Jump to content

Recommended Posts

Утринни слова

541. Никой няма право да коригира Божественото.

542. Който живее разумно, ще се радва на добри резултати в живота си.

543. Който даде път на Божественото в себе си, той върви по пътя на доброто.

544. Който обича Бога, той всякога има будно съзнание.

545. Нека останат в ума ви две важни правила: Бъдете доволни от най-малкото добро и от най-малкото зло. Ако не сте доволни от това, ще се натъкнете на големи мъчнотии.

546. Всяко нещо, което в началото е слабо, в края става силно. И обратно: това, което в началото е силно, в края става слабо.

547. Не подражавайте на хората нито в мисълта, нито в постъпките им. Всеки за себе си ще бъде особен екземпляр. Та като ви видят, да кажат: „Като този няма друг.“ Това е красивото в живота. И като не приличаш на другите, да не влизаш в стълкновение с тях.

548. Който казва, че ще се самоубие, той унищожава Бога в себе си.

549. Бог се изявява на човека само тогава, когато няма кой да му помогне.

550. Не се стремете да постигнете всичките си желания. Ако ги постигнете, ще ви се случи някакво нещастие. Нека остане поне едно от желанията ви непостигнато.

551. Който говори за сиромашията, той е богат.

552. Спазвайте следното правило: Дръжте всякога в мисълта си апетита на здравия човек, а не на болния.

553. Не бутайте там, дето не трябва.

554. Считай, че каквото имаш, принадлежи на Бога. Това да стане твоя кръв и плът.

555. Дръжте следното правило в ума си: Любовта всякога да е на трапезата и да я угощавате. Омразата да е под трапезата и да й давате да ближе чиниите.

556. Сега ще ви дам едно правило за добро пеене. То е следното: Като пееш, да знаеш за кого пееш. Следователно, само онзи може да стане добър певец, който знае за кого пее.

557. Не се сравнявай с никого нито по ум, нито по богатство, нито по ученост. Радвай се на това, което имаш.

558. Тази сутрин ще ви дам няколко правила: Като станете от сън, измийте добре ушите си. Гледайте на тях като на големи господари. Те представят една голяма фирма в света. Като се обезсърчиш, хвани ушите си и благодари на Господа за тях. Кажи си: Едно време бях по-лош, сега съм по-добър. Ако имаш кал в ушите си, запитай се защо се е събрала тази кал. Аз зная какво означава тя. Изчисти калта, измий добре ушите си. Тогава ще се махнат поне една четвърт от мъчнотиите ти.

Второ правило. Измивайте добре носа си. Още със ставането си от сън, благодари на Бога, че имаш нос. Знай, че през този нос Бог е вдъхнал дихание на живот и ти си станал жива душа. Като помислиш, че през твоя нос е минал Божественият живот, измий се със свещен трепет. Казваш: „Къде е Господ?“ - Всеки ден Бог влиза през носа. Носът е врата за Божественото. Чрез въздуха Бог влиза през носа, а излиза през устата. И когато излиза Господ, ще отвориш устата си и ще благодариш. Благодари, че имаш уста и можеш да кажеш най-хубавите работи. Устата е място, което може да спаси човека. След това измий добре очите си и благодари, че можеш да гледаш с тях най-красиви неща.

559. Уповавайте на Божественото в себе си, то ще ви помогне.

560. Важно е да не говориш за любовта, която живее в тебе.

561. Едно ще знаете: Никой не може да управлява другите, докато не изправи първо себе си.

562. Злото и доброто вървят заедно. Който прави зло, може да прави и добро.

563. Силата и щастието на човека не са в знанието, което има той, но в приложението на това знание.

564. Правило е: Оставете чуждите скърби и радости сами да се разправят, а вие стойте настрана. Не се разправяйте нито със скърбите, нито с радостите. Не се спирайте и върху въпроса защо светът е лош.

565. Ако няма противоречия, големи страдания ви очакват.

566. Живейте в любовта и ще имате най-силното оръжие.

567. От Бога ще се страхувате още когато се намирате пред изкушението, докато не сте сгрешили. Сгрешите ли, няма защо вече да се страхувате.

568. Само онзи ви обича истински, който може да ви подигне като душа и може да ви даде истинска цена.

569. Обича ли ви някой човек, вие непременно ще знаете това. Не е нужно да питате. Пък и той, от своя страна, не е нужно да казва, че ви обича.

570. Да познаваш някого, това значи да го обичаш.

571. Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Искате ли да бъдете щастливи в любовта си, дръжте едно почетно разстояние между вас и възлюбения ви. Измените ли това разстояние, ще изгубите любовта си.

572. Човек не трябва да се стреми към знание, за което не е готов. Това знание ще му причини големи пакости и нещастия.

573. Само това е разбрано, което може да се приложи.

574. Може да критикува само онзи, който знае как да изправя погрешките.

575. Братство, в което има сиромаси, не е истинско братство.

