Jump to content

Година IV (1924): „Абсолютна справедливост“


Recommended Posts

Година IV (1924): „Абсолютна справедливост“

46. Не ходете сами в този свят: трябва да ви придружава или някой ангел, или някой светия, или Господ - сами нищо не можете да изкарате.

47. Тази вечер ще ви дам едно правило, с кои хора да дружите и от кои хора да се пазите. Обичайте ония хора, които са много добри и които са много лоши. Те са безопасните хора. Ония пък, които са малко добри и малко лоши, те са опасни хора, защото като се смеси от доброто малко и от лошото малко, от тях става една каша, една амалгама.

48. Имайте предвид следното правило: Не жертвайте никога благото на душата за благото на тялото!

49. Помнете следното правило: Един окултен клас, от какъвто характер и да е, не е място за забавление, не е място за игра.

50. По възможност ще си мислите, че вашият живот е поставен в хармонични условия, и ако има известна дисхармония, тя се дължи на някакви ваши състояния. Туй ще пазите като правило в живота си.

51. Ще имате предвид следното правило: Когато сте развълнувани, сутрин или вечер концентрирайте ума си или към края на носа, или към центъра на веждите.

52. Не всичко, което се говори, трябва да разбирате. Щом не разбирате нещо, това показва, че то не е за вас.

53. Всеки човек в света има едно верую. Кое е то? - Едно нещо е вярно: че хората вярват само в себе си.

54. Човек не може да води война със себе си. Пазете следното правило: Всеки човек, който води война със себе си, и да победи, той винаги губи. Човек никога не трябва да воюва със себе си.

55. Когато сте неразположени, пейте! Пейте упражнения с букви! Те са добри за неразположени хора.

56. Имайте предвид всякога следното правило: Не унижавайте в сърцето си никого! Когато се смеем някому, ние правим на себе си голяма пакост.

57. Човек трябва да пее за себе си. Това да бъде правило за вас. Останете ли сам, пейте за себе си!

58. Първото правило: За да бъдете здрави, главата трябва да бъде студена, да не приижда в нея много кръв, да се предизвика възпаление. Краката ви пък трябва да бъдат топли. Изстинат ли краката ви, стоплете ги.

59. Израз трябва да имате!

60. Правилото на разумния живот е следното: Количеството на храната не определя силата на живота, но качеството, разумното използване на енергията.

61. Човек, който иска да върви правилно, трябва да вижда правилно, да обонява правилно, да вкусва правилно, да чува правилно. Оттук можем да извадим едно правило, едно естествено или едно Божествено мерило за живота, според което трябва винаги да мерим своите постъпки.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...