Jump to content

Беседи по дни

3952 броя беседи

 1. 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23, 24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,   31,

  начало

  Неизвестен ден

  Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)
  Благовремието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
  Мисли и упътвания, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
  Своенравието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)

  начало

  1 ден

  Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
  Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
  Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
  Законът на контраста,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1938г. (Петък)
  Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
  Постъпвайте съвършено!, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1939г. (Сряда)
  Красиви движения,  МОК - 5:00ч. - София, 1.9.1939г. (Петък)
  Двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
  На Него можем да разчитаме,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
  Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1939г. (Сряда)
  Внушение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1939г. (Петък)
  Новото възпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1940г. (Петък)
  Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда)
  Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
  Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
  Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1940г. (Петък)
  Старото и новото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
  Чантата на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
  Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
  Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
  Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
  Буден ум и будно сърце, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1941г. (Сряда)
  Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
  Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
  Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
  Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда)
  Двата полюса,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1942г. (Петък)
  Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
  Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
  Педагогическа лекция, ИБ - 18:00ч. - София, 1.9.1942г. (Вторник)
  Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
  Да направим човека,  УС - 5:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
  Нова основа,  МОК - 0:00ч. - София, 1.1.1943г. (Петък)
  Важното в живота, НБ - 10:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
  Добро слушане, УС - 5:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
  Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
  Малките величини / Малките работи, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1943г. (Сряда)
  Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
  Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
  Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
  Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
  Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
  Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
  Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
  Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
  Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
  Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
  Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
  Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
  Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
  Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
  Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
  Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ - (неизвестен час) - , 1.4.1922г. (Събота)
  Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
  Правила за Окултната школа, ООК - 20:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
  Нагласяване на силите,  МОК - 20:00ч. - София, 1.11.1922г. (Сряда)
  Проява на разумните сили в природата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
  Ще дойдем при Него, НБ - 10:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
  Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
  И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
  Кръстът, СБ ,БР - 13:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
  Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
  Съзнателният живот като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
  Празните и пълните, ИБ - 10:00ч. - София, 1.1.1925г. (Четвъртък) (непечатана)
  Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
  Чудните предположения,  МОК - 19:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
  Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
  Честността,  МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
  Израз, ООК - 19:00ч. - София, 1.4.1925г. (Сряда)
  Земята се върти. Стремеж на душата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1925г. (Сряда)
  И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)
  Говор и пение, ООК - 19:00ч. - София, 1.12.1926г. (Сряда)
  Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, 1.6.1927г. (Сряда)
  В образ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
  Реалното в човека,  МОК - 19:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
  Практически правила,  МОК - 19:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
  Славата человеческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
  Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1928г. (Петък)
  Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, 1.8.1928г. (Сряда)
  Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторник)
  Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция),  МОК - 5:00ч. - София, 1.2.1929г. (Петък)
  Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1929г. (Петък)
  Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
  Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
  Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
  Личност и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
  С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
  На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
  Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1930г. (Понеделник)
  Права мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1930г. (Сряда)
  За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
  Отношение към Бога,  УС - 5:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя)
  Почитай баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Блажени нажалените,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Първичната храна,  УС - 5:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя)
  Смяна на силите, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда)
  Разумно прилагане / Разумното употребление,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)
  Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
  Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1931г. (Неделя)
  Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
  Значение на числата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1932г. (Петък)
  Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя)
  Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1932г. (Сряда)
  Даване и вземане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.7.1932г. (Петък)
  Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
  На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
  Топли чувства и светли мисли,  УС - 5:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
  Значение на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1933г. (Сряда)
  Човешкият нос / За човешкия нос, ООК - 5:00ч. - София, 1.3.1933г. (Сряда)
  Бъдещото верую на човечеството, СБ - 5:00ч. - София, 1.9.1933г. (Петък)
  Двата процеса в живота. Двата гласа,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
  Постижимото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
  Човешките и Божествените порядки в живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1933г. (Сряда)
  Перпендекулярно отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 1.12.1933г. (Петък)
  Единственият свободен, УС - 5:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
  Очите на мъдрия,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
  Първичната динамика,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1934г. (Петък) (непечатана)
  Голямото и малкото, МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1935г. (Петък)
  Киселина, основа, сол, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1935г. (Сряда)
  С человечески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
  Ще дойде отвътре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
  Знание и чувствителност,  МОК - 5:00ч. - София, 1.11.1935г. (Петък)
  Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
  Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
  Като добрия син, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1936г. (Сряда)
  Познат от Бога , УС - 5:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
  Тази заповед приех от Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
  Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1936г. (Сряда)
  Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък)
  Вяра безгранична и любов безгранична, ООК - 5:00ч. - София, 1.7.1936г. (Сряда)
  Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
  Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
  Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
  Не нарушавайте свободата, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1937г. (Сряда)
  Възможности на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, 1.10.1937г. (Петък)
  Музикално утро. Седемте принципа, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1937г. (Сряда)
  Отворени и затворени очи,  МОК - 5:00ч. - София, 1.4.1938г. (Петък)

  начало

  2 ден

  Съзнание и самосъзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1938г. (Петък)
  Любовта дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
  Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
  Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1938г. (Сряда)
  Сухота и влага,  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1938г. (Петък)
  Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
  Трите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
  Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1939г. (Петък)
  Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
  Новата любов,  УС - 5:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
  Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
  Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
  Четири неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
  Умни, добри, здрави,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1940г. (Петък)
  Божественитѣ врата / Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
  Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
  Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
  Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
  Правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1941г. (Петък)
  Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
  Външна и вътрешна работа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
  Трите неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
  Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
  Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
  Живи и мъртви закони, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1942г. (Сряда)
  Скръб и радост,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1942г. (Петък)
  Песента на блудния син, ООК - 5:00ч. - София, 2.12.1942г. (Сряда)
  Най-малкото и най-голямото добро,  МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1943г. (Петък)
  Близо е,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
  Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
  Вяра и Любов, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1943г. (Сряда)
  Правилни отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1943г. (Петък)
  Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
  Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
  Деца по сърце, ИБ - (неизвестен час) - , 2.6.1912г. (Неделя)
  Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)
  Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
  До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
  Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
  Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
  По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
  Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
  Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
  Трите методи на природата / Методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
  Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
  Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторник)
  Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)
  Изгрев и залез / Изгрев и залез, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
  Деятелност на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 2.8.1922г. (Сряда)
  Правилният растеж на Ученика, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1923г. (Вторник)
  Живият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1923г. (Сряда)
  Две думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
  Разцъфтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
  Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
  Пътят на ученика. Основната идея,  МОК - 19:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
  Единство на обичта, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1924г. (Сряда)
  Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК - 19:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
  Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
  Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, 2.4.1924г. (Сряда)
  Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторник)
  Разумният труд, СБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторник)
  Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
  Двата закона, КД - (неизвестен час) - София, 2.11.1924г. (Неделя)
  Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
  Аумен, ООК - 19:00ч. - София, 2.12.1925г. (Сряда)
  Влияние на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
  Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
  С чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1926г. (Сряда)
  Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
  Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
  Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1927г. (Сряда)
  Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1927г. (Сряда)
  Състояния на материята, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1928г. (Четвъртък)
  Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1928г. (Сряда)
  Най-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1928г. (Петък)
  Вторият ден, ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1929г. (Сряда)
  Огън да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
  Мълчание и говор,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1929г. (Петък)
  Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
  Както светът дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
  Права мисъл / Чиста мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
  Показване / Демонстрация,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1930г. (Петък)
  Морални правила / Правилно ядене - правилно служене, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1930г. (Сряда)
  Да се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1930г. (Неделя)
  Съединителните нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 2.1.1931г. (Петък)
  Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
  Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
  Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение, МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1931г. (Петък)
  Физическият и Божествения живот, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
  Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
  Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторник)
  Тънки и дебели линии,  МОК - 5:00ч. - София, 2.9.1932г. (Петък)
  Намерената овца,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
  Правила за живота,  УС - 5:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
  Любов към Бога / Люби Бога, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1932г. (Сряда)
  Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 2.12.1932г. (Петък)
  Отворени кранове,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
  Радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
  Координирани движения,  МОК - 5:00ч. - София, 2.6.1933г. (Петък)
  Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1933г. (Неделя)
  Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа, ООК - 5:00ч. - София, 2.8.1933г. (Сряда)
  Един удар, СБ - 5:00ч. - София, 2.9.1933г. (Събота)
  Единственото право на душата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.2.1934г. (Петък) (непечатана)
  Съотношение между мисли и желания,  МОК - 5:00ч. - София, 2.3.1934г. (Петък) (непечатана)
  Път за постижение, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1934г. (Сряда)
  Доброто семе,  НБ - 10:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
  Законът на подмладяването, УС - 5:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
  Законът на любовта,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1934г. (Петък)
  Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
  Помни Създателя си!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
  Проводници (Където и да отидем), ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1935г. (Сряда)
  Тонът Фа / Няма да бъда излъган,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1935г. (Неделя)
  Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 2.9.1935г. (Понеделник)
  Новото учение, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1935г. (Сряда)
  Навреме, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1936г. (Сряда)
  Функции на черния дроб,  МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1936г. (Петък)
  Тримата професори, МОК - 5:00ч. - София, 2.4.1937г. (Петък)
  Както Бог мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
  Стана невидим,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
  Правилно приемане, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1937г. (Сряда)
  Възпитание на сетивата, МОК - 5:00ч. - София, 2.7.1937г. (Петък)
  Доброто и светлината,  УС - 5:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
  Който приеме свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
  Ще идеш и ще се възродиш, ООК - 10:00ч. - София, 2.2.1938г. (Сряда)
  Лечебното действие на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1938г. (Сряда)

