Jump to content

Емил Стефанов

25 files

 1. Избор - Мисията на Българите - Емил Стефанов - 1999г.

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  НОВ РИТЪМ 5
  Обичам те 5
  Двете изключения 6
   
  Излизане от тринадесетата сфера - еволюция, развитие 8
   
  ОПИТЪТ 16
   
  1. Пророчества 17
  2. Мигът 24
   
  ЛИКВИДАЦИЯ 30
   
  1. Карма 30
  2. Личният Елемент 36
   
  Големеене 37
  Раздвоение 38
  Самосъзнание 39
  Материализъм 42
  Егоизъм 45
  Собстзеност 53
  Добрс-Зло 61
  Грехопадението на човека и Земята 78
  Изкризената ос 120
  Изправяне на оста 127
   
  3. Освобождение 133
   
  Небесната война 133
  ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ - ПРАВЕДНИ 139
  ПРОМИСЪЛ 145
  ЧИСТЕНЕ 148
  ОГЪНЯТ НА СТРАДАНИЯТА 157
  ОГЪНЯТ НА ЛЮБОВТА 162
  НОВОТО СЛЪНЦЕ 164
  ПОМОЩТА 168
  СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНАТА 176
  ШЕСТАТА РАСА 179
   
  1. Новият тип човек - новият Адам 180
  Българите и развоят на шестата раса 192
   
   
  ПРИЕМАНЕ 197
  1. Учителят 198
  Учител и Бог 199
  Учителят и Христос 200
  Името на Учителя 205
  Учител 207
  Мисията на Учителя 212
  2. Ново разбиране 223
  3. Божественото учение 239
  4. Стената 264
  5. Ако камъните заиграят 277
  6. Преображение 286
  7. Пожар 307
  ИЗБОР 324
  ПРЕДУСЕЩАНЕ 335
  БИБЛИОГРАФИЯ 337

