Jump to content

02. "Силни и слаби степени". Младежки окултен клас, Лекции от 14 година, 1934, Том 1. ALPHA-DAR, 2004


Recommended Posts

Силни и слаби степени

"Силни и слаби степени", Младежки окултен клас Година 14 (1934) Том 1, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2004, ISBN 954-8785-46-3

Книгата за теглене - PDF

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Силни и слаби степени

1 лекция от Учителя, държана на 28 септември 1934 г., Русе.

2. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане

2 лекция от Учителя, държана на 19 октомври 1934 г., София, Изгрев.

3. Правият ъгъл отвътре

3 лекция от Учителя, държана на 26 октомври 1934 г., София, Изгрев.

4. Законът на Любовта

4 лекция от Учителя, държана на 2 ноември 1934 г., София, Изгрев.

5. Живият квадрат на човешките отношения

5 лекция от Учителя, държана на 9 ноември 1934 г., София, Изгрев.

6. Променчиви величини

6 лекция от Учителя, държана на 16 ноември 1934 г., София, Изгрев.

7. Причини и условия

7 лекция от Учителя, държана на 23 ноември 1934 г., София, Изгрев.

8. Качества на реалното

8 лекция от Учителя, държана на 30 ноември 1934 г., София, Изгрев.

9. Помни го

9 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1934 г., София, Изгрев.

(в книгата е написано 19 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1934 г., София, Изгрев.)

СИЛНИ И СЛАБИ СТЕПЕНИ

(първо издание)

Редактор Вихра Рускова © Художник Георги Куртев Худ. редактор Валентин Проданов Компютърно оформление Павел Желязков формат 60/84/16. Печатни коли 22.

Издателска къща „АЛфА-ДАР“ - София Печат - „СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ПРИНТ“ ЕООД

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...