Jump to content

Беседи по градове

3952 броя беседи

 1. София,   Варна,   Бургас,   В.Търново,   Сливен,   Казанлък,   Русе,   Шумен,   Нови Пазар,   Витоша,   Рила,   7-те езера,   Мусала,   Мърчаево,   в.Острец,   х.Еделвайс,   Чамкория,

  начало

  7-те езера

  Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторник)
  Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
  Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
  Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
  От пръстите на ръцете, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
  Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
  Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
  Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
  Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
  Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
  Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
  Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
  Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
  Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
  Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
  Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
  Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
  Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
  Всяко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
  Силен и слаб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
  Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
  Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
  Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
  Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
  С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
  Любов и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
  Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
  Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
  Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
  Ценни придобивки / Запазване и спечелване, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
  Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
  Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
  Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
  Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
  Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
  Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
  Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
  Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
  Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
  Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
  На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторник)
  Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
  Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
  Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
  Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
  Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
  Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
  Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторник)
  Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
  Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
  Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
  Сянка и реалност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
  Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
  Семе, лист, плод, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя) (непечатана)
  Единство на Любовта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
  Проветряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
  Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
  Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
  Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторник)
  Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
  Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
  Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
  Космичната Любов, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
  Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
  Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
  Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
  Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
  Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
  Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
  Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
  На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
  Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
  Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
  Наближило е Царството Божие, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)
  Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
  Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
  Идеалът на човека,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Любовта към Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Симон Петър,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Старите накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1931г. (Понеделник)
  Денят на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.7.1931г. (Вторник)
  Денят на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1931г. (Четвъртък)
  Човекът на новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
  Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
  Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторник)
  Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
  Нашето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
  Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
  Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
  Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
  Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
  Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
  Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
  Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
  Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
  Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
  Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
  Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
  Слабото и силното, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1932г. (Вторник)
  Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (I), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторник)
  Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
  Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (V), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
  Двата пътя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
  Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
  Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторник)
  Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
  С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
  Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
  Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
  Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторник)
  Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
  Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
  Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
  Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
  Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
  Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторник)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
  Делата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
  Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
  На живите, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
  Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторник)
  Иде час, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)
  Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторник)
  Царският път на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
  Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
  Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
  Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
  Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
  Несъвместими неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
  Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
  Ценност на нещата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1935г. (Сряда)
  Проява на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
  Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
  Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
  Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
  Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
  Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
  Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
  Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
  Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
  Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
  Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
  Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
  Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
  Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
  Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
  Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
  Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
  Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
  Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)

  начало

  Бургас

  Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
  Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
  Мисли от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 22.4.1914г. (Сряда)
  Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 29.4.1914г. (Сряда)
  Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторник)
  Разговор за Откровението, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
  Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
  Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
  Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
  Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.1.1915г. (Четвъртък)
  Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
  Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
  Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
  8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)
  Три процеса,  ИБ - 21:45ч. - Бургас, 23.6.1920г. (Сряда)
  На вечеря с Учителя,  ИБ - 22:45ч. - Бургас, 25.6.1920г. (Петък)
  Живи извори,  ИБ - 18:00ч. - Бургас, 26.6.1920г. (Събота)
  Закон за изменение,  ИБ - 16:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
  От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
  Щастието е в человека,  ИБ - 20:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
  Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.6.1920г. (Понеделник)

  начало

  в.Острец

  Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
  Поливане, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 25.8.1944г. (Петък)
  Сиромах и богат, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 26.8.1944г. (Събота)

  начало

  В.Търново

  Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1910г. (Събота)
  Приложение към протокола от 1910 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1910г. (Сряда)
  Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
  Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
  Канарата и дървото, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 20.1.1911г. (Петък)
  Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1911г. (Сряда)
  Господнята вечеря, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1911г. (Неделя)
  Вие сте поканени да работите, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 24.8.1912г. (Събота)
  Завета на цветните лъчи на светлината, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 28.8.1912г. (Сряда)
  Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 6.9.1912г. (Петък)
  Защо ви помагам?, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1912г. (Неделя)
  Постоянството, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.12.1913г. (Петък)
  Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1914г. (Неделя)
  Съборна среща в Търново, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1914г. (Понеделник)
  Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.8.1915г. (Вторник)
  Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторник)
  Мировата Любов, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторник)
  Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторник)
  Правият път, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
  Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
  Живот вечен, СБ - 8:45ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
  Методи за лекуване, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
  Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
  Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 23.8.1919г. (Събота)
  Космичната Обич, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
  Методи за приложение, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
  Начин за себеконтрол, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
  Беседа по нарядите, СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторник)
  Втори наряд за 1919/20 г., СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторник)
  Първи наряд за 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторник)
  Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторник)
  Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
  Новото човечество, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
  Път, Истина и живот, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
  Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
  Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
  Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1920г. (Събота)
  Образуване на един клас, КД - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
  Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
  Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
  Голям е само Бог,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
  Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
  Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
  Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 24.8.1920г. (Вторник)
  Сутрешен наряд, 25 август, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
  Първоначален език,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 30.8.1920г. (Понеделник)
  Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Когато дойде Духът, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.9.1920г. (Вторник)
  Три картини,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1920г. (Сряда)
  Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.9.1920г. (Петък)
  Добри ученици,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.9.1920г. (Неделя)
  За възпитанието на децата, ИБ - 12:40ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
  С любов и вяра,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
  400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)
  Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
  Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
  Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторник)
  Нито се променя, нито се изменя,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.10.1920г. (Четвъртък)
  Което се променя, без да се изменя,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.10.1920г. (Неделя)
  Закон за правда,  ИБ - 7:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
  Който има мир,  НБ - 10:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
  Две лепти,  НБ - 11:00ч. - В.Търново, 30.10.1920г. (Събота)
  Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)
  Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
  Възпитание на човешката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
  Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
  Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
  Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
  Законът за съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
  Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
  Сутрешен наряд, 20 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
  Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
  Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
  Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
  Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
  Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
  Четирите съвета, СБ ,БР - 09:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
  Правилният развой на човешките енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
  Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
  Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
  Сутрешен наряд, 22 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
  Отговори на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторник)
  Сутрешен наряд, 23 август / Размишления, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторник)
  Законът на самопожертването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
  Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
  Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
  Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
  Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки, ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 17.8.1922г. (Четвъртък)
  Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
  Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
  Съвършеният мъж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
  Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
  Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
  Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
  Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
  Новият ден (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
  Изпитвайте Писанията!, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторник)
  Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторник)
  Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторник)
  В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
  Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
  Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
  Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
  Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
  Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
  Беседа за младите, СБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
  Върху задачите на школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
  Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
  Утринен наряд (25 август 1922 г.), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
  Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
  Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
  Новият и старият живот, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
  Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
  Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
  Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
  Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1922г. (Четвъртък)
  Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
  Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
  Едно с Бога, КД - 6:30ч. - В.Търново, 19.9.1922г. (Вторник)
  Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)
  Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.9.1922г. (Неделя)
  Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
  Двете свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
  На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
  Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
  Основни закони, ИБ - 12:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
  Подпушване на светлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
  Търпение и вяра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
  Високият връх, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторник)
  Наряд и упътвания / Как да се молим, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторник)
  Учителя каза на ученика, ИБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторник)
  Живите образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
  Наряд и упътвания / Чистота и святост, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
  Наряд и упътвания / Чистотата, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
  Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
  Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
  Дето и да идеш!, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
  Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
  Късият път!, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)
  И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)