  начало

  3 ден

  Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 3.6.1938г. (Петък)
  Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
  Слизане и качване,  УС - 5:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
  Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
  Основен тон, МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1939г. (Петък)
  Иде и иди, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1939г. (Сряда)
  Законът на сегашният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
  Слугиня на Божествената Любов,  УС - 5:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
  Отмерени отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1939г. (Петък)
  Което знаем,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
  Победата на доброто,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
  Вътрешният господар, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1940г. (Сряда)
  Нови пътища,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
  Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
  Влюбване и любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1940г. (Сряда)
  Теория, реалност и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1940г. (Петък)
  Най-добрите условия, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1940г. (Сряда)
  По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1940г. (Неделя)
  Превъзмогване,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1941г. (Петък)
  Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
  Правият ъгъл,  МОК - 5:00ч. - София, 3.10.1941г. (Петък)
  Две врати за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1941г. (Сряда)
  Умни, добри и справедливи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1942г. (Петък)
  Животът за любовта,  УС - 5:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
  Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
  Служене, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1942г. (Сряда)
  Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
  Пожелаване,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
  Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
  Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1943г. (Сряда)
  Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1943г. (Сряда)
  Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
  Проявеният живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
  Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
  Еднакви отношения, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1943г. (Сряда)
  Най-голямото изкуство, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1943г. (Петък)
  Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
  Името Господне, ИБ - (неизвестен час) - , 3.11.1912г. (Неделя)
  Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
  Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
  Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
  Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
  Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
  Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
  Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
  Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
  Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
  400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)
  Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
  Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
  Красивото в живота / Красотата в природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
  Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
  Дойде да послужи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
  Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
  Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1923г. (Сряда)
  Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
  Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторник)
  Елементи в геометрията, МОК - 19:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
  Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
  Разумният и неразумният слуга, ООК - 19:00ч. - София, 3.9.1924г. (Сряда)
  Закон на равенство, ООК - 19:00ч. - София, 3.12.1924г. (Сряда)
  Десетте думи (Графология) / Десетте думи,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
  До скончанието на века,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
  Нашето място, ООК - 19:00ч. - София, 3.2.1926г. (Сряда)
  Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, 3.3.1926г. (Сряда)
  Облагородяване на сърдцето,  МОК - 19:00ч. - София, 3.10.1926г. (Неделя)
  Човешкият дух, ООК - 19:00ч. - София, 3.11.1926г. (Сряда)
  Вехтото премина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
  Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
  Вечно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
  Без прегради, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1928г. (Сряда)
  Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
  Даде плод,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
  Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
  Външни и вътрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1929г. (Петък)
  Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1929г. (Сряда)
  Динамическа сила на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1929г. (Четвъртък)
  Чуха, че иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)
  Пътищата на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1930г. (Петък)
  Просветено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1930г. (Сряда)
  Светлият образ, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1931г. (Вторник)
  Тригон,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1931г. (Петък)
  Алфа и омега,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Съществено и несъществено, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1931г. (Сряда)
  Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
  От смърт в живот,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1932г. (Неделя)
  Лица на реалността / Двете лица на реалността , ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
  Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1932г. (Неделя)
  Творители на Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1932г. (Неделя)
  Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
  Точка и свобода / Точката и свободата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.2.1933г. (Петък)
  Голямото и малкото,  МОК - 5:00ч. - София, 3.3.1933г. (Петък)
  Прави разсъждения / Човешката уста, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1933г. (Сряда)
  Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
  Едно звено, СБ - 10:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
  Промяна в съзнанието, МОК - 5:00ч. - София, 3.11.1933г. (Петък) (непечатана)
  Молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
  Стани и яж!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
  Новото направление в живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1934г. (Сряда)
  Изпълнѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
  Трите страни на съзнанието, УС - 5:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
  Милосърдие, смирение и молитва, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1934г. (Сряда)
  Разумният домостроител,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
  Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
  Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
  Насилията под слънцето,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
  Първото стъпало на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1935г. (Сряда)
  Разрешените задачи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1935г. (Петък)
  Филмът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1935г. (Сряда)
  Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1935г. (Вторник)
  Герои / Героите,  УС - 5:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
  Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
  Двата вида пеене,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1936г. (Петък)
  Защо е позволено някой да прави добро,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
  Четирите качества  , УС - 5:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
  Отношението на трите живота,  МОК - 5:00ч. - София, 3.7.1936г. (Петък)
  И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
  Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
  Царството на Духа, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1937г. (Сряда)
  Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1937г. (Сряда)
  Божественият порядък, МОК - 5:00ч. - София, 3.9.1937г. (Петък)
  Бал маске,  НБ - 10:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
  Оценяване и прилагане,  УС - 5:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
  Право и безправие, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1937г. (Сряда)
  Начини на мислене, МОК - 5:00ч. - София, 3.12.1937г. (Петък)
  Няма да ожаднее,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
  Под тебе и над тебе,  УС - 5:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)

