Jump to content

07. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново

1 Screenshot

Съдържание

Беседи, обяснения и упътвания от Учителя

дадени през 1922 г. в Търново

 

"Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново", Първо издание 1922 г., Книгата съдържа беседи, обяснения и упътвания от Учителя, държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на Събора през лятото на 1922 г. в гр. Търново, 19-25 август.

Книгата за теглене на PDF

 

Съдържание:

 

Първи ден - 19 август

Утринна беседа 19 август 1922 г.

Новият живот 19 август 1922 г.

Съвършеният мъж 19 август 1922 г.

 

Втори ден - 20 август

Утринна беседа (без заглавие) 20 август 1922г.

Много плод принася 20 август 1922г.

 

Трети ден - 21 август

Утринна беседа 21 август 1922г.

Музика, работа и пост 21 август 1922г.

Истината 21 август 1922 г.

 

Четвърти ден - 22 август

Утринен наряд 22 август 1922 г.

Работа за новия живот 22 август 1922 г.

Изпитвайте Писанията 22 август 1922 г.

 

Пети ден - 23 август

Утринна беседа 23 август 1922 г.

В Горницата 23 август 1922 г.

Милосърдието 23 август 1922 г.

 

Шести ден - 24 август

Утринна беседа 24 август 1922 г.

Предварителни бележки 24 август 1922 г.

Живот вечен 24 август 1922 г.

 

Седми день - 25 август

Утринен наряд 25 август 1922 г.

Какъв трябва да бъде ученикът 25 август 1922 г.

Върху задачите на Школата 25 август 1922 г.
×