  179 downloads

  Публикуван

 2. 12.Божественост

  12.Божественост

  32 downloads

  Публикуван

 3. 11. Връзка с висшите светове - том 3

  11. Връзка с висшите светове - том 3

  66 downloads

  Публикуван

 4. 10. Връзка с висшите светове - том 2

  9. Връзка с висшите светове - том 2

  51 downloads

  Обновен

 5. 9. Връзка с висшите светове - том 1

  9. Връзка с висшите светове - том 1

  69 downloads

  Публикуван

 6. 8.КЪМ ШЕСТАТА РАСА

  8.КЪМ ШЕСТАТА РАСА

  45 downloads

  Публикуван

 7. 7.КЪМ ЧОВЕКА НА СВЕТЛИНАТА

  7.КЪМ ЧОВЕКА НА СВЕТЛИНАТА

  26 downloads

  Публикуван

 8. 6.МУЗИКА НА ЖИВОТА

  6.МУЗИКА НА ЖИВОТА

  29 downloads

  Публикуван

 9. 5.ЕДА - ЭТО РАЗГОВОР С БОГОМ

  5.ЕДА - ЭТО РАЗГОВОР С БОГОМ

  11 downloads

  Публикуван

 10. 4.КРАСОТА И ДОБРО

  4.КРАСОТА И ДОБРО

  17 downloads

  Публикуван

 11. 3.НОВИЯТ СВЯТ НА ДОБРОТО

  3.НОВИЯТ СВЯТ НА ДОБРОТО

  19 downloads

  Публикуван

 12. 2.РАБОТА С УМА

  2.РАБОТА С УМА

  49 downloads

  Публикуван

 13. 1.ОГЪНЯТ НА ЛЮБОВТА

  1.ОГЪНЯТ НА ЛЮБОВТА

  52 downloads

  Публикуван

 14. Финес - 5 част

  Предоставям за теглене книгите, съставени 90те години. Някои от тях са набирани тогава, някои наскоро.
  Най-напред петтомника „Финес”
  Методът „изфинване” е същина на Учението, Дух на Учението. В бъдеще той ще се изследва издълбоко от хората със знания във фундаменталните науки, израснали до формирането на една жива наука, която се издига над сегашната механистична такава.
  Петтомникът е първа стъпка в тази посока. Той е само щрих за нуждите на мислещите хора, които търсят същината, смисъла, Духа на нещата.
  В бъдеще Учението ще се изяви, като тая именно жива наука, както казва Учителят, че то ще дойде по специфичен или строго научен начин.
  Учителят казва, че е заключил Учението с 9 ключа за бъдещите хора. Ако Господ даде, ние ще участваме в това отключване.
  В последните два тома давам известен нагледен пример за това вникване, като се спирам на първото движение в Паневритмията – „Пробуждане”. Онагледявам:1. Излизането от Първоначалото – 2.Инволюция – 3.Еволюция.
  Подчертавам, че не давам готови максими, а разсъждения, в които прозират противоречивите моменти от последните години. С това показвам моя начин на работа. Който го приема, може да го използва в своето изследване. Това изследване е също само щрих – много далеч от дълбочината, която се очаква. Предлагам идеята си, че упражнението „Пробуждане” е ключ, който отключва целия метод – Божествен импулс е, който дава ход на целия метод. То е първичен принцип, сила, същина и се проектира във всички, и най-малки елементи на метода. То е синтез между центъра и периферията във всички нива от метаморфозите на Битието.
  След това ще предоставя останалите книги съставени 90те години – още 12 книги. Те са само сборници от тематични цитати. В бъдеще ще се издадат с коментари, вникващи във вътрешния смисъл на Словото.

  14 downloads

  Публикуван

 15. Финес - 4 част

  Предоставям за теглене книгите, съставени 90те години. Някои от тях са набирани тогава, някои наскоро.
  Най-напред петтомника „Финес”
  Методът „изфинване” е същина на Учението, Дух на Учението. В бъдеще той ще се изследва издълбоко от хората със знания във фундаменталните науки, израснали до формирането на една жива наука, която се издига над сегашната механистична такава.
  Петтомникът е първа стъпка в тази посока. Той е само щрих за нуждите на мислещите хора, които търсят същината, смисъла, Духа на нещата.
  В бъдеще Учението ще се изяви, като тая именно жива наука, както казва Учителят, че то ще дойде по специфичен или строго научен начин.
  Учителят казва, че е заключил Учението с 9 ключа за бъдещите хора. Ако Господ даде, ние ще участваме в това отключване.
  В последните два тома давам известен нагледен пример за това вникване, като се спирам на първото движение в Паневритмията – „Пробуждане”. Онагледявам:1. Излизането от Първоначалото – 2.Инволюция – 3.Еволюция.
  Подчертавам, че не давам готови максими, а разсъждения, в които прозират противоречивите моменти от последните години. С това показвам моя начин на работа. Който го приема, може да го използва в своето изследване. Това изследване е също само щрих – много далеч от дълбочината, която се очаква. Предлагам идеята си, че упражнението „Пробуждане” е ключ, който отключва целия метод – Божествен импулс е, който дава ход на целия метод. То е първичен принцип, сила, същина и се проектира във всички, и най-малки елементи на метода. То е синтез между центъра и периферията във всички нива от метаморфозите на Битието.
  След това ще предоставя останалите книги съставени 90те години – още 12 книги. Те са само сборници от тематични цитати. В бъдеще ще се издадат с коментари, вникващи във вътрешния смисъл на Словото.

  10 downloads

  Публикуван

 16. Финес - 3 част

  Предоставям за теглене книгите, съставени 90те години. Някои от тях са набирани тогава, някои наскоро.
  Най-напред петтомника „Финес”
  Методът „изфинване” е същина на Учението, Дух на Учението. В бъдеще той ще се изследва издълбоко от хората със знания във фундаменталните науки, израснали до формирането на една жива наука, която се издига над сегашната механистична такава.
  Петтомникът е първа стъпка в тази посока. Той е само щрих за нуждите на мислещите хора, които търсят същината, смисъла, Духа на нещата.
  В бъдеще Учението ще се изяви, като тая именно жива наука, както казва Учителят, че то ще дойде по специфичен или строго научен начин.
  Учителят казва, че е заключил Учението с 9 ключа за бъдещите хора. Ако Господ даде, ние ще участваме в това отключване.
  В последните два тома давам известен нагледен пример за това вникване, като се спирам на първото движение в Паневритмията – „Пробуждане”. Онагледявам:1. Излизането от Първоначалото – 2.Инволюция – 3.Еволюция.
  Подчертавам, че не давам готови максими, а разсъждения, в които прозират противоречивите моменти от последните години. С това показвам моя начин на работа. Който го приема, може да го използва в своето изследване. Това изследване е също само щрих – много далеч от дълбочината, която се очаква. Предлагам идеята си, че упражнението „Пробуждане” е ключ, който отключва целия метод – Божествен импулс е, който дава ход на целия метод. То е първичен принцип, сила, същина и се проектира във всички, и най-малки елементи на метода. То е синтез между центъра и периферията във всички нива от метаморфозите на Битието.
  След това ще предоставя останалите книги съставени 90те години – още 12 книги. Те са само сборници от тематични цитати. В бъдеще ще се издадат с коментари, вникващи във вътрешния смисъл на Словото.

