Jump to content

GDD

Потребител
 • Posts

  1,356
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  78

Posts posted by GDD

 1. 44.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  9.IV.1930.
  Любезни Георги,
  Надявам се моето писмо да ви направи бодър и весел духом. При сегашните условия изисква се силен дух, широка душа, светъл ум и силна вяра в Доброто, което Бог насажда в света. Борбата ще е дотогава, докато всичко се подчини на Любовта, Мъдростта и Истината и Живота вземе своя прав път, пътя на вечната светлина. Приемайте всичко с радост. Молете се Бог да превръща всичко за добро. Да дава сила и живот на своите си.
  Божията Любов.
  Поздрав на всички.
  (Свещеният подпис.)
 2. 43.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  24.II.1929, София.
  Любезни Георги,
  Доброто сърце дава топлина, добрият ум светлина.
  Чрез тях Бог ни изпраща живота чрез Любовта.
  Работете усърдно и Господ възнаграждава всяко добро дело.
  Поздрав на всички приятели. Поздрави и дома ви.
  Божията Любов.
  (Свещеният подпис.)
 3. 42.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  31.Х.1928, София.
  Любезни Георги,
  Вашето писмо е получено. Лекувайте дъщеря си със слънчевите лъчи, топлата вода и млечните компреси.
  Ще мине. Това е следствие на душевни състояния. Жива вяра и Господ ще помогне.
  Бог е пълен живот.
  Мир да бъде с теб.
  (Свещеният подпис.)
 4. 41.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ

  КУРТЕВ

  10.1.1926, София.
  Любезни Георги,
  Вяра непреодолима, Любов непрестанна, това води към сполука.
  Само Божията Любов.
  (Свещеният подпис.)
  Поздрав на всички.
 5. 40.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  16.IV.1925, София.
  Любезни Георги,
  В живота трябва растене. „Растете в благодатта", казва писанието. А живота сам по себе си иска усилвание във всички добродетели. „ Така да просветнат делата ви пред человеците, че като ги видят, да прославят Отца вашего на небесата. “
  А Любовта е основа:
  „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. “
  Само така се добива онова постоянно състояние с Утешителя Дух святи, който носи Постоянно Божиите блага за душата.
  Бог на всичката пълнота ще даде Духа си на всички, които го търсят, които вярват и го възлюбват.
  Божията любов да сгрява сърцата ви в мир и радост. Поздрав на всички ученици.
  (Свещеният подпис.)
 6. 39.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  30.III.1925, София.
  Любезни Георги Куртев,
  Всичко в живота работи за добро и самоусъвършенствуване. От противоречията ще изваждаш поука. Грешките на другите са добри уроци.
  Желая ти да бъдеш умен и незлобив. В правия път на посвещението, потребни са: Невинност, кротост, търпение и чистота. Така само се преодоляват ония вътрешни сплетни на духовния живот. С пълна Любов на разумност, с Истинска Мъдрост на възмъжалост, с Истина и свобода на Духа да се върши волята Божия.
  Пази душата си чиста всякога.
  Моя Мир да бъде с вас.
  Само Божията Любов.
  (Свещеният подпис.)
 7. 38.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  6.VIII. 1924. София

  Любезни Георги,
  Всичко в тоя свят става по силата на волята Божия. Има много неща, които стават, за да се опита света и да се разкрият затаените работи. Но силата е в Любовта, вярата и надеждата. За събора дали ще стане в Търново е висящ. Но нашето служение на Бога става под други закони. Ние ще ви съобщим за онова, което трябва да бъде. Бъдете бодри и весели. Иде великата развязка на всичкия земен живот. Да бъдат сърцата ви топли, умовете ви светли. Господ ще преодолее и свободата ще дойде. Не ще да се плашат вярующите от вънка. Божието благословение да бъде с вас. Моя мир да пребъде с всички, които доброволно служат Господ у.
  Само Божията Любов.
  (Свещеният подпис.)
 8. 37.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  Любезни Георги,
  Писмото ви получих. Да пазят тия наставления, които им дадох в София. Да се пече на слънцето по 3-4 часа на ден. Другото само по себе си ще дойде.
  Ти ходи с вяра, любов и надежда. Най-после истината ще възтържествува. Сега се иска мъжество, търпение. Ако човек с Бога в себе си не може да успее, без него съвсем. Достойните ще разбера т. Ний ще ви помагаме в пътя ваш и на всички, които любят Господа. Моя поздрав вам и на всички приятели.
  Само Божията Любов.
  (Свещеният подпис.)
 9. 36.ПИСМО НА ГЕОРГИ КУРТЕВ ДО УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