  начало

  Варна

  Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България, - (неизвестен час) - Варна, 17.11.1895г. (Неделя)
  Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)
  Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
  Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 20.10.1898г. (Четвъртък)
  Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 25.2.1899г. (Събота)
  Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
  Божието желание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
  Слово 1903, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
  Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ - (неизвестен час) - Варна, 27.8.1903г. (Четвъртък)
  Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)
  Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 24.8.1906г. (Петък)
  Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1907г. (Сряда)
  Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 22.8.1908г. (Събота)
  Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1909г. (Събота)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 14.8.1917г. (Вторник)
  До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 26.8.1917г. (Неделя)
  До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 19.12.1917г. (Сряда)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 21.12.1917г. (Петък)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
  Числото 153, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 22.3.1918г. (Петък)

  начало

  Витоша

  Право мислене,  УС - 5:00ч. - Витоша, 21.11.1943г. (Неделя)
  Път на мисълта, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 25.5.1921г. (Сряда)
  Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)
  Здравец, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
  Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
  Без Бога и без любов не може, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 25.5.1922г. (Четвъртък)
  По пътя / Правият път, ООК - 10:00ч. - Витоша, 26.5.1922г. (Петък)
  Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
  Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
  Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
  Великото в живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
  Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
  Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
  Живот, знание, свобода, СБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)
  Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък)

  начало

  Казанлък

  Трите положения, ООК - 5:00ч. - Казанлък, 19.9.1934г. (Сряда)

  начало

  Мусала

  Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
  Божествен и човешки свят, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторник)
  Правила на Любовта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторник)
  Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
  Новата азбука, СБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1924г. (Неделя)
  Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
  Каляване на материята, СБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторник)
  Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторник)
  Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторник)
  Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
  Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
  Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
  За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
  Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, 18.7.1928г. (Сряда)
  Господар и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
  Специфичната светлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, 12.7.1929г. (Петък)
  Вярата и новото / Вярата и Небето, УС - 5:00ч. - Мусала, 16.9.1934г. (Неделя)

  начало

  Мърчаево

  Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
  Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
  Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
  Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
  Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)

  начало

  Нови Пазар

  Разговор седми - Заключение, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 22.7.1900г. (Неделя)
  Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 14.10.1900г. (Неделя)

  начало

  Рила

  На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, 16.8.1929г. (Петък)
  Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
  Благословена между жените, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, 17.8.1930г. (Неделя)
  Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторник)
  Носител на Божиите мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторник)
  Познава гласа му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 20.8.1930г. (Сряда)
  Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)

  начало

  Русе

  Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 25.12.1903г. (Петък)
  Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
  Три закона,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 28.12.1920г. (Вторник)
  Няма любов като Божията Любов,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 29.12.1920г. (Сряда)
  С думата „може“,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 30.12.1920г. (Четвъртък)
  Всичкият дълг,  ИБ - 13:00ч. - Русе, 31.12.1920г. (Петък)
  Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
  Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
  Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
  Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
  Правила за Окултната школа, ООК - 20:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
  Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
  Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
  Божествените условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
  Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
  Призоваха Исуса,  НБ - 10:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
  Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
  Ако говоря, ООК - 5:00ч. - Русе, 26.9.1934г. (Сряда)
  Силните и слабите степени / Силни и слаби степени, МОК - 10:00ч. - Русе, 28.9.1934г. (Петък)
  Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, 30.9.1934г. (Неделя)

  начало

  Сливен

  Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
  Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторник)
  Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
  Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
  Ръката,  ИБ - (неизвестен час) - Сливен, 13.7.1920г. (Вторник)

