерото на чистотата”. В далечината се вижда Учителя.

 

190854.jpg

Снимка № 58: Влад Пашов играе Паневритмия. В дъното е силуета на Учителя.

Паневритмия над Езерото на Чистотата под връх Харамията. Влад Пашов играе Паневритмия, а зад него е Станка, дъщерята на Иван каруцаря.

 

190855.jpg

Снимка № 59: Влад Пашов, втория, с приятели на Рила, 1939 г. пред Езерото на Чистотата. Прави: 1. Крюгер от село Вранестена, ок. Радомирско. 2. Влад Пашов. 3. Васил Карапетров (вуйчото). 4. Милан ... Седнали: непознати.

 

190856.jpg

Снимка № 60: На Витоша. Влад Пашов, четвъртия, на закуска в планината

1. Атанас Николов - есперантист, сътрудник на Сава Калименов при издаването на вестник „Братство”. 2. Елена ... 3. Сава Симов. 4. Боян Златарев - отпред. 5. Тодор Ковачев.

 

190857.jpg

 

Снимка № 61: Влад Пашов - седнал отпред - на почивка на Витоша.

1. Влад Пашов - отляво, седнал. 2. Боян Златарев. 3. Зиновиев. 4. Стефан Дойнов - с шапката. 5. Жечка Ковачева.

 

Снимка № 62: Влад Пашов - първият отдясно прав - се усмихва.

Почивка на Витоша. 1. ... 2. ... 3. Тодор Ковачев - усмихнат. 4. Стоянчо. 5. Иван Антонов. 6. Колю Драгнев. 7. Влад Пашов. Стоянка Драгнева.

 

190858.jpg

Снимка № 63: Влад Пашов на Рила.

 

190859.jpg

Снимка № 64: Влад Пашов на Витоша, с бастун и раница, готов за екскурзия за Невидимия свят.

Link to comment
Share on other sites

190860.jpg

Снимка № 65: Учителят е горе, на прозореца, при балкона, а Иван Антонов е долу, гърбом, със сакото.

 

190861.jpg

Снимка № 66: Иван Антонов - в по-млада възраст.

Снимка № 67: Иван Антонов - в зряла възраст.

 

190862.jpg

Снимка № 68: След Паневритмия - Иван Антонов е пети, най-отдясно с дългата коса.

 

190863.jpg

Снимка № 69: Учителят играе Паневритмия над „Езерото на чистотата”.

 

190864.jpg

Снимка № 70: Иван Антонов с бялата риза играе Паневритмия над „Езерото на чистотата”.

 

190865.jpg

Снимка № 71: Иван Антонов над Учителя, с бялата блуза - на почивка при „Моста на будалите”.

 

190866.jpg

Снимка № 72: Иван Антонов на беседа при Учителя - горе, вляво с дългата коса.

 

190867.jpg

Снимка № 73: Георги Радев и Иван Антонов на Рила.

 

190868.jpg

Снимка № 74: На Рила, пред кухнята - Иван Антонов, най-отдясно, седнал.

 

190869.jpg

Снимка № 75: На екскурзия с приятели на Рила - Иван Антонов, трети отляво.

 

190870.jpg

Снимка № 76: На екскурзия - Иван Антонов, трети поред от първия ред седнали.

На екскурзия сприятели. Първи ред седнали: 1. ...2. ... 3. Иван Антонов. 4. Тодор Арабаджиев. 5. Пеню Ганев. 6. Петър Пампоров. 7. Бертоли. Най-отдясно прав е Борис Шаров.

 

190871.jpg

Снимка № 77: Иван Антонов.

Снимка № 78: Иван Антонов.

Снимка № 79: Иван Антонов.

Снимка № 80: Тодор Ковачев.

 

190872.jpg

Снимка № 81: Иван Антонов, Светозар Няголов, Величка Няголова.

Снимка № 82: Боян Златарев, Гита Стратева, Ваня, Иван Антонов и Галилей Величков.

 

190873.jpg

Снимка № 83: Иван Антонов и Тодор Ковачев на Чадър тепе.

Снимка № 84: Иван Антонов и Тодор Ковачев на Рупейте, откъм Страшното езеро, Рила.

 

190874.jpg

Снимка № 85: На Рила. Иван Антонов е в средата, с бастун.

На Рила, екскурзия с приятели. 1. Стоянчо. 2. Желю Танев. 3. ... 4. Иван Антонов. 5. Таничка - дъщеря на Жельо Танев. 6. Марчето Петрова. 7. Ружа Чернева. 8. Стоянка Драгнева.

 

190875.jpg

Снимка № 86: На екскурзия с приятели - с бастуна в средата е Иван Антонов.

На екскурзия с приятелите. 1. ... 2. Таничка. 3. Иван Антонов. 4. Софийка - съпруга на Жельо Танев. 5. Жельо Танев.

 

190876.jpg

Снимка № 87: Иван Антонов и Крюгер играят Паневритмия.

 

190877.jpg

Снимка № 88: На Рила. Иван Антонов, вляво и Васил, вдясно, пред езерото „Близнаците”.

 

190878.jpg

Снимка № 89: Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов.

Снимка № 90: Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов.

 

 

190879.jpg

Снимка № 91: Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов

Снимка № 92: Иван Антонов, Николай Монов, Христо Христов, Тодор Ковачев

 

190880.jpg

Снимка № 93: Иван Антонов, Христо Христов, Николай Монов

 

190881.jpg

Снимка № 94: Иван Антонов.

Снимка № 95: Иван Антонов.

 

190882.jpg

Снимка № 96: Иван Антонов на Страшното езеро, Рила.

Снимка № 97: Иван Антонов

 

190883.jpg

Снимка № 98: Иван Антонов на последна екскурзия на Маричините езера, Рила.

Снимка № 99: Иван Антонов - последна екскурзия на Рила, Маричините езера.

 

190884.jpg

Снимка № 100: Тодор Ковачев.

 

190885.jpg

Снимка № 101: Николай Монов, човекът, който записа астлологията на Иван Антонов.

 

190886.jpg

Снимка № 102: Пчелинът на Николай Монов в село Дунавци.

 

190887.jpg

Снимка № 103: Пчелинът на Николай Монов в село Дунавци.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...