  Айтос, 23 юни 1924
  Благий Учителю Наш,
  Н. Л. К. Б. Л. *
  Нашият брат Петър Касабов от гр. Айтос преди 3 месеца е довел в София болното си от ишиас на туберкулозна почва дете, което са гипсирали. Той е получил и вашите наставления, че след като се отнеме гипса, да се излага на слънце и се маже със зехтин. От 15 дни гипсът е отнет от крака му, отокът доста значително спаднал, болки не се чувствуват, а само тръпнение на крака. Мажат го със зехтин, а при добро време пекат го на слънце. Сега този брат чрез мен Ви моли за нови някои наставления: като правене топли бани със сено или употребление на някои билки вътрешно, които Вий определите.
  Доколкото аз схващам, както неговата, тъй и на жена му Тошка вярата за окончателното оздравяне на детето е във вашето наставление и благоволение, затова ме и задължиха да ви моля за по-нататъшни наставления и как да постъпят.
  В града ни Айтос, между приятелите владее дух на униние, охлаждение, отпуснатост - няма по-раншната жизнерадостност, енергичност, ентусиазъм, бодрост, смелост и решителност. Едни се загрижиха повече за материални придобивки поради скъпия живот и на втори план остават Божието дело, което сме започнали с Градината и лозето. Други: Крум и сестрите Габровски поради духовен упадък почти не се интересуват а най-вече са отпаднали духом след като почна по- сериозно преследвание на Божието дело във Вашето лице. Доста се поуплашиха, почнаха да се прикриват и държат повечко сметка за общественото мнение; тъй че засега Божието дело за градината и лозето е изостанало в ръцете на 3-4 приятели, обаче върви доста добре, понеже се подпомага и от смелите и решителни селски приятели.
  Всички приятели от селата са бодри, смели и решителни - те добре помагат, за преуспявание на започнатото дело в Айтос. Колкото гонението става по-сериозно, толкова те стават по-смели и решителни.
  Селата, в които има наши приятели, се обходиха от Сливенския владика Иларион - говори публично против нашето дело, заплашва с отказ на разни обряди и се мъчи да настройва населението към местни гонения против наши приятели, отправя проклятия против тези, които следват пътя на Вашето Учение и заповяда на поповете непрестанно да говорят против това дело.
  След като обходи той селата, заобиколих ги и аз, да видя какво влияние е оказало словото му и клетвата му и да укрепя приятелите, обаче констатирах, че нашите приятели стават повече смели и решителни, а владишките православни правят малко брожение но много за малко време. От всичко, каквото става, аз заключавам, че Бог е допуснал това гонение да опита нас колко сме верни Нему, колко сме верни на Учителя си и колко сме верни на самите себе си. С една дума Бог сега ни пресява, но доколкото схващам, макар сега в някой и да има един малък упадък, то повечето от приятелите заедно с Петра ще рекат Учителю, няма другаде думи на живота къде да отидеме.
  Това ме много радва и ми дава сила за по-смела и решителна работа.
  Благий Учителю, като Ви излагам всичко това, моля Ви, съдействувайте ни Бог да благослови и укрепи всекиго от нас смело и решително да вървим в пътя, който ни е начертал и в който вий ни водите на всички да се даде дух на бодрост, та силни в добро и мощни със словото Божие да победим до край ида прославим Бога в живота си, в сърцата си, в ума си, в душата си и духа си. Сега като чакам Вашия отговор, целувам десницата Ви и оставам Ваш верен ученик
  Г. Куртев

