Jump to content

Снимки и бележки към снимките в "Изгревът", том XX


valiamaria
 Share

Recommended Posts

Снимки и бележки към снимките в «Изгревът», том XX

 

200690.jpg

Снимка №1: Учителят Дънов

 

200691.jpg

Снимка №2: Учителят Дънов

 

200692.jpg

Снимка №3: Учителят Дънов

 

200693.jpg

Снимка №4: Салонът на Изгрева.

 

200694.jpg

Снимка №5: Учителят Дънов пред приемната на салона.

 

200695.jpg

Снимка №6: Учителят играе Паневритмия.

 

200696.jpg

Снимка №7: Учителят и музикантите на Паневритмия.

 

200697.jpg

Снимка №8: Л. Лулчев - третият отляво - на Паневритмия.

 

200698.jpg

Снимка №9: Минчо Сотиров и Л. Лулчев - първа двойка, Тодор Маринчевски и Йордан Андреев (Аню) - втора двойка.

 

200699.jpg

Снимка №10: Учителят, музикантите и братството на Паневритмия.

 

200700.jpg

Снимка №11: Минчо Сотиров и Йордан Бобев (шофьора) - първа двойка, Л. Лулчев - участник

във втората двойка, а зад него - Т. Маринчевски.

 

200701.jpg

Снимка №12: Паневритмия на Изгрева.

 

1. Златка Константинова. 2.... 3. Васил Константинов. 4. ... 5. Борис Димитров - гърбавият.

 

200702.jpg

Снимка №13: Паневритмия на Изгрева.

 

1. Веска Панайотова, вляво. 2. Тодор Абаджиев - с брадата, от Ямбол. 3. Д-р Иван Жеков. 4. Кръстю Христов, вляво. 5. Кирил Икономов.

 

200703.jpg

Снимка №14: Минчо Сотиров, Л. Лулчев и Тодор Маринчевски - 1942 г.

 

200704.jpg

Снимка №15: Бивакът „Ел Шадай" на Витоша. На общ обяд. Вдясно е скалата и Учителят е до нея.

 

200705.jpg

Снимка №16: Бивакът на Витоша. Зад скалата е построена каменна ограда. Пред скалата, бялата фигура е Учителят.

 

200706.jpg

Снимка №17: Бивакът на Витоша, с каменната ограда. Пред скалата, облегнат, с бели одежди е Учителят.

 

200707.jpg

Снимка №18: Бивакът на Витоша. 1. Дядо Благо. 2. Бертоли. 3. Учителят. 4. Л. Лулчев. 5. Т. Стоименов, с каскета.

 

200708.jpg

Снимка №19: Бивакът на Витоша. 1. Бертоли. 2. Учителят. 3. Дядо Благо. 4. Л. Лулчев (зад него). 5. Т. Стоименов.

 

200709.jpg

Снимка №20: Бивакът на Витоша. 1. Учителят. 2. Л. Лулчев. 3. Т. Стоименов. 4. Дядо Благо (Стоян Русев).

 

200710.jpg

Снимка №21: Учителят Дънов и Л. Лулчев на бивака на Витоша.

 

200711.jpg

Снимка №22: Бивакът на Витоша. Л. Лулчев и Е. Андреева, до огнището.

 

200712.jpg

Снимка №23: Учителят с приятели на Витоша - август, 1938 г. Л. Лулчев е четвърти седнал, в профил.

 

200713.jpg

Снимка №24: Лагерът с палатките при второто езеро - Рила, август, 1939 г.

 

200714.jpg

Снимка №25: Заслонът, кухнята и склада при лагера на второто езеро

 

200715.jpg

Снимка №26: Учителят с Лулчев преминават между палатките.

 

200716.jpg

Снимка №27: Учителят с Лулчев преминават през лагера.

 

200717.jpg

Снимка №28: На Рила, екскурзия от 7 човека - 28 юни 1931 г. На обяд с Учителя при второто езеро.

 

1. Йордан Савов. 2. Иван Дойнов. 3. Учителят. 4. Георги Радев. 5. Боян Боев. 6. Любомир Лулчев. 7. Петър Шишков.

 

200718.jpg

Снимка №29: Учителят Дънов пред скалата с надписите, при извора „Ръцете".

 

200719.jpg

Снимка №30: Учителят Дънов, с бялата шапка, до него Л. Лулчев, с бялото таке, работят за оформяне коритото на извора.

 

1. Учителят Дънов обяснява на Лулчев как да се построи коритото на извора. 2. Лулчев, с бялото таке, до Учителя, слуша внимателно. 3. Върху плочата на каптажа е сложен голям бял кварцов камък-това е «Царят» (За него вж. в «Изгревът», том III, стр. 166-167). 4. До него, вляво, има прекатурен друг, по-малък, кварцов камък, който чака да бъде сложен върху плочата - това е «Царицата». 5. Виждат се двете бели ръце, издялани от чист мрамор. 6. Водата е изместена и още не тече в коритото на извора, понеже по него се работи.

