Jump to content

„Мисията на българите” Том 1

1 Screenshot

Съдържание

Книгата е с извадки от Словото и коментари на Емил Стефанов. Цитатите са в кавички.

 

Встъпителни думи към Първи том:

“Импулсът на Учителя

"Човечеството е дошло вече до края на своето разбиране. Нов подтик е нужен."

[83, с. 53]

В 20 в. между българите се изяви Мировият Учител.

Учителят е импулс на Цялото, на Всемира. Този импулс е в сила да събере сухите, разхвърляни кости на един народ в едно възвишено, разумно същество, което да послужи с нещо за общочовешко благо. Следователно, в настоящата епоха българите са ценни за човечеството дотолкова, доколкото могат да му предадат импулса на Мировия Учител. Всички учени, сърцеведи, майстори в изкуството, хора на възвишеното, чистотата, красотата и доброто трябва да се съберат, за да изявят този импулс.“
×