Jump to content

Година 6 (22 септември 1933 – 1 август 1934), брой 81


Ани

Recommended Posts

БРАТСТВО

Двуседмичник за братски живот

Брой 81 - год. VI.

Севлиево, 14 януари, 1934 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 40 лева

За странство - ½ долар

Всеки абонат ще получи безплатно книгата

„Основният закон на здравето“

от Е. Г. Оуен

----------------

Адрес: в-к „Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Сава Калименов

Съдържание:

Истинска свобода

Звездний апокриф (Юлий)

История и национално чувство (Г. Тахчиев)

Преглед. Първият резултат от сближението

Словото на Учителя. Спешните въпроси в живота (По беседа от Учителя, държана на 2 юли 1933 г.)

Link to comment
Share on other sites

Истинска свобода

„Човек е свободен дотолкова доколкото

действа в съгласие със законите на Природата“

Петър Дънов

Робството, под което пъшкат както отделните индивиди, така и цели народи, не е нещо случайно. Този, който притежава ясновидския дар на прозрение в миналото и настоящето на даден народ или индивид, знае положително, че икономическото, политическото и духовно робство, в което са попаднали се дължи на обективни причини, които се коренят в народа или индивида, за които е дума. Тука имаме една индивидуална или колективна, национална карма, която трябва да изплатим „до последния кодрант“, но която, все пак, може да бъде смекчена и скосена или пък влошена и удължена в зависимост от поведението ни.

По-ясно казано: каквото сме заслужили, това и получаваме. Не поради прищявката на никого, па бил той и всемогъщия Бог, не поради слепия случай, не и заради това. че сме се оказали по-слаби от нашите противници, а единствено поради нашите собствени грешки ние страдаме. Дълбоката, съществената причина за злото. Което ни постига, — е в самите нас. Това е една абсолютна истина, чието осъзнаване е от неизмеримо значение за нас, като народ и като индивиди, при намиране правия път за освобождението ни от страданията и робството в най-широк смисъл. Съществува висша Правда, висша Справедливост, която бди над света не се влияе от нищо човешко. За нея златото, грубата сила и хитростта на хората нямат значение. За нея пристрастие, хатър няма. Божествената Правда отдава всекиму точно това, което си е заслужил!.

Като разберем това, нека престанем да обвиняваме другите за нашите страдания, за нашето робство. Макар и да се. изплъзва .от, погледа ни, но, причината за страданията ни е в нас. Ние страдаме по собствена вина. Но за да разберем по-ясно това, нужна ни е светлината на окултната наука, нужно ни е знанието за последователните превъплъщения на човешките души, които не идат за пръв и единствен път на земята, а се явяват тук със своята добра или лоша съдба, в зависимост от тяхната деятелност в миналите им животи.

Така или иначе, докато не по-правим грешките си, докато не променим поведението си, докато не изтърпим наказанието си, ние няма да се освободим от страданията си, няма да придобием свободата си.

А поправим ли веднъж грешката си, изкупим ли, вината си, никаква земна или небесна сила, никаква адска власт не може да ни държи в робство, обричайки ни на страдания.

Съзнавайки това, повече от ясно става за нас, че борбата против робството с насилие, с оръжие и кръвопролитие е безрезултатна, е осъдена на неуспех. Робството има в основата си духовни причини и затова само чрез духовни усилия, духовно напрежение ще извоюваме свободата си.

Борбата за истинска свобода е борба духовна. Нищо не ще ни. донесе насилието. Не! — То ще ни донесе ново, още по-страшно робство.

Оръжието трябва да замлъкне завинаги. Пушки, саби и топове трябва да заемат своето истинско бъдеще място — в музеите.

Само със силата на Духа ние ще добием свободата си.

Защото робството и страданията ни са дела уречени от съдбата поради наши собствени грешки.. И само с мирни, съзнателни, творчески усилия ние ще се освободим от тях.

