Jump to content

Държавен архив от беседи след разчитане на стенограмите


Recommended Posts

Само тези които имат надпис "сверена" са сверени с оригиналните ксерокопия. Другите трябва да се сверят и оправят защото при сканирането сканиращата програма е имала бъг и е вкарвала погрешни страници в пдфите.

(а е) - архивна единица от Държавен архив

ОПИС

(а е 25) "Предварителни напътвания (Двата пътя)" МОК 24.02.1922г. (Ръкописна) - Стенографирала е - Савка Керемедчиева. Разшифровано от Елена Андреева, този ръкопис и почерк е неин. Редакцията е от Паша Теодорова, с цел издаване.

(а е 26) сверена "Двата пътя", МОК 24.02.1922г. (Друг ръкопис)

(а е 27) сверена, "За страха и безстрашието", МОК, 1.03.1922 г.

(а е 28) Методи за укрепване на волята MOK 8.03.1922 г. (Ръкописна) Сверена

(а е 29) сверена, "Качества и проявления на волята", МОК, 15.03.1922 г.

(а е 30) Подменена 2 страница "Старият и новият живот", МОК, 29.03.1922 г.

(а е 31) сверена, "Двете посоки", МОК, 5.04.1922 г.

(а е 32) сверена, "Закон на движенията", МОК, 12.04.1922 г.

(а е 33) сверена "Разбор на думи", МОК, 19.04.1922 г.

(а е 34) Подменена 29 страница, "Проява на кармическия закон", МОК, 26.04.1922 г.

(а е 35) сверена, "Красивото в живота", МОК, 3.05.1922 г.

(а е 36) сверена, "Закон на енергията / Закон за енергиите", МОК, 10.05.1922 г.

(а е 37) сверена, "Методи за чистене", МОК, 17.05.1922 г.

(а е 38) сверена, "Страхът и съмнението. Обичта", МОК, 24.05.1922 г.

(а е 39) Подменени 7 страница и 21 страница, "Връзки на знанието", МОК, 31.05.1922 г.

(а е 40) Подменена 19 страница, "Мисъл, чувство и действие", МОК, 17.06.1922 г.

(а е 41) сверена, "Какво се изисква от ученика", МОК, 14.06.1922 г.

(а е 42) Подменени 3 страница, 12 страница и 15 страница, "Прояви на съзнанието", МОК, 28.06.1922 г.

(а е 43) сверена, "Положителни и отрицателни сили в ученика", МОК, 05.06.1922 г.

(а е 44) сверена, "Възможности", МОК, 26.07.1922

(а е 45) сверена, "Предназначението на сърцето", МОК, 2.08.1922 г.

(а е 46) сверена, "Възможности", МОК, 26.07.1922 (друг ръкопис)

(а е 47) сверена, "Деятелност на сърцето", МОК, 2.08.1922 г.

(а е 48) сверена, "Трите живота", МОК, 24.02.1922 г.

(а е 49) сверена, "Трите метода на природата", МОК, 2.03.1922 г.

(а е 50) сверена, "Четирите правила", МОК, 9.03.1922 г.

(а е 51) сверена, "Първото задължение на учениците", ООК, 16.03.1922 г.

(а е 52) сверена, "Три разряда ученици", ООК, 30.03.1922 г.

(а е 53) сверена, "Отрицателни и положителни черти на ученика", ООК, 4.04.1922 г.

(а е 54) сверена има две копия, "Природни методи", ООК, 13.04.1922 г.

(а е 55) сверена - дублирани 6,7 и 8 стр., "Предназначение на музиката", ООК, 20.04.1922 г.

(а е 56) сверена, "Окултни правила", ООК, 27.04.1922 г.

(а е 57) сверена, "Символически окултни правила и мерки", ООК, 2.05.1922 г.

(а е 58) сверена, "Мястото на човека в природата", ООК, 11.05.1922 г.

(а е 59) сверена, "Необятната любов", ООК, 18.05.1922 г.

(а е 60) сверена, "По пътя", ООК, 26.05.1922 г.

(а е 61) сверена, "Изгрев и залез", ООК, 2.06.1922 г.

(а е 62) сверена, "Добрите навици", МОК, 7.02.1923 г.

