Jump to content

Последователи на Учителя

Sub Category  

98 files

 1. През очите на Любовта- Велко Събев- 1942

  През очите на Любовта- Велко Събев- 1942
  Стихотворения

  76 downloads

  0 comments

  Updated

 2. Сказания на двадесети век - Дядо Благо- Стоян Русев

  Сказания на двадесети век - Дядо Благо- Стоян Русев
   
  Повече информация за Дядо Благо

  675 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Учителя за планината

  Учителя за планината
  подготвена от Мария Златева

  193 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Учителят от Седир

  Учителят
  от Седир

  107 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Астрономически основи на първобългарското летоброене - Борис Рогев

  Астрономически основи на първобългарското летоброене - Борис Рогев

  116 downloads

  0 comments

  Submitted

 6. Девор - Велко Петрушев

  Веселин Петрушев - Велко Петрушев


   

  Девор


   

  Символична драма в 4 действия и епилог


  145 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Георги Куртев Животопис

  Посвещава се на онези Братя от АЙТОСКОТО братство с белите ризи, червените пояси и черните потури, които построиха салона на ИЗГРЕВА 1927 година в СОФИЯ където УЧИТЕЛЯ на ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО до 27.XII.1944 година предаваше СЛОВОТО
   
  НА БОГА
   
  за идното човечество на Vlma раса.
  От д-р Вергилий Кръстев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. На брат Георги Куртев - от Георги Събев... 5
   
  2. Неговия завет - от Георги Събев 5
   
  3. Моят баща Георги Куртев - от Дора Куртева 6
   
  4. Георги Куртев - спомени от внучката му Нздка Боева 10
   
  5. Човекът който живееше с Бога - от Борис Николов 18
   
  6. Георги Куртев - спомени от Борис Николов 20
   
  7. Слово за Георги Куртев по случай една година от заминаването му - от Мария Тодорова /1898 -1976 год./ 23
   