  начало

  София

  Божественият импулс, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1938г. (Сряда)
  Една основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 29.4.1938г. (Петък)
  Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
  Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
  Музикална любов, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1938г. (Сряда)
  Причина, среда, факти,  МОК - 5:00ч. - София, 6.5.1938г. (Петък)
  Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
  Отворени за доброто,  УС - 5:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
  Учат и страдат, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1938г. (Сряда)
  Честност и справедливост,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1938г. (Петък)
  Главните точки,  УС - 5:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
  Речи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
  Доброта, разумност, любов, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1938г. (Сряда)
  Опорна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 20.5.1938г. (Петък)
  Великото в света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
  Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
  Правият и кривият път, ООК - 5:00ч. - София, 25.5.1938г. (Сряда)
  Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 27.5.1938г. (Петък)
  Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
  Обнова на човека,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
  Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
  Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 3.6.1938г. (Петък)
  Последен в света,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
  Три фази,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
  Добрият живот, ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1938г. (Сряда)
  Какво трябва на младите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.6.1938г. (Петък)
  Две посоки,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
  И прослави Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
  Основа на здравето, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1938г. (Сряда)
  Законът на контраста,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1938г. (Петък)
  Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
  Слизане и качване,  УС - 5:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
  Светлина, топлина, доброта, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1938г. (Сряда)
  Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1938г. (Петък)
  Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
  Великият подтик, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1938г. (Петък)
  Под слънчевите лъчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1938г. (Събота)
  Желаният мир, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
  Проява и постижение на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
  Кибритени клечки, ООК - 5:00ч. - София, 31.8.1938г. (Сряда)
  Съзнание и самосъзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1938г. (Петък)
  Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
  Тониране,  УС - 5:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
  Ценност и посока, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1938г. (Сряда)
  Господарят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1938г. (Петък)
  Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
  Оригинал и копие,  УС - 5:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
  Четирите елемента, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1938г. (Сряда)
  Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.9.1938г. (Петък)
  Да Му служим без страх,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
  Изгубеният сън,  УС - 5:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
  По закон и по любов, ООК - 5:00ч. - София, 21.9.1938г. (Сряда)
  Отче наш, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1938г. (Четвъртък)
  Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 23.9.1938г. (Петък)
  Добрият език,  УС НБ - 5:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
  Що има вътре в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
  Закони на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 28.9.1938г. (Сряда)
  Любовта дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
  Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
  Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1938г. (Сряда)
  Четвърто измерение,  МОК - 5:00ч. - София, 14.10.1938г. (Петък)
  Любов към всичко,  УС - 5:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
  Скрих таланта,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
  Посещение на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 19.10.1938г. (Сряда)
  Анализи,  МОК - 5:00ч. - София, 21.10.1938г. (Петък)
  На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
  Постоянната връзка и единствената мярка, УС - 5:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
  Естествените връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.10.1938г. (Сряда)
  Правилна преценка,  МОК - 5:00ч. - София, 28.10.1938г. (Петък)
  Неизбежният път,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
  Силата на човека, УС - 5:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
  Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1938г. (Сряда)
  В името Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
  Всичко е за добро, УС - 5:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
  Да станем едно, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1938г. (Сряда)
  Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1938г. (Петък)
  Горе на планината, УС - 5:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
  Ще дойдем,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
  Добри и лоши хора, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1938г. (Сряда)
  Страдания и придобивки,  МОК - 5:00ч. - София, 18.11.1938г. (Петък)
  Разумният път в живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.11.1938г. (Сряда)
  Стани ти, който спиш!,  МОК - 5:00ч. - София, 25.11.1938г. (Петък)
  Новата религия, ООК - 5:00ч. - София, 30.11.1938г. (Сряда)
  Сухота и влага,  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1938г. (Петък)
  Една свещена идея, УС - 5:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
  Нито в Израиля,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
  Спокойно сърдце, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1938г. (Сряда)
  Младост и старост,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1938г. (Петък)
  Вътрешният мир, УС - 5:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
  Закон на вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
  Път и постижение, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1938г. (Сряда)
  Търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 16.12.1938г. (Петък)
  Любов, доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
  Надежда, вяра и любов, УС - 5:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
  Обич и преценка, ООК - 5:00ч. - София, 21.12.1938г. (Сряда)
  Трите закона,  МОК - 5:00ч. - София, 23.12.1938г. (Петък)
  Иди си с миром,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
  Страдание и радост, УС - 5:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
  Физически, духовни и умствени нужди, ООК - 5:00ч. - София, 28.12.1938г. (Сряда)
  Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 30.12.1938г. (Петък)
  Големият брат,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1938г. (Събота)
  Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
  Здравословното състояние на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1939г. (Сряда)
  Основни положения на живота, МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1939г. (Петък)
  И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
  Посрещането на Господа,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
  Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1939г. (Сряда)
  Организиран и неорганизиран свят, МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1939г. (Петък)
  Година на работа,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
  Ще го поставя над всички си имот,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
  Най-малкото и най-голямото, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1939г. (Сряда)
  Налягане и напрежение, МОК - 5:00ч. - София, 20.1.1939г. (Петък)
  Не може да се слугува на двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
  Основното правило,  УС - 5:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
  Увеличете светлината и топлината, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1939г. (Сряда)
  Организиран и неорганизиран живот, МОК - 5:00ч. - София, 27.1.1939г. (Петък)
  Двете слугини,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
  Изпитът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
  Постъпвайте съвършено!, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1939г. (Сряда)
  Основен тон, МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1939г. (Петък)
  Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
  Пътят на светиите,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
  Надежда, вяра и любов, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1939г. (Сряда)
  Един опит, МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1939г. (Петък)
  Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
  Качества на силния човек,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
  Правилни схващания и правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1939г. (Сряда)
  Недоволството, МОК - 5:00ч. - София, 17.2.1939г. (Петък)
  Благо и блаженство,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
  Да бъдеш обичан,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
  Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1939г. (Сряда)
  Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
  Зрелостният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
  Силата на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1939г. (Сряда)
  Ценност, съдържание и форма,  МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1939г. (Петък)
  Радостта,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
  Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
  Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1939г. (Сряда)
  Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
  Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
  Божествената мярка, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1939г. (Сряда)
  Благоприятни и неблагоприятни условия,  МОК - 5:00ч. - София, 24.3.1939г. (Петък)
  Аз дойдох в света,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
  Елате да разсъждаваме,  УС - 5:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
  Качествата на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1939г. (Сряда)
  Трите перпендикуляра,  МОК - 5:00ч. - София, 31.3.1939г. (Петък)
  Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
  Трите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
  Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1939г. (Сряда)
  Дайте свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 7.4.1939г. (Петък)
  Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
  Съобразителност и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1939г. (Сряда)
  Единният закон,  МОК - 5:00ч. - София, 14.4.1939г. (Петък)
  Двете благодарности,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
  Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
  Големите блага, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1939г. (Сряда)
  Самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 21.4.1939г. (Петък)
  Естествената среда на човешката душа,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
  Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
  Симфония на щастието, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1939г. (Сряда)
  Опитване, проверяване и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 28.4.1939г. (Петък)
  Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1939г. (Неделя)
  Иде и иди, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1939г. (Сряда)
  Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1939г. (Петък)
  Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
  Качества на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
  Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1939г. (Сряда)
  Музикален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1939г. (Петък)
  Божието благословение,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
  Ценността на вашата душа,  УС - 5:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
  Музикалния тон на живота, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1939г. (Сряда)
  Беден и богат,  МОК - 5:00ч. - София, 19.5.1939г. (Петък)
  Който знае и който не знае,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
  Силата на човека,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
  Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1939г. (Сряда)
  Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1939г. (Сряда)
  Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1939г. (Петък)
  Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
  Ученикът,  УС - 5:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
  Изкуството на ангелите, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1939г. (Сряда)
  Бял и черен кюп,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1939г. (Петък)
  Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
  Пред новата епоха,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
  Езикът на седемте тона, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1939г. (Сряда)
  Нормалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1939г. (Петък)
  Знаменосци на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
  Новите форми на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
  Нагоре и напред, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1939г. (Сряда)
  Обезсърчение и насърчение,  МОК - 5:00ч. - София, 23.6.1939г. (Петък)
  С човешки и ангелски езици,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
  Стари и нови светии,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
  Най-лесното изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1939г. (Сряда)
  Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
  Новата любов,  УС - 5:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
  Дрехата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1939г. (Сряда)
  Даване, вземане и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1939г. (Петък)
  Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
  Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
  Млади, възрастни и стари, МОК - 5:00ч. - София, 25.8.1939г. (Петък)
  Три ценни неща / Трите неща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
  Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
  Запалката на свещения огън, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
  Бог иска това, ООК - 5:00ч. - София, 30.8.1939г. (Сряда)
  Красиви движения,  МОК - 5:00ч. - София, 1.9.1939г. (Петък)
  Законът на сегашният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
  Слугиня на Божествената Любов,  УС - 5:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
  Единствен цяр,  УС - 5:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
  Силите и темпераментите в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
  Организирана вяра, ООК - 5:00ч. - София, 13.9.1939г. (Сряда)
  Бъдете служители, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1939г. (Сряда)
  Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)
  Първият момент на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
  Път на зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
  Единственото богатство, ООК - 5:00ч. - София, 27.9.1939г. (Сряда)
  Двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
  На Него можем да разчитаме,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
  Което Той ви казва!, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1939г. (Сряда)
  Смяна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.10.1939г. (Петък)
  Мощните сили в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
  Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
  Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1939г. (Сряда)
  Божественият ум, сърце и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 13.10.1939г. (Петък)
  Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
  Хвалете Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
  Малките Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 18.10.1939г. (Сряда)
  Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1939г. (Сряда)
  Отмерени отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1939г. (Петък)
  Призова учениците Си,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
  Ще бъдат опитани,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
  Правилно възприемане и правилно даване, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1939г. (Сряда)
  Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1939г. (Петък)
  Кротките, миротворците,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
  Намиране изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
  Към свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1939г. (Сряда)
  Разумни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.11.1939г. (Петък)
  Жена кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
  При Бога, ангелите и добрите хора,  УС - 5:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
  Хубавата страна, ООК - 5:00ч. - София, 22.11.1939г. (Сряда)
  Психологически синтез,  МОК - 5:00ч. - София, 24.11.1939г. (Петък)
  Път към изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
  Там имаше някой си человек,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
  Божествената топлина, ООК - 5:00ч. - София, 29.11.1939г. (Сряда)
  Внушение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1939г. (Петък)
  Което знаем,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
  Победата на доброто,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
  Търсене на изгубената дума, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1939г. (Сряда)
  Правото отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1939г. (Петък)
  Посещение на Бога. Работа и учение,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
  Права и вярна любов,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
  Един опит, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1939г. (Сряда)
  Сиромашия и богатство,  МОК - 5:00ч. - София, 15.12.1939г. (Петък)
  Аз, ти, той,  УС - 5:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
  Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
  Дайте свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 20.12.1939г. (Сряда)
  Сила, усет, мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 22.12.1939г. (Петък)
  Акаш и прана,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
  Даром,  УС - 5:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
  Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 27.12.1939г. (Сряда)
  Право, добро, истинно,  МОК - 5:00ч. - София, 29.12.1939г. (Петък)
  Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1939г. (Неделя)
  Вътрешният господар, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1940г. (Сряда)
  Идеален и реален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1940г. (Петък)
  Два момента,  УС - 5:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
  Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
  Божествената усмивка, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1940г. (Сряда)
  Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1940г. (Петък)
  Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
  Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
  Налягане, напрежение, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1940г. (Сряда)
  Реалността,  МОК - 5:00ч. - София, 19.1.1940г. (Петък)
  Ако имате вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1940г. (Неделя)
  Две задачи, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1940г. (Сряда)
  Нови насоки,  МОК - 5:00ч. - София, 26.1.1940г. (Петък)
  Един ден,  УС - 5:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
  И ще родиш син,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
  Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1940г. (Сряда)
  Постиженията на човека,  УС - 5:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
  Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
  Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1940г. (Сряда)
  Без кал,  УС - 5:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
  Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
  Обичайте – ценете!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1940г. (Сряда)
  Пестене на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 16.2.1940г. (Петък)
  Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
  Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
  Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1940г. (Сряда)
  Разумни основи,  МОК - 5:00ч. - София, 23.2.1940г. (Петък)
  Обичайте и радвайте се,  УС - 5:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
  Що е истинно,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
  Минало и настояще, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1940г. (Сряда)
  Новото възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1940г. (Петък)
  Нови пътища,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
  Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
  Съвършенството, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1940г. (Сряда)
  Пътят към щастието,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1940г. (Петък)
  Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
  Трите обещания,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
  Наука за живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1940г. (Сряда)
  Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1940г. (Сряда)
  Жилище ще направим,  МОК - 5:00ч. - София, 22.3.1940г. (Петък)
  Великото благо,  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
  Връзвайте и развързвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
  Трите закона, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1940г. (Сряда)
  И Петър се грееше,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
  Светлина, топлина, сила,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
  Влюбване и любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1940г. (Сряда)
  Страж на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1940г. (Петък)
  При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
  Към съвършенство!, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1940г. (Сряда)
  Методи за постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1940г. (Петък)
  Дървото на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
  Майката на съвършенството,  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
  Отворената врата, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1940г. (Сряда)
  Езикът на тоновете,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1940г. (Петък)
  Божията мисъл,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
  Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
  Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1940г. (Сряда)
  Както ме е Отец въздигнал,  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
  Обещанието на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
  Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда)
  Теория, реалност и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1940г. (Петък)
  Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
  Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
  Постиженията на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1940г. (Сряда)
  Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1940г. (Петък)
  Здравословно гледище,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
  Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
  Правилни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1940г. (Сряда)
  Разумни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1940г. (Петък)
  Който иде,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1940г. (Неделя)
  Три вида любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1940г. (Сряда)
  Светлина, топлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 24.5.1940г. (Петък)
  Станало раздор,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1940г. (Неделя)
  Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1940г. (Сряда)
  Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
  Четири неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
  Двата закона, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1940г. (Сряда)
  Неподвижна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1940г. (Петък)
  Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
  Нови и стари неща,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
  Реални величини, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1940г. (Сряда)
  Студ и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1940г. (Петък)
  Свещеното чувство,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
  Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
  Сила и безсилие, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1940г. (Сряда)
  Физически, духовен и умствен свят,  МОК - 5:00ч. - София, 21.6.1940г. (Петък)
  Новият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
  Търпението,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
  Бъдете яки!, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1940г. (Сряда)
  Основната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1940г. (Петък)
  По-блажен е,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
  Първата запалка,  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
  Най-добрите условия, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1940г. (Сряда)
  Хубавите неща,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1940г. (Петък)
  Комедия, драма, трагедия,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
  Светлина, топлина и сила,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
  Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1940г. (Сряда)
  Вътрешното добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1940г. (Петък)
  Верен и истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
  Съвършенство във възприемането и даването,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
  Пробуждане на космичното съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1940г. (Сряда)
  Мъчение, труд, работа,  МОК - 5:00ч. - София, 19.7.1940г. (Петък)
  Нито тържик, нито тояга,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
  Приложение,  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
  Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 26.7.1940г. (Петък)
  Вечно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
  На сватба, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
  Източникът на радостта, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1940г. (Сряда)
  Умни, добри, здрави,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1940г. (Петък)
  Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
  Стотникът, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
  Разбиране на природните закони, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1940г. (Сряда)
  Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
  Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ - 09:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
  Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
  Да имате любов, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
  Трите Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 21.8.1940г. (Сряда)
  Най-добрият учител,  МОК - 5:00ч. - София, 23.8.1940г. (Петък)
  Двете царства, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
  Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
  Учение и служение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1940г. (Сряда)
  Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
  Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 30.8.1940г. (Петък)
  Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
  Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
  Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
  Човешката мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1940г. (Петък)
  Израил и българин, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
  Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
  За дишането, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1940г. (Сряда)
  Две положения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1940г. (Петък)
  Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
  Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
  За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1940г. (Сряда)
  Сиромах и богат, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1940г. (Петък) (непечатана)