  начало

  4 ден

  Музикална любов, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1938г. (Сряда)
  Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
  Тониране,  УС - 5:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
  Една свещена идея, УС - 5:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
  Нито в Израиля,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
  Здравословното състояние на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1939г. (Сряда)
  Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
  Ученикът,  УС - 5:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
  Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
  Което Той ви казва!, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1939г. (Сряда)
  Постиженията на човека,  УС - 5:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
  Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
  Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
  Стотникът, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
  Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
  Цяло и част,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1940г. (Петък)
  Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
  Числата,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1941г. (Петък)
  В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
  Добрият живот,  УС - 5:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
  Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
  Реална мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1941г. (Петък)
  Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
  С малкото,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
  Не пренебрегвайте благата, ООК - 5:00ч. - София, 4.2.1942г. (Сряда)
  Живот и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1942г. (Сряда)
  Идеално търпение,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1942г. (Петък)
  Важни и належащи неща,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
  Хармония и дисхармония,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
  Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1942г. (Сряда)
  Правилна мярка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.12.1942г. (Петък)
  Двата велики закона, УС - 5:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
  Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
  Умът и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1943г. (Петък)
  Оживяване, НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1943г. (Неделя)
  Добри слуги, ООК - 5:00ч. - София, 4.8.1943г. (Сряда)
  Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)
  Упование на Господа, ИБ - (неизвестен час) - , 4.3.1912г. (Понеделник)
  Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
  Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
  Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
  Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
  Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
  Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
  Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
  Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
  Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)
  Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторник)
  Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
  Превръщане на енергиите / Превръщане на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 4.8.1922г. (Петък)
  Допирните точки в природата,  МОК - 19:00ч. - София, 4.10.1922г. (Сряда)
  Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
  Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1923г. (Сряда)
  Задачи на истинската наука,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
  Основа на знанието,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
  Отвори им умовете,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
  Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
  Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
  Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, 4.6.1924г. (Сряда)
  Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
  Насока и направление на енергията / Направление на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
  Отворената и затворената чаша, ООК - 19:00ч. - София, 4.2.1925г. (Сряда)
  Истинско служене, ООК - 19:00ч. - София, 4.3.1925г. (Сряда)
  Групиране на сили / Трансформиране на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
  Дава плод,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
  Запалената свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1926г. (Неделя)
  Принципи на нещата, ООК - 19:00ч. - София, 4.5.1927г. (Сряда)
  Божествената мисъл,  МОК - 19:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
  Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
  Лъч на пробуждане,  МОК - 19:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
  Седем кошници,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
  Форми на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 4.1.1928г. (Сряда)
  Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
  Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, 4.4.1928г. (Сряда)
  Двете посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1928г. (Петък)
  Началото на добродетелта, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1928г. (Сряда)
  Който слуша моите думи,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1929г. (Неделя)
  Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, 4.9.1929г. (Сряда)
  Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато),  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1929г. (Петък)
  Което става, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1929г. (Сряда)
  Огъната плоскост,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1930г. (Петък)
  На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
  Точност, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
  Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1930г. (Петък)
  Здрава основа,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя)
  Имената ваши,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1931г. (Сряда)
  Да се облечете в новия човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1931г. (Неделя)
  Правилният тон, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1931г. (Сряда)
  Движения в природата / Съзнателни и механически движения,  МОК - 5:00ч. - София, 4.3.1932г. (Петък)
  Кръг, елипса и хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1932г. (Сряда)
  С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
  Ценни мисли,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1932г. (Неделя)
  Дадено и установено / Движение, трептение и разширение (Дадено и установено),  МОК - 5:00ч. - София, 4.11.1932г. (Петък)
  Новото съзнание,  УС - 5:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
  Яви им се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
  Работа на природата, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1933г. (Сряда)
  Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1933г. (Сряда)
  Изпълнение волята, УС - 5:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
  Разумните ще разберат,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
  Обичай Божественото, УС - 5:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
  Приготовленията на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
  Условията за растеж, ООК - 5:00ч. - София, 4.4.1934г. (Сряда)
  Слуга на доброто, МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1934г. (Петък)
  Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1934г. (Сряда)
  Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1934г. (Неделя)
  Погрешка и спънка,  МОК - 5:00ч. - София, 4.1.1935г. (Петък)
  Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1935г. (Сряда)
  Чувство на сигурност,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1935г. (Петък)
  Изпълнение, осветяване (не е намерен ръкопис ), ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1935г. (Сряда) (непечатана)
  Служене и прислужване, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1936г. (Сряда)
  Първата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 4.9.1936г. (Петък)
  Важността на черния дроб,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
  Свърши се виното,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
  Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
  Степените на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
  Трите велики науки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.6.1937г. (Петък)
  Мислете за светлината!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
  Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото,  УС - 5:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
  Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
  Законът на хармонията в тялото,  МОК - 5:00ч. - София, 4.2.1938г. (Петък)

  начало

  5 ден

  Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
  Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
  Пътят на светиите,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
  Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
  Зрелостният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
  Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1939г. (Сряда)
  Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1939г. (Петък)
  Дрехата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1939г. (Сряда)
  Призова учениците Си,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
  Ще бъдат опитани,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
  Идеален и реален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1940г. (Петък)
  Страж на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1940г. (Петък)
  Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
  Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
  Двата закона, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1940г. (Сряда)
  Хубавите неща,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1940г. (Петък)
  Двете недоволства,  УС - 5:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
  Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
  Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
  Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
  Благословен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
  Последното добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
  Да ценим живота, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1941г. (Сряда)
  Отношение на ума и сърцето,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1941г. (Петък)
  Близо и далеч,  УС - 5:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
  Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
  Неделимото,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
  Слаби и силни,  УС - 5:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
  Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
  Превезло, стени и дъно,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1943г. (Петък)
  Контрастни думи,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1943г. (Петък)
  Добър, справедлив, красив и умен, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1943г. (Сряда)
  Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
  Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
  Добрата дума, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1943г. (Петък)
  Безопасният път,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1943г. (Неделя)
  Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)
  Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
  Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)
  За да възкръснеш, ИБ - (неизвестен час) - , 5.4.1912г. (Петък)
  Силната отрова, ИБ - (неизвестен час) - , 5.5.1912г. (Неделя)
  Като младенци, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
  Ще постигнем, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
  Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
  Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторник)
  Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
  Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
  Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
  Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
  Мъчението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)
  Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
  Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
  Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
  В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
  Двете посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
  Положителни и отрицателни сили в ученика / Положителни и отрицателни сили, МОК - 19:00ч. - Чамкория, 5.7.1922г. (Сряда)
  Никаква лъжа, ООК - 20:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
  По-леко ще бъде наказанието,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
  Малките случаи, ООК - 19:00ч. - София, 5.2.1923г. (Понеделник)
  Свобода, знание и мир, ООК - 19:00ч. - София, 5.12.1923г. (Сряда)
  Двете граници, ООК - 19:00ч. - София, 5.3.1924г. (Сряда)
  Връзки в геометрическите форми, ООК - 19:00ч. - София, 5.11.1924г. (Сряда)
  Законътъ на внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
  Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
  И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
  Преходни състояния на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
  Разумни наблюдения, ООК - 19:00ч. - София, 5.8.1925г. (Сряда)
  Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
  Условия за обикновения и за разумния човек, ООК - 19:00ч. - София, 5.5.1926г. (Сряда)
  Пулс / Веждите – пулсът – дишането,  МОК - 19:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
  Умовете им,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
  Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, 5.1.1927г. (Сряда)
  Две думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
  Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
  Дерзай, дъще!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
  Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1928г. (Сряда)
  Творческа линия / Творческата линия на битието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.10.1928г. (Петък)
  Смени на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1928г. (Сряда)
  Азбуката на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1929г. (Петък)
  Ела след мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
  Верни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
  Обикновено и Божествено съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1929г. (Петък)
  От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
  Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
  Термометъра на човека / Човешкият термометър, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
  Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото,  МОК - 5:00ч. - София, 5.9.1930г. (Петък)
  Иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1930г. (Неделя)
  Четирите полета, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1930г. (Сряда)
  Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1930г. (Петък)
  Припламна, понеже нямаше корен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Трите отношения / Първите отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.6.1931г. (Петък)
  Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
  Свещеното място,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1932г. (Петък)
  Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)
  Доброто семе,  НБ - 16:00ч. - София, 5.6.1932г. (Неделя)
  По този път, ООК - 5:00ч. - София, 5.10.1932г. (Сряда)
  Божествен импулс,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
  Първото място,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
  Истина и добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
  Мир на този дом,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
  Окото, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1933г. (Сряда)
  Стотният път / Стотният ключ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.5.1933г. (Петък)
  Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1933г. (Сряда)
  Общото благо,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
  Там ще бъде и слугата Ми,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
  Обичайте положителното,  МОК - 5:00ч. - София, 5.1.1934г. (Петък)
  Великото в живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
  Изпит на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1934г. (Сряда)
  Веселие и радост, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1934г. (Сряда)
  Математически отношения ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1935г. (Петък)
  Пак се яви,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
  Четирите елемента / Четири неща в ума си,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
  Правилното пеене, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1935г. (Сряда)
  Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1935г. (Петък)
  Знайният Бог, УС - 5:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
  Онова, което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
  Работете с доброто, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1936г. (Сряда)
  Двете фази / Двете фази в пътя на ученика, УС - 5:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
  Понеже ви изказах това,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
  Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1936г. (Неделя)
  Естествена хладина и топлина,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1937г. (Петък)
  Двете течения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.3.1937г. (Петък)
  Разумният музикален живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1937г. (Сряда)
  Силният / Силен в света,  УС - 5:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
  Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ - 10:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
  Идеален, реален и материален порядък, МОК - 5:00ч. - София, 5.11.1937г. (Петък)
  Неизменни величини,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
  Сила, благородство, светлина и доброта, НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
  Съзвучие, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1938г. (Сряда)