  10 downloads

  Публикуван

 17. Финес - 2 част

  Предоставям за теглене книгите, съставени 90те години. Някои от тях са набирани тогава, някои наскоро.
  Най-напред петтомника „Финес”
  Методът „изфинване” е същина на Учението, Дух на Учението. В бъдеще той ще се изследва издълбоко от хората със знания във фундаменталните науки, израснали до формирането на една жива наука, която се издига над сегашната механистична такава.
  Петтомникът е първа стъпка в тази посока. Той е само щрих за нуждите на мислещите хора, които търсят същината, смисъла, Духа на нещата.
  В бъдеще Учението ще се изяви, като тая именно жива наука, както казва Учителят, че то ще дойде по специфичен или строго научен начин.
  Учителят казва, че е заключил Учението с 9 ключа за бъдещите хора. Ако Господ даде, ние ще участваме в това отключване.
  В последните два тома давам известен нагледен пример за това вникване, като се спирам на първото движение в Паневритмията – „Пробуждане”. Онагледявам:1. Излизането от Първоначалото – 2.Инволюция – 3.Еволюция.
  Подчертавам, че не давам готови максими, а разсъждения, в които прозират противоречивите моменти от последните години. С това показвам моя начин на работа. Който го приема, може да го използва в своето изследване. Това изследване е също само щрих – много далеч от дълбочината, която се очаква. Предлагам идеята си, че упражнението „Пробуждане” е ключ, който отключва целия метод – Божествен импулс е, който дава ход на целия метод. То е първичен принцип, сила, същина и се проектира във всички, и най-малки елементи на метода. То е синтез между центъра и периферията във всички нива от метаморфозите на Битието.
  След това ще предоставя останалите книги съставени 90те години – още 12 книги. Те са само сборници от тематични цитати. В бъдеще ще се издадат с коментари, вникващи във вътрешния смисъл на Словото.

  12 downloads

  Обновен

 18. Финес - 1 част

  Предоставям за теглене книгите, съставени 90те години. Някои от тях са набирани тогава, някои наскоро.
  Най-напред петтомника „Финес”
  Методът „изфинване” е същина на Учението, Дух на Учението. В бъдеще той ще се изследва издълбоко от хората със знания във фундаменталните науки, израснали до формирането на една жива наука, която се издига над сегашната механистична такава.
  Петтомникът е първа стъпка в тази посока. Той е само щрих за нуждите на мислещите хора, които търсят същината, смисъла, Духа на нещата.
  В бъдеще Учението ще се изяви, като тая именно жива наука, както казва Учителят, че то ще дойде по специфичен или строго научен начин.
  Учителят казва, че е заключил Учението с 9 ключа за бъдещите хора. Ако Господ даде, ние ще участваме в това отключване.
  В последните два тома давам известен нагледен пример за това вникване, като се спирам на първото движение в Паневритмията – „Пробуждане”. Онагледявам:1. Излизането от Първоначалото – 2.Инволюция – 3.Еволюция.
  Подчертавам, че не давам готови максими, а разсъждения, в които прозират противоречивите моменти от последните години. С това показвам моя начин на работа. Който го приема, може да го използва в своето изследване. Това изследване е също само щрих – много далеч от дълбочината, която се очаква. Предлагам идеята си, че упражнението „Пробуждане” е ключ, който отключва целия метод – Божествен импулс е, който дава ход на целия метод. То е първичен принцип, сила, същина и се проектира във всички, и най-малки елементи на метода. То е синтез между центъра и периферията във всички нива от метаморфозите на Битието.
  След това ще предоставя останалите книги съставени 90те години – още 12 книги. Те са само сборници от тематични цитати. В бъдеще ще се издадат с коментари, вникващи във вътрешния смисъл на Словото.

  16 downloads

  Публикуван

 19. „Мисията на българите” Том 2

  Книгата е с извадки от Словото и коментари на Емил Стефанов. Цитатите са в кавички.
   