  В Божественото училище, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
  Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
  Всѣкий день по една добра мисъль / Всеки ден по една добра мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1940г. (Сряда)
  Най-лесното,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1940г. (Петък)
  Новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
  Съгласуване на мислите,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
  Божественитѣ врата / Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
  Цяло и част,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1940г. (Петък)
  Като роди дете,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
  Работа за цялото,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
  Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
  Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1940г. (Неделя)
  Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1940г. (Сряда)
  По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1940г. (Сряда)
  Волята на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
  Словото стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
  Дете, възрастенъ и старъ / Дете, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1940г. (Сряда)
  Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1940г. (Петък)
  По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1940г. (Неделя)
  Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
  Проводници,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1940г. (Петък)
  Преброените косми,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
  Процепът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
  Усилвайте връзката, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1940г. (Сряда)
  Обработване,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1940г. (Петък)
  Новият век,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1940г. (Неделя)
  Реално и привидно,  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1940г. (Петък)
  Старото и новото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
  Чантата на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
  Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
  Трите връзки,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1940г. (Петък)
  Вечер и сутрин,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1940г. (Неделя)
  Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
  Математически отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1940г. (Петък)
  Две врати,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
  Едно ви не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
  Отворени и затворени фигури, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1940г. (Сряда)
  Обикновен, талантлив, гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1940г. (Петък)
  Което е и което не е,  УС - 5:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
  Приложение и работа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
  Врата на доброто и на любовьта / Врата на Доброто и на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1940г. (Сряда)
  Едно, две, три,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1940г. (Петък)
  Божествена мярка,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)
  И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)
  Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
  Превъзмогване,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1941г. (Петък)
  Двете недоволства,  УС - 5:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
  Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
  Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
  Чистене съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1941г. (Петък)
  Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
  Трезво гледане,  УС - 5:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
  Тритѣ единици / Трите единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
  Малки правила,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1941г. (Петък)
  Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1941г. (Неделя)
  Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1941г. (Сряда)
  Метафизични разсъждения,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1941г. (Петък)
  Младият син,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1941г. (Неделя)
  Законъ за обнова / Закон за обнова, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1941г. (Сряда)
  Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
  Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
  Голямата привилегия,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1941г. (Петък)
  Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
  Най-светлият път,  УС - 5:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
  Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
  Живот, светлина и сила,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1941г. (Петък)
  Да не оскудее твоята вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
  Търпение,  УС - 5:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
  Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1941г. (Сряда)
  Отношение на цялото и частите,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1941г. (Петък)
  Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
  Малката любов,  УС - 5:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
  Тритѣ връзки / Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1941г. (Сряда)
  Музикални тонове,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1941г. (Петък)
  Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
  Хубавата усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
  Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
  Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
  Силното число,  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1941г. (Петък)
  Божествената книга,  УС - 5:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
  Което излиза от устата,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
  Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1941г. (Сряда)
  Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 21.3.1941г. (Петък)
  Божественият параход, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1941г. (Понеделник) (непечатана)
  Възпитанието,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
  Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
  Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1941г. (Сряда)
  Гениална воля,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1941г. (Петък)
  Божествената усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
  Настанало е Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
  Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
  Числата,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1941г. (Петък)
  Вечността, УС - (неизвестен час) - София, 6.4.1941г. (Неделя) (непечатана)
  Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
  Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
  Три важни неща,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1941г. (Петък)
  Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
  Трите придобивки,  УС - 5:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
  Добре ще бѫде / Добре ще бъде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
  Свободен човек,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1941г. (Петък)
  Трите извора,  УС - 5:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
  Ще ви даде царство,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
  Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1941г. (Сряда)
  Самовъзпитание и самообразование,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1941г. (Петък)
  В начало бе Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
  Да дойде при мене,  УС - 5:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
  Основенъ тонъ / Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1941г. (Сряда)
  Правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1941г. (Петък)
  В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
  Добрият живот,  УС - 5:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
  Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
  Неразбраното и разбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1941г. (Петък)
  Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
  Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
  Правилни съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1941г. (Петък)
  Безлюбие и любов,  УС - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
  Една дума,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
  Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1941г. (Сряда)
  Благодарност,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1941г. (Петък)
  Съкровището на човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1941г. (Неделя)
  Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1941г. (Сряда)
  Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
  Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
  Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
  Новият морал,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1941г. (Петък)
  Единствената сила,  УС - 5:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
  Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
  Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
  Добро, справедливо, разумно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1941г. (Петък)
  Да просветнат,  УС - 5:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
  Единствената похвала,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
  Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1941г. (Сряда)
  Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1941г. (Петък)
  Дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
  Зародиш, дърво, плод,  УС - 5:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
  Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1941г. (Сряда)
  Тангентално и обкръжаващо,  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1941г. (Петък)
  И рече им,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1941г. (Неделя)
  Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
  Реална мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1941г. (Петък)
  Три връзки,  УС - 5:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
  Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
  Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)
  Механически, органически и психически процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1941г. (Петък)
  Трите чаши и скъпоценният камък, ИБ - 05:00ч. - София, 12.7.1941г. (Събота) (непечатана)
  Вералах – да даде Господ!,  УС - 5:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
  Стар и нов порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
  Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
  Същината на човека, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
  Тя иде / Любовта иде, СБ - 5:00ч. - София, 25.8.1941г. (Понеделник)
  Новият път, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1941г. (Вторник)
  Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1941г. (Сряда)
  Правилно дишане / Дишането, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1941г. (Петък)
  Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
  Служение с Любов / С любов, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
  Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
  Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
  Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
  Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
  Възелът, СБ - 10:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
  Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
  Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
  Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
  Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
  Четирите положения, СБ - 5:00ч. - София, 17.9.1941г. (Сряда)
  Красивото в живота / Лъжа и истина, СБ - 5:00ч. - София, 19.9.1941г. (Петък)
  Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
  Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
  От север към юг / С любов, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1941г. (Понеделник)
  Двете Божествени посещения,  МОК - 5:00ч. - София, 26.9.1941г. (Петък)
  Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1941г. (Неделя)
  Буден ум и будно сърце, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1941г. (Сряда)
  Правият ъгъл,  МОК - 5:00ч. - София, 3.10.1941г. (Петък)
  Благословен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
  Последното добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
  Малкият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1941г. (Сряда)
  Баща, майка и дете,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1941г. (Петък)
  Истинската лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1941г. (Неделя)
  Учение и обич, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1941г. (Сряда)
  Основният тон,  МОК - 5:00ч. - София, 17.10.1941г. (Петък)
  Зелен и узрял,  УС - 5:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
  От Неговите ученици,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
  Положителна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1941г. (Сряда)
  Основни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 24.10.1941г. (Петък)
  В Начало бе Словото, неделна беседа,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
  Постоянна благодарност,  УС - 5:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
  Разумна почивка, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1941г. (Сряда)
  Прилежание,  МОК - 5:00ч. - София, 31.10.1941г. (Петък)
  Външна и вътрешна работа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
  Трите неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
  Да ценим живота, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1941г. (Сряда)
  Отворен и затворен интервал,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1941г. (Петък)
  Божественият и човешкият порядък,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
  Да ме очистиш,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
  Музикални подтици, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1941г. (Сряда)
  Център и периферия,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1941г. (Петък)
  Да обичаш и да те обичат,  УС - 5:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
  Един малък опит,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
  Повече спокойствие, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1941г. (Сряда)