  начало

  6 ден

  Причина, среда, факти,  МОК - 5:00ч. - София, 6.5.1938г. (Петък)
  Светлина, топлина, доброта, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1938г. (Сряда)
  В името Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
  Всичко е за добро, УС - 5:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
  Основни положения на живота, МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1939г. (Петък)
  Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
  Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
  Смяна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.10.1939г. (Петък)
  Търсене на изгубената дума, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1939г. (Сряда)
  Съвършенството, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1940г. (Сряда)
  Човешката мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1940г. (Петък)
  Като роди дете,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
  Работа за цялото,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
  Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
  Трите връзки,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1940г. (Петък)
  Вечността, УС - (неизвестен час) - София, 6.4.1941г. (Неделя) (непечатана)
  Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
  Новият морал,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1941г. (Петък)
  Три връзки,  УС - 5:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
  Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
  Организиране,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1942г. (Петък)
  Динамични движения,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1942г. (Петък)
  Три картини, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1942г. (Сряда)
  Добър ден,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1942г. (Петък)
  Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС - 5:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
  Четирите неща,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
  Нова епоха, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1943г. (Сряда)
  Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
  Числото тринадесет,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
  Трите свещи, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1943г. (Сряда)
  Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
  Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 6.9.1912г. (Петък)
  Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 6.10.1912г. (Неделя)
  Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
  Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
  Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
  Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
  Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
  Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
  Положителни и отрицателни сили в природата, ООК - 20:00ч. - София, 6.10.1922г. (Петък)
  Където е Любовта, там е Бог, КД - 6:00ч. - София, 6.7.1923г. (Петък)
  Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
  Отношения между проявите в природата, МОК - 19:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
  Най-щастливият ден, ООК - 19:00ч. - София, 6.2.1924г. (Сряда)
  Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
  Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
  Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
  Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
  Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
  Вътрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1925г. (Понеделник)
  Късият път!, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)
  Видя го Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
  Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две,  МОК - 19:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
  Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, 6.1.1926г. (Сряда)
  Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
  Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
  Двата полюса, ООК - 19:00ч. - София, 6.10.1926г. (Сряда)
  За тяхното неверство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
  Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
  Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!,  МОК - 19:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
  Иди повикай мъжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
  Начeртаният план, ООК - 19:00ч. - София, 6.4.1927г. (Сряда)
  В живота, ООК - 19:00ч. - София, 6.7.1927г. (Сряда)
  И рече Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
  Психически анализи,  МОК - 19:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
  Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
  Глас от града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
  Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1928г. (Сряда)
  Двете съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1929г. (Сряда)
  Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
  Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1929г. (Четвъртък)
  Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1929г. (Петък)
  Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
  Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1929г. (Сряда)
  Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1929г. (Петък)
  И рече Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
  Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота),  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1930г. (Петък)
  В дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1930г. (Неделя)
  Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
  Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1931г. (Петък)
  Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1931г. (Петък)
  Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1931г. (Сряда)
  Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
  Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1931г. (Петък)
  Жал ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1931г. (Неделя)
  Граници в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1932г. (Сряда)
  В последното време,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1932г. (Неделя)
  Входни врати, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1932г. (Сряда)
  Деца на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1932г. (Сряда)
  Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
  Ето отрока,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
  Разрешаване на мъчнотиите,  УС - 5:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
  Економия на енергиите / Икономия на силите,  МОК - 5:00ч. - София, 6.1.1933г. (Петък)
  Единният живот. Обичай общия живот!, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1933г. (Сряда)
  Двете максими на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 6.4.1934г. (Петък) (непечатана)
  Господарят и на двете, УС - 5:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
  Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
  Неразрешените задачи, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1934г. (Сряда)
  Трите правила, МОК - 5:00ч. - София, 6.7.1934г. (Петък)
  И ще доведат всичките ви братя,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
  Правият път,  УС - 5:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
  Естественото положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1935г. (Сряда)
  Законът на помагането, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1935г. (Сряда)
  Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторник)
  Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1935г. (Петък)
  Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
  Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
  Срещата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1935г. (Сряда)
  Същественото,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1935г. (Петък)
  Царят, богатият и момата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1936г. (Петък)
  Тайни и откровения, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1936г. (Сряда)
  Сляпороденият / Слепороденият човек, УС - 5:00ч. - София, 6.9.1936г. (Неделя)
  Трите картини., ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1937г. (Сряда)
  Бяга в Тарсис,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
  Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
  Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
  Ценностите в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1937г. (Сряда)
  Красотата на Душата,  УС - 5:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
  Явих ви го!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
  Новата храна,  УС - 5:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
  Радвайте се и веселете се,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
  Еднократен, многократен и непреривни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1938г. (Сряда)