  8. Георги Куртев - спомени от Мария Тодорова 26
   
  9. Истинското подвизаваме - от Мария Тодорова 30
   
  10. Изпитът - от Мария Тодорова 33
   
  11. Религиозно и духовно съзнание - от Мария Тодорова 35
   
  12. Души в почивка - от Мария Тодорова 37
   
  13. Из тефтерчето на Георги Куртев 40
   
  14. Изтория на братската градина в Айтос - от Герги Събев... 45
   
  15. Георги Куртев - кратък животопис - от Георги Събев 57
   
  15. 1. Закуски и уроци : 57
   
  15. 2. Георги като чираче 57
   
  15. 3. Георги изпуснал виното 58
   
  15. 4. Торба с пари в Скалак 58
   
  15. 5. Туркинчето Гюлсюм си търси жених 59
   
  15. 6. Санитарната школа...» 59
   
  15. 7. Запознаване с Библията 60
   
  15. 8. Запалили кошарката му 60
   
  15. 9. От враг - приятел .« 61
   
  15. 10. Твоето място не е тук 62
   
  15. 11. С пушка или Библия 62
   
  15. 12. Начало на духовното пробуждане 64
   
  15. 13. Изявлението на пророк Елисей 64
   
  15. 14. Първата сказка по френология „ 65
   
  15. 15. Втората сказка по хиромантия 65
   
  15. 16. Отказ от тютюнопушене ! 66
   
  15. 17. Последния сеанс в Айтос 1912 год 66
   
  15. 18. Първата беседа в Айтос 66
   
  15. 19. Запознаване с вегитарянството 67
   
  15. 20. Огнената риза 67
   
  15. 21. Ето човекът 67
   
  15. 22. Солунската песен 68
   
  15. 23. Как си дошъл 69
   
  15. 24. Трите хляба от Скопие 70
   
   
  5. 25. Този хляб, mu ще го раздаваш 71
   
  15. 26. На гости В село Изворище 71
   
  15. 27. Уволнен по съкращение 72
   
  15- 28. Решили да бият попа 72
   
  15. 29. Намерената кесия 73
   
  15. 30. Да живееш за истината /4
   
  15. 31. При болното дете 75
   
  15. 32. Молитвата на туркинята 75
   
  15. 33. Пет минути преди дванадесет 76
   
  15. 34. Влакът спря в полето 76
   
  15. 35. Истинският човек 77
   
  15. 36. Помай на бедната вдовица 77
   
  15. 37. Гледай, нагледай му се 78
   
  15. 38. Поканен за събор 78
   
  15. 39. Кой да бъде ръководител? 79
   
  15. 40. На изпит за двадесет години 79
   
  15. 41. Разкаяла се 79
   
  15. 42. Необикновения гост 80
   
  15. 43. Изчезналата бяла риза 81
   
  15. 44. Помоли се сърдечно 82
   
  15. 45. Святия човек - файтона и Мустафа .83
   
  15. 46. От кое да се откажа - от момата или от идеите 84
   
  15. 47. Коя жена да се изпъди - на бащата или на сина 85
   
  15. 48. Строежът на заслона и смачкания пръст 86
   
  15. 49. Ти кога си тръгнала 87
   
  15. 50. Оставили колата? 88
   
  15. 51. Как бр. Куртев му помогнал 90
   
  15. 52. Как работеше бр. Георги Куртев 90
   
  15. 53. Дясната ръка на Георги Куртев - бр. Божил Иванов 92
   
  15. 54. Как да ни познавате? 96
   
  15. 55. Невидимите и видими пътища 97
   
  15. 56. Двата портрета на Георги Куртев 97
   
  15. 57. Пословична откровенност 98
   
  15. 58. Последното слово на бр. Георги Куртев 99
   
  15. 59. Изпращане на далечно пътешествие 100
   
  16. История на чешмата-паметник "Тополица“ -
   
  от Георги Събев 103
   
  17. Георги Куртев - поема от Пенка Краевз 110
   
  18. Из царството на спомените - от д-р Вергилий Кръстев 113
   
  19. Обръщение 110
   
  20. Послепис , 117

  208 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Цветята на д-р Бах –път към душевно здраве и хармония

  Съдържание
  1 Въведение .................................................................................... 9
  2 Дванадесетте лечители и други лекове ..................... 17
  Увод .........................................................................................19
  Лековете и причините за
  даване на всеки един от тях .................................................... 22
  За тези, които страдат от страх ............................................. 22
  За тези, които страдат от несигурност ............................... 24
  За тези, на които липсва интерес към настоящето ...... 26
  За тези, които са склонни към усамотеност..................... 29
  За тези, които страдат от свръхподатливост
  към чуждо влияние и идеи ..................................................... 30
  За тези, които страдат от униние или отчаяние ............ 31
  За тези, които страдат от свръхзагриженост
  за благоденствието на другите .............................................. 34
  Насоки ............................................................................................... 36
  Методи на дозиране .............................................................. 36
  Методи на извличане ........................................................... 38
  Слънчев метод ................................................................. 38
  Метод на изваряване .................................................... 39
  Български, английски и ботанически наименования
  на всеки лек ..................................................................................... 40
  8
  3 Излекувай себе си. За истинските причини за
  болестите и тяхното лечение........................................... 43
  Предисловие ............................................................................ 45
  Първа глава ............................................................................ 47
  Втора глава ............................................................................. 51
  Трета глава .............................................................................. 55
  Четвърта глава ...................................................................... 60
  Пета глава ................................................................................ 67
  Шеста глава ............................................................................ 73
  Седма глава ............................................................................. 81
  Осма глава ............................................................................... 89
   
  © Д-р Едуард Бах, автор
  © Биляна Веселинова, съставител
  © Мария Чалъкова, Елена Митева, превод от английски език
  © Румяна Христова, редактор
  © Росица Драганова, коректор
  © Издателство „ДАР-РХ”, 2015
  На корицата:
  „Божествени цветя” – рисунка от Дочка Михова СиЛаНия
  ISBN 978-954-9489-45-3

