Jump to content

Recommended Posts

Разни

355. Правило е: Каквото положение да заемаш, да си останеш такъв, какъвто си бил първоначално.

356. Пазете правилото: Хармония в мислите!

357. Започнете с новия морал и пазете правилото: Това, което Бог е посадил, човек да не го изкоренява.

358. За да успявате в живота си, пазете следното правило: Никога не изнасяйте погрешките на хората. Ако трябва да кажете нещо, кажете най-доброто.

359. Ще ви дам едно правило: Гневи се, без да си разгневен! Обезверявай се, но не оставай без вяра!

360. Сега ще ви дам следното правило: Работете с положителните закони на Мъдростта и с положителните методи на Любовта!

361. Правило е: Щом живееш по закона Божий и Неговата Любов, на прав път си. Щом си в мир с всички хора, ти си в Божия, в Христовия път.

362. Засега от всинца ви искам да спазвате едно правило: Да работите на ден по един час за Господа!

363. И тъй, сега разбрахте първото правило: Равнодействащата сила в света, това е Истината.

364. Туй е първото правило: Ще се научим да бъдем искрени.

365. Та, гледайте да имате мнението на Божествената Любов.

366. Слави ли се Името Божие, славим се и ние. Не се ли слави Името Божие, не се славим и ние. Две мнения по това няма. Това е правило на Бялото Братство.

367. Който иска да влезе в специалния клас, трябва да изучава Истината. Такъв е великият закон там.

368. Правилото в Бялото Братство е: Ако ти се ожениш за една жена и й се начумериш един път само и я изгълчиш, бракът е опорочен, опозорен.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...