Jump to content

34. "Божественият и човешкият свят", Рилски беседи, 1940 г., София

1 Screenshot

Съдържание

"Божественият и човешкият свят"

Рилски беседи - 1940 г.

 

 

"Божественият и човешкият свят", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1940 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1940 г.

Книгата за теглене на PDF

 

Съдържание:

 

Божественият и човешкият свят, 23.07.

Правила на Любовта, 23.07.

Закон за частите и за Цялото, 24.07.

Вечно обновяване, 28.07.

На сватба, 28.07.

Реалност на живота, 4.08.

Стотникът, 4.08.

Вяра и вярване, 11.08.

Да имате Любов, 11.08.

Божествена радост, 14.08.

Магическата сила на Любовта, 15.08.

Господаруване и слугуване, 16.08.

Сянка и реалност, 17.08.

Изучаване и приемане, 18.08.

Проветряване, 19.08.

Единство в Любовта,19.08.

Неоцененото богатство, 25.08.

Двете царства, 25.08.

Учене и служене, 28.08.

Вслушване, 29.08.

Прилежание, 30.08.

Десетте девици, 1.09.

Добрата покана, 1.09.

Закони на дишането, 4.09.

Функции на вярата, 8.09.

Израил и българин, 8.09.

Любов в трите свята, 15.09.

Разбрани и неразбрани езици, 15.09.

Връзка между Бога и човека, 22.09.

В Божественото училище, 22.09.
×