  340 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Пробуждане на душата- Мария Майсторова

  Пробуждане на душата- Мария Майсторова

  268 downloads

  0 comments

  Submitted

 10. Невидимата помощ - Трендафила Балтевска

  Невидимата помощ
  Трендафила Балтевска
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  НЕВИДИМАТА ПОМОЩ В НАШИЯ ЖИВОТ 7
   
  НЕ КАЗАХ КАК СЪМ СЕ ИЗМОКРИЛА 8
   
  ЧЕРЕШИТЕ 8
   
  СПАСЕНА 9
   
  НАСОЧВАНЕ 10
   
  ГАРДЖЕТО 11
   
  ЖИВА Е! 12
   
  НЕМАМЕСТЕ 13
   
  НАКЪДЕ 15
   
  КОЙ МУ КАЗА 16
   
  В СЪДА 17
   
  СПАНАКЪТ 19
   
  КНИЖКАТА 20
   
  ИЗПЪДЕНИ 21
   
  ЗАГРИЖЕНИ 24
   
  УЧИТЕЛКА 25
   
  НА КУРСОВЕ 26
   
  НЕРАЗУМНОСТ 27
   
  ВЕСТИТЕЛ 28
   
  ГЛАДУВАНЕТО 29
   
  БЕЗ ОПИТ 31
   
  ИЗПЪЛНИТЕЛ 33
   
  В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ 35
   
  ЗАЕМА 36
   
  РАЗРЕШЕНО 38
   
  ЦИМЕНТА 39
   
  ДЪРВАТА 40
   
  ПОПИТА МЕ 42
   
  ПРЕДПАЗЕНА 43
   
  НАРЕЧЕ ГО КЪСМЕТ 43
   
  КАКВА СРЕЩА 44
   
  СПОМНЕТЕ СИ 45
   
  РАЗКАЗИТЕ НА НЕДКА 45
   
  ЗМИЯТА 45
   
  МАТУРАТА 46
   
  МАТЕМАТИКАТА 46
   
  БЛАГОДАРНОСТ 47
   
  ПОЧТИ ВИДИМА ПОМОЩ 48
   
  ДУПКАТА 48
   
  НА РАБОТА 49
   
  ЖЕЛАНАТА РАБОТА 49
   
  САМА 50
   
  И ТОВА МИ СЕ СЛУЧИ 50
   
  ПЕНСИОНИРАНЕТО 51
   
  РАЗКАЗИТЕ НА ЦЕЦА 52
   
  УЧИТЕЛЯТ 52
   
  ДЕТИНЩИНА 53
   
  РАЗКАЗИТЕ НА ЛИЛИЯ ИВАНОВА 53
   
  СЛУЧКА НА РИЛА 53
   
  НА ТРАМВАЙНАТА СПИРКА. 55
   
  РАЗКАЗЪТ НА ХРИСТО: ПО-КЪСНО РАЗБРАХ 56
   
  РАЗКАЗЪТ НА МИТКО: НЕ ЗНАЕХМЕ КАК 56
   
  ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ (БЕИНСА ДУНО) ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА 57
   
