Jump to content

Съзнанието по принцип


Recommended Posts

Съзнанието по принцип

Осмисляй, разбирай

и осъзнавай

всяка своя мисъл,

за да има смисъл

твоят живот

Истината за нещата и явленията се научават чрез учене, работа и служене, от които във всекиго има преизобилно, но трябва да се използват и развиват чрез Приложението, за да оценим стойността на Красотата им. За целта е необходимо да познаваме себе си, природата и връзките, които ни свързват. Признаваме, че е трудно на Земята, но и вярно е, че малко от това правим. Трудностите са наши, защото често страдаме от леност, неверие и невежество. Позорно е за самия човек да бъде пълна къщата му с подобни гости. Пътят е в дълбочината на нещата, а не по периферията и повърхността. Изучаваме само формите, а на съдържанието и смисъла внимание не обръщаме. Толкова трудна Истината никога не е била, но така е, когато човек не слуша Първия Глас в себе си.

Ако смятате, че с научаването на Истината ще ни олекне или ще е по-добре за всички, ето я: По-голям, по-тъжен и по-тежък Ад от този на Земята НЯМА, не е имало и - дай, Боже, - никога никъде повече, след нашия, да няма. Под нас са само камъните, растенията и животните. В Ада лошият се прераждаше докато не стане добър. В Ада лошият повтаряше живота си, докато не се осъзнае. В Ада лошият се връщаше, докато не открие, че Бог има... В Ада лошият откриваше, че може да осъзнава и първото, което научаваше, бе Истината, че освен нищо друго има само едно и то се нарича Бог. И второто, че този Бог трябваше да обичаме като себе си и ближния. Като малки ни разказваха една приказка за това как горе съдели добрите, а долу лошите, но май тогава не я разбрахме, не я разбираме и сега. Друг Ад - в друго измерение, гъстота или плътност, няма. Адът е един и същ и той е при нас или ние сме в него. Както ви харесва.

Какво не е Ад на Земята? Само свръхестествените условия за развитие и една Природа, в която всичко имаше. Не ви ли прави впечатление колко силно контрастира Красотата във всичко с нашето безсмислено съществуване. За да е поносим краят. По-добре от нас бяха само мъртвите, защото имаха горе прекрасната възможност да осмислят всяка своя стъпка и крачка.

В гърнетата работата не спираше до Голямото Осъзнаване, след което всеки сам пожелаваше да се прероди, обещавайки, че всичко ще прави в името на Бога. Горе ред имаше и този ред се спазваше безусловно. Най-тежките случаи се прераждаха почти веднага. Не минаваха и 45 години и техният ред идваше. Само крайните безумци се събираха на друго поле и не след дълго Бог от тях правеше нови планети и планините там бяха от тях. От фиг. 2 ще добиете представа за последните, а на фиг. 1 - идеята на нормалните.

(В книгата "Всичко е съзнание" няма приложени илюстрации. Предполага се, че авторът има предвид илюстрациите към третата книга - "Всичко е Бог" и по-точно главата "Гърнетата")

След тези три варианта - адът на Земята, полето с гърнетата и квадратът с гърнетата- имаше още два и цялата битка беше за тях. Постигналите сливането с Духа приживе, т.е. възкръсналите, добиваха сами правото да избират къде да живеят в следващия си живот, отново според степента си на осъзнаване. Тук нивата бяха безброй и единственият критерий, по който приемаха, бе Степента на Съзнание като висша вибрация, която имаше характеристиките: чистота, честота, яркост, светлина, тежест и слава.

Последен най-горе (или навътре, в дълбочина, в центъра) беше Раят.

Въпроси напират на устните ви, но ще отговаря само на първия. Защо Адът е тук на Земята? Бог в момента Ада превземаше чрез Духа си и неговите души във всеки един от нас. В камъните, растенията и животните имаше памет, съзнание и знание каквито и не предполагахме, но бяха в различна степен на латентност като гъстота и плътност. На най-високото стъпало стоеше човекът, но не беше много за гордее-не. Тук в тишината на безвремието и вакуума, в безветрието на безкрайността, в спокойствието на мълчанието и мекотата и всякаква липса на живот всеки имаше възможност да осъзнава. И така от камъни в растения, от растения в животни и от животни в хора, от хора в ангели, после в архангели и накрая Бог стоеше и ни чакаше с любов.

Ние знаем, че материалистът, хитлеристът и комунистът няма да повярват, но те няма и да го прочетат, тъй че ще икономисаме време да им обясняваме за какво изобщо става въпрос. Всичко, което надолу тегли, отива горе в гърнетата и с милиони години като камък мисли къде и защо сбърка, за да заслужи растение да бъде и по него децата да ходят с любов.

Три неща е измислил човекът и трябва да се гордее, че нещо в този и в онзи свят е оставил. Това са Материята, Движението и Лошото. В тези същите сега стоеше, стенеше, но не се предаваше. Той, човекът бил създал! Представяте ли си! И не какво да е, а тези три. Смисълът бе след създаването им самият човек да ги защити, като утвърди Божия Дух и своята душа в тях. Бог виждаше, че не са чак толкова лоши, ако успеем да ги подобрим и променим, чрез замисъла, който Той в тях беше вложил. Сам Бог се възхищавал на куража ни и ни се радвал!