  Същественото,  МОК - 5:00ч. - София, 21.11.1941г. (Петък)
  Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1941г. (Неделя)
  Любов и Обич, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1941г. (Сряда)
  Ново възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 28.11.1941г. (Петък)
  Роденият,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1941г. (Неделя)
  Две врати за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1941г. (Сряда)
  Отношение на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1941г. (Петък)
  Мнозина звани,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
  Трите качества на тона,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
  Нов живот на пеперуда, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1941г. (Сряда)
  Махар Бену Аба,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1941г. (Петък)
  Отвали камъка,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1941г. (Неделя)
  Умът и сърцето, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1941г. (Сряда)
  Послушни и непослушни,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1941г. (Неделя)
  Божии блага, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1941г. (Сряда)
  На прага е,  НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1941г. (Неделя)
  Едно, две, три, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1941г. (Сряда)
  Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
  Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
  С малкото,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
  Добри певци, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1942г. (Сряда)
  Единствената врата,  УС - 5:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
  Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
  За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1942г. (Сряда)
  Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1942г. (Петък)
  Да се не смущава сърцето ви,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
  Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
  Млад, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1942г. (Сряда)
  Сто двадесет и три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1942г. (Петък)
  Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
  Не съдете, но садете,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
  Здравословното състояние, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1942г. (Сряда)
  Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1942г. (Петък)
  Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
  Не пренебрегвайте благата, ООК - 5:00ч. - София, 4.2.1942г. (Сряда)
  Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1942г. (Петък)
  И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
  Музика и организиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1942г. (Сряда)
  Гордост и смирение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1942г. (Петък)
  Характерът и тялото,  УС - 5:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
  Съживява,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
  Изгрява слънцето, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1942г. (Сряда)
  Човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1942г. (Неделя)
  Нови насоки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1942г. (Сряда)
  Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
  Живот и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1942г. (Сряда)
  Динамични движения,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1942г. (Петък)
  Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
  Най-лесното,  УС - 5:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
  Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1942г. (Сряда)
  Инертност и движение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1942г. (Петък)
  Музика в живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1942г. (Сряда)
  Припомняне,  МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1942г. (Петък)
  Великият път,  УС - 5:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
  Пристъпиха при Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
  Музикална екскурзия, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1942г. (Сряда)
  Постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1942г. (Петък)
  Видове женитби,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
  Да изповядваме!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
  Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда)
  Умни, добри и справедливи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1942г. (Петък)
  Близо и далеч,  УС - 5:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
  Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
  Люби, обичай, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1942г. (Сряда)
  Разумни, справедливи и добри,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1942г. (Петък)
  Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
  Трите положения,  УС - 5:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
  Великата възможност, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1942г. (Сряда)
  Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1942г. (Петък)
  Най-малката и най-голямата любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
  Настана денят,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
  С любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1942г. (Сряда)
  Малки опити,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1942г. (Петък)
  Неразбраните неща,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
  Радости и страдания,  УС - 5:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
  Светлина, топлина и сила, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1942г. (Сряда)
  Двата полюса,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък)
  Животът за любовта,  УС - 5:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
  Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
  Три картини, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1942г. (Сряда)
  Единицата,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1942г. (Петък)
  Без сол,  УС - 5:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
  Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
  Примирете се със себе си, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1942г. (Сряда)
  Пълната чаша,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1942г. (Петък)
  Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
  Новото в света,  УС - 5:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
  Състояние и разположение, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1942г. (Сряда)
  Обикновен, талантлив и гениален,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1942г. (Петък)
  Виделината свети,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
  Любов, вяра и надежда,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
  Координиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1942г. (Сряда)
  Тон и техника,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1942г. (Петък)
  Служене, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1942г. (Сряда)
  Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
  Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
  Най-малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1942г. (Сряда)
  Противоположности,  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1942г. (Петък)
  Разумни и незлобиви,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1942г. (Неделя)
  Чистотата, ООК - 5:00ч. - София, 17.6.1942г. (Сряда)
  Неделимото,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
  Слаби и силни,  УС - 5:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
  Линия на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1942г. (Сряда)
  Мажорни и миньорни гами,  МОК - 5:00ч. - София, 10.7.1942г. (Петък)
  Ново раждане,  НБ - 10:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
  Трите чаши,  УС - 5:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
  Законът на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 15.7.1942г. (Сряда)
  Химични елементи,  МОК - 5:00ч. - София, 17.7.1942г. (Петък)
  Единствената нишка,  УС - 5:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
  Път на доброто – път на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
  Заслужава да прави добро, ООК - 5:00ч. - София, 22.7.1942г. (Сряда)
  Правилно дишане,  МОК - 5:00ч. - София, 24.7.1942г. (Петък)
  Добро, справедливост, разумност,  УС - 5:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
  Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
  Пътища на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 29.7.1942г. (Сряда)
  Права и крива линия,  МОК - 5:00ч. - София, 31.7.1942г. (Петък)
  Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
  Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
  Добре възприета мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 7.8.1942г. (Петък)
  Любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
  Наследници на земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
  Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
  Две врати,  МОК - 5:00ч. - София, 14.8.1942г. (Петък)
  Божиите блага,  УС - 5:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
  На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
  Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 19.8.1942г. (Сряда)
  Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1942г. (Сряда)
  Постоянна благодарност, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1942г. (Петък)
  Любов и обич / Вложи в сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
  Добрият живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
  Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
  Педагогическа лекция, ИБ - 18:00ч. - София, 1.9.1942г. (Вторник)
  Живи и мъртви закони, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1942г. (Сряда)
  Идеално търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1942г. (Петък)
  Малки възможности, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
  Смисълът на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
  Факти, закони, принципи, ООК - 5:00ч. - София, 23.9.1942г. (Сряда)
  Лъжата,  МОК - 5:00ч. - София, 25.9.1942г. (Петък)
  Бъдещото верую,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
  Проявление,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
  Ден на почивка и ден на радост, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1942г. (Сряда)
  Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1942г. (Петък)
  Важни и належащи неща,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
  Хармония и дисхармония,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
  Положителен живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1942г. (Сряда)
  Минало, настояще и бъдеще,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1942г. (Петък)
  От любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
  Отмерени принципи и изявени факти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
  Пред лицето Божие, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1942г. (Сряда)
  Неможко и можко,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1942г. (Петък)
  Да работим с радост,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
  Търсете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
  Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1942г. (Сряда)
  Едно, две, три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.10.1942г. (Петък)
  Възлюблени,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
  Учител мой,  УС - 5:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
  Перпендикулярът, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1942г. (Сряда)
  Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
  Да направим човека,  УС - 5:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
  Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1942г. (Сряда)
  Добър ден,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1942г. (Петък)
  Новият път,  УС - 5:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
  Ще ви се изявя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
  Малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1942г. (Сряда)
  Бяло и черно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1942г. (Петък)
  Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1942г. (Неделя)
  Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1942г. (Сряда)
  Да благодарим, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1942г. (Сряда)
  Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 27.11.1942г. (Петък)
  Връзване и развързване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
  Като младия син,  УС - 5:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
  Песента на блудния син, ООК - 5:00ч. - София, 2.12.1942г. (Сряда)
  Правилна мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.12.1942г. (Петък)
  Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС - 5:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
  Четирите неща,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
  Весели лица, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1942г. (Сряда)
  Разумни и неразумни линии,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1942г. (Петък)
  Любовта бе в началото,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
  Усмихвай се,  УС - 5:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
  Три неща, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1942г. (Сряда)
  Ориентиране,  МОК - 5:00ч. - София, 18.12.1942г. (Петък)
  Трите изкушения,  УС - 5:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
  Търсете Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
  Нов поздрав, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1942г. (Сряда)
  Духай ветре,  МОК - 5:00ч. - София, 25.12.1942г. (Петък)
  Търсете, хлопайте, искайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)
  Човешка, ангелска и Божествена Любов,  УС - 5:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)
  Два Божествени процеса, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1942г. (Сряда)
  Нова основа,  МОК - 0:00ч. - София, 1.1.1943г. (Петък)
  Пожелаване,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
  Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
  Нова епоха, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1943г. (Сряда)
  Нова обхода, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1943г. (Сряда)
  Вратата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1943г. (Сряда)