 

200720.jpg

Снимка №31: Учителят Дънов, с бялата шапка, работи за оформяне коритото на извора. Първият отдясно, с бялото таке, вижда се част от него, е Л. Лулчев.

 

1. Учителят Дънов, клекнал, работи върху оформяне коритото на извора. 2. Вдясно се вижда част от бялото таке на Лулчев. 3. На плочата на каптажа е сложен кварцовият камък «Царят» (Виж «Изгревът», том III, стр. 167). 4. Отпред, под плочите, се виждат двете ръце от бял мрамор, които са чучурът на бъдещия извор (Виж «Изгревът», том IX, стр. 381-382).

 

200721.jpg

Снимка №32: Учителят Дънов, с бялата шапка, наблюдава течащата вода. Срещу него е Л. Лулчев, с бялото таке.

 

1. Учителят Дънов, с бялата шапка, наблюдава водата, течаща в коритото на извора.

 

2. Лулчев, с бялото таке, слуша внимателно обясненията. 3. Върху скалата е изсечена котва с лъчи. За нея вж. «Изгревът», том III, стр. 167; «Изгревът», том XIV, стр. 408.

 

200722.jpg

Снимка №33: Изворът „Ръцете, които дават".

 

200723.jpg

Снимка №34: Изворът „Ръцете", с течащия извор. Над плочата са: в средата камъка „Царят", до него, вляво, е камъка „Царицата", от другата страна- камъка „княгиня Мария-Луиза", а най-отгоре - камъка „престолонаследникът Симеон".

 

200724.jpg

Снимка №35: Общ изглед на чешмата „Изворът", вляво е пътеката с плочите, която води до скалата с надписите.

 

200725.jpg

Снимка №36: Учителят Дънов пред извора „Ръцете" - 1939 г.

 

200726.jpg

Снимка №37: Учителят Дънов наблюдава извора „Ръцете" - 22 юли 1939 г.

 

200727.jpg

Снимка №38: Учителят Дънов пред извора „Ръцете" - 22 юли 1939 г.

 

200728.jpg

Снимка №39: Учителят Дънов наблюдава „Котвата" върху скалата до извора „Ръцете".

 

200729.jpg

Снимка №40: Юрданка Жекова до надписа на скалата, при извора „Ръцете". Отдолу надписа гласи : „1930 г. 25. 07. 12 часа".

 

1. Юрданка Жекова до скалата при извора «Ръцете, които дават». 2. Надписът е даден от Учителя Дънов. 3. Под надписа са изсечени цифрите, в легнало положение, при откриването на извора; Датата е: 1930 г., 25.7, 12 часа. Виж «Изгревът», том VII, стр. 150-151). 4. Вдясно има изсечени геометрични фигури. За тях виж в «Изгревът», том XIV, стр. 439-440.

 

Кръгът с точка означава ограничаването на Абсолютния Дух на Вселената и изявата на Живия Бог във Вселената на Битието.

 

Триъгълникът е човешката личност, слязла на земята.

 

Трите катета са: чувства, мисли, воля - представители на трите свята на личността - физическия свят, чувствения свят, мисловния свят.

 

Стрелките означават посоката, по която се движи слизането им във физическия свят.

 

Кръгът с 2радиуса (диаметър) означава поляризирането на Абсолютния Дух в Битието - единият радиус е Божественият Дух, а другият е Божествената душа. Квадратът е човешката личност, а страните на квадрата означават: човешката личност с чувства, мисли, воля и човешката душа. Това е човешката личност, боравеща с 4-то измерение и схващаща се като човешка душа.

 

Кръгът с два напречни диаметъра означава, че Божественият Дух и Божествената Душа слизат в Битието, разчупват кръга, започва инволюцията на човечеството. Едната половина на кръга с изпъкналата му част е инволюция-та на човечеството и слизането му на физическия свят. А другата половина -вдлъбнатата му част - е еволюцията на човечеството, която започва от Възкресението на Христа. А те са съединени с линията на Божествения Дух и те се организират от него. Обединението на Битието и Небитието става чрез Христовия Дух. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 907-928.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 3 years later...
200730.jpg

Снимка №41: Учителят Дънов пред извора „Ръцете". До него седнал Л. Лулчев. - август 1935 г.

 

200731.jpg

Снимка №42: Учителят Дънов на Рила сред пеещи приятели - 1939 г

 

200732.jpg

Снимка №43: Учителят на Рила, отляво е Л. Лулчев.

