Jump to content

Общ списък на всички класове от всички издателства +


Recommended Posts

Цялостни пакети с файловете на томчетата може да ги изтеглите от тук

Неделни беседи

НБ, 1-ва серия,Сила и Живот 1914 г. - "Ето Човекът" 1915,  Втори вариант на файла, Съдържание

НБ, 1-ва серия,Сила и Живот 1914 г. - "Ето Човекът" 1924

НБ, 1-ва серия,Сила и Живот 1914 г. - "Ето Човекът , "Жануа-98";  1999 Съдържание

НБ, 1-ва серия,Сила и Живот 1914 г. - "Ето Човекът" ИК. "Сила и живот" Бургас т.1 2006

НБ, том 1,Сила и Живот 1914 г. - "Ето Човекът" ИК "Бяло Бртатство" 2006 Съдържание

НБ,1914;1916 "В начало бе!", 1914 г. - 1916 г. ИК ББ 2003 Съдържание 15 беседи

НБ,1914;1916 "В начало бе!", 1914 г. - 1916 г. ИК. "Сила и живот" Бургас 2006

НБ, 2-ра серия, Сила и Живот 1915;1917, "Духът и Плътта" , изд.1915, Втори вариант на файла, Съдържание

НБ, 2-ра серия, Сила и Живот 1915;1917, "Духът и Плътта" , изд.1927

НБ, 2-ра серия, Сила и Живот 1915;1917, "Духът и Плътта" , изд.1933

НБ, 2-ра серия, Сила и Живот 1915;1917, "Духът и Плътта" "Жануа-98" 1999 Съдържание

НБ, 2-ра серия, Сила и Живот 1915;1917, "Духът и Плътта" ИК. "Сила и живот" Бургас т.1 2006

НБ, том 2, Сила и Живот 1915;1917, "Духът и Плътта" ИК "Бяло Бртатство" 2006 Съдържание

НБ, 3-та серия 1915;1919, Сила и Живот, "Солта" Издадена 1920, Втори вариант на файла, Съдържание

НБ, 3-та серия 1915;1919, Сила и Живот, "Солта" 1929

НБ, 3-та серия 1915;1919, Сила и Живот, "Солта" "Хелиопол"; 1996

НБ, 3-та серия 1915;1919, Сила и Живот, "Солта" "Жануа-98"; 1999 Съдържание

НБ, том 3, 1915;1919, Сила и Живот, "Солта" ИК "Бяло Бртатство" 2008 Съдържание

НБ, 1916;1920 "Да възлюбиш Господа", 1946 Съдържание

НБ, 1916;1920 "Да възлюбиш Господа", 1999

НБ, 1916;1920 "Да възлюбиш Господа" ИК. "Сила и живот" Бургас 2006

НБ, 1916;1920 "Да възлюбиш Господа" "Жануа-98" 2009, Втори вариант на файла, Съдържание

НБ 1938;1917 "Петимата братя" Издадена 1949 Втори вариант на файла Трети вариант,Съдържание

НБ 1938;1917 "Петимата братя" , ИК "Логос", 1997

НБ 1938;1917 "Петимата братя" „Хелиопол“ 1998 Съдържание към външен сайт

НБ 1938;1917 "Петимата братя" "Жануа-98" 2010 г. (идентично с първото издание) Съдържание

НБ 1938;1917 "Петимата братя" 2004

НБ 1938;1917 "Петимата братя" 2006

НБ, 1917 "Все що е писано", Издадена 1942 Съдържание

НБ, 1917 "Все що е писано", "Жануа-98"; 2004 Съдържание

НБ, 1917 "Все що е писано", Хелиопол 2008

НБ, 1917 "Все що е писано", ИК 555, Варна, 1998 г.

НБ, 1917 "Все що е писано", ИК. "Сила и живот" Бургас т.2,т.3 2006

НБ, 1918;1919 "Дали може", Издадена 1942 Съдържание

НБ, 1918;1919 "Дали може", "Жануа 98" 1998 Съдържание

НБ, 1918;1919 "Дали може",т.3 ИК. "Сила и живот" Бургас 2009

НБ,1919 г "Великите условия на живота", Издадена 1944 г. Съдържание

НБ,1919 г "Великите условия на живота" (нов правопис), (стар правопис), "Жануа 98" 2009 (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,1919 г "Великите условия на живота", ИК 555, Варна, 1998 г.

НБ, 1920;1921`;1920 Трите основи на живота 1921 Съдържание

НБ, 1920;1921`;1920 Трите основи на живота 1947 Съдържание

НБ, 1920;1921`;1920 Трите основи на живота 1948

НБ, 1921;1921`;1920 Трите основи на живота ИК ББ 1996 - Три беседи Съдържание

НБ, 1920;1921`;1920 Трите основи на живота 2005 Шумен

НБ,1920;1922 "Ще управлява всички народи", Издадена 1948 Съдържание

НБ,1920;1922 "Ще управлява всички народи" 2009 "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,1921 "Новият човек", Издадена 1947 Съдържание

НБ,1921 "Новият човек", Хелиопол 1998 Съдържание към външен линк

НБ,1921 "Новият човек" "Жануа-98", 2002 Съдържание

НБ,1921 "Новият човек", Шумен, 1999

НБ, 4-та серия, Сила и Живот, 1921;1922 "Братя и сестри на Христа" Издадена 1922 Съдържание

НБ, 4-та серия, Сила и Живот, 1921;1922 "Братя и сестри на Христа" "Алфа-Сик"1993

НБ, 4-та серия, Сила и Живот, 1921;1922 "Братя и сестри на Христа", "Жануа 98" 2000 Съдържание

НБ, том 4, Сила и Живот, 1921;1922 "Братя и сестри на Христа" ИК "Бяло Бртатство" 2010 Съдържание

НБ, 5-та серия, Сила и Живот, 1922 "Защо твоите ученици ядат и пият" Издадена 1922, Съдържание

НБ, 5-та серия, Сила и Живот, 1922 "Защо твоите ученици ядат и пият" "Жануа 98" 2000, Втори вариант на файла, Съдържание

НБ, том 5, Сила и Живот, 1922 "Защо твоите ученици ядат и пият" ИК "Бяло Бртатство" 2011 Съдържание

НБ, 1922 "Живият Господ",Издадена 1948 Съдържание

НБ, 1922 "Живият Господ", "Жануа 98" 2010 (идентично с първото издание) Съдържание

НБ, 1923 "Поучаваше ги", Издадена 1949 Съдържание

НБ, 1923 "Поучаваше ги", "Сонита" 2000

НБ, 1923 "Поучаваше ги", "Жануа 98" 2002 Съдържание

НБ, 6-та серия, 1923;1924 "Двата природни метода" Издадена 1924 Съдържание

НБ, 6-та серия, 1923 "Двата метода на природата" Том 1 "Сонита-5" 1998 Съдържание 12 беседи

НБ, 6-та серия, 1923;1924 "Двата метода на природата"Том 2 "Сонита-5" 1998 Съдържание 12 беседи

НБ, 6-та серия, 1923;1924 "Двата природни метода",Том 1 "Жануа 98" 2010

НБ, 6-та серия, 1923;1924 "Двата природни метода",Том 2 "Жануа 98" 2010

НБ, том 6, 1923;1924 "Двата природни метода" ИК "Бяло Бртатство" 2012 Съдържание

НБ Истината , Бъдете свободни - 1948 г. - Две беседи

НБ,1924;1925 "Който дойде при мене", Издадена 1950 Съдържание

НБ,1924;1925 "Който дойде при мене", "Сонита" 1998 (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,1924;1925 "Който дойде при мене", "Жануа 98" 2010 (идентично с първото издание)

НБ, 7-ма серия,1924;1925 "Настанало е царството Божие" Издадена 1925 Съдържание

НБ, 7-ма серия,1924;1925 "Настанало е царството Божие" 2001 Ст.Загора АКС 93

НБ, 7-ма серия,1924;1925 "Настанало е царството Божие" 2012 "Жануа 98" Съдържание