  Съотношение на тяло и продобивки,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1943г. (Петък)
  Вратите на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
  С благодат и истина, НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
  Красиви движения, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1943г. (Сряда)
  Причина, проява и резултат,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1943г. (Петък)
  Бог е виделина, НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
  Любов без закон,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
  Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1943г. (Сряда)
  Превезло, стени и дъно,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1943г. (Петък)
  Най-сигурното място,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
  Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
  Път за всички, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1943г. (Сряда)
  Първата любов,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1943г. (Петък)
  Пътят на живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
  Умити в Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
  Три съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1943г. (Сряда)
  Дълги и къси вълни,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1943г. (Петък)
  Плодовете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
  Приятни на Бога, НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
  Път за свобода, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1943г. (Сряда)
  Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1943г. (Петък)
  Мъдростта съгради, НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
  Трите пътя,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
  Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1943г. (Сряда)
  Контрастни думи,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1943г. (Петък)
  Новата идея,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
  Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
  Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1943г. (Сряда)
  Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1943г. (Петък)
  Навреме и без време, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1943г. (Неделя)
  На място, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1943г. (Сряда)
  Двете движения,  МОК - 5:00ч. - София, 19.3.1943г. (Петък)
  На първо място,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
  Събирайте съкровища, НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
  Малките правила, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1943г. (Сряда)
  Зачитане,  МОК - 5:00ч. - София, 26.3.1943г. (Петък)
  Два пъти родени,  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
  Доброто училище, НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
  Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1943г. (Сряда)
  Най-малкото и най-голямото добро,  МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1943г. (Петък)
  Двата велики закона, УС - 5:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
  Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
  Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
  Първо и последно място, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1943г. (Сряда)
  Една мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 16.4.1943г. (Петък)
  Правилата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1943г. (Сряда)
  Движение, учение и работа, НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
  Слуги, ученици, синове,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
  Трите метода, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1943г. (Сряда)
  Възходящ и низходящ порядък,  МОК - 5:00ч. - София, 30.4.1943г. (Петък)
  Близо е,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
  Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
  Добър, справедлив, красив и умен, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1943г. (Сряда)
  Удължена точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1943г. (Петък)
  Любовта е музика,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
  Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
  Старата и новата команда, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1943г. (Сряда)
  Нищо и нещо,  МОК - 5:00ч. - София, 14.5.1943г. (Петък)
  В любещите ръце,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
  Добър слуга и господар, НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
  Възпитателен метод, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1943г. (Сряда)
  Чувство на величавост,  МОК - 5:00ч. - София, 21.5.1943г. (Петък)
  В царството си, НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
  Два метода,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
  Правилно мерене, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1943г. (Сряда)
  Геометрически съотношения,  МОК - 5:00ч. - София, 28.5.1943г. (Петък)
  Бащата иде, НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
  Път на избавление,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
  Вяра и Любов, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1943г. (Сряда)
  Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1943г. (Петък)
  Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
  Числото тринадесет,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
  По новия път, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1943г. (Сряда)
  Слаб и силен,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1943г. (Петък)
  Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
  Сила и слабост,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
  Отворената врата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1943г. (Сряда)
  Четири вида освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 18.6.1943г. (Петък)
  Религиозни и духовни хора,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
  Създаде Небето и Земята, НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
  Най-разумният акт, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1943г. (Сряда)
  Мисъл и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 25.6.1943г. (Петък)
  Любов и обич, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1943г. (Сряда)
  Правилни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1943г. (Петък)
  Оживяване, НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1943г. (Неделя)
  Иоа, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1943г. (Сряда)
  Червеният цвят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1943г. (Петък)
  Озарени от Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
  Четирите струни,  УС - 5:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
  Най-важният потик, ООК - 5:00ч. - София, 14.7.1943г. (Сряда)
  Второ отделение, НБ - 10:00ч. - София, 18.7.1943г. (Неделя)
  Онаследено и вложено, ООК - 5:00ч. - София, 21.7.1943г. (Сряда)
  Закон и свобода, НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1943г. (Неделя)
  Основа за вечността, ООК - 5:00ч. - София, 28.7.1943г. (Сряда)
  Важното в живота, НБ - 10:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
  Добро слушане, УС - 5:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
  Добри слуги, ООК - 5:00ч. - София, 4.8.1943г. (Сряда)
  Даровити, НБ - 10:00ч. - София, 8.8.1943г. (Неделя)
  Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 11.8.1943г. (Сряда)
  Вечното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
  Същественото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
  Ден на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
  Новото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
  Гласът на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1943г. (Понеделник)
  Жилища на човешката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1943г. (Петък)
  Единствената сила, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
  Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
  Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
  Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
  Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
  Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
  Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
  Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
  Извор на любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
  Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
  Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
  Проявеният живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
  Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
  Трите свещи, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1943г. (Сряда)
  Силите на природата, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1943г. (Петък)
  Вечно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
  Двата пътя,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
  Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1943г. (Сряда)
  Сопран и бас, МОК - 5:00ч. - София, 15.10.1943г. (Петък)
  Синовно отношение,  УС - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
  Трите пътя, НБ - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
  Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 20.10.1943г. (Сряда)
  Прими в музиката, МОК - 5:00ч. - София, 22.10.1943г. (Петък)
  Да оздравееш, НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
  Плодовете на Духа,  УС - 5:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
  Средство за подобряване, ООК - 5:00ч. - София, 27.10.1943г. (Сряда)
  Млад и стар, МОК - 5:00ч. - София, 29.10.1943г. (Петък)
  Новото начало,  УС - 5:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
  Ценни неща, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
  Еднакви отношения, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1943г. (Сряда)
  Добрата дума, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1943г. (Петък)
  Мажорни и минорни гами, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1943г. (Сряда)
  Закон на хармонията, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1943г. (Петък)
  Бъдете съвършени,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
  В Негово име, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
  Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни, ООК - 5:00ч. - София, 17.11.1943г. (Сряда)
  Доволен и благодарен, МОК - 5:00ч. - София, 19.11.1943г. (Петък)
  Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
  Обикновени и необикновени процеси, МОК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
  Три важни неща / Трите важни неща, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
  Човешка и Божествена любов,  УС - 5:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
  Малките величини / Малките работи, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1943г. (Сряда)
  Най-голямото изкуство, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1943г. (Петък)
  Безопасният път,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1943г. (Неделя)
  Благата в живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1943г. (Сряда)
  Музикални упражнения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1943г. (Петък)
  Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, 12.12.1943г. (Неделя)
  Най-мъчната работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1943г. (Сряда)
  Активност, МОК - 5:00ч. - София, 17.12.1943г. (Петък)
  Блажени нищите,  УС - 5:00ч. - София, 19.12.1943г. (Неделя)
  Безопасното място / Посока на движение, ООК - 5:00ч. - София, 22.12.1943г. (Сряда)
  Сянка и реалност, МОК - 5:00ч. - София, 24.12.1943г. (Петък)
  Божията воля / Волята Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.12.1943г. (Неделя)
  Малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 29.12.1943г. (Сряда)
  За добро, МОК - 5:00ч. - София, 31.12.1943г. (Петък)
  Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
  Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)
  Ново разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1944г. (Петък)
  Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
  Милият поглед, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 22.10.1944г. (Неделя)
  Служители на земята / Служители, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 25.10.1944г. (Сряда)
  Изменена посока, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 27.10.1944г. (Петък)
  Слабият и силният, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 29.10.1944г. (Неделя)
  Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
  Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
  Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
  Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
  Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
  Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
  На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
  Най-малкото приложение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 17.11.1944г. (Петък)
  Деветте съществени причини / Девет съществени причини, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 19.11.1944г. (Неделя)
  Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 22.11.1944г. (Сряда)
  Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
  Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
  Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
  Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
  Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
  Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 17.12.1944г. (Неделя)
  Последно Слово / Последното слово, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 20.12.1944г. (Сряда)
  Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторник)
  Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторник)
  Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.10.1911г. (Неделя)
  Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)
  Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 31.7.1913г. (Четвъртък)
  Назидавайте себе си, ИБ - (неизвестен час) - София, 26.8.1913г. (Вторник)
  Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
  Беседа за празника на пролетта, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1914г. (Неделя)
  Ето човекът, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)
  Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
  Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
  Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
  Любовта, НБ - (неизвестен час) - София, 19.7.1914г. (Неделя)
  Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)
  Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
  Важността на малките неща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