(а е 63) сверена, "Педагогическа лекция", ООК, 7.03.1923 г., Стр.15 липсва

(а е 64) сверена, "Най-добрият метод в природата на човека", МОК, 4.04.1923 г., ( Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)Стр.21 липсва

(а е 65) сверена, "Житеното зърно", МОК, 11.04.1923 г. (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)а е 64 се повтаря,а е 65 липсва

(а е 66) "Отношение на природните сили към човешката душа", МОК, 30.05.1923 г., (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Стр.10 липсва

(а е 67) "Опити", МОК, 20 юни 1923 г., (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 68) Упражнения, правила и формули из лекциите на МОК, IV г. (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Стр.10 липсва

(а е 69) "Новите схващания на ученика", МОК, 19 октомври 1924 г., Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 70) сверена 160314, "Природа и геометрия", МОК, 26 октомври 1924 г.,

(а е 71) сверена 160314 Възпитателната сила на страданието, 2 ноември 1924 г.,МОК

(а е 72) сверена 160314 "Условия, лежащи в триѫгълника", МОК, 9 ноември 1924 г.,

(а е 73) сверена 160314 Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите,16 ноември 1924 г., МОК,

(а е 74) сверена 160314,Светлина и знание. Музика,23 ноември 1924 г., МОК, София,

(а е 75) сверена 160314,Съсредоточение,30 ноември 1924 г., МОК, София,

(а е 76) сверена 160314, Великата погрешка / Великата погрѣшка,7 декември 1924 г., МОК, София,

(а е 77) сверена 160314, Що е единица. Числа и дѣйствия, 14 декември 1924 г., МОК, София,

(а е 78) сверена 160314, Божественото буталце,21 декември 1924 г., МОК, София,

(а е 79) сверена 160314, Законътъ на внушението. Законъ за равновѣсието,28 декември 1924 г., МОК, София,

(а е 80) сверена 160314, Насока и направление на енергията / Направление на енергиите,4 януари 1925 г., МОК, София,

(а е 81) сверена 200414, Квадратурата на кръга,11 януари 1925 г., МОК, София,

(а е 82) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Възможното у Бога, възможното у човѣка / Двете възможности,18 януари 1925 г., МОК, София,

(а е 83) сверена 210414, Трите състояния S, R и T,29 ноември 1925 г., МОК, София,

(а е 84) сверена 210414, Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две,6 декември 1925 г., МОК, София,

(а е 85) сверена 210414, Символи в природата / Живите символи в природата,13 декември 1925 г., МОК, София,

(а е 86) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Приложение на символите / Живите символи като методи за работа,20 декември 1925 г., МОК, София,

(а е 87) сверена 210414, Пълнене и празнене,27 декември 1925 г., МОК, София,

(а е 88)(Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Десетте думи,3 януари 1926 г., МОК, София,

(а е 89) сверена 220414, Действие и противодействие,10 януари 1926 г., МОК, София,

(а е 90) сверена 220414, Изваждането,17 януари 1926 г., МОК, София,

(а е 91) сверена 220414, Гласните и съгласните букви,24 януари 1926 г., МОК, София,

(а е 92) сверена 220414, Математически задачи / Простите задачи в математиката,31 януари 1926 г., МОК, София,

(а е 93) сверена 220414, Реални величини / Реалното в живота,7 февруари 1926 г., МОК, София,

(а е 94) сверена 220414, Микроскопическите добрини,14 февруари 1926 г., МОК, София,

(а е 95) сверена 220414, Изразително лице / Красивото лице,21 февруари 1926 г., МОК, София,

(а е 96) сверена 220414, Страдание, търпение, опитност, знание,28 февруари 1926 г., МОК, София,

(а е 97) сверена 220414, Духовна мекота,7 март 1926 г., МОК, София,

(а е 98) сверена 220414, Форми на съзнанието / Трите съзнания,14 март 1926 г., МОК, София,

(а е 99) сверена 230414, Живата реч,21 март 1926 г., МОК, София,

(а е 100) сверена 230414, Добро и свобода,28 март 1926 г., МОК, София,

(а е 101) свервна 230414, Групиране на сили / Трансформиране на енергиите,4 април 1926 г., МОК, София,

(а е 102) сверена 230414, Качествата на здравия човек,18 април 1926 г., МОК, София,

(а е 103) сверена 230414, Работа в съзнанието / Съзнателна работа,25 април 1926 г., МОК,

(а е 104) сверена 230414, Окултни познания / Окултни елементарни познания,30 май 1926 г., МОК, София,

(а е 105) сверена 230414, Музикално упражнение,6 юни 1926 г., МОК, София,

(а е 106) сверена 230414, Когато страданията произтичат / Произход на страданията,13 юни 1926 г., МОК, София,

(а е 107) сверена 230414, Новите типове,27 юни 1926 г., МОК, София,

(а е 108) сверена 230414, "Посока и растене", МОК, 26.IX.1926 г.