  начало

  7 ден

  Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
  Ценност и посока, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1938г. (Сряда)
  Спокойно сърдце, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1938г. (Сряда)
  Дайте свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 7.4.1939г. (Петък)
  Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
  Качества на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
  Изкуството на ангелите, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1939г. (Сряда)
  Даване, вземане и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1939г. (Петък)
  Два момента,  УС - 5:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
  Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
  Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1940г. (Сряда)
  При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
  Неподвижна точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1940г. (Петък)
  Комедия, драма, трагедия,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
  Светлина, топлина и сила,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
  Разбиране на природните закони, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1940г. (Сряда)
  Голямата привилегия,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1941г. (Петък)
  Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
  Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
  Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
  Отворен и затворен интервал,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1941г. (Петък)
  Мнозина звани,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
  Трите качества на тона,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
  Добри певци, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1942г. (Сряда)
  Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
  Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
  Добре възприета мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 7.8.1942г. (Петък)
  Положителен живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1942г. (Сряда)
  Най-сигурното място,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
  Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
  Новата идея,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
  Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
  Удължена точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1943г. (Петък)
  Иоа, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1943г. (Сряда)
  Ново разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1944г. (Петък)
  8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)
  Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , 7.1.1916г. (Четвъртък)
  Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
  Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
  Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
  Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
  Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
  Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)
  Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
  Мисъл, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, 7.6.1922г. (Сряда)
  Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина / Основни закони, ООК - 8:15ч. - София, 7.7.1922г. (Петък)
  Значение на ръцете и пръстите, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
  И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
  Добри навици / Образуване на добрите навици,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1923г. (Сряда)
  Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1923г. (Сряда)
  Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 7.11.1923г. (Сряда)
  Страхът, ООК - 19:00ч. - София, 7.5.1924г. (Сряда)
  Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
  Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
  Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)
  Великата погрешка, МОК - 19:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
  Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
  Проекции, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1925г. (Сряда)
  Двадесет правила от Учителя към ученика, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1925г. (Вторник)
  Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторник)
  Методът на светлината, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторник)
  Познат от Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
  Реални величини / Реалното в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
  Домовит човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
  Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
  Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, 7.4.1926г. (Сряда)
  Вътрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)
  Специалният закон, ООК - (неизвестен час) - София, 7.7.1926г. (Сряда)
  Мойсей и Христос,  НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
  Придобиване на търпение,  МОК - 19:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
  Вечно обновяване, ООК - 19:00ч. - София, 7.12.1927г. (Сряда)
  Двете точки, ООК - 19:00ч. - София, 7.3.1928г. (Сряда)
  Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1928г. (Петък)
  Дадено по нещо, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1928г. (Сряда)
  Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1928г. (Петък)
  Той е реченият,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
  Първите стъпки / Ден без възли, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)
  Промени в света, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1929г. (Сряда)
  Напрежение / Пружините, товарът и светлината,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1930г. (Петък)
  Идеалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 7.3.1930г. (Петък)
  Претръпване и претъпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
  Имам ястие,  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1930г. (Неделя)
  Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1930г. (Петък)
  Важността на размишлението,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя)
  Да говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
  Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1931г. (Сряда)
  Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
  Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1931г. (Сряда)
  Тези малките,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1932г. (Неделя)
  Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)
  Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
  Изключителни условия, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1932г. (Сряда)
  Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата),  МОК - 5:00ч. - София, 7.10.1932г. (Петък)
  Изпити на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1932г. (Сряда)
  Вяра и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
  Овчарите,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
  Законът на ограничението и законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1933г. (Сряда)
  Великата реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 7.7.1933г. (Петък)
  Едно изречение, УС - 5:00ч. - София, 7.1.1934г. (Неделя)
  Дружене, слушане и следване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1934г. (Сряда)
  Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК - 5:00ч. - София, 7.3.1934г. (Сряда)
  Път на Божиите блага, МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1934г. (Петък)
  Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми),  УС - 5:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
  С какво тяло?,  НБ - 10:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
  Самоотричане, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1934г. (Сряда)
  Помни го,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1934г. (Петък)
  Да обичаш и да те обичат,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
  Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа,  УС - 5:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
  Малките желания,  МОК - 5:00ч. - София, 7.6.1935г. (Петък)
  Към мене / Обърнете се към мене,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
  На утрешния ден,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
  Царският път на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
  Предпоследната врата. За това което е,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1936г. (Петък)
  Път, истина и живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1936г. (Сряда)
  Първият и последният,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
  Разумният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
  В начало Бог създаде небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
  Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
  Четирите струни, ООК - 5:00ч. - София, 7.4.1937г. (Сряда)
  Хармония на чувства и способности, МОК - 5:00ч. - София, 7.5.1937г. (Петък)
  Божествено ръководство, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1937г. (Сряда)
  Разумното слово, НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
  Трите свята,  УС - 5:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
  Бъдете щедри,  МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1938г. (Петък)

  начало

  8 ден

  Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
  Отворени за доброто,  УС - 5:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
  Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1938г. (Петък)
  И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
  Посрещането на Господа,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
  Надежда, вяра и любов, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1939г. (Сряда)
  Силата на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1939г. (Сряда)
  Мощните сили в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
  Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
  Правилно възприемане и правилно даване, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1939г. (Сряда)
  Правото отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1939г. (Петък)
  Пътят към щастието,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1940г. (Петък)
  Постиженията на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1940г. (Сряда)
  Израил и българин, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
  Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
  Проводници,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1940г. (Петък)
  Вечер и сутрин,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1940г. (Неделя)
  Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
  Единствената сила,  УС - 5:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
  Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
  Малкият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1941г. (Сряда)
  И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
  Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
  Най-лесното,  УС - 5:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
  Люби, обичай, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1942г. (Сряда)
  Единицата,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1942г. (Петък)
  Линия на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1942г. (Сряда)
  Новият път,  УС - 5:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
  Ще ви се изявя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
  Даровити, НБ - 10:00ч. - София, 8.8.1943г. (Неделя)
  Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
  Силите на природата, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1943г. (Петък)
  Благата в живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1943г. (Сряда)
  Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
  Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
  Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
  Разговор първи - Упътване, ИБ - (неизвестен час) - , 8.7.1900г. (Неделя)
  Съединителната линия, ИБ - (неизвестен час) - , 8.4.1912г. (Понеделник)
  Делението, ИБ - (неизвестен час) - , 8.12.1913г. (Понеделник)
  Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
  Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
  Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
  Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
  Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
  Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)
  Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
  Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
  Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
  Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
  Първата сестра, НБ - (неизвестен час) - , 8.5.1921г. (Неделя)
  Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
  Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
  Методи за укрепване на волята / Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
  Окултна хигиена / Природна хигиена, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1922г. (Четвъртък)
  Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
  Хармонизиране на енергиите,  МОК - 20:00ч. - София, 8.11.1922г. (Сряда)
  Произход на правите мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.3.1923г. (Четвъртък)
  Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
  Точността, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
  Речи само реч, НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
  Упътване, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
  Мъртвите и живите линии, ООК - 19:00ч. - София, 8.1.1924г. (Вторник)
  Най-малкото, КД - (неизвестен час) - София, 8.9.1924г. (Понеделник)
  Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
  Новото възпитание и самовъзпитание,  МОК - 19:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
  Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
  Равностранният триъгълник, МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
  Отмерените прояви, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1925г. (Сряда)
  Теория и практика, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1925г. (Сряда)
  Особеното място, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)
  Последната постъпка, ООК - 19:00ч. - София, 8.12.1926г. (Сряда)
  Координиране на силите / Координация на силите,  МОК - 19:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
  Сто пеняза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
  Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1927г. (Сряда)
  Жлебът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
  Разумно ограничение,  МОК - 19:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
  Тънкият конец и дебелото въже,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1928г. (Петък)
  Роден от Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)
  Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1929г. (Петък)
  Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1929г. (Петък)
  Аксиома на живота / Една аксиома, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
  Стотникът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
  Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
  Проява на Любовта / Чувството на любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
  Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
  Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
  Вътрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1930г. (Сряда)
  Хлябът на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
  И всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1931г. (Сряда)
  Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1931г. (Петък)
  Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
  Син Человечески отхожда,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1931г. (Неделя)
  Бавни и бързи движения,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1932г. (Петък)
  Добрият поглед,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1932г. (Петък)
  Обич и знание,  УС - 10:00ч. - София, 8.5.1932г. (Неделя)
  Знание и прилагане, ООК - 5:00ч. - София, 8.6.1932г. (Сряда)
  Разумният свят,  МОК - 5:00ч. - София, 8.7.1932г. (Петък)
  Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
  Външна и вътрешна вяра,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
  Духът дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
  Честното ухо, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1933г. (Сряда)
  Принципи, закони, сили и форми, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1933г. (Сряда)
  Вечният порядък / Вечният порядък и безпорядъкът в живота,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
  Непреривните постижения,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
  Слушане отвътре. Какво да направиш, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1933г. (Сряда)
  Същественото в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 8.12.1933г. (Петък)
  Слугуване, УС - 5:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
  Тъй мисля аз,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
  Психологически анализа на сръднята,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1934г. (Петък) (непечатана)
  Върховният авторитет, УС - 5:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
  Приемете Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
  Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
  Закон за освобождение,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1935г. (Петък)
  Двата университета. Съживяване на царския син / Двата университета (Съживяване на царския син),  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1935г. (Петък)
  Трите геометрични фигури, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1935г. (Сряда)
  Божественият план / Тълкуванието. (Истинските връзки),  УС - 5:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
  Всичко чрез Него стана,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
  Божественият избор,  МОК - 5:00ч. - София, 8.11.1935г. (Петък)
  Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги,  УС - 5:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
  Дванадесетият час,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
  Трите плода, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1936г. (Сряда)
  Абсолютна справедливост , УС - 5:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
  Ето младоженецът иде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
  Божественото огледало. Трите области, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1936г. (Сряда)
  До мажор и ре мажор,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1936г. (Петък)
  Ученичество, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1936г. (Сряда)
  Което мислиш, става,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1937г. (Петък)
  Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
  Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
  Трите основни неща, ООК - 5:00ч. - София, 8.9.1937г. (Сряда)
  Вътрешна светлина, МОК - 5:00ч. - София, 8.10.1937г. (Петък)
  Недоизказаното, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1937г. (Сряда)
  Импулсът,  МОК - 5:00ч. - София, 8.4.1938г. (Петък)