Link to comment
Share on other sites

ЗВЕЗДНИЙ АПОКРИФ

В прашни стъгди — где тълпите крещящи

в кръвни борби си преплитат тела,

где от неслуки се бърчат чела —

вдигам в юмруци ръце треперящи

често и аз. И, отпънати сякаш от лък,

„любя“ и „мразя“ пред взор се въртят в огнен кръг.

В палящ зной гонят се съскащи злоби.

Гърло задушва се в облаци скръб.

Сплитат се клетви: в страх свива се гръб.

А над главите със трясък злокобни

бури прелитат. И гаснат очите от плач.

— Бич си разметнал е, сякаш, неведом палач.

Но щом разстели нощ модра криле си,

и във вис звездите запалят лъчи,

стихва душата и вдига очи.

Мигом разкъсват се черни завеси,

свиснали тежко от свода над жизнений път;

двери разкриват се светли към Вечност— отвъд.

Къпан на горний мир дивен в лъха,

сепнат се спирам. В покой на нощта

— дребен и блед аз, прашец връх праха —

в звездната книга поеми чета:

Вихром летят и гърмят в мощно песен

мирове дивни — безбройни слънца.

Ярки комети възвиват лица

все по-нагоре в Бездъна небесен.

Плиска и къпе с великий си ритъм Живот

сонма вселенни, извили в Безкрай хоровод,

Бий неуморно всемирен часовник,

В песни и багри безбройни облен.

Творче, кръз земний прах в него взрен,

в трепет чета ти предвечни закони:

Вредом лъчи на живот си разпръснал, Благ, Ти!

Дор и в атома любов ти грижовна пламти.

Но тъй със слабички памят, взор земни;

бързо в умора се свеждат чела,

блъскани често от ледна мъгла.

Затуй звезди си пални и в час дневни!

— Негли ще секнат в потрес братски борби!

И, просветлени, към вечност ще вдигнем глави ! — — —

Ю л и й

Link to comment
Share on other sites

ИСТОРИЯ И НАЦИОНАЛНО ЧУВСТВО

Някой възпитатели препоръчват особено много да се изучава в по-широки размери националната история, а това би било, за сметка на общата история. Целта е да.се развиват националните чувства в децата.

Историята не се пише за да. ни послужи като средство за създаване на национално съзнание, а възползвайки се от законите, по силата на които се създава историята, да вземем поука.

Трябва ли да пълним главите на децата с подробности по отечествена история и да изпущаме де учим ония случаи от общата история,, които наистина биха оправдали предназначението на историята и биха ни ползвали ?

Семейството създаде рода, родът създаде племето, племето създаде държавата, държавата създава федерацията, федерацията ще създаде — континентално-социалното единство, а след него иде общочовешкото единство, което е принцип в, природата. За. общочовешкото братство работят всички основатели на религиите — всички учители на човечеството.

Ще имаме ли ние това долно мнение за себе си, че още трябва да живеем в националното съзнание - или ще вярваме във вложените в нас сили, които могат да изнесат един интернационален, общочовешки живот, свързан с братско чувство на любов и взаимопомощ?

Интернационалното възпитание подхранва в нас чувствата, че човек за човека е брат и усилва доверието ни към нашите съседи.

Нищо не ни ползва ако живеем с хипнозата- за един индивидуализиран живот. Изисква се смело премахване превръзката за да и видим красивата реалност, която ни прониква и обкръжава.

Историята е много важен предмет, той е естествознанието на социалната душа.

Както, естественика изнася предимно и ни запознава с положителните условия и качества на своя обект, при които може да се развива и се е развивал и по-малко се спира на отрицателното, така и учебната история би трябвало предимно да бъде построена от положителни методически единици, а не както е сега да се изучават само войните. Положителния материал е естествената среда, в която се развива доброто в човека.

На първо място трябва да стои културната история, защото тя е съставена от положителни образи, които с питателната храна на човешката душа за да се развива правилно.

Както красивата обстановка за една бременна жена действа облагородяващо за зародиша в нея. така и красивите образци в историята действат облагородяващо за човешкото съзнание, за да може да роди красиви мисли, чувства и постъпки.