(а е 109) сверена 230414, "Облагородяване на сърцето", МОК, 3.Х.1926 г.

(а е 110) сверена 230414, Внушение, 10 октомври 1926 г., МОК, София, 230414

(а е 111) сверена 240414, Любов и вяра / Двата метода. Любовта и вярата,17 октомври 1926 г., МОК, София,

(а е 112) сверена 240414, Ранните лъчи / Зората,24 октомври 1926 г., МОК, София,

(а е 113) сверена 240414, Поглед и движение,14 ноември 1926 г., МОК, София,

(а е 114) сверена,240414 Освобождаване,21 ноември 1926 г., МОК, София,

(а е 115) сверена , 240414, Различаване,28 ноември 1926 г., МОК, София,

(а е 116) сверена 240414, Пулс / Веждите – пулсът – дишането,5 декември 1926 г., МОК, София

(а е 117) сверена 240414, Малките мъчнотии,12 декември 1926 г., МОК, София

(а е 118) сверена 240414, "Изпитание. Духовна връзка и помагане", МОК, 19.12.1926 г.

(а е 119)сверена 240414, "Живот сила интелитентност", МОК, 26.12.1926 г.

(а е 120) сверена 240414 "Малката мисия", МОК, 2.I.1927 г.

(а е 121) сверена 250414, Представа за трите свята, МОК, 9.01.1927 г., от стр.4 от фигурата до края е доста бледо, за разлика от ксерокопието

(а е 122) сверена 250414, Справяне с мъчнотиите,23 януари 1927 г., МОК, София

(а е 123) сверена 250414, Неизвестни величини / Слънцето,30 януари 1927 г., МОК, София

(а е 124)сверена, Меки и твърди вещества,6 февруари 1927 г., МОК, София, стр.7 липсва.

(а е 125) сверена 250414, Светото място,13 февруари 1927 г., МОК, София

(а е 126) сверена 250414, Трите зрънца, 20 февруари 1927 г., МОК, София

(а е 127) сверена 250414, Здрави връзки,27 февруари 1927 г., МОК, София

(а е 128) сверена 250414, Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!,05 март 1927 г., МОК, София

(а е 129) сверена 250414, Реализиране на желанията / Щастието,13 март 1927 г., МОК, София

(а е 130) сверена 250414, Двете страни,20 март 1927 г., МОК, София

(а е 131) сверена 250414, Планетни влияния,27 март 1927 г., МОК, София, Стр.1 липсва в оригинала.

(а е 132) сверена 250414, Скрити сили,3 април 1927 г., МОК, София

(а е 133)сверена, Образи на реалността,10 април 1927 г., МОК, София, липсва стр.5.

(а е 134) сверена 250414, Справяне,17 април 1927 г., МОК, София, Стр.1 липсва в оригинала.

(а е 135) сверена 250414, Хигиенични правила / Великденският подарък, 24 април 1927 г., МОК, Извънредни беседи, София

(а е 136) сверена 250414, Координиране на силите / Координация на силите,8 май 1927 г., МОК, София

(а е 137) сверена 250414, Светлият кръг,15 май 1927 г., МОК, София

(а е 138) сверена 250414, Седмият кръг на живота,22 май 1927 г., МОК, София

(а е 139) сверена 250414, Хармонични положения,29 май 1927 г., МОК, София

(а е 140) сверена 250414, Трениране,5 юни 1927 г., МОК, София

(а е 141) сверена 250414, Типове и образи, 12 юни 1927 г., МОК, София

(а е 142) сверена 260414, Три посоки,19 юни 1927 г., МОК, София

(а е 143) сверена 260414, Малки и големи придобивки,18 януари 1928 г., ООК, София

(а е 144) сверена 260414, Състояния на материята,2 февруари 1928 г., ООК, София, след 4-та стр. следват други страници, и ксерокопието е така, трябва да се обработи!

