Jump to content

Година XII (1932-1933), т. II: „Работа на природата“


Recommended Posts

Година XII (1932-1933), т. II: „Работа на природата“

133. За да ви приемат в Школата, трябва да спазвате правилото: Не губи времето си! Това е надписът на първата врата, през която ще минете.

134. Помнете двете правила: Не губи времето си! Служи на духа, на душата, на ума и на сърцето си!

135. Правило е: Дом, в който има повече момичета, майката живее по-дълго време; ако момчетата са повече, бащата живее по-дълго време. Има изключения и от това правило, но обикновено става според него. Ако синовете и дъщерите са еднакво на брой, и майката, и бащата живеят дълго време. Някога се случва и двамата да заминат в един ден. За да се продължи животът на майката и на бащата, синът и дъщерята трябва да живеят в мир и съгласие. Също така и родителите трябва да живеят добре.

136. Спазвайте следното правило: Да поддържате отношенията между ума, сърцето и вкуса си, т.е. между своите мисли, чувства и постъпки. След това поддържайте отношенията си с природата. Научете се, като срещнете някого, да видите една добра черта в него. Не гледайте отрицателното в човека. Това е правило за самовъзпитание. Да се занимаваш с отрицателното, това значи сам да се спъваш.

137. Пазете следното правило: Като ставате сутрин от сън, не бързайте веднага да отворите очите си. Дръжте ги известно време затворени, докато се успокоите напълно. Не се поддавайте на съня.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...