  начало

  9 ден

  Господарят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1938г. (Петък)
  Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
  Да станем едно, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1938г. (Сряда)
  Младост и старост,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1938г. (Петък)
  Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
  Бял и черен кюп,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1939г. (Петък)
  Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
  Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
  Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
  Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
  Нови и стари неща,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
  Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
  Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ - 09:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
  Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
  Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
  Най-светлият път,  УС - 5:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
  Хубавата усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
  Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
  Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
  Неразбраното и разбраното,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1941г. (Петък)
  Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)
  Божественият и човешкият порядък,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
  Да ме очистиш,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
  Любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
  Наследници на земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
  Минало, настояще и бъдеще,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1942г. (Петък)
  Весели лица, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1942г. (Сряда)
  Любовта е музика,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
  Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
  По новия път, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1943г. (Сряда)
  Червеният цвят,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1943г. (Петък)
  Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
  Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
  Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
  Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
  Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
  Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторник)
  Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
  Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)
  Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
  Четирите правила / Важни правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
  Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
  Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторник)
  Свещеното правило, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
  Слънцето и човекът, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
  Движение на разумните сили,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1923г. (Сряда)
  Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
  Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
  Три правила за ученика, ИБ ,БР - 17:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
  Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
  Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
  За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
  Тъчете мислите си!, ООК - 19:00ч. - София, 9.4.1924г. (Сряда)
  Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
  Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
  Условия лежащи в триъгълника,  МОК - 19:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
  Служене на Бога и на себе си, ООК - 19:00ч. - София, 9.12.1925г. (Сряда)
  Място на добродетелите,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
  Ще бъде жив,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
  Усилване на вярата, ООК - 19:00ч. - София, 9.6.1926г. (Сряда)
  Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, 9.7.1926г. (Петък)
  Представа за трите свята,  МОК - 19:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
  Сам с ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
  Свещеният олтар, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1927г. (Сряда)
  Силните течения, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1927г. (Сряда)
  Божествените условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
  Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
  Космически възприятия, ООК - 19:00ч. - София, 9.11.1927г. (Сряда)
  Озлобяване, мъка, скръб, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1928г. (Четвъртък)
  Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
  Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1928г. (Сряда)
  Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
  Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1928г. (Петък)
  Закон за възможности – закон на опуленс, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1929г. (Сряда)
  Достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
  Абсолютна и относителна реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1929г. (Петък)
  Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1929г. (Сряда)
  Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
  Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
  Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление), ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
  Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1930г. (Петък)
  Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1930г. (Сряда)
  Божествени състояния,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
  Него видя Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
  Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат,  МОК - 5:00ч. - София, 9.1.1931г. (Петък)
  Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
  Опитност и знание / Десетях възпитани деца,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1931г. (Петък)
  Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1931г. (Сряда)
  Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' , ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1932г. (Сряда)
  Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторник)
  Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес,  МОК - 5:00ч. - София, 9.9.1932г. (Петък)
  Възведен биде / Възведен биде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
  Свобода и ограничение,  УС - 5:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
  Божественото дърво / Всякога услужвай, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1932г. (Сряда)
  Музикален път,  МОК - 5:00ч. - София, 9.12.1932г. (Петък)
  Познаването на Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
  Приемане и предаване,  УС - 5:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
  Трите посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 9.6.1933г. (Петък)
  Мъдростта съгради,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
  Разумно съотношение в природата,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
  Работа и почивка / Почивка, ООК - 5:00ч. - София, 9.8.1933г. (Сряда)
  Правото разбиране,  МОК - 5:00ч. - София, 9.2.1934г. (Петък) (непечатана)
  Постиженията,  МОК - 5:00ч. - София, 9.3.1934г. (Петък) (непечатана)
  Що е човек, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1934г. (Сряда)
  Мечът на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
  Съшествие на Духа, УС - 5:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
  Живият квадрат на човешките отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1934г. (Петък)
  Абсолютната и Относителната реалност / Абсолютна и Относителна реалност,  УС - 5:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
  Добри вести, НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
  Ново раждане, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1935г. (Сряда)
  Път към разумността / Пътят на разумното,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1935г. (Неделя)
  Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
  Новият начин, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1935г. (Сряда)
  Новото събиране, ООК - 5:00ч. - София, 9.9.1936г. (Сряда)
  Двете колела,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1936г. (Петък)
  Мисълта – изходен път, МОК - 5:00ч. - София, 9.4.1937г. (Петък)
  Единият и многото,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
  Ново сърце,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
  Отношение на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1937г. (Сряда)
  Две състояния,  МОК - 5:00ч. - София, 9.7.1937г. (Петък)
  И пак се наведе на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
  Окото на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
  Страдание и учение, ООК - 5:00ч. - София, 9.2.1938г. (Сряда)
  Божието дихание, ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1938г. (Сряда)

