Jump to content

Мисията на Българите Елементи част II

1 Screenshot

Съдържание

Мисията на Българите

Елементи

част II

 

Беинса Дуно – Учителя

 

Съставителство и коментари – Емил Стефанов

 

Всички елементи се синтезират към веригите на въглерода /елемент на българите/, за да създадат органичните съединения, изявяващи съзнанието и живота. Съществено е да се вникне във функционалната ни роля към страните Англия – водород, Франция – кислород, Германия – азот – елементи основополагащи за органичното функциониране на живота.

В тази посока, съществено е да се вникне и във функцията ни на медианта между САЩ и Русия – въпрос, разгледан в първи том.

Във връзка с интереса на Христо към Николай Райнов, добавям следното: В средата на 91 страница от втори том, изнасям материали от тайната книга на Николай Райнов за богомилите, която той е забранил на наследниците си да издават до благоприятен момент.

Мисля, че този момент идва и ние трябва да сме готови да издигнем съзнанието си до мащабите и важността на свещеното знание като общочовешко, планетарно явление. Така ще способстваме за успеха на идващата промяна.

Е. Стефанов
×