576. Едно трябва да знаете: Преди да събирате хора около себе си, първо съберете своите мисли, чувства и постъпки, да ги възпитате, да се подчиняват на Божественото Начало във вас. Ако успеете в това, тогава, без да събирате хората около себе си, те сами ще ви търсят. Не спазвате ли това правило, вие ще изпаднете в положението на някои проповедници и учители, които, вместо да помогнат на своите ближни, внасят противоречия между тях.

577. Не можеш да обичаш човека, ако не го поставиш на равни начала със себе си.

578. Живейте за Бога, за да живее и Той за вас, да се ползвате от Неговите блага.

579. Колкото повече дарби и способности е развил човек в себе си, толкова по-хармоничен е животът му.

580. Спри вниманието си върху малките работи в живота и постъпвай разумно. Ако не спазва това правило, човек се натъква на големи недоразумения, мъчнотии.

581. Колкото по-добродетелен и учен става човек, толкова е по-внимателен към хората.

582. Лошото не е в погрешките на хората, но в неразумната критика.

583. Който е победил злото в себе си, той е щастлив човек.

584. Не ограничавайте Божественото в себе си.

585. Страхливият не трябва да знае бъдещето си.

586. Не плачете за злото, но поддържайте доброто в себе си.

587. Преди да се произнесете за нещо, първо мълчете, а после говорете.

588. И тъй, за да минете от смъртта към живота, трябва да пазите следните правила: Не внасяй капитала си в банки, които фалират. Не уповавай на временни, преходни неща. Уповавай само на Божественото в себе си. Който спазва тези правила, лесно се справя с изпитанията и страданията си.

589. Не бъди жесток, за да не постъпват и с тебе жестоко.

590. Давайте от себе си, и не се страхувайте!

591. Сега ще ви дам няколко правила за живота, които трябва да спазвате. Често хората се запитват колко трябва да ядат. Яж толкова, колкото ти е приятно, но никога не преяждай. Преядеш ли, ще страдаш.

592. Учи с постоянство и любов, без да претоварят ума си.

593. Всякога бъди доволен на малкото, което ти се дава. Не желай да имаш големи богатства. Желай толкова богатство, колкото ти е потребно. Нека всеки ден да придобиваш по нещо ново, от което да изтича по малко и навън.

594. Не задържай придобитото за дълго време в себе си. Ако задържаш дълго време храната в стомаха си, ще заболееш; ако задържаш дълго време светлината в очите си, ще ги повредиш; ако задържаш дълго време топлината в сърцето си, и то ще се повреди. Дойде ли любовта в тебе, не я задържай за дълго време. Остави я да мине и замине. Бъди благодарен на това, което ти е оставила тя. Грехът на хората произтича от желанието им да задържат нещата за дълго време в себе си. Благодари за това, което любовта ти дава в един момент, не желай повече. Този момент носи щастие за цял живот.

595. Стремете се да проявите Божественото, а не да го обсебвате и да му ставате господари.

596. Здравето се обуславя от три основни правила: да мислиш, да чувстваш и да говориш добре.

597. Нервният стои по-високо от разположения, безгрижен характер. Чрез нервите си той лесно ще приеме любовта. Нервността не подразбира лошавина.

598. От тебе зависи да станеш добър или лош човек. Следователно, не подхранвай злото в себе си! Храни доброто в себе си!

599. И тъй, да готвим добре, да се обличаме добре и да мислим добре!

600. Бъди радостен, даже когато говорят лошо за тебе, за да се нахраниш по Божествен начин.

601. Какво се иска от хората? - Учене и служене на Бога. Който не учи и не служи на Бога, влиза в стълкновение с Него.

602. Дръжте правилото: Никога не взимайте първо място в живота. Всякога следете големите да не бият малките.

603. Първо ще държиш себе си отговорен, а после другите.

604. Каквото и да правите, не допущайте съмнението и подозрението в себе си. Временно те могат да минат през ума ви, но никога не ги допущайте в душата си. Временно може да допуснете едно противоречие в сърцето си, но в душата си - никога. Ако не можете да се справите с някое противоречие, кажете: „Божия работа е това!“ Вие не знаете крайния резултат на Божиите дела. Следователно, не трябва да се произнасяте за тях.

605. Пазете следните правила: Изправяйте своите изопачени мисли и чувства! Не се месете в Божиите работи! Следвайте Божиите закони. Не се заблуждавайте от лошите си състояния. Те са временни, не са общи за всички хора.

606. Няма по-красиво нещо от великодушен мъж и целомъдрена жена. Който иска да придобие нужната мекота, трябва да бъде великодушен и целомъдрен.

607. Здравият всякога печели; умният всякога печели; добрият всякога печели. Болният всякога губи; глупавият, слабият всякога губи.

608. Ако не простиш, ще носиш човека в ума си заедно с греха му, който ще те зарази. Ако му простиш, и той, и грехът му ще бъдат вън от тебе.