  АНГЕЛИТЕ 113
   
  СЪНИЩАТА (СЪЩО СА ПОМОЩ ОТ ВИСШИЯ СВЯТ) 167
   
  ХОРА — КАТО АНГЕЛИТЕ 173
   
  БЕЗКОРИСТЕН ПОМАГАЧ 174
   
  ОЧИЛАТА 174
   
  ЯНКО 175
   
  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД 181
   
  БРАТВЛАЙЧО 183
   
  ИМАНЕТО 184
   
  СЕСТРА МАРА МАЛЧЕВА 186
   
  СЕСТРА СЛАВКА КАЙРЯКОВА 187
   
  КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ 189

  281 downloads

  0 comments

  Updated

 11. Нишки - Димитрина Антонова

  Приятели,
  Преди няколко дни излезе стихосбирката на една от поетесите на Изгрева - Димитрина Антонова. Можете да намерите книгата в холистичен център "Авир", ул. "Г. Вашингтон" 23.
  Димитрина е родена на 25 октомври 1898 г. в Сливен, в интелигентно семейство. Започва да пише стихове още като ученичка и това продължава през целия ѝ живот. Завършва успешно гимназия и впоследствие – славянска филология в Софийския университет „Климент Охридски“. През 1922 г. семейството ѝ се премества в София и тя се свързва с Бялото братство на „Изгрева“. Става предана ученичка на Учителя Петър Дънов, с когото се съветва в най-трудни и решаващи моменти. Участва в Младежкия окултен клас.
  Дълги години Димитрина Антонова учителства по софийските села и работи като възпитателка. Сътрудничи за издаване на „Български тълковен речник“ на БАН. Високо ерудирана, тя ползва свободно немски, френски и руски, а към края на живота си изучава и италиански език. Умира на 30 октомври 1976 г. в София. Последното ѝ желание е неиздадените ѝ стихове да бъдат публикувани.
   
  Димитрина Антонова оставя голямо по обем поетично творчество, в което всеки стих е изпълнен с любов и преклонение пред най-големия Творец, Бога, и Неговото велико Творение – Природата. На пръв поглед съвсем обикновени, героите на нейните стихотворения – кокичето и теменужката, лозата и дъба, скалите, преспите, върховете и езерата на Рила – излъчват любов и преклонение пред красотата и могъществото на Природата. В облаците и звездите, в сезоните, в деня и нощта, в радостта и скръбта, в живота и смъртта – красотата е навсякъде около нас, стига да съумеем да я видим и почувстваме, да ѝ се възхитим.
  Тъй като след 9 септември 1944 г. е невъзможно да се публикуват стихове за Бога, по съвет на Учителя Димитрина се отдава изключително на работа за децата, които безкрайно обича. По-възрастните читатели навярно си спомнят детските книжки – „Хей, горице“ (1938), „Кибритената клечица“ (1943), „Чучулига“ (1945), „Песни на труда и красотата“ (1947), „По горската пътечка“ (1959), „Всичко вижда дядо Мраз“ (1962), „Люлю, люлю, люлчица“ (1963), „Родни плодове“ (1967), „Горски плодове“ (1967).
  Нашата цел е да възкресим забравената поезия на Димитрина Антонова и да припомним на читателите красивото в живота, духовните ценности, които ни тласкат нагоре към звездите. Настоящото издание, в което поместваме публикуваните в списание „Житно зърно“ и вестник „Братство“ нейни творби (1933–1943 г.), е първият сборник от поредицата. Надяваме се в бъдеще да доведем до широката публика и неиздаваните ѝ стихове, запазени в архива ѝ, както и да съберем на едно място нейните очарователни детски стихотворения, гатанки, песнички и приказки.

  70 downloads

  0 comments

  Updated

 12. Учителят

  Учителят
  1930г. Пловдив

  106 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Светът без сенки- Весела Несторова

  Светът без сенки - Весела Несторова

  234 downloads

  0 comments

  Updated

 14. Що е окултизъм Сава Калименов

  Що е окултизъм
   
  Сава Калименов 1934г.

  260 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Живата връзка- Крум Въжаров

  "Живата връзка"
  Спомени за Учителя Бейнса Дуно от Крум Въжаров
  Съставител Мария Митовска

  220 downloads

  0 comments

  Submitted

 16. Сто четиридесет и четири хиляди - Георги Изворски

  Какво е "Преходът"?
  Наближаващата 2012 година, за която непрекъснато се говорят и пишат бивалици и небивалици, нито е толкова страшна, нито толкова неприятна. Тя - чисто и просто е една "граница". Но каква?
   