 

200733.jpg

Снимка №44: На връщане от Паневритмия на „Бъбрека". Л. Лулчев, с каскета и мустаците, върви до Учителя - 1939 г.

 

1. Васил Харизанов. 2. Димитрина Атанасова. 3. Тодор Маринчевски. 4. Любомир Лулчев с каскета и мустаците. 5. Йордан Бобев (шофьора). 6. Учителят. 7. Люмиер - професор от Франция. 8. Зад Любомир Лулчев е Виктор от «Упанишадите».

 

200734.jpg

Снимка №45: Възлизане към «Езерото на Чистотата» 1. Георги Куртев, с каскета, от Айтос. 2. Стамат от Търново. 3. Пеню Ганев. 4. Учителят.

 

Вляво са палатките на лагера при 2-то езеро. На скалата е фигурата на човек.

 

200735.jpg

Снимка №46:

46 а. Учителят и Петър Пампоров към „Езерото на чистотата".

46 б, Възлизане към „Езерото на чистотата". Л. Лулчев, с бялото таке,Йордан Андреев и Стоян от „Упанишадите".

 

200736.jpg

Снимка №47: Учителят Дънов на Паневритмия при „Езерото на чистотата".

 

200737.jpg

Снимка №48: Учителят Дънов играе Паневритмия при „Езерото на чистотата".

 

200738.jpg

Снимка №49: На Паневритмия при „Езерото на чистотата". 3-та двойка : Йордан Бобев (шофьора)и Стоян ; 4-та двойка : Йордан Андреев, с тъмното сако, и Л. Лулчев

 

200739.jpg

Снимка №50: На Паневритмия при „Езерото на чистотата". 1-ва двойка : Йордан Андреев (Аню) и Л. Лулчев.

 

200740.jpg

Снимка №51: На Паневритмия. Кольо Йорданов вляво, Л. Лулчев и Йордан Андреев (Аню).

 

200741.jpg

Снимка №52: Паневритмия на „Езерото на чистотата" - 1939 г

 

200742.jpg

Снимка №53: Паневритмия на «Езерото на Чистотата»: 1-ва двойка:... и Васил Константинов. 2-ра двойка: Съпругата на Новаков от Русе и Милка Апамандчиева. 3-та двойка : Йордан Андреев (Аню) и Тодор Маринчевски. 4-та двойка : Стоянка Илиева и Боян Боев. 5-та двойка : Петко Епитропов и ...

 

200743.jpg

Снимка №54: Екскурзия на Учителя Дънов до Черни връх между 1914 г. и 1917 г. с приятели.

 

1. Русчев. 2. Дедо Благо (Стоян Русев). 3. Иван Грозев. 4. Петко Гумнеров. 5. Учителят. 6. Синът на Русчев. 7. Д-р Трифонов. 8. Младен Попов, с брадата. 9. Тодор Стоименов. 10. Любомир Лулчев, най-отпред.

 

200744.jpg

Снимка №55: Любомир Лулчев, с фуражката и мустаците, в колата.

 

200745.jpg

Снимка №56: Любомир Лулчев като офицер.

 

200746.jpg

Снимка №57: Любомир Лулчев

 

200747.jpg

Снимка №58: Любомир Лулчев и жена му Ангелина генерал Радойкова.

 

200748.jpg

Снимка №59: Любомир Лулчев

 

200749.jpg

Снимка №60: Любомир Лулчев

 

200750.jpg

Снимка №61:

61 а. Любомир Лулчев в бараката си на Изгрева.

61 б. Любомир Лулчев в бараката си на Изгрева.

61 в. Любомир Лулчев в бараката си на Изгрева.

 

200751.jpg

Снимка №62:

62 а. Любомир Лулчев на Изгрева.

62 б. Любомир Лулчев на Изгрева.

 

200752.jpg

Снимка №63:

63 а. Тодор Маринчевски

63 б. Йордан Андреев (Аню)

 

200753.jpg

Снимка №64:

64 а. Любомир Лулчев и Йордан Андреев.

64 б. Тодор Маринчевски и Йордан Андреев.

 

200754.jpg

Снимка №65:

65 а. Тодор Маринчевски, Веско Павлов, Филип Стоицев.

65 б. Стоян Георгиев и Тодор Маринчевски

 

200755.jpg

Снимка №66: Тодор Маринчевски и Димитър Костов на Рила

 

200756.jpg

Снимка №67: Любомир Лулчев с хората от «Упанишадата»: Седнали на земята:

 

1. ... 2. Веселина - съпруга на Кольо Йорданов. 3. ... 4. ... 5. ... 6. Матей Калудов. 7. ... 8. ... 9. Стоян Георгиев.