  * Няма Любов Като Божията Любов

 10. 35.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  2. IV. 1924. София
  Любезни Георги,
  Да бъде с вас мира Христов. В живота само Божията любов може да изглади всички недоразумения в живота на душа та. Временните противоречия на живота са като малките прашинки, подигнати от вятъра. Те ще се използват от Духа на Божията Мъдрост. Вяра непреодолима в същността на Божието ръководство. Потърсете ме в ден скърбен. Аз ще ви помогна и ще ме прославите. Ний ще сторим всичко, което е угодно Богу.
  Само Божията Любов.
  (Свещеният подпис.)
 11. 34.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  София, 2.VI.1921
  Л. Г. Куртев,
  Живейте с вяра. Бъдещето е в ръцете на Бога. Онова, което е отредено, то ще дойде на своето време. Засега е мрачкаво, после ще бъде видело.
  Само Божията Любов е Любов.
  (Свещеният подпис.)
 12. 33.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  София, 9/III. 1920г.
  Обични Г. Куртев,
  За вашите женски събрания ще си послужите с беседите от III серия.
  Клетвата на П. Шаханов ще се върне на неговата глава. Съберете се всички, които сте в един дух с пост и молитва. Помолете се на Господа да му я върне. Нека се слави името на Господа. Бъдете смели и решителни. Господ ще затвори устата на пъкала. Лошият и нечестив дух на П. Шаханов няма да му помогне. А вий, чадата на Господа, бъдете благословени от Господа Бога на всичката пълнота. Ходете всички по стъпките на Святия Дух. Моя мир да пребъде с вас. Амин.
  (Свещеният подпис.) П. К. Дънов
 13. 32.ПИСМО НА ГЕОРГИ КУРТЕВ ДО УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

