Jump to content

03. Младежкия окултен клас -качен на 17.03.2019


1 Screenshot

About This File

МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Първи издания до 1950 г.

 1. Двата пътя, МОК 1/1, София 1934,19932, 19933 , Съдържание
 2. Противоречия в живота, МОК 1/2, София 1934, 19932, 19933, Съдържание
 3. Допирни точки в природата, МОК II/1 (1922-23), София 1935, 19942 , Съдържание
 4. Добри навици, МОК II/2 (1922-23), София 1936, 19942 , Съдържание
 5. Лекции на МОК, III/1 (1923-24), София [1927], Съдържание
 6. Лекции на МОК III/2 (1923-24), София [1927], Съдържание
 7. Лекции на МОК III/3 (1923-24), София [1927], Съдържание
 8. Лекции на МОК III/4 (1923-24), София 1927, Съдържание
 9. Лекции на МОК III/5 (1923-24), София 1927, Съдържание
 10. Лекции на МОК IV/1 (1924-25), София 1927, Съдържание
 11. Лекции на МОК IV/2 (1924-25), София 1927, Съдържание
 12. Лекции на МОК IV/3 (1924-25), София 1928, Съдържание
 13. Лекции на МОК IV/4 (1924-25), София 1928, Съдържание
 14. Успоредните пътища - Проявленията на ума, 2 беседи МОК, София 1928
 15. Лекции на МОК IV/5 (1924-25), София 1928, Съдържание
 16. Лекции на МОК V/1 (1925-26), София 1929,19962[1] , Съдържание
 17. Влияние на светлината и тъмнината, МОК V/2 (1925-26), София 1937,19962 , Съдържание
 18. Жива реч, МОК V/3 (1925-26), София 1937, София 19962 , Съдържание
 19. Посока на растене, МОК VI/1 (1926-27), София 1939, 19962, Съдържание
 20. Светото място, МОК VI/2 (1926-27), София 1939, 19962, Съдържание
 21. Божествената Мисъл, МОК VII (1927-28), София 1942, 19932 , Съдържание
 22. Божествените Условия, МОК VIII/1 (1928-29), София 1942, 19922, Съдържание
 23. Положителни и отрицателни чърти на човека, 2 беседи, София 1928, Съдържание
 24. Отворени форми , МОК VIII/2 (1928-29), София 1943, Съдържание
 25. Служене, почит и обич, МОК IX/1 (1929-30), София 1940, Съдържание
 26. Закони на доброто, МОК IX/2 (1929-30), София 1940, 19932, Съдържание
 27. Път към живота, МОК Х/1 (1930-31), София 1941, 19932 , Съдържание
 28. Методи за самовъзпитание, МОК Х/2 (1930-31), София 1941, 19942 , Съдържание
 29. Живот и отношения, MOKXI/1 (1931-32), София 1947, Съдържание
 30. Фактори в природата, МОК XI/2 (1931-32), София 1947, Съдържание
 31. Великата разумност, МОК XII/1 (1932-33), София 1949, 19942 , Съдържание
 32. Съразмерност в природата, MOK XII/2 (1932-33), София 1949, Съдържание
 33. Силите на природата, МОК XXIII/1 (1943-44), София 1947, Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

 

Втори вариант на списък на първите издания

МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

 

 

ПЪРВА ГОДИНА (1922), Съдържание

ВТОРА ГОДИНА (1922-1923), Съдържание

ТРЕТА ГОДИНА (1923-1924), Съдържание

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925), Съдържание

ПЕТА ГОДИНА (1925-1926), Съдържание

ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927), Съдържание

СЕДМА ГОДИНА (1927-1928), Съдържание

ОСМА ГОДИНА (1928-1929), Съдържание

ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930), Съдържание

ДЕСЕТА ГОДИНА (1930-1931), Съдържание

ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932), Съдържание

ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА (1932-1933), Съдържание

ТРИНАДЕСЕТА И ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1934-1935) Съдържание

