Jump to content

Година VI (1926-1927), т. I: „Простите истини“


Recommended Posts

Година VI (1926-1927), т. I: „Простите истини“

70. Щом говорите с някого, трябва да спазвате известно разстояние между него и вас и никога да не нарушавате това правило.

71. Каквото и да мислите, чувствате и вършите, винаги се вслушвайте във вашия вътрешен глас.

72. Когато ви дойде някой гост, когото не сте виждали десетина години, първия ден ще му дадете най-простото ядене: боб без масло, без никакви приправки, само със солчица; втория ден ще му дадете по-хубаво ядене; третия ден - още по-хубаво; и така ще подобрявате яденето, докато последния ден го угостите с най-хубавото ядене.

73. Никога не оставяйте Бог да оправя работите ви!

74. Докато приеме необходимата енергия от природата, умът на човека трябва да бъде съвършено свободен от всички външни пособия.

75. Който се радва на малките придобивки, той ще дойде и до големите.

76. Не мислете за човека неверни неща!

77. Щом сте решили да следвате пътя към Бога, и възгледите ви за живота трябва да се изправят.

78. Когато човек иска да произнесе една дума, той трябва да се освободи от нейното двояко значение.

79. Който проповядва учението на любовта, той трябва да носи нейния свещен огън в сърцето, в ума, в душата и в духа си. Само този човек може да говори за любовта и да люби. Само на този човек думите имат смисъл.

80. Не се занимавайте с другите хора! Вие не сте изпратени на земята да изправяте хората.

81. Вие трябва да се подчинявате на Божественото в себе си.

82. За да се повдигне човек духовно, той трябва да започне от елементарните неща.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...