НБ, 7-ма серия, "Последното място" 1925 Съдържание

НБ, 7-ма серия, "Последното място" 2000 Ст.Загора АКС 93

НБ, 7-ма серия, "Последното място", 2012 "Жануа 98 Съдържание

НБ, том 7, 1924-25 "Последното място" 2013 ИК "Бяло Бртатство" Съдържание

НБ, 8-та серия,1925;1926 "Заведоха Исуса" Издадена 1926 Съдържание

НБ, 8-та серия,1925;1926 "Заведоха Исуса" "Жануа 98" 2008 Съдържание

НБ, 8-та серия,1926 Саваат-Амон-Ра 1927 Съдържание

НБ, 8-та серия,1926 Саваат-Амон-Ра 2009 Стара Загора "Жануа-98" Съдържание

НБ, том 8, 1924 Сила и живот 2014, Изд.: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", Съдържание

НБ, 9-та серия,1926 т.I, "Затова се родих" 1929 Съдържание

НБ, 9-та серия,1926 т.I, "Затова се родих" "555" Варна 1998

НБ, 9-та серия,1926 т.I, "Затова се родих", "Жануа 98" 2010 (идентично с първото издание) Съдържание

НБ, том 9, 1924-25 Сила и живот, 2015, Изд.: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", Съдържание

НБ, том 10, 1925-26 Сила и живот, 2015, Изд.: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", Съдържание

НБ, 9-та серия,1927 т.II, "Влизане" 1930 Съдържание

НБ, 9-та серия,1927 т.II, "Влизане" 1996 фототипно,

НБ, 9-та серия,1927 т.II, "Влизане", 2010 "Жануа 98" (идентично с първото издание) Съдържание

Новата Ева. Издигнете жената! София 1931г 3 беседи Съдържание

НБ, 9-та серия,1927 т.III, "Праведният" 1930 Съдържание

НБ, 9-та серия,1927 т.III, "Праведният" 1996 фототипно,

НБ, 9-та серия,1927 т.III, "Праведният", 2010 "Жануа 98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ, 9-та серия,1927 т.IV, "Вехтото премина" 1931 Съдържание

НБ, 9-та серия,1927 т.IV, "Вехтото премина" 1996 фототипно,

НБ, 9-та серия,1927 т.IV, "Вехтото премина", 2010 "Жануа 98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ, 9-та серия,1927 т.IV, "Вехтото премина" 2008 Виделина

НБ,10-та серия,1927 т.I, "Мнозина казваха" 1933 Съдържание

НБ,10-та серия,1927 т.I, "Мнозина казваха" 1998 "555" Варна

НБ,10-та серия,1927 т.I, "Мнозина казваха", 2011 "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,10-та серия, 1927;1928 т.II, "Ни мъж, ни жена" 1933 Съдържание

НБ,10-та серия, 1927;1928 т.II, "Ни мъж, ни жена", 2011 "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,10-та серия,1928 т.III, "Синове на възкресението" 1934 Съдържание

НБ,10-та серия,1928 т.III, "Синове на възкресението" 1998 Люминик-Тао (ИК 555 Варна)

НБ,10-та серия,1928 т.III, "Синове на възкресението", "Жануа-98" 2011 (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,11-та серия, 1928 "За съдба дойдох" 1928 Съдържание

НБ,11-та серия, 1928 "За съдба дойдох", 2011 "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,12-та серия,1929 т.I, "Учителю благи!" 1934 Съдържание

НБ,12-та серия,1929 т.I, "Учителю благи!" 2001 Шумен

НБ,12-та серия,1929 т.I, "Учителю благи!", 2011 "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,12-та серия,1929 т.II, "Който има невеста" 1935 Съдържание

НБ,12-та серия,1929 т.II, "Който има невеста" 1998 "555" Варна

НБ,12-та серия,1929 т.II, "Който има невестата", 2011 "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,12-та серия, 1929 т.III, "Голямото благo" 1936 Съдържание

НБ,12-та серия, 1929 т.III, "Голямото благo", 2011 "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,13-та серия,1929 т.I, "Крадецът и пастирят" 1937 Съдържание

НБ,9-та серия,1929 т.I, "Крадецът и пастирят" 2006 "Жануа-98" Съдържание

НБ,13-та серия,1929 ;1930 т.II, "Да ви даде" 1938 Съдържание

НБ,13-та серия,1929 ;1930 т.II, "Да ви даде" ИК 555 1998

НБ,13-та серия,1930 т.III, "Делата Божии" 1942 Съдържание

НБ,13-та серия,1930 т.III, "Делата Божии", "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ, 13-та серия,1930 т.IV, "Условия за растене", 1940 Съдържание

НБ, 13-та серия,1930 т.IV, "Условия за растене", "Жануа-98" (идентично с първото издание) Съдържание

НБ,15-та серия,1931;1932 т.I, "Изново", 1992 ИК. "Сила и живот" Бургас Съдържание

НБ,15-та серия,1931;1932 т.I, "Изново", 2012, "Жануа-98" (идентично с първото издание), Съдържание

НБ,15-та серия,1932 т.II , "Вземи детето", 1993 ИК. "Сила и живот" Бургас Съдържание

НБ,15-та серия,1932 т.II , "Вземи детето", 2011, "Жануа-98" (идентично с първото издание), Съдържание

НБ,15-та серия,1932 т.III, "Живот, светлина и свобода",1994 ИК. "Сила и живот" Бургас Съдържание

НБ,15-та серия,1932 т.III, "Живот, светлина и свобода", 2012, ИК"Жануа'98", Съдържание

НБ,16-та серия,1932 т.I, "Думи на Правда", 1996 ИК. "Сила и живот" Бургас, Съдържание

НБ,16-та серия,1932 т.I, "Думи на Правда", 1997 ИК. "Сила и живот" Бургас

НБ,16-та серия,1932;1933 т.II, "Живият хляб",1997 ИК. "Сила и живот" Бургас, Съдържание

НБ 16 -та серия 1933 т.III, Познаване на Истината,2000 ИК. "Сила и живот" Бургас, Съдържание

НБ, 1932; 1933 Радостта Том.I 1999 "Жануа-98" Съдържание 22 беседи

НБ, (1932–1933). Радостта Том II. „Хелиопол“, 1998. Съдържание към външен сайт 4 беседи

НБ, Възкресение (1932–1933). Том I."Жануа-98" София, 1999 Съдържание 20 беседи

НБ,17-та серия, 1933;1934 Том I, Постижимото. "Жануа-98" 1999, Съдържание 21 беседи

НБ,17-та серия, (1933–1934) т.II, "Приготовленията на сърцето" "Жануа-98" 1999, Съдържание 24 беседи

НБ,Този е живият хляб 1934;1935, Кърджали, ИК АКС-93 1998 Съдържание , 39 беседи

НБ,Този е живият хляб 1934;1935 София „Хелиопол“, 1998. Съдържание към външен сайт 7 беседи

НБ, Вас ви нарекох приятели 1935;1936 Кърджали , ИК АКС-93 1998 Съдържание 31 беседи

НБ, Най-голям в Царството небесно (1936–1937), „Жануа-98“ 1999, Съдържание 35 беседи

НБ, По образ и подобие (1937–1938) София, Издателство„АСК-93“, 1998. Съдържание 39 беседи

НБ, Любовта дава живот София, (1938–1939) „Жануа-98“, 1999. Съдържание 38 беседи

НБ, Път на зазоряване (1939–1940), София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999, Съдържание 41 беседи

НБ, Като роди дете т.I 1940;1941 АКС 93 1998г Стара Загора, Съдържание 20 беседи

НБ, Възпитанието Том II., (1940–1941) Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. Съдържание 23 беседи

НБ Благословен Том I 1941;1942 , Издателство „Урания“ и ИК "Жануа'98", Кърджали 1998. Съдържание 20 беседи

НБ Благословен Том II 1941;1942 Издателство „Урания“ и ИК "Жануа'98", Кърджали 1998.. Съдържание 20 беседи

НБ Благословен 1941;1942 Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, Кърджали 1998., Съдържание(1т.) Съдържание(2т.) 40 беседи

Благословен 1941;1942 Издателство „ПИЛГРИМ БГ“, 2014 40 беседи

НБ,Проявление Том I,(1942–1943) София, Издателство „АСК-93“, 1998, Съдържание 20 беседи

НБ, Оживяване Том II (1942–1943), София, Издателство „АСК-93“, 1998, Втори вариант на файла, Съдържание 21 беседи

НБ " Вечно подмладяване" (1943), изд. 1944 г. Съдържание

НБ,1931 г. "Учителю, да прогледам!", 1944,1999;2007

НБ, Пътят на героите 1923 г. 1943 г. „Жануа-98“, 2007 Съдържание 13 беседи

Отделни беседи издадени на книжки

"Отец ме люби" две беседи (УС и НБ), 22 март 1936 г., Издание - 1936 г. Съдържание (в извънредни беседи - първи издания)

