Jump to content
Ани

Окултният клас на „Класът на Добродетелите“ от 8. IX.1924 г. до 27.XII.1924 г.

Recommended Posts

Окултният клас на

„Класът на Добродетелите“

от 8. IX.1924 г. до 27.XII.1924 г.

Беседи от Учителя Петър Дънов

за „Класът на Добродетелите“

  1. Най-малкото (8.IX.1924)
  2. Моето верую (12.IX.1924)
  3. Физическият и духовният човек (22.IX.1924)
  4. Послушание (24.IX.1924)
  5. Любов - нейните възможности и проявления (22.Х.1924, 7 ч сутринта)
  6. Какво е Любовта. Мястото ни при Любовта. За всяка по нещо (22.Х.1924,10 ч сутринта)
  7. Двата закона: Божията Любов и човешката любов - Любов към Бога и любов към себе си (22.XI.1924)
  8. Добро - образи на живата природа (27.XII.1924)
  9. Правила и съвети (25.XII.1925)
  10. Основна мисъл (10.1.1926)
Забележка:
Текстът в квадратни скоби е поставен от съставителя Вергилий Кръстев и от членовете на работния екип Теодора Шкодрева и Меглена Шкодрева, за доизясняване на представения материал.
Текстът в кръгли скоби и курсив е на стенографките.
Материалът е основно по тетрадката на Мария Тодорова. Текстът в кръгли скоби и звездичка в началото е от тетрадката на Елена Хаджи Григорова (из архива на Пеню Ганев) и е добавен от члена на работния екип Марина Иванова там, където в тетрадката на Мария Тодорова има пропуски или където има разлики с текста в нейната тетрадка.
За по-лесно различаване, имената на песните са поставени в кавички, а имената на молитвите са без кавички.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×