 

Седнали на пейката:

 

1.... 2. Стоян. 3. Петър Арабаджиев от Варна. 4.... 5. Беделев от Варна, с брадата, с бяло шалче и черен костюм. 6. Йордан Бобев, шофьора. 7. Любомир Лулчев. 8. Крум Няголов. 9.... 10. Симония Иванчева, в бяла рокля - сестра на Йордан Андреев. 11.... 12....

 

Стоящи:

 

1.... 2. ... 3.... 4.... 8. Тодор Маринчевски, с бялата риза. 9. Колю Йорданов, съпруг на Веселина, 2-рата седнала.

 

200757.jpg

Снимка №68: Учителят Дънов с приятели при извора в с. Рударци.

 

200758.jpg

Снимка №69: Л. Лулчев разговаря с Учителят Дънов в с. Мърчаево. На екскурзия:

 

1. Любомир Лулчев, с каскета и бастуна. 2. Учителят. 3. Дядо Ради. 4. Маргарита Мечева. 5. Катя Грива. 6. Стоянка Драгнева.

 

200759.jpg

Снимка №70: Учителят и Л. Лулчев, с каскета, в с. Мърчаево.

 

1. Любомир Лулчев. 2. Учителят. 3. Част от главата на дядо Ради. 4. Катя Грива. Прав, вдясно е Боян Боев.

 

200760.jpg

Снимка №71: На екскурзия в с. Мърчаево.

 

71 Л. Лулчев с Учителя в с. Мърчаево.

71 а): 1. ... 2. Йордан Бобев, шофьорът. 3. Любомир Лулчев, с каскета. 4. Стоянчо. 5. Учителят. 6. Дядо Благо. 7. Катя Грива. 8. Стоянка Драгнева.

 

71 б): 1. ... 2. Йордан Бобев, шофьора. 3. Стоянчо. 4. Любомир Лулчев. 8. Учителят. 9. ... 10. Катя Грива.

 

200761.jpg

Снимка №72: На връщане от екскурзия в с. Мърчаево

 

1.... 2. Весела Несторова. 3. Учителят. 4. Владо Николов - руснака. 5. Николина Балтова. 6. Савка Керемидчиева, в бяла рокля, води групата.

 

Любомир Лулчев е зад Весела Несторова.

 

200762.jpg

Снимка №73: На връщане от екскурзия с Учителя.

 

1.... 2. Весела Несторова. 3. Учителят. 4. Владо Николов - руснака. 5. Николина Балтова.

 

Зад Весела Несторова е Любомир Лулчев.

 

200763.jpg

Снимка №74: На връщане от екскурзия с Учителя. Л. Лулчев - в средата.

 

1. Белева. 2. Савка Керемидчиева. 3. Учителят. 4. Любомир Лулчев. 5. Владо Николов. 6.... 7. Катя Грива. 8. Неделчо Попов - гълъба.

 

200764.jpg

Снимка №75: Учителят разговаря с Лулчев в с. Мърчаево.

 

1. Учителят. 2. Лулчев. 3. Савка Керемидчиева, в бялата рокля.

 

200765.jpg

Снимка №76: Последната снимка на Учителя в с. Мърчаево. Учителят всред нивата с житото. В далечината:

1. Л. Лулчев. 2. Крюгер. 3. Невена Неделчева.

 

200766.jpg

Снимка №77:

77 а. Цар Борис III

77 б. Царица Йоанна

 

200767.jpg

Снимка №78:

78 а. Цар Фердинанд I Сакс Кобург-Гота

78 б. Княгиня Мария-Луиза

 

200768.jpg

Снимка №79:

79 а. Княз Борис

79 б. Княз Кирил

79 в. Княгиня Евдокия

79 г. Княгиня Надежда

 

200769.jpg

Снимка №80:

80 а. Принц Август Сакс Кобург-Гота

80 б. Княгиня Клементина Орлеанска

80 в. Крал Виктор-Емануил III

80 г. Кралица Елена Черногорска

 

Допълнителни бележки към снимките в «Изгревът», том XIX

 

1. Снимки №32 и N933: крайният вдясно е Георги Петков (Жоро, Жиката) от гр. Габрово. За него виж в «Изгревът», том IX, стр. 775-779.

 

2. Снимка N9 34: крайният вдясно е фотографът Данаил Жеков

 

3. На снимки №68-71 са Иван Антонов с последните му трима ученици по астрология. Същите са на снимки №72-73

 

4. На снимки N976-78 е Иван Антонов на последната му земна екскурзия на Маричините езера - Рила, заедно с Благовест Жеков.

 

5. Жената до Методи Константинов в «Изгревът», том XIX, снимки 12а, б, 13а, б, 14а, б е българската еврейка Иза Перец, живееща в Париж.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...