Jump to content

Година XI (1931-1932), т. III: „Начало на мъдростта“


Recommended Posts

Година XI (1931-1932), т. III: „Начало на мъдростта“

125. Пазете правилото: Помагай, без да нарушаваш свободата на човека.

126. Има ли някои от вас, които не се обичат? Ако двама не се обичат, нека поставят помежду си един, когото обичат. Ако един не е достатъчен, турете повече, до десет души. Така ще се изменят знаците и ония, които не се обичат, ще започнат да се обичат. Това правило има практическо приложение в живота.

127. Едно правило: Може да мислите, чувствате и постъпвате както искате, но всичко да става за слава Божия. Живейте за слава Божия, а не за ваша слава или за славата на Ивана и Стояна.

128. Правило е: Дето плодните дървета са нискостъблени, хората са добри; дето дърветата са високостъблени, хората са лоши. Те нарочно режат ниските клони на дърветата, да не ги нападат крадци.

129. Пази следните правила: Не яж много. Прави избор на храната си. Яж навреме. Всяко нещо си има своето време. Всяка мисъл и всяко чувство идат на своето време. За изправяне на мислите и чувствата също има определено време.

130. Едно основно правило: Никога не можеш да намислиш нещо вън от Божието съзнание. Каквото намислиш да правиш, пръв Бог ще го знае. Тази е причината, дето при всяка погрешка ти се мъчиш, страдаш и си недоволен от себе си.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...