Jump to content
Ани

СЪДЪРЖАНИЕ

Recommended Posts

„Изгревът“ том XII

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Синархическата верига на Всемирното Велико

Бяло Братство - Наряди от 1919-1950 г стр. 4-240

II. Учителят Петър Дънов. Беседи, държани пред сестрите

от духовната група за молитви, песнопения, размишления в ден четвъртък след обяд стр. 241 -519

III. Окултният клас на „Класът на Добродетелите" - Протоколи и беседи на Учителя Дънов от 8.IX.1924 г. до 27.XII.1924 г. Представя Мария Тодорова стр. 520-624

IV. Бележки от образуване на Класа на Добродетелите 1920-1922 г стр.625-669

V. Бележки към работата на Окултния клас на Добродетелите през 1923 г: стр. 670-717

VI. Класът на Добродетелите: 22.VI.1923 г. - 22.XI.1923 г стр. 718-760

VII. Пентограмът стр. 761-862

VII. Антиминсът и Бялото Братство стр. 863-870

IX. Духът на Истината и Духът на Заблуждението стр. 871-904

X. Снимки и бележки към снимките в том XII

* * * * * * *

Съставител и редактор:

Д-р Вергилий Кръстев

Компютърен набор: Диляна Делчева (от стр. 4 до стр. 240) Теодора Шкодрева и Меглена Шкодрева

(от стр. 241 до стр. 519, от стр. 520 до стр. 624, от стр. 625 до стр. 760 и от стр. 761 до стр. 862) Марина Иванова (от стр. 863 до стр. 904)

Коректори: Ефросина Ангелова-Пенкова

(от стр. 4 до стр. 240) Теодора Шкодрева и Меглена Шкодрева

(от стр. 241 до стр. 519, от стр. 520 до стр. 624, от стр. 625 до стр. 760 и от стр. 761 до стр. 862)

Марина Иванова (от стр. 241 до стр. 519 и от стр. 520 до стр. 624)

Компютърна обработка: Вихър Пенков (от стр. 1 до стр. 240) Марина Иванова (от стр. 241 до стр. 519, от стр. 520 до стр. 624

и от стр. 863 до стр. 904 ) Теодора Шкодрева и Меглена Шкодрева (от стр. 520 до стр. 624, от стр. 625 до стр. 760 и от стр. 761 до стр. 862)

Печат: СД „Симолини'94" - София

Дадено за печат от 6 до 20 март 2000 аод., когато свършва астрологически духовната 1999 година, според Учителя Дънов.

Тираж том XII - 2000 броя

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×