  начало

  10 ден

  Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
  Един опит, МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1939г. (Петък)
  Ценност, съдържание и форма,  МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1939г. (Петък)
  Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1939г. (Сряда)
  Единствен цяр,  УС - 5:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
  Силите и темпераментите в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
  Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1939г. (Петък)
  Посещение на Бога. Работа и учение,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
  Права и вярна любов,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
  Божествената усмивка, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1940г. (Сряда)
  Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
  Трите обещания,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
  Към съвършенство!, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1940г. (Сряда)
  Мозъчни центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1940г. (Петък)
  Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1940г. (Сряда)
  Преброените косми,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
  Процепът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
  Чистене съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1941г. (Петък)
  Възелът, СБ - 10:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
  Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
  Баща, майка и дете,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1941г. (Петък)
  Нов живот на пеперуда, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1941г. (Сряда)
  Разумни, справедливи и добри,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1942г. (Петък)
  Без сол,  УС - 5:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
  Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
  Най-малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1942г. (Сряда)
  Мажорни и миньорни гами,  МОК - 5:00ч. - София, 10.7.1942г. (Петък)
  Път за всички, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1943г. (Сряда)
  Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1943г. (Сряда)
  Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
  Вечно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
  Двата пътя,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
  Мажорни и минорни гами, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1943г. (Сряда)
  Музикални упражнения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1943г. (Петък)
  Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
  Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
  Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторник)
  Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 10.3.1912г. (Неделя)
  Всекиму според вечната Правда, ИБ - (неизвестен час) - , 10.11.1912г. (Неделя)
  Смел и решителен, ИБ - (неизвестен час) - , 10.12.1913г. (Сряда)
  Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
  Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
  Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
  Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
  Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
  Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
  Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
  Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
  Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
  Закон на енергията / Закон за енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
  Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
  Значение на гласните при окултното пеене, ООК - 20:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
  Ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
  Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1923г. (Сряда)
  Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
  Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
  Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
  Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
  Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
  Важността на числата, ООК - 19:00ч. - София, 10.9.1924г. (Сряда)
  Неразбраното, ООК - 19:00ч. - София, 10.12.1924г. (Сряда)
  Давам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
  Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
  Основна мисъл, КД - (неизвестен час) - София, 10.1.1926г. (Неделя)
  Светлина на мисълта, ООК - 19:00ч. - София, 10.2.1926г. (Сряда)
  Живите закони на добродетелите, ООК - 19:00ч. - София, 10.3.1926г. (Сряда)
  Внушение / Внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
  Затова се родих,  НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
  Доброто сърце, ООК - 19:00ч. - София, 10.11.1926г. (Сряда)
  Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
  Образи на реалността,  МОК - 19:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
  Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)
  Към свобода!, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторник)
  Какво са разбрали, ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1928г. (Сряда)
  На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
  Лазаре, излез вън!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
  Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
  Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1929г. (Петък)
  Господар и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
  Сторете да насядат,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
  Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1930г. (Петък)
  Наближило е Царството Божие, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)
  Отличителна черта, ООК - 5:00ч. - София, 10.9.1930г. (Сряда)
  Нов мироглед / Мироглед и човекът,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1930г. (Петък)
  Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1930г. (Сряда)
  Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1931г. (Петък)
  Плюна на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1931г. (Сряда)
  Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
  Вземи детето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1932г. (Неделя)
  Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
  Живот, светлина и свобода,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1932г. (Неделя)
  Новото знание / Ново знание,  МОК - 5:00ч. - София, 10.6.1932г. (Петък)
  Прие го с радост,  НБ - 10:00ч. - София, 10.7.1932г. (Неделя)
  Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
  Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии,  МОК - 5:00ч. - София, 10.2.1933г. (Петък)
  Затвор и освобождение, МОК - 5:00ч. - София, 10.3.1933г. (Петък)
  Живите линии, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1933г. (Сряда)
  Прости и сложни процеси, МОК - 5:00ч. - София, 10.11.1933г. (Петък) (непечатана)
  Законът на молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
  Земята на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
  Едно писмо, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1934г. (Сряда)
  Противоречие и благо, УС - 5:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
  Умно дете,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
  Стар и нов порядък (По нов начин), ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1934г. (Сряда)
  Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
  Този е живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
  И отиде, та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
  Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
  Двете силни точки, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1935г. (Сряда)
  Органически, духовни и умствени сили в човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1935г. (Петък)
  Мисъл, сила и любов, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1935г. (Сряда)
  Роденото от плътта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
  Свещеният огън,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
  Реализираната мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1936г. (Петък)
  Качества на мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1936г. (Петък)
  Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
  Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
  Музикална забава, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1937г. (Сряда)
  Мислене и чувствувание, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1937г. (Сряда)
  Както горе, тъй и долу,  МОК - 5:00ч. - София, 10.9.1937г. (Петък)
  Да видят,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
  Подобно е на невод, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
  Малките опити, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1937г. (Сряда)
  Измерения, МОК - 5:00ч. - София, 10.12.1937г. (Петък)

  начало

  11 ден

  Учат и страдат, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1938г. (Сряда)
  Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
  Оригинал и копие,  УС - 5:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
  Добро и зло,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1938г. (Петък)
  Вътрешният мир, УС - 5:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
  Закон на вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
  Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1939г. (Сряда)
  Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
  Пред новата епоха,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
  Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
  Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1939г. (Сряда)
  Без кал,  УС - 5:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
  Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
  Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
  Да имате любов, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
  За дишането, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1940г. (Сряда)
  Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
  Три важни неща,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1941г. (Петък)
  Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
  Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
  Механически, органически и психически процеси,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1941г. (Петък)
  Единствената врата,  УС - 5:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
  Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
  Музика и организиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1942г. (Сряда)
  Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1942г. (Сряда)
  От любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
  Отмерени принципи и изявени факти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
  Малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1942г. (Сряда)
  Разумни и неразумни линии,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1942г. (Петък)
  Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
  Слаб и силен,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1943г. (Петък)
  Озарени от Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
  Четирите струни,  УС - 5:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
  Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 11.8.1943г. (Сряда)
  Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
  Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
  Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
  Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
  Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
  Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
  Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
  Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
  Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
  Отличителни качества на волята,  МОК - 20:00ч. - София, 11.10.1922г. (Сряда)
  Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
  Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
  Съмнение и воля, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
  Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
  Житно зърно / Житното зърно,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1923г. (Сряда)
  Високият идеал, ООК - 19:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторник)
  За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторник)
  Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
  Превръщане на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
  Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
  Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
  Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
  Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
  Квадратурата на кръга, МОК - 19:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
  Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
  Продължаване на живота, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1925г. (Сряда)
  Равностранният триъгълник, ООК - 19:00ч. - София, 11.3.1925г. (Сряда)
  Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
  И земята ще се изпълни със знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
  Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
  За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
  Четирите кръга, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1927г. (Сряда)
  Великите хора,  МОК - 19:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
  Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
  За приятелите си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
  Химия и алхимия,  МОК - 19:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
  Нови възгледи и методи, ООК - 19:00ч. - София, 11.1.1928г. (Сряда)
  Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
  Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
  Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1928г. (Петък)
  Моите овце слушат моя глас,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1929г. (Неделя)
  Вън и вътре в тялото, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1929г. (Сряда)
  Правата и кривата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1929г. (Петък)
  Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1929г. (Сряда)
  Хармоничен избор / Първата задача,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1930г. (Петък)
  Да влезеш,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
  Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
  Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1930г. (Петък)
  Бъди очистен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Израз на Божествените идеи, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1931г. (Сряда)
  Реалности и сенки, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1931г. (Сряда)
  Дайте ни от вашето масло,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1931г. (Неделя)
  Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял), ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1931г. (Сряда)
  Щастливи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1931г. (Петък)
  Естествената гама,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1932г. (Петък)
  Слаби и силни положения, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1932г. (Сряда)
  Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
  Контрасти в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 11.11.1932г. (Петък)
  Думи на Правда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
  Забраненият плод,  УС - 5:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
  Две правила, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1933г. (Сряда)
  Надеждата ти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
  Новото знание,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
  Живот в общото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1933г. (Сряда)
  Мене слушайте,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
  Младият, възрастният и старият, УС - 5:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
  Новата дреха, УС - 5:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
  Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
  Идването на Господа, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1934г. (Сряда)
  Влиянието на музиката, МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1934г. (Петък)
  Взимане и даване. Първият и последният, ООК - 5:00ч. - София, 11.7.1934г. (Сряда)
  В царството на Христа и Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
  Тънкият конец,  УС - 5:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
  Естествени положения,  МОК - 5:00ч. - София, 11.1.1935г. (Петък)
  Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
  Методи на самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1935г. (Петък)
  Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1935г. (Сряда)
  Сегашният момент, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1936г. (Сряда)
  Първата светлина,  МОК - 5:00ч. - София, 11.9.1936г. (Петък)
  Алилуя,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
  Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
  Виделината и тъмнината,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
  Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
  Правилно отношение,  МОК - 5:00ч. - София, 11.6.1937г. (Петък)
  Аз ще дойда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1937г. (Неделя)
  Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
  Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК - 5:00ч. - София, 11.2.1938г. (Петък)
  Учение,  МОК - 5:00ч. - София, 11.3.1938г. (Петък)