 • "Да мисли", единична беседа, изнесена на 22 март 1935 г., Издание - 1935 г.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА (1943-1944), Съдържание

Каталога на "Жануа-98"

Специален (Младежки) Окултен клас

 1. Двата пътя- Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 2. Време и сила - Книгата 1925-1926г. (втори вариант разчетен) (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 3. Посока и растене - Книгата 1926-1927г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 4. Божествените условия - Книгата 1928-1929г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 5. Новите схващания на ученика - Книгата1924-1925г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 6. Служене, почит и обич - Книгата 1929-1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 7. Пътят на доброто - Книгата1930-1931г.(Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Съществувание, живот и отношение - Книгата 1931-1932г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 9. Великата разумност - Книгата 1932-1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Права обхода и права постъпка - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми)
 11. Господар и слуга - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 12. Основният тон - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 13. Разумните същества - Книгата 1936-1937г.(Нередактирани от стенограми)
 14. Възможности в живота - Книгата 1937-1938г.(Нередактирани от стенограми)
 15. Скръб и радост - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 16. Смяна на състоянията - Книгата 1939-1940г.(Нередактирани от стенограми)
 17. Пътят към щастието - Книгата 1939-1940г.(Нередактирани от стенограми)
 18. Най-лесното - Книгата 1940-1941г.(Нередактирани от стенограми)
 19. Живот, светлина и сила - Книгата 1940-1941г.(от първите издания)
 20. Двете Божествени посещения - Книгата 1941-1942г.(Нередактирани от стенограми)
 21. Минало, настояще, бъдеще - Книгата 1942-1943г. (Нередактирани от стенограми)

Издателство "Бяло Братство"

 

Младежки окултен клас

 

 

На 24 февруари, 1922 г. Учителя държи беседата „Двата пътя“.

Проектът Младежки или Специален окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.

Лекциите, държани до 1932 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.

 

През 2003 г. са издадени двата тома на 16-та година. След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 351 лекции.

 1. "Двата пътя, лекция" , година 1, (1922), Издание - 2011, Съдържание
 2. "Допирни точки в природата", година 2, (1922-23 г.), Издание - 2006, Съдържание
 3. "Разумният живот" , година 3, (1923-24), Издание - 2009, Съдържание
 4. "Новите схващания на ученика" година 4, (1924-25), Издание - 2009, Съдържание
 5. "Време и сила" година 5, (1925-26), Издание - 2010, Съдържание
 6. "Посока на растене" година 6, (1926-27), Издание - 2011, Съдържание
 7. "Божествената мисъл" година 7, (1927-28), Издание - 2011, Съдържание
 8. "Възможни неща" година 8, (1928-29), Издание - 2012, Съдържание
 9. "Служене, почит и обич" година 9, (1929-30), Издание - 2012, Съдържание
 10. „Път към живота“ година 10, (1930-31), Издание - 2013, Съдържание
 11. "Разумните същества" година 16, т.1 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание
 12. "Разумните същества" година 16, т.2 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание

Издателство "Алфа Дар"

 

Младежки окултен клас

 1. "Време и сила" т.I, II и III, (1925 г. - 1926 г.), 1996 "Алфа Дар "
 2. "Влияние на светлината и на тъмнината". II, 1995 АлфаДар
 3. MOK-13-Перпендикулярно отношение 2004 АлфаДар Съдържание
 4. МОК 14 том 1 - Силни и слаби степени (Издателство - Алфадар, 2004) Съдържание
 5. МОК 14 том 2 - Философия на трептенията (Издателство - Алфадар) Съдържание
 6. МОК 14 том 3 - Двата университета (Издателство - Алфадар) Съдържание
 7. МОК 14 том 4 - Аурата кожата на духовното тяло (Издателство - Алфадар) Съдържание

.


×
×
 • Create New...