Отрицателните събития с нужни до толкова, до колкото с нужни сенките на една картина за да изпъкне по-добре.

Г. Тахчиев

Link to comment
Share on other sites

Преглед

Първият резултат от сближението

Винаги досега, когато ставаше дума за българо-югославянско сближение, от българска страна се заявяваше, че истинско сближение е невъзможно, докато не се даде свободен достъп не българската книга в Югославия. Доколко е вярно общото твърдение на нашата преса, че достъпа на българската книга в Югославия е бил забранен до сега, ние не знаем положително. Защото ние сме из пра цели на няколко пъти книги в Югославия, които са били получавани, а също така и вестника ни се получава и свободно се разпространява от наши съчувственици в Югославия ето вече няколко години. Във всеки случай, не е чудно, че достъпа на голяма част от българската преса и литература, особено в Македония, е било забранено. Но идват нови времена. Като пръв резултат сближение, което се осъществява между интелектуалните среди на двата народа, се явява следната резолюция:

„Югославянските центрове на ПЕН-клуба (клуб на писателите, б. ред.) в Белград, Загреб и Любляна и българския ПЕН-клуб, в заседанието си на 12 януари 1934 г. в София, разгледаха въпроса за духовните и културни отношения .между техните страни.

Като се вдъхновяват от идеите на международните конгреси на ПЕН-клуба за свободна, с нищо неограничена размяна на интелектуалните и художествени ценности, и като излизат от близостта на националните литератури на братските народи и необходимостта от по-близки и преки връзки между тях — в които връзки до сега не е имало взаимност — ПЕН-клубовете се задължават да действат пред надлежните места, със средствата, които, имат на разположение, за свободната циркулация на художествените литератури в цяла Югославия и България — специално за свободното получаване и излагане на тия книги в публичните читални и библиотеки и допущането им в свободната открита продажба.

Специално югославянските центрове на ПЕН-клуба се нагърбват да употребят всички свои усилия за осъществяването на тази задача в своята страна."

Сближението и братството трябва да станат реалност, иначе гибел чака южните славяни.

Link to comment
Share on other sites

Словото на Учителя

Спешните въпроси в живота

Всеки човек е една част, един орган на един велик организъм, на една целесъобразна система и е подчинен на законите, по които стават процесите и явленията в тази система. Той е свободен дотолкова, доколкото действа в съгласие с тези закони. Но понеже съвременният човек не върви в съгласие с тези закони, той не е свободен. И човек не може да бъде свободен, докато това, което има може да му се вземе. Свободата съществува само за съвършените, които са господари на това, което имат, но те вървят напълно в хармония със законите на природата, вложени в системата на техния организъм. Някои мислят, че като вярват в Бога, ще се спасят. Не, това нищо няма да им помогне. Те може да вярват, но щом умират, те са обикновени хора и не са свободни.

Съвременните хора, които мислят, че много знаят, искат да бъдат авторитети за всичко ида коригират природата. Но частта не може да бъде авторитет за цялото. И в този си стремеж, да коригира природата, човек си създава големи противоречия и несгоди и се чуди после, откъде му идват нещастията. У човека има скрити сили, които, ако се развият, ще му дадат възможност да влезе в разумно и хармонично общение с природата, да разбере нейните пътища и да избегне ненужните страдания и противоречия в живота си; тогава той ще може да разреши правилно всички въпроси и задачи, които животът му слага.

Има и спешни въпроси в живота, които не търпят отлагане. Например, какъв ще бъде краят на нашата земя, колко е далеч краят на вселената от нас, какво има на Слънцето и пр., това са ред въпроси, които са интересни, но не са спешни, не са належащи. Но има спешни въпроси, от които зависи нашият живот и развитието ни. Такива въпроси са: как да дишаме правилно, как, какво и кога да ядем, как да мислим, как да чувстваме, как да постъпваме, как да задържаме знанието и силата си, как да живеем в хармония със законите на природата и какви да бъдат отношенията ни с нея и с близките ни.