  Встъпителни думи към Първи том:
  “Импулсът на Учителя
  "Човечеството е дошло вече до края на своето разбиране. Нов подтик е нужен."
  [83, с. 53]
  В 20 в. между българите се изяви Мировият Учител.
  Учителят е импулс на Цялото, на Всемира. Този импулс е в сила да събере сухите, разхвърляни кости на един народ в едно възвишено, разумно същество, което да послужи с нещо за общочовешко благо. Следователно, в настоящата епоха българите са ценни за човечеството дотолкова, доколкото могат да му предадат импулса на Мировия Учител. Всички учени, сърцеведи, майстори в изкуството, хора на възвишеното, чистотата, красотата и доброто трябва да се съберат, за да изявят този импулс.“

  20 downloads

  Публикуван

 20. „Мисията на българите” Том 1

  Книгата е с извадки от Словото и коментари на Емил Стефанов. Цитатите са в кавички.
   
  Встъпителни думи към Първи том:
  “Импулсът на Учителя
  "Човечеството е дошло вече до края на своето разбиране. Нов подтик е нужен."
  [83, с. 53]
  В 20 в. между българите се изяви Мировият Учител.
  Учителят е импулс на Цялото, на Всемира. Този импулс е в сила да събере сухите, разхвърляни кости на един народ в едно възвишено, разумно същество, което да послужи с нещо за общочовешко благо. Следователно, в настоящата епоха българите са ценни за човечеството дотолкова, доколкото могат да му предадат импулса на Мировия Учител. Всички учени, сърцеведи, майстори в изкуството, хора на възвишеното, чистотата, красотата и доброто трябва да се съберат, за да изявят този импулс.“

  33 downloads

  Публикуван

 21. Мисията на Българите Елементи част II

  Мисията на Българите  Елементи  част II


   

  Беинса Дуно – Учителя


   

  Съставителство и коментари – Емил Стефанов


   
  Всички елементи се синтезират към веригите на въглерода /елемент на българите/, за да създадат органичните съединения, изявяващи съзнанието и живота. Съществено е да се вникне във функционалната ни роля към страните Англия – водород, Франция – кислород, Германия – азот – елементи основополагащи за органичното функциониране на живота.
  В тази посока, съществено е да се вникне и във функцията ни на медианта между САЩ и Русия – въпрос, разгледан в първи том.
  Във връзка с интереса на Христо към Николай Райнов, добавям следното: В средата на 91 страница от втори том, изнасям материали от тайната книга на Николай Райнов за богомилите, която той е забранил на наследниците си да издават до благоприятен момент.
  Мисля, че този момент идва и ние трябва да сме готови да издигнем съзнанието си до мащабите и важността на свещеното знание като общочовешко, планетарно явление. Така ще способстваме за успеха на идващата промяна.
  Е. Стефанов

  34 downloads

  Обновен

 22. Мисията на българите НОВ ПЪТ Част I

  Мисията на българите  НОВ ПЪТ  Част I


   

  Беинса Дуно – Учителя


   

  Съставителство и коментари - Емил Стефанов


   
  Книгите „Мисията на българите” (1. „Нов път”, 2. „Елементи”) разкриват предназначението ни, като носители на знанието за културата на една съвсем друга цивилизация, която идва.
  Бих желал, да прочетете тези книги, а не просто да ги изтеглите.
  Вникнете във вътрешният им смисъл, за да влязат идеите им в общественото подсъзнание и да заработят.
  Ако го направите, скоро ще се намерите в съвсем друга България, посветена на високи ценности.
  (Книгите са съставени в средата на 90-те години на 20 век, като предупреждение за опасността от неизпълнение на дадените принципи и методи и неразбиране Духа на знанието, което отложи влиянието му в съвременния свят и донесе страданията и изпитанията, през които минахме и минаваме.
  Но вече идва нова магнетична вълна, идват нови души, които ще изпълнят.
  Тук изнасям вариантът от сайта „Spiralata”.
  Коригираната версия ще дам за печат през 2020 г. -
  Емил Стефанов

  57 downloads

  Обновен

 23. Българите и световният синтез - Освобождението на земята 1.Истината

  Българите и световният синтез- Освобождението на земята 1.Истината
  Емил Стефанов

  56 downloads

  Обновен

 24. Методът на изгряващата шеста раса 3-4 книг

  Методът на изгряващата шеста раса 3-4 книг
  Емил Стефанов

  84 downloads

  Обновен

 25. Методът на изгряващата шеста раса 1-2 книг

  Методът на изгряващата шеста раса 1-2 книг
  Емил Стефанов

  117 downloads

  Обновен

×