"Учителю, да прогледам!", единична беседа, 21 юни 1931 г., Издадена - 1932 г., София Съдържание

Виделината (1917), Многоценният бисер(1915), Да се не смущава сърцето ви(1925). Издание - 1925 г., Пловдив, Съдържание

"Тридесет и осем години" единична беседа, 22 ноември 1925 г., Издадена - 1926 г,, Русе, Беседата за четене

"Добрата земя", единична беседа, 20 декември 1925 г., Беседата за четене

"Ще им изявиш" единична беседа, 16 май 1926 г., Издадена - 1927 г,, Русе, Беседата за четене

"Жал ми е за народа", неделна беседа (06.12.1931), София 1932, Беседата за четене

"За съдба дойдох", единична беседа, 22 април 1928 г., Издадена - 1928 г, София, Беседата за четене

"Глас от града", единична беседа, 6 май 1928 г., Издадена - 1928 г, София, Беседата за четене

 

 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Общ окултен клас

ПЪРВА ГОДИНА (1922) *23 беседи

ВТОРА ГОДИНА (1922-1923) *36 беседи

ТРЕТА ГОДИНА (1923-1924) *38 беседи

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925) *36 беседи

ПЕТА ГОДИНА (1925-1926)

ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

СЕДМА ГОДИНА (1927-1928)

ОСМА ГОДИНА (1928-1929)

ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

ДЕСЕТА ГОДИНА (1930-1931)

ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932)

ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА (1932-1933)

ТРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1934)

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1934-1935)

ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1935-1936)

ШЕСТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1936-1937)

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА (1937-1938)

ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА (1938-1939)

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1939-1940)

ДВАДЕСЕТА ГОДИНА (1940-1941)

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГОДИНА (1941-1942)

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГОДИНА (1942-1943)

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА (1943-1944)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Утринни слова

Първа година (1930-1932)

УС, 1-ва година, (1930 г. - 1932 г.), „Абсолютна истина“ 1-16 беседа - 1949,Съдържание

„Абсолютна истина“ 1994 Хелиопол 16 беседи Съдържание към външен сайт

„Абсолютна истина“ Бяло Братство 2008, единична беседа, 21 септември 1930 г.,

Абсолютна истина“ "Жануа-98" 2010 (Идентично с първото издание) Съдържание

„Абсолютна истина“ Бяло Братство 2012- 16 беседи Съдържание

Втора година (1932-1933)

УС, 2-ра година, (1932 г. – 1933 г.), т. I, „Ново разбиране“ 1-12 беседа - 1949 Съдържание

УС, 2-ра година, (1932 г. – 1933 г.), т. II, „Сеятелят“13-27 беседа - 1950, Съдържание

УС, 2-ра година, (1932 г. – 1933 г.), т. III, „Дреха на живота“ 28-40 беседа - 1950, Съдържание

УС, 2-та „Сеятелят“ Бяло Братство 1996 ,16 беседи

УС, 2-ра година, „Ново разбиране“ "Жануа-98" 2010 (Идентично с първото издание) Съдържание

УС, 2-ра година, „Сеятелят“ "Жануа-98" 2010 (Идентично с първото издание) Съдържание

УС, 2-ра година, "Дреха на живота" "Жануа-98" 2010 (Идентично с първото издание) Съдържание

УС, 2-та „Сеятелят“ „Хелиопол“, 1998. 15 беседи

УС, 2-та „Сеятелят“ Бяло Братство 2012 ,40 беседи Съдържание

Трета година (1933-1934)

т. I, „Ново разбиране за времето“ ИББ 1996 Съдържание

т. II, „Младият, възрастният, старият“ ИББ 1996 Съдържание

Новото разбиране на връзката в живота“ 2000 "Жануа-98" 48 беседи Съдържание

УС „Ново разбиране за времето“ ИББ 2012 - 48 беседи Съдържание

Четвърта година (1934-1935)

УС, 4-та година, (1934 г. – 1935 г.), т. I, „Учение и работа“ 1-14 беседа - 1939 Съдържание

УС, 4-та година, (1934 г. – 1935 г.), т. II, „Ценната дума“ 15-41 беседа - 1941 Съдържание

т. I, „Учение и работа“ Хелиопол 1996 14 беседи Съдържание към външен сайт

II, „Ценната дума“ Хелиопол 1996 Съдържание към външен сайт

т. I, „Учение и работа“ "Жануа-98" 2013 Съдържание

т. II, „Ценната дума“ "Жануа-98" 2004 Съдържание

УС, 4-та година, (1934 г. – 1935 г.), т. I, „Учение и работа“ ИББ 2012 - 41 беседи Съдържание

Пета година (1935-1936)

УС, 5-та година, (1935 г. – 1936 г.), т. I, „Трите родословия“ 1943 Съдържание

УС, 5-та година, (1935 г. – 1936 г.), т. II, „Устойчиви величини“ 1943 Съдържание

УС, 5-та година „Трите родословия“ Шумен 1998, Съдържание

„Трите родословия“"Жануа-98" 2000 Съдържание

Трите родословия „ Хелиопол“, 1998. 17 беседи Съдържание към външен сайт

УС, 5-та година, "Топлината на Любовта" ИББ 2013 - 34 беседи Съдържание

Шеста година (1936-1937)

УС, 6-та година, (1936 г. – 1937 г.), т. I, „Той създава“ 1947 Съдържание

УС, 6-та година, (1936 г. – 1937 г.), т. II, „Старото отмина“ 1947 Съдържание

Той създава София, „Хелиопол“, 1998. 15 беседи Съдържание към външен сайт

т. I, „Той създава“ Виделина 1999, Съдържание

Аз го създадох Стара Загора "Жануа-98" 2003 , Втори вариант на файла, Съдържание

Аз го създадох Том 1 Стара Загора "Жануа-98" 2003 Съдържание

Аз го създадох Том 2 Стара Загора "Жануа-98" 2003 Съдържание

т. II, „Старото отмина“ Бяло Братство 1999 Съдържание

Седма година (1937-1938)

УС, 7-ма година, (1937 г. – 1938 г.), т. I, „Ликвидация на века“ 1948 Съдържание

УС, 7-ма година, (1937 г. – 1938 г.), т. II, „Красотата на Душата“ 1948, Съдържание

т. I, „Ликвидация на века“ Бяло Братство 1998 Съдържание

т. I, „Ликвидация на века“ "Жануа-98" 2011 (Идентично с първото издание) Съдържание

т. II „Красотата на Душата“2011 "Жануа-98" (Идентично с първото издание) Съдържание

т. II „Красотата на Душата“ Хелиопол 1994 21 беседи Съдържание към външен сайт

Осма година (1938-1939)

УС, 8-ма година, (1938 г. – 1939 г.), т. I, „Добрият език“ "Жануа-98" 1998, Втори вариант на файла, 14 беседи Съдържание

УС, 8-ма година, (1938 г. – 1939 г.), т. II, „Изпитът на Любовта“ "Жануа-98" 1998, Втори вариант на файла, 22 беседи Съдържание

Девета година (1939-1940)

УС, 9-та година, (1939 г. – 1940 г.), т. I, „Първият момент на Любовта“ ИББ 1997, Втори вариант на файла, Съдържание 18 беседи

УС, 9-та година, (1939 г. – 1940 г.), т. II, „Обичайте и радвайте се!“ ИББ 1997, Втори вариант на файла, Съдържание 18 беседи

УС, 9-та година, (1939 г. – 1940 г.), т. II, „Обичайте и радвайте се!“ "Жануа-98"2014, Съдържание 18 беседи

Десета година (1940-1941)

УС, 10-та година, (1940 г. – 1941 г.), „Съгласуване на мислите“ "Жануа-98"1998 Съдържание 29 беседи

Единадесета година (1941-1942)

УС, 11-та година, (1941 г. – 1942 г.), т. I, „Последното добро“ "Жануа-98" 1997, Втори вариант на файла, Съдържание 14 беседи

УС, 11-та година, (1941 г. – 1942 г.), т. II, „Близо и далеч“ "Жануа-98" 1997, Втори вариант на файла, Съдържание 15 беседи

Дванадесета година (1942-1943)