609. За да бъде стомахът ти здрав, ще се научиш да ядеш и да не преяждаш. Едно от главните правила при храненето е никога да не си дояждаш, да останеш малко гладен. Това да бъде идеал за вас. Ако станеш от трапезата напълно нахранен, ти си престъпил Божия закон.

610. Никога не се жени без любов. Никога не раждай деца без любов. Ако нямаш любов, не се жени.

611. Това, което веднъж си дал на Бога, никога не взимай назад.

612. Никога не говорете с немита уста.

613. Човек се цени по това, което в даден момент върши. Настоящето определя неговия живот, а не миналото.

614. Проверявайте нещата и после говорете за тях.

615. За да обичаш някого, ти трябва да го приравниш със себе си.

616. След като си обичал лош човек, не можеш да обичаш добър.

617. Не уповавай на онзи, който нищо не дава. Не уповавай на една идея, която е причинила нещастие на хиляди хора. Не влизай в къща, в която хиляди хора са загинали. Не се спирай пред хора, които всякога лъжат. Не се спирай пред своето минало, да видиш как си живял. Срещнеш ли нещо грозно в живота, не се обръщай да гледаш. Мини мимоходом край него и го забрави.

618. Ще ядеш най-чистата храна. Никога не яж гнили плодове. Никога не яж развалена храна. Прави избор в храната. Ако говориш, говори за най-хубави и красиви неща.

619. Да се самоосъждате, това значи да изправяте грешките си.

620. Не се изобличавай, не казвай, че си лош, но служи и учи.

621. Очите никога не трябва да се движат. Ще гледаш човека право в очите. Погледът да бъде чист, съсредоточен, определен, без никакво раздвояване. Пази се от раздвоен поглед.

622. Не носи дрехи, недобре скроени и ушити.

623. Даваш обещание да направиш нещо - изпълни го. Преди да си обещал, мисли. Не давай обещание за нещо, което не можеш да изпълниш.

624. Многото знание, неизползувано, струва по-малко от малкото знание, разумно използвано.

625. Не задържайте нищо за себе си. Каквото обработвате, пращайте навън, и други да се ползват от него. Задържай за себе си само толкова, колкото ти е нужно. Останалото пусни да върви в света. Животът е движение. Следователно, нищо не оставяй в покой. Всичко около тебе трябва да се движи.

626. За предпочитане е да пресилиш малко добрите качества на човека, отколкото да изнасяш отрицателните му качества. Най-добре е обаче да изнасяш фактите както са.

627. Само при изпитания и страдания се познава истинското съдържание на човека.

628. Който обича Бога, първо прави добро на себе си; който не обича Бога, сам си пакости.

629. Основа на живота и начало на всяка радост са добродетелите. Без тях нищо не се постига.

630. За да не пострада животно или човек от уроки, избягвайте да го хвалите. Само силният човек издържа на похвалите.

631. Ще ви дам едно правило за вътрешно тониране. Слаб си, искаш да станеш силен - започни да изправяш грешките си. Боли те глава - тонирай главата си с любов към Бога. Болят те гърдите - тонирай гърдите си с любов към ангелите. Боли те стомах - тонирай стомаха си с любов към хората.

632. Не яжте гнили плодове! Това значи: Не се хранете с криви мисли и чувства! Оставете Божията Любов да мине през Божествения свят. Оставете ангелската любов да мине през духовния свят. Оставете човешката любов да мине през човешкия свят.

633. Дружи с добър човек и не се страхувай.

634. Избягвайте студенината на сърцето. Избягвайте тъмнината на ума. Не яжте много гореща храна. Не яжте и много студена храна. Спазвайте тия правила, за да бъдете здрави, бодри и силни.

635. На млади години си грешил, на стари години ще работиш и ще изправяш погрешните си.

636. Важно е онова, което можеш да направиш за човека в даден момент.

637. Не работи на бедна земя. Не сей на пясък. Сей на богата, на здрава почва. Ако искаш да четеш, избери богата, хубава книга. Ако е роман, трябва да е първокласен. Чети такава книга, в която нещата да са сто на сто верни, а не само едно на сто.

638. Прави добро за самото добро.

639. Не говори за неща, които не са станали. Говори за онова, което е предсказано да стане. И като стане, всички ще го видят.

640. Ако измиеш краката си и някой не може да те търпи, погрешката е в него. Ако не измиеш краката си и той не може да те търпи, погрешката е в тебе. Когато отивате в някой магазин да си купите нещо, не се пазарете. Колкото ви искат, толкова дайте.

641. Не очаквайте хората да правят по-голямо добро от вас. Бъдете в доброто първи, а в злото - последни. Това е правило, което трябва да се спазва. Не обичайте вашите идоли, вашите фалшиви мисли и чувства. Откажете се от тях, както се отказвате от фалшивите монети. Възлюбете духа си, душата си, ума си и сърцето си. Любете Бога, Който се проявява във вашия дух, във вашата душа, във вашия ум и във вашето сърце. Изпълнявайте волята Му без никакво раздвояване в себе си.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...