Има един специфичен начин за правилно дишане. Да се диша правилно, това е цяла наука, която малцина знаят сега. В Индия йогите имат цяла система за дишане. Те го наричат дълбоко дишане, но това е едно специфично дишане за придобиване на безсмъртния живот. Чрез правилното дишане човек може да придобие безсмъртие. В това се състои и дълбокият смисъл на дишането. В средните векове това дишане го наричаха придобиване еликсира на живота. Има един еликсир на безсмъртието в света и неговото придобиване е свързано с въздуха. Той се отделя по един специфичен начин на дишане.

Има два вида прана във въздуха. Едната носи зараза - това са известни енергии, които произвеждат горение в организма и по такъв начин нарушават равновесието на функциите и процесите, а има и друга прана, която възстановява равновесието на силите в организма и произвежда подмладяване. Това е именно жизненият еликсир. Той се намира във въздуха, светлината и водата. Но трябва да знаете, как да го отделяте оттам. Затова е необходимо да знаете, как да пиете водата, как да дишате въздуха и как да приемате светлината. Трябва да имате известни разположения за това, трябва да имате известни методи и начини, защото може да пиете вода, да дишате въздух и да приемате светлината, но да имате обратни резултати. Всички онези, които са приложили методите на йогите в Европа, са имали повече вреда, отколкото полза. Най-после разбраха, че тези методи са неприемливи за хората от Европа. Тази вреда се дължи на неразбирането принципа, върху който е обосновано това дишане.

Много хора сега искат да изучават тайната на природата, за да й станат господари. Но природата не се нуждае от господари, а от слуги. Който иска да изучава тайните на природата, трябва да й стане служител. Този закон са го разбрали още в древността и всеки, който е искал да бъде учен, той е трябвало да разбира закона на служенето. Само по пътя на служенето човек може да се добере до великата наука на Любовта. А сега хората като не разбират същността на Любовта, смесват я с разни чувства, страсти и удоволствия. Това не е никаква любов, но е един процес на разлагане, един процес носещ смърт. Любовта е един непреривен творчески процес в природата, но тя е същевременно една много опасна сила за невежите. Човек трябва да бъде внимателен, когато се занимава с нея, понеже може да пострада, тъй както химикът в лабораторията си е в опасност, когато работи със силни киселини и не е внимателен. Любовта е най- опасната сила, която не позволява да си играят с нея. Речеш ли да си играеш с нея, ти ще намериш края на живота си. Като туриш една преграда на любовта, тя ще я разруши и ще ме завлече. Речеш ли да ограничиш Любовта, ще си създадеш цяла система от ограничения, които раждат в резултат насилие.

Природата е много щателна и затова, като се роди един човек тя ще почне да го изпитва, за да види, колко ще бъде полезен за Божествения живот. А вие мислите, че сте дошли на земята на угощение и да си уреждате щастието.

Човек е дошъл на земята да се учи и да свърши една определена работа, колкото и да е тя малка или голяма. Всеки е член в организма на природата и ако разбере своето предназначение, тя ще му даде всички възможности за постижение на това, което желае. Но отделили се човек от пътя, начертан му от природата и има ли други стремежи, освен посочените му от нея, очаква го смърт.

Има два пътя, по които може да върви човек към усъвършенстване. Пътят на мисълта е по-хубав и по- сигурен. Ако вървите по пътя на действието, вие уреждате живота си само в известни граници. А изисква се една широка мисъл, за да схванете своите отношения не само към своите баща и майка, но и отношенията си към всички и към цялата Природа. Сега аз говоря на онези, които са дошли до едно вътрешно пробуждане и прозрение, а които не са пробудени, на тях няма какво да говоря. На житните зърна, които още не са посети, няма какво да говоря за светлината и живота и за мъчнотиите, които има да срещнат. Те са си добре в хамбара и няма да разберат какво им говоря. Но тези, които са посети, аз се спирам при тях и им разправям за големите страдания, през които ще минат, за влиянието на светлината и топлината върху стремежа им и за крайния резултат на техния живот. На тях аз им казвам: Ако имате вяра и воля, вие ще излезете в един прекрасен живот, който ще разбирате и ще бъдете доволни от него.