Истината е в живота. Истината е в начина, по който ние го живеем. Всеки начин е верен и води до Бога. Всеки начин е добър, щом следва волята Му. Истината е една, но три измерения има за всеки свят поотделно. Като Духовна Истината се размножава в материалния свят, а Божествената се размножава в Духовния. И това е ИДЕАЛЪТ на Бога: Идеалният Идеал и неговите безброй Духовни идеи. Като една сфера, която се върти, и от нея изхвърчат искри във всички посоки и всяка една от тези искри е една малка идея за теб, човека. В тази именно сфера всички ние живеем и Божиите идеи реализираме. И не подозирате колко е чудесно това. Само отгоре се вижда.

Истината е в Смирението. Смирението е Божие качество. И в смисъла си казва, че само СМИРЕНИЯТ Бога ще познае и децата - Царството Му, но чисти трябва да бъдете. Колкото по-силно изразено е смирението, толкова човекът, приложил го, е по-разумен. Всеки Разум, използван съзнателно и с любов, води до Истината и е като Светлина в Идеала. Все едно свещ държите и в мрака търсите прохода, който ще ви изведе до другата, истинската Светлина.

Истината е Една и Велика, но на части се дава, за да се разбере. Не е възможно и е несериозно да си представим, че цялата Истина може да бъде приета и разбрана. Бог знае, че всеки работата си ще свърши и до Истината ще стигне, но по пътя до там ще страда, за да стане това по-бързо.

От всяка реализирана идея ще се учим. Всекиму са отмерени условията, възможностите и времето, за да се справи, и на никого не е дадено повече, отколкото може да носи и понесе, нито по-малко, за да не го пренебрегне. Всички останали приказки за Сизифов труд, непосилни мъки и уж безсилие са точно митовете и легендите, в които Бог не вярва. Митове и легенди няма, само срам по челата ни, че малко сме учили или сме страхливи. Законът повелява да мислим свободно - по избор и воля, да решаваме въпросите си, когато и да е, но не никога (и според решението им ще ни се дават следващите).

Какво не знаем? Всичко. Но не така е поставен въпросът. Какво знаем? Нищо.И в двата случая трябва да се замислим какво не правим, а не “знаем или не знаем”. Колкото и малко да знаем, ще има стойност само, ако е приложено. Съзнанието, Истината, Мъдростта, Любовта и Смирението ще ни повдигнат, ако Вяра имаме и Воля, да правим нещата. Истината сама по себе си е Светлина и носи висши вибрации. Който Истината разбере, е разбрал Любовта, защото Любов + Мъдрост = Истина.

За прилагащия и осъзнатия страданията изчезват, защото те следват Неразбраната Истина. Човек не може да осъзнае стойността на Истината, ако я нямаше лъжата. Благодарение на лъжата се вижда Истината, както и всички нейни дадености.

В Природата нищо не е случайно, произволно или несъзнателно. Три неща работят непрекъснато в света и това са Съзнанието, Любовта и Живота. Те са стимулирали Даването, Движението и Действието. Те са Дейността.

Само Истината за Истината ще ни пробуди - беше казал някой. Е? Най-късият път до Истината,когато сме Духовни, е да искаме от висшия разумен свят да ни даде отворена врата за контакт с Учителите.

Всичко правете с мисъл, тогава сме в Съзнанието по принцип.

Всичко, направено с любов, е Съзнание по принцип.

Всичко, сторено в името на Бога и Истината, е Съзнание по принцип.

Човек обича, защото е обичан, а не обратно. Защото си обичан, можеш да обичаш, а не обратното -трябва да обичаш, за да те обичат и теб. Обичат те от Бога до камъните всички. Никога не се обезсърчавай. Никой не е сам. Човек е цяла черква. Мислете на всички доброто и правете това винаги. Търсете във всеки доброто и за него мислете. Как ще се научим да живеем добре, ако не можем да различаваме и разграничаваме хубавото от лошото.

Какво те ползва навън слънцето, ако седиш в мазето и не можеш да излезеш. Излезте под небето и слънцето, да видите Божията благодат. Ако ти не гледаш с добро око на своя близък, ще очакваш ли от него да бъде същият, или си въобразяваш, че той е длъжен да мисли за теб, както ти за себе си мислиш! Избий си това от главата и подходи обратно. Всичко е свързано и върви по тройки: три форми, три съдържания и само един смисъл!

Страданието безпогрешно открива и намира всяка истина, независимо колко дълбоко е скрита. Да слушаш, да чуваш, да гледаш и да виждаш как става? Като се опитваш и мислиш докато го правиш. Мислете върху всяка дума, защото и в нея се крият три смисъла. Всяка изречена дума може да направи от себе си Действителност и това е истина, която май не навреме дадохме. Всяка изречена дума може да направи от себе си Реалност, ако е изречена с Любов.

Ако човек само един ден в годината реши да говори Истината, още до обяд ще го сметнат за луд, а до вечерта ще го обявят и гласно. Мисълта твори, а изглежда, че човекът, който я изговаря, това прави. Нищо подобно. Луд си, ако си въобразиш, че това, което ти мислиш, сам си измислил. Лудостта днес може да е нещо обичайно и ако не си луд, да изглеждаш ненормално. Иди, че разбери от коя страна да застанеш. Излиза, че ако ти днес не си луд, си ненормален. Само лудите са нормални. Объркан свят.

СЪЗНАНИЕ + ЗАКОНИ = РАЗУМ

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...