УС, 12-та година, (1942 г. – 1943 г.), т. I, „Важни и належащи неща“ ИББ и "Урания" 1997, Втори вариант на файла, Съдържание 17 беседи

УС, 12-та година, (1942 г. – 1943 г.), т. II, „Плодовете на Любовта“ ИББ и "Урания" 1997 Втори вариант на файла, Трети вариант, Съдържание 17 беседи

Тринадесета година (1943-1944)

УС, 13-та година, (1943 г. – 1944 г.), „Новото начало“ 1944 12 беседи Съдържание

УС, 13-та година, (1943 г. – 1944 г.), „Новото начало“ 2000 ИК ББ Съдържание

УС, 13-та година, (1943 г. – 1944 г.), „Новото начало“ 2007, "Жануа-98", 14 беседи Съдържание

УС, 13-та година, (1943 г. – 1944 г.), „Новото начало“, 2000, ИК "Виделина"

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Младежки окултен клас

ПЪРВА ГОДИНА (1922)

ВТОРА ГОДИНА (1922-1923)

ТРЕТА ГОДИНА (1923-1924) 32 беседи

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925) 31 беседи

ПЕТА ГОДИНА (1925-1926)

ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

СЕДМА ГОДИНА (1927-1928)

ОСМА ГОДИНА (1928-1929)

ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

ДЕСЕТА ГОДИНА (1930-1931) 21 беседи

ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932)

ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА (1932-1933)

ТРИНАДЕСЕТА И ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1934-1935)

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1934 1935)

 1. МОК 14 том 1 - Силни и слаби степени (Издателство - Алфадар) Съдържание
 2. МОК 14 том 2 - Философия на трептенията (Издателство - Алфадар) Съдържание
 3. МОК 14 том 3 - Двата университета (Издателство - Алфадар) Съдържание
 4. МОК 14 том 4 - Аурата кожата на духовното тяло (Издателство - Алфадар) Съдържание

ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1935-1936)

ШЕСТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1936-1937)

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА (1937-1938)

ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА .(1938-1939)

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1939-1940)

ДВАДЕСЕТА ГОДИНА (1940-1941)

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГОДИНА (1941-1942)

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГОДИНА (1942-1943)

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА (1943-1944)

Сборник лекции 1917 - 1943 София 2009 " Жануа " Съдържание

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Съборни беседи

Съборно Слово 1903 –1915 - Издадена 2007"Веригата на Божествената Любов" Съдържание

Съборно Слово 1919 –1921 - Издадена 2008"Мировата Любов" Съдържание

Съборно слово 1922 –1924 - Издадена 2009"Новият живот" Съдържание

Съборно слово 1925 –1926 - Издадена 2009 "Свещеният огън" Съдържание

Съборно слово 1927 -1930 - Издадена 2010 "Пътя на ученика" Съдържание

Съборно слово 1931 Издадена 2005 Съборно слово Съдържание

Съборно слово 1932 –1934 - Издадена 2008"Книгата на великия живот" Съдържание

Съборно слово 1935 –1936 - Издадена 2009 "Царският път на душата" Съдържание

Съборно слово 1937 –1938 - Издадена 2010 "Лъчи на живота" Съдържание

Съборно слово 1939 -1940 - Издадена 2010 "Езикът на любовта" Съдържание

Съборно слово 1941 -1943 - Издадена 2011 "Възможности за щастие" Съдържание

1903–1915 г. Веригата на Божествената Любов - съборни срещи ИББ, 2007 Съдържание

1906;1909 Учителя във Варна 1999 Съдържание

1910;1918 Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново Том 1 - Съдържание

1910;1918 Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново Том 2 - Съдържание

СБ 1919 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново Издадена 1919 10 беседи Съдържание

СБ 1919 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново Издадена 1996 г. Фототипна ББ 10 беседи Съдържание

СБ 1920 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново, Издадена 1920 10 беседи Съдържание

СБ 1920 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново, Издадена 1996, Фототипна ББ, 10 беседи Съдържание

СБ 1921 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново, Издадена 1921 21 беседи Съдържание

СБ 1922 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново, Издадена 1922 20 беседи Съдържание

СБ 1919 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г.1922 в Търново 1996 Б.Б.

СБ "Мировата Любов и Космичната Обич" 2 беседи София, 1919 Съдържание

СБ "Мировата Любов и Космичната Обич" 2 беседи София, 1947 Съдържание

СБ 1920 "Новото човечество" 10 беседи 1921, Съдържание

СБ 1920 "Новото човечество" 10 беседи 1947, Втори вариант, Съдържание

СБ 1920"Новото човечество" 1 беседа на 19 август 1920 г.

СБ 19.08.1921 "Пробуждане на колективното съзнание" 1 беседа 1921г.

СБ 19.08.1921 "Пробуждане на колективното съзнание" 1 беседа 1947г.

СБ 19.08.1921 "Пробуждане на колективното съзнание" 1 беседа „Хелиопол“, 2008.

СБ 1922 г "Новият живот" - 1 беседа

СБ 1922 г "Новият живот" - 1 беседа Съдържание към външен сайт „Хелиопол“, 1998.

СБ 1922 г "Новият живот" - 1 беседа ИК Виделина 1999

СБ 1922 г., "Аз съм истинската лоза" Издадена - Варна "Роял 77" 1992г. 10 беседи Съдържание

СБ 1922 г., "Аз съм истинската лоза" „Хелиопол“, 1998. Съдържание към външен сайт

СБ 1924 г., "Разумния живот" 1924 , 4 беседи Съдържание

СБ 1924 г., "Разумния живот" 2002 "Жануа-98" 8 беседи от брошурите "Разумният живот" и "Трите основи на живота"(1920-21) Съдържание

СБ 1925 г., "Наряди и упътвания от Учителя" (1925). София, Съдържание

СБ 1925 г., "Две свещени положения" 1925 г. 9 беседи Съдържание

СБ 1925 г., "Две свещени положения" 1996 Урания;

СБ 1926 г., Свещеният огън 10 беседи Съдържание Втори вариант на файла за теглене , Трети вариант-"Отвън и отвътре"

СБ 1926 г., Свещеният огън Издание на UNIVERSE, 1998 г., Съдържание

СБ 1926 г., Свещеният огън 1996 "Урания-к"

СБ 1926 г., Свещеният огън „Хелиопол“, 1998. Съдържание към външен сайт

СБ 1926 г., Свещеният огън Бяло Братство Съдържание

СБ 1927 г., "Пътят на ученика" 1927 9 беседи Съдържание

СБ 1927 г., "Пътят на ученика" 1996 Урания;

СБ 1927 г., "Пътят на ученика" София, Издателство „Бяло Братство“, 1996. Съдържание

СБ 1929 г., "По Бога направени" 1929 3 беседи Съдържание

СБ 1929 г., "По Бога направени"1997 Сонита

СБ 1931 г., "Отиване и връщане",. 1932 3 беседи Съдържание

СБ 1931 г., "Отиване и връщане",.1997 фототипно

Съборно слово 1931 Издадена 2005 25 беседи Съборно слово Съдържание

СБ 1932 г., "Видяхме славата". Всемир 1999 4 беседи Съдържание

СБ 1932 г., "Видяхме славата". Алфа Дар 1999 - Втори вариант към външен сайт Съдържание

СБ 1933 г., "Бъдещото верую на човечеството" 1934 4 беседи Съдържание

СБ 1933 г., "Бъдещото верую на човечеството" 1995 Хелиопол; Съдържание към външен сайт

СБ 1934 г., "Часът на любовта" 1934 г 4 Беседи Съдържание

СБ 1934 Часът на Любовта ,Бяло Братство, 1997, Фототипно на 1934

СБ 1934 Часът на Любовта , Варна, ИК "555", 1998

СБ 1936 г., "Да им дам живот" 1936 - 10 беседи Съдържание

СБ 1936 г., "Да им дам живот" Сонита 1997, Втори вариант

СБ 1936 г., "Да им дам живот" 1992 фототипно;