  Мир вам!, НБ - (неизвестен час) - София, 24.9.1914г. (Четвъртък)
  Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
  Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
  Фарисей и Митар, НБ - (неизвестен час) - София, 18.10.1914г. (Неделя)
  Условията на вечния живот, НБ - (неизвестен час) - София, 25.10.1914г. (Неделя)
  Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
  Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
  В начало бе, НБ - (неизвестен час) - София, 21.11.1914г. (Събота)
  Словесното мляко, НБ - (неизвестен час) - София, 29.11.1914г. (Неделя)
  Учителите, НБ - (неизвестен час) - София, 20.12.1914г. (Неделя)
  Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
  Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
  Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
  Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
  Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
  Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
  Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
  Добрият самарянин, НБ - (неизвестен час) - София, 24.7.1915г. (Събота)
  Стари и нови мехове,  НБ - (неизвестен час) - София, 25.7.1915г. (Неделя)
  Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
  Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1916г. (Понеделник)
  За молитвата 'Отче наш',  ИБ - 12:00ч. - София, 16.7.1916г. (Неделя) (непечатана)
  Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, 17.9.1916г. (Неделя)
  Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
  Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
  Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
  Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
  Мъдростта,  НБ - (неизвестен час) - София, 29.10.1916г. (Неделя)
  Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
  Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
  Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ - 10:00ч. - София, 19.11.1916г. (Неделя)
  Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, 26.11.1916г. (Неделя)
  Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
  Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, 17.12.1916г. (Неделя)
  Ще бъдат научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
  Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)
  Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
  Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
  Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
  Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ - (неизвестен час) - София, 18.1.1917г. (Четвъртък)
  Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1917г. (Неделя)
  Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
  Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
  Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
  Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
  Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
  Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
  Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
  Кръстът,  НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1917г. (Четвъртък)
  Солта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
  Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
  Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
  Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
  Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
  Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
  Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
  Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
  Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
  Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
  Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
  Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
  Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
  Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
  Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
  Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
  Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
  Пълнене и празнене, БС - 10:00ч. - София, 26.6.1918г. (Сряда)
  Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
  Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
  В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
  Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
  Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторник)
  Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
  Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
  Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
  Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
  Скритият квас,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
  Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
  Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
  Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
  Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
  В мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
  Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
  Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
  Дух Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
  Двете заповеди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
  Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
  Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
  Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
  Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
  Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
  Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
  Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
  И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
  Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)
  Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
  Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
  Голямата вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
  Лозата и пръчките,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
  Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
  Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
  Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
  Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
  С любов се взима, НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1919г. (Събота)
  Детето растеше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
  Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
  Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
  Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)
  Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
  Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
  Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
  Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
  Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1919г. (Неделя)
  Трапезата на Новия Завет,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1919г. (Неделя)
  Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
  Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)
  Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
  Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
  Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
  Старият книжник,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
  Аз съм онзи човек,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1919г. (Неделя)
  Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
  Двамата свидетели,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
  И отиде та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1919г. (Неделя)
  Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
  Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)
  Денят на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1919г. (Неделя)
  Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
  Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
  Съмнение и вяра,  ИБ - 15:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
  Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
  Кротостта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
  Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
  Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
  Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
  Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
  Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
  Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
  Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)
  Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
  Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
  Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
  Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторник)
  Ден на равноденствието,  ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1920г. (Понеделник)
  Законът и пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1920г. (Неделя)
  Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
  Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
  Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
  Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
  По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
  Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
  Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
  Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
  Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
  Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
  Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
  Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)
  Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
  Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
  Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
  Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
  В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
  Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
  Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
  Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
  Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
  Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
  Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
  Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
  В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
  Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
  Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
  Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
  Тогаз те ще просветнат!,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1921г. (Неделя)
  Синът Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1921г. (Неделя)
  Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
  Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
  В Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
  Плачът,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1921г. (Сряда)
  Ананий и Сапфира,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1921г. (Неделя)
  Аз ще го възкреся!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1921г. (Неделя)
  Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)
  Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
  И Петър се грееше!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1921г. (Неделя)
  Живо течение, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.12.1921г. (Понеделник)
  Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1921г. (Неделя)
  Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
  Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
  Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
  Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
  Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
  Плевелите и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
  Пак ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
  Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
  Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
  Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
  Двата пътя,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
  Трите живота / Трите живота, ООК - 20:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
  Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
  Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
  Трите методи на природата / Методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
  В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
  Методи за укрепване на волята / Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
  Четирите правила / Важни правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
  Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
  Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1922г. (Сряда)
  Първото задължение на учениците / Задължения на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
  Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
  Отляво и отдясно,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1922г. (Сряда) (непечатана)
  Които вас приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
  Старият и новият живот / Стар и нов живот, МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1922г. (Сряда)
  Три разряда ученици / Три категории ученици, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1922г. (Четвъртък)
  Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
  Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторник)
  Двете посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
  Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
  Закон на движенията / Закон на движение, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
  Природни методи / Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
  Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
  Разбор на думи, МОК - 19:00ч. - София, 19.4.1922г. (Сряда)
  Предназначението на музиката / Силите на мозъка, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1922г. (Четвъртък)
  Христа разпят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)
  Проява на кармическия закон / Закон на кармата, МОК - 19:00ч. - София, 26.4.1922г. (Сряда)
  Окултни правила / Правила за живота, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1922г. (Четвъртък)
  Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
  Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторник)
  Красивото в живота / Красотата в природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
  Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
  Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторник)
  Закон на енергията / Закон за енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
  Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
  Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)