  За автора:
  Георги Изворски е роден в гр. Божурище в семейството на военен летец. Учи в София и Велико Търново. Поет, писател, учител и журналист. Бивш любител на екстремните спортове.
  От 1999 г. светският живот остава на заден план и Изворски се отдава на езотериката и окултизма. През лятото на 2002 г. напуска града и в продължение на шест години прекарва в единачество в Тетевенския балкан.
  Изворски е горещ привърженик и последовател на Всемировия Учител Беинса Дуно.
  От 2008 г. провежда духовни срещи-разговори из цялата страна.
  В десетките си лекции и беседи с различна тематика, той втъкава в многоликото ни битие "златната нишка" на общочовешката любов, на приятелството, на хармонията и мира. Единение на всички народи и религии, единение на всички общества и хора. Непоклатима основа на духовната му дейност са Великите Космически Принципи - Любов, Мъдрост, Истина, Справедливост, Добротворчество. Тяхното прилагане на Земята се нарича простичко "Общуване по сърце" и "Живот чрез Любов".

  147 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. ХРАНЕНЕТО – РАЗГОВОР С БОГА

  Природата е разрешила въпроса за храната, но хората още не са го разрешили. Целият живот на човека, от рождението му до заминаването му от този свят, се свежда единствено към въпроса за храната: какво ще яде и как ще си достави по възможност по-голямо количество храна. Този е най-важният икономически въпрос, поставен за разрешение и в камарите, и в дипломатическите, и в търговските кръгове. Днес всяка държава мисли само за хляб, т.е. за земята, която ражда хляба. Отношенията се създават или развалят все за хляб, за богатства, за материално надмощие. Това се дължи на неразбиране дълбокия смисъл на живота. Днес в света има толкова много хляб, че всички хора по земята могат цели четири – пет години да прекарат юбилейни години само да ядат и пият, колкото искат; да се обличат, да се наредят добре, без да работят нещо. Като изтекат тия години, като започне да се привършва това изобилие, тогава те отново ще започнат да работят.

  263 downloads

  0 comments

  Submitted

 18. Мария Масторова, "Пробуждане на душата"

  Въпросите за човешката душа и дух представляват най-важната тема, с която хората трябва да се занимават тук, на Земята…
  Душата е Божествена субстанция, чрез която се проявява Божествената Любов. Умът и сърцето са спомагателните ú средства, а Духът е нейният ръководител.
  Досега душата е “напъпвала” като цвете и в нашата епоха вече започва да се “разтваря”. Това е един от най-великите моменти в целия Космос. Всички еволюирали Същества в Божествения свят очакват с трепет “разцъфтяването” на човешката душа. Те знаят, че тя е свещена книга, в която Бог е написал развитието на цялото Битие…

  117 downloads

  0 comments

  Submitted

 19. ДРЕВНАТА КОСМОГОНИЯ В НОВОТО УЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

  Даниела Найденова Проф. Веса Харалампиева
   
  Самата философия на Бялото братство в България - лекциите, беседите и разговорите на Учителя - е документирана и описана от учениците и последователите му. За разлика от много древни учения и философии, знанието не е било предадено словесно от учител на ученик и само при посвещение в тайни, скрити от простосмъртните. Заложен е демократичния принцип - информацията протича от затворено езотерично ниво до възможно най - масовото. Тук не е цел да представя като цяло това учение, а да го разгледам само в онези аспекти, отнасящи се до най-хуманното ниво - приобщаването на хората към доброто и хармоничното за тях и за цялата планета.

  246 downloads

  0 comments

  Updated

 20. Ново разбиране за музиката

  Ново разбиране за музиката

  51 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. По-вече светлина

  По-вече светлина - Неизвестен автор

  174 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. Учението за любовта и братството

  Учението за любовта и братството
   
  Неизвестен автор

  125 downloads

  0 comments

  Updated

 23. Книга за Ученика

  КНИГА ЗА БЪЛГАРИТЕ  ПЕТЪР ДЪНОВ


   

  ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА  съставител  Божидар Миленков


  2,608 downloads

  0 comments

  Updated

×
×
 • Create New...