  Айтос, 23 / II 1920год.
  Благий Учителю Наш,
  С това си писмо ида да Ви доложа, че Специалните беседи за женските събрания, които бяха пратени в Айтос, а именно 10 гл. Притчи, 2 Исайя, 4 гл. Ефисяном, 31 притчи, по тях се работи и се повтаря, като чакахме да ни посетите, та тогава да наставите по кои беседи ще продължава да се работи. Както бяхте ми казали в Търново. Обаче до сега като не се отвори път за Вашето посещение, то женските събрания продължават да стават с повторение на досегашните беседи.
  Горното като Ви долагам, моля Ви от името и на всички жени от събранието да благоволите да ни изпратите други беседи за женското събрание, ако това Вий намирате за нужно или да ни наставите да се продължаваме повторение и потретвание на досегашните беседи.
  Вам е известно, че Айтоският поп Шаханов с каква енергия работи против нашето събрание. Съгласно Вашето упътва ние, ний молихме Господа ако той го е отредил да е против нас за изпитание, да ни даде сила да понесем, а ако това той прави от своя инициатива, то да ни освободи Господ от него. Обаче след тази наша постъпка, той много с по-голяма енергия се нахвърли против нас с много горчиви и неприлични думи, като отиде до там, че освен в църквата е говорил проклятие на нас, домовете ни и децата ни до века. Но това проклятие ни изпрати написано със собствената си ръка, като гледа да ни предизвика, обаче ний мълчим, учим се на търпение и упование на Господа. Чакаме резултата на Божията милост.
  Не стигна и това, но тръгна по селата, гдето има наши приятели, събира селяните на публично събрание и говори против нашите събрания, като посочва за главен виновник Вас, а мен, Божил и Крум Ваши последователи, като сме внасяли разкол в църквата. Но, понеже събранията му са публични, като свърши своята реч, някой от нашите приятели са му възразявали доста чувствително, докато го заставят да признае, че събранията били полезни, но не трябвало да се слушат други хора вън от църквата, поповете и пр. и така той продължава да ни гони с разни средства, а ний продължаваме да се учим на търпение, като Ви молим да ни съдействувате да можем докрай да изтърпим изпитанията в живота и да понесем всичко за Славата Божия.
  Сега, като целувам десницата Ви, оставам в надежда за Ваш отговор.
  Ваш ученик Г. В. Куртев
 14. 31.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  София, 8.V.1919
  Г-н Г. Куртев, фелдшер, Айтос
  А. Г. Куртев,
  Получих писмото ви. Относително Божила. Събирайте се близки приятели с молитва се обърнете Господ да превърне всичко в добро. Това е плод на миналата му карма. Съдействувайте мислено. Не се бойте и не мислете противно на това, което Господният дух върши. Противоречието в душата му е внесло този смут. Аз ще следя всичко. Чистота в мисли, желания и действия. Дълбоки са пътищата Божии. Доброто, което Господ твори, то е добро. Човешкото добро, то е привидно.
  Един от нашите приятели, Петко, ще мине наскоро. Човек в тоя свят се учи само от опитности, придобити от страдания. По-напредналите души се учат и от опитността на другите. Човешките постъпки често произвождат горчиви последствия, когато се осланя на тях без Божествено ръководство. Виделината на Господнето лице, Неговата сила и пълнота е нашия щит в тоя свят. Крепкия Му Дух е пазител и подслон във време на мъчнотии,
  Ваш верен.
  (Свещеният подпис.)
  Поздрав на всички верни. П. У.
 15. 30.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  София, 4 III 1919
  Л.Г.
  Редът за 9 и 10 Март 1919 е следният: Ставане в 5 часа, започване в 5 ч. и 40 минути.
  1.Добрата молитва; с малка пауза.
  2.Четене от Лука, 2гл., 8ст. до 14 ст.
  Размишление върху думите ангелски.
  3.Четене от Матея 4 гл. От 11 ст. до 12ст.
  Размишление. След изпит ангелите помагат.
  4.Четене от Деяния 4 гл. От 24 ст. До 31 ст.
  Размишление, призоваване Господа на помощ.
  5.Четене от Деяния 8 гл. От 26 ст. до 40 ст.
  Размишление, да слушаме кога ангела говори.
  6.Четене от Деяния 9гл.ОтЗ ст. до 7 ст.
  Размишление, да спираме лошите си намерения.
  7.Четене от Деяния 10 гл., Зст. до 6ст.
  Размишление, да изпълваме като Корнилия.
  8.Четене от Деяния 10 гл. От 34 ст. До 43 ст.
  Размишление, да говорим, което Господ иска.
  9.Свободна молитва на душата.
  10.Отче наш. Заключение.
  Да се изпълва от по двама мъже отделно и по две жени отделно. Гдето остане някой, да се присъедини при някоя двойка. Съберете се на братска вечеря на 9-и вечерта. Редът дайте на всички, които могат да го изпълнят по дух. Бог е Бог на Любов Вечна и постоянна. Господ на всичката пълнота ще въздигне всичко в живот и истина. Светлата вяра да пълни сърцата ви. Верни всякога, защото Бог се нарича Верен и Истинен.
  (Свещеният подпис.)
  • Like 1
 16. 29.ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  София 26 II 1919
  Г-н Г. Куртев, фелдшер, Айтос
  Л. Г. К.
  Във вашия край, който сте близо до морето, стига ли повече влага и имате ли повече сол. Солта е потребна в развитието на духовния живот. Христос казва на свойте ученици: Вие сте солта на земята. Всички вътрешни ферментации се спират чрез солта. Аз ви пожелавам добре да посрещнете пролетта на живота. 9. Това числото на възкресението. В трите, човека го посаждат, в шестте пониква, а в деветте оживява и възкръсва. Някои сега преминават числото три, други числото шест, а трети числото девет. А Господ да ви даде по-голяма виделина и свобода на духа. Да живеем всички в единомислие. Според вас как върви растението по вас?
  Ако дърветата ви растат правилно ще имате и добър плод. Всяка ветка носи след себе си и обратни реакции упадък на духовно временно впускание към чувствения живот. Навярно скъпотията и по вас се отразява и обезпокоява. Но всичко това ще мине. Трябва да се подготвите за тая година за добри работи. Господ да осъществи свойте добри намерения към всички. Моя поздрав.
  В. В.
  (Свещеният подпис.)
 17. 28. ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  София 1918
  Любезни Геор. Куртев,
  Пътят на праведния е като на зазоряване. Душата да минава от светлина в светлина. От сухота към влага; от твърдост към мекота. Да умножава органите на своите възприятия, да оголемява прозорците на своята душа. Да намазва остите на колелата на живота с масълце, за да става движението правилно.
  Какво по-голямо благословение от това, човек радостно да върши Волята Божия.
  В надежда радостни, в скръб търпеливи, в молитва постоянни.
  Ваш В.
  (Свещеният подпис.)
 18. 27. НАПИСАНО ОТ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

  Редът9(22). П. Р. Ж. *

  1918 Март.