СБ 1936 г., "Да им дам живот" 2005 "Жануа-98" Съдържание

СБ 1941 г., "Възможности за щастие" 1941 22 беседи Съдържание

СБ 1941 г., "Възможности за щастие" 1995 Хелиопол ; Съдържание

СБ 1941 г., "Възможности за щастие";2007 "Жануа-98" Съдържание

СБ 1943 г., "Вечното благо " 1944 20 беседи Съдържание

СБ 1943 г., "Вечното благо " 1997 Сонита; ---

"Заветът на любовта" (Последно слово), 1944 г., "Жануа-98" 1999, Съдържание

Младежки събори

1 МС 1923 г., "Разцъфтяване на човешката душа ", 1923 г., София, Съдържание

2 МС 1924 г., "Да възлюбиш " Севлиево, 1940 г.Съдържание

3 МС 1925 г., "И обхождаше Исус всичка Галилея " София, 1925 г. Съдържание

4 МС 1926 г., "Вътрешни и външни връзки ", София, 1926 г. Съдържание

5 МС 1927 г., "Мислещият човек", София, 1927 г. Съдържание

6 МС 1928 г., "Закон за единство и общност ", София, 1928 г, Съдържание Втори вариант

7 МС 1929 г., "Първите стъпки ", София, 1929 г. Съдържание

8 МС 1930 г., "Право си отсъдил", София, 1930 г., Съдържание

Младежки събори всичките 8 години , ИК "Жануа'98", 2001, Втори вариант, Трети вариант Съдържание

Втори младежки събор, 1924 г, ИК"Жануа'98", 2009 г., Съдържание

Съборни Рилски беседи

СБ-РБ 1930 Благословена между жените 1930 5 беседи Съдържание

СБ-РБ 1930 Благословена между жените 1993 ИК "Всемир "фототипно

СБ-РБ 1931 г., "Любов към Бога" 1931 10 беседи Съдържание

СБ-РБ 1931 г., "Любов към Бога" 1932 10 беседи

СБ-РБ 1931 г., "Любов към Бога" 1997 ИК "Хелиопол", Съдържание към външен сайт

СБ–РБ 1931 СЪБОРНО СЛОВО Бяло Братство 2005 Съдържание към външен сайт

СБ-РБ 1931 г., "Любов към Бога", единична беседа, 12 юли 1931, ИББ 2009, Беседата

СБ-РБ 1931 г., "Нашето място" Том II ,1932 София 12 беседи Съдържание

СБ-РБ 1931 г., "Нашето място" 1998 „Хелиопол“, 1998. Съдържание към външен сайт

СБ-РБ 1932 г., "Ценното из книгата на великия живот" 1932 32 беседи Съдържание

СБ-РБ 1932 г., "Книгата на великия живот" 2008 Бяло Братство Съдържание

СБ 1934 г, Великото в живота 4 беседи държани на Витоша, 1934, Съдържание

СБ 1934 г, Великото в живота 4 беседи държани на Витоша, Втори вариант, 1997, ИББ Съдържание

СБ 1934 г, Великото в живота 4 беседи държани на Витоша, 1998, Варна, ИК "555", Съдържание

СБ-РБ 1935 г., "Царския път на душата" 1935 17 беседи Съдържание

СБ-РБ 1935 г., "Царския път на душата" 1993 Хелиопол Съдържание към външен сайт

СБ-РБ 1935 г., "Царския път на душата" 2009 Бяло Братство Съдържание

СБ-РБ 1937 г., "Лъчи на живота" 1937 - 23 беседи Съдържание

СБ-РБ 1937 г., "Лъчи на живота" 1993 Хелиопол Съдържание към външен сайт

СБ-РБ 1937 г., "Лъчи на живота" 2004 "Жануа-98" Съдържание

СБ-РБ 1937 г., "Лъчи на живота" 2010 Бяло БратствоСъдържание

СБ-РБ 1938 г., "Двигатели в живота" 1938 26 беседи Съдържание

СБ-РБ 1938 г., "Двигатели в живота" 1997 Сонита фототипно

СБ -РБ 1939 г., "Езикът на любовта" 1939 - 32 беседи Съдържание

СБ -РБ 1939 г., "Езикът на любовта" 1997 Бяло Братство

СБ РБ 1939 г., "Езикът на любовта" 2003 "Жануа-98" Съдържание

СБ-РБ 1939 г., "Езикът на любовта"2011 Бяло Братство Съдържание

СБ-РБ 1940 г., "Божественият и човешкият свят" 1940 30 беседи Съдържание

СБ-РБ 1940 г., "Божественият и човешкият свят" 1995 Хелиопол; Съдържание към външен сайт

СБ-РБ 1940 г., "Магическата сила на Любовта", единична беседа, 15 август 1940, ИББ 2009, Беседата

СБ-РБ 1942 г., "Опорни точки на живота" 1942 25 беседи Съдържание

СБ-РБ 1942 г., "Опорни точки на живота" 1993 Хелиопол;

СБ-РБ 1942 г., "Възможности за щастие"1996 Бяло Братство 2011

------------

Новото човечество

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Последно слово

Заветът на Любовта 1 (1944) , Издадена 1944, 10 беседи, Съдържание

Заветът на Любовта 2 (1944), Издадена 1944, 12беседи, Втори вариант, Съдържание

Заветът на Любовта 3 (1944), Издадена 1944, 9 беседи, Съдържание

Заветът на Любовта 2 (1944), Издадена от ИК "Сонита" 1996, 12беседи,

Заветът на Любовта (1944), Издадена, Кърджали 1999, 31 беседи, Съдържание

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Извънредни беседи

 • Беседа: В начало бе - държана на 8 ноември (26 октомври ст. ст.*) 1914 г., София
 • Отляво и отдясно - 22 март 1922 г. - ИБ (непечатана)
 • За ученика - 14 юли 1922 г. - ИБ - (непечатана)
 • Новогодишна - 22 март 1923 г.Човешката душа - 1924 - ИБ 22 март 1924 г.
 • Човешката душа - 1924- ИБ 22 март 1924 г.
 • Опитване и преживяване - 22 май 1924 г. ИБ
 • Празните и пълните - 1 януари 1925 г. непечатана
 • Изгрев и зенит - 23 септември 1926 г. непечатана
 • Шестте правила - ИБ (непечатана) - 22 март 1930 г.
 • За новата година - ИБ непечатана - 1 януари 1931 г.
 • Законът на безсмъртието - ИБ (непечатана) - 22 септември 1931 г.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Беседи пред сестрите

(1917-1932) Великата Майка 30 беседи Съдържание

„Великата Майка” е сборник от тридесет и шест беседи от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов).

Съставен е от Елена Андреева (един от трите постоянни стенографи на Словото) като хронологичен цикъл от дешифрирани стенограми, съхранявани тайно на Изгрева в София до 1990 г. Изнасяни в продължение на шестнадесет години (1917-1932), тези беседи са били предназначени за особен кръг слушатели – омъжени жени и духовни сестри.

Държани са в следобедни часове на четвъртия ден от седмицата, поради което Учителя ги нарича четвъртъчни беседи. Изключение правят пет от тях: три са изнесени в петък и две – в понеделник. В сборника е включена и беседата „Съчетание на отношенията”, държана пред духовни братя на 8 август 1920 г.

Четвъртъчните беседи представляват отделно течение в Словото на Учителя Беинса Дуно. Съдържащите се в тях наставления, упътвания и методи за духовна практика ги определят като специфичен лекционен курс на езотерична школа, въпреки че с пет години предхождат официалното откриване на Школата на Всемирното Бяло Братство през 1922 г.

Между дешифрираните стенограми и текстовете в сборника „Великата Майка” е налице езикова трансформация, която е отражение на историческите промени в българската говорна и писмена култура. Въпреки това максимално е съхранена архаичната наглед структура на речта, специфична за първите три десетилетия на XX век.