Хубавото в живота седи в онова полезното, което придобиваме. Ако живеем и нищо полезно не придобием, такъв един живот няма смисъл. За да има разумни придобивки, преди всичко човек трябва да се научи да диша правилно, да се храни разумно, да възприема светлината правилно, да се научи как да мисли, чувства и постъпва правилно. Това е цяла една философия, която ще осмисли живота ви и то газ всички пътища в живота ще ви са отворени. Когато станете сутрин и сте неразположени, трябва да знаете, от какво произтича вашето неразположение. Щом си неразположен, трябва да знаеш, че в твоята симпатична нервна система има сили, които трябва да изхвърлиш навънка. Един от най-лесните методи за това е, да имаш една малка мотичка и да копаеш около цветята в някоя градина около половин-един час, докато тази енергия се трансформира в земята. Така ще добиеш приятно разположение. Щом добиеш добро разположение, не копай повече, защото ще дойде друго, по- лошо от първото неразположение. Това е една нова система за възпитание, много ефикасна и с много малко разходи. Така се цери песимизма и всички други негативни състояния, които се дължат на негативната земна енергия, която с копането се поглъща от земята.

В живота си човек се натъква на ред страдания и противоречия, от които трябва да се освободи. А за да се освободи човек от страданията, трябва да разбира законите на живота. За да се освободи от всички страдания завинаги, човек трябва да възприеме Божествената Любов и Мъдрост и да ги тури в действие. Трябва да вложим и Божествената Истина в себе си и ще бъдем свободни от противоречия и страдания. Това е цяла една система от знания, нужни на човека. Единствената реалност в света, от която произтича всичко съществуващо, е Любовта; единственият път, по който тази реалност се изявява, е Мъдростта; единствената форма, в която тази реалност се облича и действа в живота, е Истината, с която човек трябва да работи. Ако нямате реалността - Любовта, ако не знаете пътя на Мъдростта и ако нямате за образец формата на Истината, в която работи реалността, какво ще постигнете? Само чрез приложение на Любовта в живота ни ще можем да влезем във връзка със съвършените същества и ще разберем нашия целокупен живот; ще добием онова велико познание за строежа на човека и за неговото отношение към Природата. Ще разберем значението на различните части в тялото на човека и тяхното отношение към силите на Природата. Тогава всеки орган в организма на човека ще добие съвсем друг смисъл и ще схванем неговото истинско значение и службата му.

Проверявайте вашето знание, проверявайте вашата вяра, проверявайте вашата сила, за да не останете излъгани във вашите надежди. Проверявайте дали сте в правия път, за да не живеете в самозаблуждение. Не уповавайте на никакви ренти и осигуровки, а уповавайте на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля и на вашите ръце. Уповавайте на това, което вие знаете и можете да направите, а не на това, което другите са ви казвали. Човек трябва да изкарва прехраната си с труд, а не да очаква от другите.

Човек най-първо трябва да се занимава със себе си, не със своята личност, но със себе си като космична единица. За да има успех в това направление, трябва да обича Бога и после ближния си. Обичта към ближния е само проверка да знаем колко обичаме Бога. Казва се в Писанието: ,Да възлюбиш ближния си като себе си“, т.е. като Бога в себе си.

Бог, Аз и ближен - това е едно троеличие, това е домът, това е бащата, майката и синът. И ако домът не е така съграден, в света не може да има никакво щастие. Майката и бащата са вътре в нас. Тъй разбрано, туй Божествено учение има известно приложение и няма да има противоречия в живота. Това са спешните въпроси, които всеки трябва да разрешава и върху което чисто разрешение може да изгради своето бъдещо щастие.

По беседа от Учителя, държана на 2 юли 1933 г.

Праведният ходи в целостта си

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...