  начало

  12 ден

  Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторник)
  Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
  Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1938г. (Сряда)
  Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
  Качества на силния човек,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
  Радостта,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
  Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
  Съобразителност и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1939г. (Сряда)
  Музикален живот,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1939г. (Петък)
  Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
  Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
  Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
  Кротките, миротворците,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
  Намиране изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
  Млад и стар,  МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1940г. (Петък)
  Методи за постижения,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1940г. (Петък)
  Здравословно гледище,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
  Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
  Реални величини, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1940г. (Сряда)
  Вътрешното добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1940г. (Петък)
  Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
  Трезво гледане,  УС - 5:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
  Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
  Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
  Трите чаши и скъпоценният камък, ИБ - 05:00ч. - София, 12.7.1941г. (Събота) (непечатана)
  Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
  Истинската лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1941г. (Неделя)
  Музикални подтици, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1941г. (Сряда)
  Махар Бену Аба,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1941г. (Петък)
  Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
  Трите положения,  УС - 5:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
  Противоположности,  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1942г. (Петък)
  Ново раждане,  НБ - 10:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
  Трите чаши,  УС - 5:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
  Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
  Първата любов,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1943г. (Петък)
  Зло и добро,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1943г. (Петък)
  Старата и новата команда, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1943г. (Сряда)
  Извор на любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
  Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
  Закон на хармонията, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1943г. (Петък)
  Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, 12.12.1943г. (Неделя)
  Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
  Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
  Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
  Вечно млади, ИБ - (неизвестен час) - , 12.5.1912г. (Неделя)
  Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ - (неизвестен час) - , 12.12.1913г. (Петък)
  Влиянието на музиката, ИБ - (неизвестен час) - , 12.4.1917г. (Четвъртък)
  Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
  Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
  Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
  Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторник)
  Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
  Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
  Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
  Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД - (неизвестен час) - , 12.4.1922г. (Сряда)
  Закон на движенията / Закон на движение, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
  Практическо приложение на музиката, ООК - 20:00ч. - София, 12.10.1922г. (Четвъртък)
  Музика и пеене,средство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
  Не знаете що искате,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
  Влияние на планетите, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1923г. (Понеделник)
  Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
  Ученикът трябва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
  Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1924г. (Сряда)
  Каляване на материята, СБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторник)
  Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторник)
  Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторник)
  Моето верую, КД - 11:00ч. - София, 12.9.1924г. (Петък)
  Забравените неща, ООК - 19:00ч. - София, 12.11.1924г. (Сряда)
  Влияние на вътрешната светлина,  МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
  Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
  Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
  Малкото добро и малкото зло, ООК - 19:00ч. - София, 12.8.1925г. (Сряда)
  Целомъдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, 12.5.1926г. (Сряда)
  Глас в пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
  Малките мъчнотии,  МОК - 19:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
  Предназначение, ООК - 19:00ч. - София, 12.1.1927г. (Сряда)
  Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
  Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
  До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
  Много знания, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1928г. (Сряда)
  Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията,  МОК - 5:00ч. - София, 12.10.1928г. (Петък)
  Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1928г. (Сряда)
  Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1929г. (Петък)
  Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
  Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1929г. (Сряда)
  Специфичната светлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, 12.7.1929г. (Петък)
  Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
  Съчетание на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
  Идейната обич, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
  Право си отсъдил, МС - (неизвестен час) - София, 12.7.1930г. (Събота)
  Светът на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 12.9.1930г. (Петък)
  Разумното слово,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1930г. (Неделя)
  Правилно отношение към числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1930г. (Сряда)
  Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1930г. (Петък)
  Живият между мъртвите,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото),  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1931г. (Петък)
  Идеалът на човека,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Любовта към Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Симон Петър,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
  Силата на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1932г. (Петък)
  Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)
  И видя там човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1932г. (Неделя)
  Езикът на истината,  ИБ - 10:00ч. - София, 12.7.1932г. (Вторник)
  Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
  Малката истина, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1932г. (Сряда)
  И проводи ги,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
  Умен и справедлив,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
  В Неговата Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
  Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
  Полза от знанието / Ползата от знанието, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1933г. (Сряда)
  Трима господари,  МОК - 5:00ч. - София, 12.5.1933г. (Петък)
  Красивите линии в природата, ООК - 5:00ч. - София, 12.7.1933г. (Сряда)
  Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
  Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
  Светът на Великите души, МОК - 5:00ч. - София, 12.1.1934г. (Петък) (непечатана)
  Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
  Връзка с Бога, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1934г. (Сряда)
  Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1934г. (Сряда)
  Насока отвътре,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1935г. (Петък)
  Правото на Любовта / Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението),  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
  Светите Твои градове,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
  Прав и крив път, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1935г. (Сряда)
  Първата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 12.7.1935г. (Петък)
  Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
  Не съдете по лице, НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
  Топлината на Любовта, УС - 5:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
  Тониране, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1936г. (Сряда)
  Божествената връзка. Новият живот. Трите врати / Божествената връзка , УС - 5:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
  Заведоха Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
  Прави и криви линии,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1937г. (Петък)
  Мускулно и нервно напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, 12.3.1937г. (Петък)
  Свободният човек, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1937г. (Сряда)
  Доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
  Свят на промени / Религиозни хора,  УС - 5:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
  Съгласуване, МОК - 5:00ч. - София, 12.11.1937г. (Петък)
  Материална, реална и идеална любов, НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
  Трите пътя, УС - 5:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
  Четиритях точки, ООК - 5:00ч. - София, 12.1.1938г. (Сряда)

  начало

  13 ден

  Честност и справедливост,  МОК - 5:00ч. - София, 13.5.1938г. (Петък)
  Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
  Горе на планината, УС - 5:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
  Ще дойдем,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
  Организиран и неорганизиран свят, МОК - 5:00ч. - София, 13.1.1939г. (Петък)
  Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
  Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
  Организирана вяра, ООК - 5:00ч. - София, 13.9.1939г. (Сряда)
  Божественият ум, сърце и воля,  МОК - 5:00ч. - София, 13.10.1939г. (Петък)
  Един опит, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1939г. (Сряда)
  Наука за живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1940г. (Сряда)
  Две положения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1940г. (Петък)
  Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1940г. (Неделя)
  Математически отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1940г. (Петък)
  Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
  Трите придобивки,  УС - 5:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
  Добро, справедливо, разумно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1941г. (Петък)
  Вералах – да даде Господ!,  УС - 5:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
  Стар и нов порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
  Гордост и смирение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1942г. (Петък)
  Инертност и движение,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1942г. (Петък)
  Примирете се със себе си, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1942г. (Сряда)
  Бяло и черно,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1942г. (Петък)
  Любовта бе в началото,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
  Усмихвай се,  УС - 5:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
  Нова обхода, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1943г. (Сряда)
  Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
  Сила и слабост,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
  Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1943г. (Сряда)
  Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
  Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ - (неизвестен час) - , 13.7.1900г. (Петък)
  Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
  Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
  Нито тържик,