Всички цитати от Библията са приведени към нейното Виенско издание от 1885 г., което е ползвал Учителя Беинса Дуно.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Издания от "Жануа-98"

Неделни беседи

 1. Ето човекът - Книгата (стар пр.) Книгата 1914 г. (Фототипно)
 2. Духът и плътта - Книгата (стар пр.) Книгата 1915-1917г. (Фототипно)
 3. Все що е писано - Книгата(стар пр.)1917г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 4. Солта - Книгата (стар пр.) Книгата 1917-1919 г. (Фототипно)
 5. Дали може - (стар пр.) Книгата 1917-1918г (от първите издания)
 6. Великите условия на живота - (стар пр.) Книгата)1919г (от първите издания)
 7. Да възлюбиш Господа - Книгата 1919г ((Нередактирани от стенограми 50/50 ) (има първо издание)
 8. Ще управлява всички народи - Книгата 1920- 1922г. (от първите издания)
 9. Новият човек - Книгата (стар пр.)1921г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Братя и сестри на Христа - Книгата (стар пр.) Книгата 1921-1922г. (Фототипно)
 11. Защо Твоите ученици ядат и пият - Книгата (стар пр.) Книгата 1922г (от първите издания)
 12. Живият Господ - Книгата 1922г (от първите издания)
 13. Петимата братя - Книгата 1923г (от първите издания)
 14. Поучаваше ги - Книгата (стар пр.)1923г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 15. Двата природни метода Том Първи - Книгата (стар пр.) 1923-1924г (от първите издания)
 16. Двата природни метода Том Втори - Книгата (стар пр.) 1923-1924г (от първите издания)
 17. Който дойде при мене - Книгата 1924г (от първите издания)
 18. Настанало е Царството Божие - Книгата (стар пр.)1924-1925г (от първите издания)
 19. Последното место - Книгата (стар пр.)1924-1925г (от първите издания)
 20. Заведоха Исуса - Книгата (стар пр.) 1925-1926г (от първите издания)
 21. САВААТЪ-АМОНЬ-РА - Книгата (стар пр.) 1926г (от първите издания)
 22. Затова се родих Том Първи - Книгата (стар пр.) 1926г (от първите издания)
 23. Влизане - Книгата (стар пр.)1927г (от първите издания)
 24. Праведният - Книгата (стар пр.)1927г (от първите издания)
 25. Вехтото Премина - Книгата (стар пр.) 1927г (от първите издания)
 26. Мнозина казаха - Книгата (стар пр.) 1927г (от първите издания)
 27. Ни мъж, ни жена - Книгата (стар пр.) 1927-1928г (от първите издания)
 28. Синове на възкресението - Книгата (стар пр.) 1928г (от първите издания)
 29. За съдба дойдох - Книгата (стар пр.) 1928г. (от първите издания)
 30. Учителю Благи - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания)
 31. Който има невестата - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания)
 32. Голямото благо - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания)
 33. Крадецът и пастирът - Книгата 1929-1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 34. Делата Божии - Книгата (стар пр.) 1930г. (от първите издания)
 35. Условия за растене - Книгата 1930г. (от първите издания)
 36. Изново - Книгата 1931-1932г. (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас)
 37. Вземи детето - Книгата 1932г (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас)
 38. Живот, светлина и свобода том 3 - Книгата Книгата 1932г (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас)
 39. Възкресението - Книгата 1932- 1933г (Нередактирани от стенограми) (първо издание 1994 редактирано)
 40. Радостта - Книгата 1932-1933г (Нередактирани от стенограми) (първо издание 1994)
 41. Постижимото - Книгата 1933-1934г (Нередактирани от стенограми)
 42. Приготовленията на сърцето - Книгата 1933-1934г (Нередактирани от стенограми)
 43. Този е живият хляб - Книгата - Книгата 2 вариант 1924-1935г (Нередактирани от стенограми)
 44. Вас ви нарекох приятели - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 45. Най-голям в царството небесно - Книгата 1936-1937г (Нередактирани от стенограми)
 46. По образ и подобие - Книгата 1937-1938г (Нередактирани от стенограми)
 47. Любовта дава живот- Книгата 1938-1939г (Нередактирани от стенограми)
 48. Път на зазоряване - Книгата 1939-1940г (Нередактирани от стенограми)
 49. Като роди дете - Книгата 1940-1941г (Нередактирани от стенограми)
 50. Възпитанието - Книгата 1940 1941г. (Нередактирани от стенограми)
 51. Благословен том 1- Книгата 1941- 1942г. (Нередактирани от стенограми)
 52. Благословен том 2- Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 53. Проявление - Книгата 1942-1943г (Нередактирани от стенограми)
 54. Оживяване - Книгата 1942-1943г (Нередактирани от стенограми)
 55. Пътят на героите - Книгата 1923-1943г (Нередактирани от стенограми)

Общ Окултен клас

 1. Трите живота - Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 2. Абсолютна справедливост - Книгата 1924-1925г. (от първите издания)
 3. Истинската реалност Книгата 1928 1929г. (от първите издания)
 4. Степени на съзнанието - Книгата 1929 -1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 5. Доброто оръжие - Книгата 1930г. (Нередактирани от стенограми) Втори вариант (има първо издание)
 6. Събуди се Книгата 1931-1931г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 7. Новата мисъл Книгата 1932- 1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Вечният порядък - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми)
 9. Ако говоря - том І - Книгата 1934-1935 (Нередактирани от стенограми)
 10. Ако говоря - том ІІ - Книгата1934-1935 (Нередактирани от стенограми)
 11. Петте врати Книгата 1935- 1936 (Нередактирани от стенограми)
 12. Запалена свещ - Книгата 1936-1937г (Нередактирани от стенограми)
 13. Божественият импулс - Книгата 1937-1938г. (Нередактирани от стенограми)
 14. Слава Божия, царството Божие и волята Божия - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 15. Силата на мисълта - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 16. Единственото богатство - Книгата 1939- 1940г. (Нередактирани от стенограми)
 17. Наука за живота - Книгата 1939 1940г. (Нередактирани от стенограми)
 18. Всекий ден по една добра мисъл - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 19. Прав път - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 20. Буден ум и будно сърце - Книгата (Нередактирани от стенограми)
 21. Великата възможност- Книгата (Нередактирани от стенограми)
 22. Двамата бакали Книгата (Нередактирани от стенограми)
 23. Трите свещи Книгата (Нередактирани от стенограми)

Специален (Младежки) Окултен клас

 1. Двата пътя- Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 2. Време и сила - Книгата 1925-1926г. (втори вариант разчетен) (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 3. Посока и растене - Книгата 1926-1927г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 4. Божествените условия - Книгата 1928-1929г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 5. Новите схващания на ученика - Книгата1924-1925г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 6. Служене, почит и обич - Книгата 1929-1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 7. Пътят на доброто - Книгата 1930-1931г.(Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Съществувание, живот и отношение - Книгата 1931-1932г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 9. Великата разумност - Книгата 1932-1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Права обхода и права постъпка - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми)
 11. Господар и слуга - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 12. Основният тон - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 13. Разумните същества - Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми)
 14. Възможности в живота - Книгата 1937-1938г. (Нередактирани от стенограми)
 15. Скръб и радост - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 16. Смяна на състоянията - Книгата 1939-1940г. (Нередактирани от стенограми)
 17. Пътят към щастието - Книгата 1939-1940г. (Нередактирани от стенограми)
 18. Най-лесното - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 19. Живот, светлина и сила - Книгата 1940-1941г.(от първите издания)
 20. Двете Божествени посещения - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 21. Минало, настояще, бъдеще - Книгата 1942-1943г. (Нередактирани от стенограми)

Утринни Слова

 1. Абсолютна истина - Книгата 1930-1932г. (от първите издания)
 2. Ново разбиране - Книгата 1932г. (от първите издания)
 3. Сеятелят - Книгата 1932-1933г. (от първите издания)
 4. Дреха на живота - Книгата 1933г. (от първите издания)
 5. Новото разбиране на връзката в живота - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 6. Учение и работа - Книгата 1934-1935г. (от първите издания)
 7. Ценната дума - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 8. Трите родословия - Книгата 1935-1936г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 9. Аз го създадох том 1- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Аз го създадох том 2- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 11. Ликвидация на века- Книгата 1937-1938г. (от първите издания)
 12. Красотата на душата- Книгата 1937-1938г. (от първите издания)
 13. Добрият език - Книгата 1938-1939г (Нередактирани от стенограми)
 14. Изпитът на любовта - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
 15. Съгласуване на мислите - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
 16. Последното добро - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 17. Близо и далеч - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 18. Важни и належащи неща - Книгата 1942-1943г, (Нередактирани от стенограми)
 19. Плодовете на любовта- Книгата1942-1943г. (Нередактирани от стенограми)
 20. Новото начало- Книгата от 1944 г. ; Книгата на Жануа, 2007 (Нередактирани от стенограми)

Съборни беседи

 1. Разумният живот - Книгата 1924
 2. Младежки събори - Книгата 1923 1930
 3. Втори младежки събор - Книгата 1924 (Нередактирани от стенограми)
 4. Да им дам живот - Книгата 1936
 5. Лъчи на живота - Книгата 1937
 6. Езикът на любовта - Книгата 1939
 7. Възможности на щастието - Книгата 1941
 8. Заветът на любовта - Книгата 1944
 9. Сборник Лекции - Книгата 1917-1943
Link to comment
Share on other sites

Издателство "Бяло Братство"

Неделни Беседи

Неделните беседи са изнасяни от Учителя в продължение на тридесет години – от 14 март 1914 г. до 17 декември 1944 г. От приблизително 1050 беседи половината са подготвени и издадени до 1949 г. в 13 серии сборници, наречени Сила и живот. Част от неделните беседи са публикувани и в други издания.