(а е 145) сверена 260414, Служба на уравненията,4 април 1928 г., ООК, София

(а е 146)сверена 260414, Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете,11 април 1928 г., ООК, София

(а е 147) сверена 260414, Мъртвата точка, 7 септември 1928 г., МОК, София

(а е 148) сверена 260414, Външни и вѫтрешни влияния,14 септември 1928 г., МОК, София

(а е 149) сверена 260414, Възможни неща / Всичко е възможно,21 септември 1928 г., МОК, София

(а е 150) сверена 260414, Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата, 28 септември 1928 г., МОК, София

(а е 151) сверена 260414, Творческа линия / Творческата линия на битието,5 октомври 1928 г., МОК, София

(а е 152) сверена 260414, Закон за постижение / Методъ за реализиране на желанията,12 октомври 1928 г., МОК, София

(а е 153) сверена 260414, Закон за постижение / Методъ за реализиране на желанията,12 октомври 1928 г., МОК, София (друг вариант)

(а е 154) сверена 260414, Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбитѣ, 19 октомври 1928 г., МОК, София

(а е 155) сверена 260414, Единният / Единиятъ. Основната идея на живота,26 октомври 1928 г., МОК, София

(а е 156) сверена 260414, Най-високото място / Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата,2 ноември 1928 г., МОК, София

(а е 157) сверена 260414, Главният фактор / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“,9 ноември 1928 г., МОК, София

(а е 158) сверена 260414, Не противи се на злото / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение), 23 ноември 1928 г., Младежки Окултен Клас, София, Стр.1а се повтаря.

(а е 159) сверена 260414, Дейност и замисъл на природата / Деятелность и замисълъ на природата, 30 ноември 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

(а е 160) сверена 260414, Хигиена на живота,7 декември 1928 г., МОК, София

(а е 161) сверена 280414, Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господарь и слуга,14 декември 1928 г., МОК, София

(а е 162) сверена 280414, "Методи за наблюдение“( Обикновени и научни), МОК, 21.12.1928 г.

(а е 163)сверена 280414, "Пречупване на лъчите. Светлина! Трите неизвестни!", МОК, 28.12.1928 г.

(а е 164)сверена 280414, "Наблюдение и интуиция", МОК, 18.01.1929 г.

(а е 165) сверена 280414, "Смяна на енергиите", МОК, 25.01.1929 г.

(а е 166) сверена 280414, "Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция)", МОК, 1.02.1929г.

(а е 167) сверена 280414, повтаря се 4стр. "Магическа пръчица", МОК, 8.02 1929 г.

(а е 168) сверена 280414, "Замисъл на природата", МОК, 15.02.1929 г.

(а е 169) сверена 280414, "Истинската реалност", ООК, 20.02.1929 г.

(а е 170) сверена 280414, "Силите на противодействието и закон на съпротивлението", МОК, 22.02.1929 г.

(а е 171) сверена 280414, "Елементарни отношения на числата", ООК, 27.02.1929 г. , (бледо копие в електронния архив).

(а е 172) сверена 280414, "Наука и знание", МОК, 1.03.1929 г.

(а е 173) сверена 280414, "Първата буква /А/" , ООК, 6.03.1929 г., / бледи страници от 1а до 4 вкл./

(а е 174) сверена 280414, "Правилни изводи", ООК, 13.03.1929 г.

(а е 175) сверена 280414, "Непреривно движение", ООК, 20.03.1929 г.

(а е 176) сверена 280414, "Втръсване", ООК, 27.03.1929 г.

(а е 177) сверена 280414, "Противоположни процеси" , ООК, 3.04.1929 г.

(а е 178) сверена 280414, "Спорни въпроси", ООК, 10.04.1929 г.. стр.11 се повтаря, като цяло много неясно копие в електронния архив, особено стр. 5, 6 и 7.

(а е 179) сверена 280414, "Трудни задачи", ООК, 17.04.1929 г.

(а е 180) сверена 280414, "Постижения на богатия и на сиромаха", ООК, 24.04.1929 г.стр.5 се повтаря.

(а е 181) сверена 280414, "Двата свещени пътя", ООК, 1.05.1929 г.

(а е 182)сверена 290414, "Една аксиома", ООК, 8.05.1929 г.

(а е 183) сверена 290414, "Абсолютна реалност", ООК, 16.05.1929 г.