  Ставане в четири. Приготвяне. Почване.
  1. С Добрата молитва, с размишление върху 12. точки, съдържащи се в Нея.
  2. Прочитане на Истината и размишление върху основните мисли на беседата.
  3. Спомняне на всички братя, сестри, приятели. Пожелаване Божието благословение да почине на тях. Да изпълни Господ мой и Господ ваш техните души, умове и сърца с всяко утешение, радост и веселие на Благия си Дух. Да разберат Смисъла на Любовта, която е Бог, изявен в Живота. Да разберат и проумеят съдържанието на Вярата, която е чистия Дух на Живота. Да схванат образа на Надеждата, която е Живата Божествена Душа, облечена в своята Божествена дреха служителка на Бога Живаго в Неговия Храм.
  4. Прочитане на лозинката и Отче наш.
  „Моето благословение и благословението на Господа Бога на всичката пълнота да пребъде с вас и с всички по лицето на земята сега и през всичките времена на Неговото Царуване. “
  Амин, тъй да бъде.

  (Свещеният подпис.) Ж. К. В. О. **

  * 9 март по стар стил е 22 март 1918 г. по нов стил. П.Р.Ж. - Пролетно равноденствие на Живота.

  22 март е астрологическата Нова Година

  ** Жив е Който Ви Обича.

 19. 25.ПИСМО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

  Варна, 28.Х. 1917 г.
  До всички Приятели в А.
  Моя привет и поздрав на всички ви. „ Стойте прочее препасани с Истината през чреслата си и облечени в бронята на правдата. И нозете вида бъдат обути в приготвяне за благовестие на Мир. А връх всичко това вземете щитът на вярата, с който ще можете да угасите всичките разжежени стрели на лукавия; и земете шлемът на спасението, и мечът на Духът, който е Словото Божие; моля ще се Духом на всяко време и всяка молитва и молба и в това истото бъдете бодри с всяко стърпяване. “* И Бог ще изпълни сърцата ви с любов да го познавате ида Му служите с вътрешна душевна пълнота. Само така всеки един от вас ще може да разбере и проумее защо е пратен на земята. Гледайте с вяра на бъдещето, то е светло. Бог, живият, който изпълня всичко и дава всички блага.
  Ваш Верен
  (Свещенният подпис) П. К. Дънов
 20. 22.КАРТИЧКИ ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

  22/III1915, София
  Пътят на живота към Христа е светлина приятна.
  Ц. Б. И. **
  (Свещенният подпис.) П. К. Дънов

  ** Царството Божие идва

  *
  * *
  5/III1915 София
  Л. Г. Куртев
  Бъдете добър да съобщите на Крум Илиев да бъде търпелив. Аз имам предвид неговото желание. Той ще има П.
  В. В.
  П. К. Дънов
 21. 21. ПИСМО НА УЧИТЕЛЯ

  Варна, 17 / III 1917
  Любезни Георги и Боян,

  Пращам ви редът за 9.22. Март. Изпълнете го на 9 и на първия ден на Великден. Предайте го на всички наши братия и приятели по Дух. Бог благославя своето дело в тоя свят. Любовта, Вярата, Надеждата не посрамят, Господ, който ръководи всичко в тоя свят, е същия, който е бил през всичките времена на миналото, той е същия и в настоящето. Той ще бъде същия и в бъдещето. Всичко става за добро. Тъмнината дава място на светлината; лъжата на Истината; омразата на Любовта. Злото на доброто; смъртта на Живота. „Аз съм Животът и Възкресението. “ Всичко живее у Бога, всичко Възкръсва у Господа. Моето благословение вам и на Ивана.

  В. В.
  Ж. К. В. О. *
  (Свещеният подпис.)
 22. 20. ПИСМО НА УЧИТЕЛЯ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ

   

  София, 23 юли 1914

   

  Люб. Г. Куртев,

  Г-н Марков може да дойде с теб заедно на 10 Авг. в Търново. Съобщи му това. Бъдете всички бодри и весели духом. Пълни с вяра и упование в бъдещето, което настъпва. Всеки страх да се замести с любов и истина.

   

  Ваш В.

   

  П. К. Дънов

×
×
 • Create New...