Проектът Сила и живот на Издателство Бяло Братство предвижда цялото неделно слово да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва приблизително 30 тома.

 

Досега в съвместна публикация с издателство Захарий Стоянов са издадени седем тома, съдържащи беседите от 14 март 1914 г. до 30 декември 1923 г.

 

Сила и живот 1 Съдържание

Сила и живот 2 Съдържание

Сила и живот 3 Съдържание

Сила и живот 4 Съдържание

Сила и живот 5 Съдържание

Сила и живот 6 Съдържание

Сила и живот 7 Съдържание

Общ Окултен клас

На 24 февруари 1922 г. Учителя държи лекцията Трите живота - началото на беседите пред Общия окултен клас.

Проектът Общ окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност всички лекции, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.

Лекциите, държани до 1933 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.

 

Досега са издадени първите 10 тома, съдържащи 366 беседи.

 

 

1 година, (1922 г.), „Трите живота“ София, ИББ. 2006 (23 беседи) Съдържание

2 година, (1922 г. - 1923 г.) "Положителни и отрицателни сили" София, ИББ, 2007 (28 беседи) Съдържание

3 година, (1923 г. - 1924 г.) "Високият идеал" София, ИББ, 2009 (38 беседи) Съдържание

4 година, (1924 г. - 1925 г.) "Абсолютна справедливост" София,ИББ, 2010. (36 беседи) Съдържание

5 година, т. I, (1925 г. - 1926 г.) "Козативни сили" София, ИББ. 2010 (32 беседи) Съдържание

6 година, т. I, (1926 г. - 1927 г.) "Простите истини" София, ИББ. 2011 (43 беседи) Съдържание

7 година, т. I, (1927 г. - 1928 г.) "Великото и красивото" София, ИББ. 2011 (38 беседи) Съдържание

8 година, т. I, (1928 г. - 1929 г.) „Ключът на живота“ София, ИББ. 2012 (52 беседи) Съдържание

9 година, (1929 г. - 1930 г.) "Естествен ред на нещата" ИББ 2013 - (51 Беседи) Съдържание

10 година,(1930 г. - 1931 г.) "Божият глас" ИББ 2013 (44 беседи) Съдържание

15 година, т. I, (1935 г. - 1936 г.) "Към Извора " София, ИББ. 2002 Съдържание

22 година "Факти, закони, принципи", том І. София, 2002 * ИББ *22 беседи * Съдържание Втори вариант

22 година "Факти, закони, принципи", том ІІ. София, 2002 * ИББ *24 беседи * Съдържание Втори вариант

Утринни Слова

На 21 септември 1930 г. Учителя държи беседата Абсолютната истина, а през следващите две години в неделните утрини изнася още 15 кратки слова. Оформени като част от лекциите на Учителя, от есента на 1932 г. до януари 1944 г. тези слова се изнасят всяка неделя преди изгрев; така се ражда цикълът Утринно слово.

Проектът Утринно слово на Издателство Бяло Братство предвижда то да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 12 тома.

 

Досега са издадени пет тома, съдържащи беседите от 21 септември 1930 г. до 20 септември 1936 г.

 1. Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 2012, Съдържание
 2. „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 1994 г.
 3. „Сеятелят“ , УС 2-ра година, (1932-1933) ,40 беседи Изд. 2012, Съдържание
 4. „Сеятелят“ , УС 2-ра година, т.II (1932-1933) ,13-27 беседа Изд. 1996,
 5. „Ново разбиране за времето , УС 3-та година, (1933-1934) - 48 беседи Изд. 2012, Съдържание
 6. „Ново разбиране за времето , УС 3-та година, т.I (1933-1934) - 1-20 беседа Изд. 1996
 7. „Младият, възрастният, старият , УС 3-та година, т.II (1933-1934) - 21-48 беседа Изд. 1996
 8. „Учение и работа“ , УС 4-та година, т. I, (1934-1935) - 41 беседи Изд. 2013, Съдържание
 9. "Топлината на Любовта" , УС 5-та година, (1935-1936) - 34 беседи Изд. 2013, Съдържание
 10. „Старото отмина“, УС 6-та година, (1936-1937 г.) - 35 беседи Изд. 2013 г. Съдържание
 11. „Старото отмина“, УС 6-та година, т.II, (1937 г.) - 20 беседи Изд. 1999 г. Съдържание
 12. „Ликвидация на века“, УС 7-ма година, (1937-1938г.) - 39 беседи, Изд. 2014 г.
 13. „Ликвидация на века“, УС 7-ма година,т.I, (1937-1938г.) - 1-18 беседa Изд. 1998 г. Съдържание
 14. „Красота на душата“, УС 7-ма година,т.II, (1937-1938г.) - 19-39 беседa Изд. 1998 г.
 15. „Първият момент на Любовта“ УС , т.I, 9-та година, (1939-1940) - 1-18 беседа Изд. 1997 Съдържание
 16. „Обичайте и радвайте се!“ УС, т.II, 9-та година, (1939-1940) - 18-36 беседа Изд. 1997 Съдържание
 17. „Последното добро“ УС , т.I, 11-та година, (1941-1942) - 1-15 беседа Изд. 1997
 18. „Близо и далече“ УС , т.II, 11-та година, (1941-1942) - 16-30 беседа Изд. 1997
 19. „Важни и належащи неща“ УС, т.I, 12-та година, (1942-1943) - 1-17 беседа Изд. 1997
 20. „Плодовете на Любовта“ УС, т.II, 12-та година, (1942-1943) - 18-34 беседа Изд. 1997
 21. „Новото начало“ УС, 13-та година, (1943-1944) - 13 беседи, Изд. 2000 Съдържание

Младежки окултен клас

На 24 февруари, 1922 г. Учителя държи беседата „Двата пътя“.

Проектът Младежки или Специален окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.

Лекциите, държани до 1932 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.

 

След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 351 лекции. През 2003 г. са издадени двата тома на 16-та година.

 1. "Двата пътя, лекция" , година 1, (1922), Издание - 2011, Съдържание
 2. "Допирни точки в природата", година 2, (1922-23 г.), Издание - 2006, Съдържание
 3. "Разумният живот" , година 3, (1923-24), Издание - 2009, Съдържание
 4. "Новите схващания на ученика" година 4, (1924-25), Издание - 2009, Съдържание
 5. "Време и сила" година 5, (1925-26), Издание - 2010, Съдържание
 6. "Посока на растене" година 6, (1926-27), Издание - 2011, Съдържание
 7. "Божествената мисъл" година 7, (1927-28), Издание - 2011, Съдържание
 8. "Възможни неща" година 8, (1928-29), Издание - 2012, Съдържание
 9. "Служене, почит и обич" година 9, (1929-30), Издание - 2012, Съдържание
 10. „Път към живота“ година 10, (1930-31), Издание - 2013, Съдържание
 11. "Разумните същества" година 16, т.1 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание
 12. "Разумните същества" година 16, т.2 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание

Съборни Беседи

Веригата на Божествената Любов 1903 –1915 - Издадена 2007 Съдържание

Мировата Любов1919 –1921 - Издадена 2008 Съдържание

Новият живот 1922 –1924 - Издадена 2009 Съдържание

Свещеният огън 1925 –1926 - Издадена 2009 Съдържание

Пътя на ученика 1927 -1930 - Издадена 2010 Съдържание

ЛЮБОВ КЪМ БОГА, 1931 - Съдържание : беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера през лятото на 1931

Книгата на великия живот 1932 –1934 - Издадена 2008 Съдържание

Царският път на душата 1935 –1936 - Издадена 2009 Съдържание

Лъчи на живота 1937 –1938 - Издадена 2010 Съдържание

Езикът на любовта 1939 -1940 - Издадена 2010 Съдържание

Възможности за щастие 1941 -1943 - Издадена 2011 Съдържание

Беседи пред сестрите

Великата майка Издадена - 2012

Извънредни

Общение с Бога Издадена - 2007

Link to comment
Share on other sites

Първи издания

НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

 1. Сила и живот, НБ I серия (1914), София 1915, 19242, 19933, Съдържание
 2. Сила и живот (Духът и плътта), НБ II серия (1914-17), София 1915, 19272, Пловдив 19333, София 19904, Съдържание
 3. Сила и живот, НБ III серия (1915-19), София 1920, Русе 19292, София 19963 , Съдържание
 4. Виделината, НБ (01.04.1917), София 1924
 5. Да възлюбиш Господа, НБ (1916-20), София 1946, Съдържание
 6. Все що е писано, НБ (1917), София 1942, Съдържание
 7. Дали може, НБ (1917-18), София 1942, Съдържание
 8. Петимата братя, НБ (1917-38), София 1949
 9. Великите условия на живота, НБ(1919), София 1944, Съдържание
 10. Трите основи на живота, НБ (1920-21), София 1921, 19472, 19963, Съдържание
 11. Ще управлява всички народи, НБ (1920-22), София 1948, Съдържание
 12. Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949, Съдържание
 13. Новият човек, НБ (1921), София 1947, Съдържание
 14. Сила и живот, НБ IV серия (1921-22), София 1922, Съдържание
 15. Сила и живот, НБ V серия (1922), София 1922, Съдържание
 16. Живият Господ НБ (1922), София 1948, Съдържание
 17. Живият Господ, НБ (30.04.1922), София 1922
 18. Поучаваш ги, НБ (1923), София 1949, Съдържание
 19. Двата природни метода, НБ VI серия (1923-24), София 1924, Съдържание
 20. Който дойде при мене, НБ (1924-25), София 1950, Съдържание
 21. Настанало е царството Божие, НБ VII серия т.1 (1924-25), София 1925, Съдържание
 22. Последното място, НБ VII серия т.2 (1924-25), София 1925, Съдържание
 23. Миротворци, НБ (21.12.1924), Русе 1925, Пловдив 19262
 24. Великият закон, беседа (Русе 11.10.1925), София 1925
 25. Заведоха Исуса, НБ VIII серия том 1(1925-26), Русе 1926-27, Съдържание
 26. За Слава Божия НБ VIII серия том 2 (1925-26) Съдържание
 27. До скончанието на века, НБ (03.01.1926), Русе 1926, Пловдив 19302,
 28. За слава Божия. НБ (11.07.1926), Русс 1926, София 19282,
 29. Затова се родих. НБ IX/1 (1926-27), София 1929, 19962, Съдържание
 30. Влизане, НБ IX/2 (1926-27), София 1930, 19962, Съдържание
 31. Праведният, НБ IX/3 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание
 32. Вехтото премина, НБ IX/4 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание
 33. Мнозина казваха, НБ Х/1 (1927), София 1933, Съдържание
 34. Ни мъж, ни жена, НБ Х/2 (1927-28), София 1933, Съдържание
 35. Синове на възкресението, НБ Х/З (1928), София 1934, Съдържание
 36. За съдба дойдох, НБ XI (1928), София 1928-29, Съдържание
 37. Учителю Благи, НБ ХII/1 (1929), София 1934, Съдържание
 38. Който има невестата, НБ ХII/2 (1929), София 1935, Съдържание
 39. Голямото благо, НБ XII/3 (1929), София 1936, Съдържание
 40. Крадецът и пастирят, НБ XIII/1 (1929), София 1937, Съдържание
 41. Да ви даде, НБ XIII/2 (1929-30), София 1938, Съдържание
 42. Делата Божии, НБ XIII/3 (1930), София 1940, Съдържание
 43. Условия за растене, НБ XIV (1930), София 1949, Съдържание
 1. Учителю , да прогледам! НБ (21.07.1931), София 1931, Съдържание
 2. Новата Ева. Издигнете жената, 3 неделни беседи, София 1931, Съдържание
 3. Жал ми е за народа, неделна беседа (06.12.1931), София 1932
 4. Истината, НБ (01.11.1942), София 1948
 5. Вечно подмладяване, НБ XX (1943), София 1944, Съдържание
 6. Отец ме люби, две беседи (УС и НБ), изнесени от Учителя на 22 март 1936 г.. Издадена 1936г. Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

УТРИННИ СЛОВА

Първа година (1930-1932), Съдържание

Втора година (1932-1933), Съдържание

Трета година (1933-1934), Съдържание

Четвърта година (1934-1935), Съдържание

Пета година (1935-1936), Съдържание

Шеста година (1936-1937), Съдържание

Седма година (1937-1938), Съдържание

Тринадесета година (1943-1944), Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието. Добавена е само датата на второто издание - "Ликвидация на века" - 1998 г.

ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

 1. Беседи от Учителя, държани в Окултната школа на Всемирното Бяло Братство (1920), София 1920
 2. Окултни лекции , дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство. I школна година, София 1922
 3. Трите живота, ООК I (1922) (нова редакция на Окултни лекции I школна година), София 1942, 19932 , Съдържание
 4. Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство . II година (1922-23), Русе 1922-23, Съдържание
 5. Окултни лекции на Общия окултен клас. III години (1923-24), Русе 1923 24, Съдържание
 6. Високият идеал, беседа (11.09.1923), Свищов 1923, София 19262, 19273, 19484 , Съдържание
 7. Окултни лекции на Общия окултен клас. IV година (1924-25), Русе 1924-25, Съдържание
 8. Козативни сили, ООК V/1 (1925-26), София 1930, 19962 , Съдържание
 9. Светлина на мисълта, ООК V/2 (1925-26), София 1930, 19962 , Съдържание
 10. Условия за разумния човек, ООК V/3 (1925-26), София 1930, Съдържание
 11. Простите истини , OOK VI/1 (1926-27), София 1933,19932, Съдържание
 12. Човешкият дух, беседа ООК (03.11.1926), София 1948
 13. Неразрешеното, OOK VI/2 (1926-27), София 1933, Съдържание
 14. Възможни постижения , ООК VI/3 (1926-27), София 1934,19952, Съдържание
 15. Четирите кръга, ООК VI/4 (1926-27), София 1934, Съдържание
 16. Великото и красивото, ООК VII/1 (1927-28), София 1935, Съдържание
 17. Малки и големи придобивки , ООК VII/2 (1927-28), София 1936, Съдържание
 18. Добри и лоши условия, ООК VII/3 (1927-28), София 1937,19952, Съдържание
 19. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК VII, 22 беседа (21.03.1928,София 1928,19282[1]
 20. Ключът на живота, ООК VIII/1 (1928-29), София 1937, 19932, 19943, Съдържание
 21. Смени в природата, ООК VIII/2 (1928-29), София 1938, Съдържание
 22. Форми в природата, ООК VIII/3 (1928-29), София 1938, Съдържание
 23. Определени движения, ООК VIII/4 (1928-29), София 1939, Съдържание
 24. Естествен ред на нещата, OOK IX/1 (1929-30), София 1939, Съдържание
 25. Степени на съзнанието, OOKIX/2 (1929-30), София 1939, 19942, Съдържание
 26. Доброто оръжие, ООК IX/3 (1929-30), София 1939, 19942 , Съдържание
 27. Божият Глас, ООК Х/1 (1930-31), София 1940, 19932 , Съдържание
 28. Просветено съзнание, ООК Х/2 (1930-31), София 1940, Съдържание
 29. Реалности и сенки, ООК Х/З (1930-31), София 1941, 19942, Съдържание
 30. Събуждане, ООК XI/1 (1931-32), София 1944, 19942 , Съдържание
 31. Законът и Любовта, ООК XI/2 (1931-32), София 1936, Съдържание
 32. Начало на мъдростта, ООК XI/3 (1931-32), София 1947, 19932, Съдържание
 33. Новата мисъл , ООК ХII/1 (1932-33), София 1947, 19932, Съдържание
 34. Работа на природата. ООК XII/2 (1932-33), София 1948, Съдържание
 35. Трите шкоки, ООК XII/3 (1932-33), София 1948, Съдържание
 36. Новият ден (Налягане, напрежение, разумност), беседа (17.01.1940 ООК) София. 1940,19942
 37. Новият светилник, ООК XXIII (1943-44), София 1946, 19962, Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

 1. Двата пътя, МОК 1/1, София 1934,19932, 19933 , Съдържание
 2. Противоречия в живота, МОК 1/2, София 1934, 19932, 19933, Съдържание