(а е 184) сверена 290414, "Битие и откровение", 22.V.1929 г.,ООК

(а е 185) сверена 290414, "Любовният поглед", ООК, 29.V.1929 г.

(а е 186) сверена 290414, Верни положения,5 юни 1929 г., ООК, София

(а е 187) сверена 290414, "Външните линии на красотата", ООК, 26.VI.1929 г.

(а е 188) сверена 290414, "Светът на ограниченията", МОК, 28.06.1929 г., всичко е последователно и налице, но 3 като номер предхожда 2 /механична грешка в номерирането/

(а е 189)сверена 290414, "Понеже аз живея и вие ще живеете", НБ, 29.12.1929 г. ("Сборник лекции", беседи от МОК, НБ, ООК от периода (1917-1943) - ИК "ЖАНУА-98", 2009 г)

(а е 190) "Служение, почит и любов", МОК, 30.08.1929 г., текста следва видимо последователно от 12 към 14 стр, вероятно 13 стр.липсва като номер, поради грешка в номерирането?!

(а е 191) сверена 290414, "Сменяне на състоянията", МОК, 6.09.1929 г.

(а е 192) сверена 290414, "Правилни физически отношения с природата", МОК, 13.09.1929 г.

(а е 193) сверена 290414, "Правата линия", МОК, 20.09.1929 г.

(а е 194) сверена 290414, "Последният опит", МОК, 27.09.1929 г.

(а е 195) сверена 290414, "Златото в кръвта", МОК, 4.10.1929 г.

(а е 196) сверена 290414, "Правата и кривата линия", МОК, 11.10.1929 г.

(а е 197) дублира се с (а е 198)

(а е 198) сверена 290414, "Правилното съпоставяне", МОК, 13.10.1929 г.

(а е 199) сверена 290414, "Здраве и злато", МОК, 25.10.1929 г.

(а е 200) дублира се с (а е 199)

(а е 201) сверена, "Силни и слаби външни условия", МОК, 15.11.1929 г., стр.15, 16 и 17/номерацията в дясно/ са бледи

(а е 202) сверена, "Природни гами в живота", МОК, 22.11.1929 г.

(а е 203) сверена, "Природни гами в живота. /продължение и разбор/", МОК, 29.11.1929 г.

(а е 204) сверена, "Психологически разбор върху положенията на нещата", МОК, 03.12.1929 г.,стр.6 липсва. - датата е различна от датата в томчето "Служене, почит, обич", изд. 1940 г. - 06.12.1929 г.

(а е 205) сверена, "Двете смени в природата. Богатство и сиромашия.", МОК, 13.12.1929 г.,стр.2 липсва

(а е 206) сверена, "Добро и зло като последствие от изпълнение или забавяне. Сила и безсилие на човека. Произход на добрите и лоши последствия", МОК, 20.12.1929 г.

(а е 207) сверена, "Отличителна черта на наемателя и собственика", МОК, 27.12.1929 г.

(а е 208) сверена, "Пътищата на природата", МОК, 03.01.1930 г.,стр.6 и 8 липсват.

(а е 209) сверена, "Природните функции на човека", МОК, 10.01.1930 г.

(а е 210) сверена, "Самосветещата лампа!", МОК, 17.01.1930 г.

(а е 211) сверена, "Вътрешно възпитание на волята", МОК, 24.01.1930 г.

(а е 212) сверена, "Пружините, товарите и светлината.", МОК, 07.02.1930 г.

(а е 213) сверена, "Единност и общност между природата и човека.", МОК, 14.02.1930 г.

(а е 214) сверена, "Разумност, доброта и здраве.", МОК, 21.02.1930 г.

(а е 215) сверена, "Доброто и времето", МОК, 28.02.1930 г.

(а е 216) сверена, "Идеалният човек.", МОК, 07.03.1930 г., липсва стр.4.

(а е 217) сверена, "Дисонансите в живота. Усмивката и сладкото.", МОК, 14.03.1930 г.

(а е 218) сверена, "Възпитание чрез ръцете", МОК, 23.III.1930 г.

(а е 219) сверена, "Материя за употребление. Граници между органическата и неорганическата материя.", МОК, 28.03.1930 г.

(а е 220) сверена, "Огъната площ", МОК, 04.04.1930 г., липсват 13 и 15 стр.

(а е 221) сверена, "Разумният свят", МОК, 08.07.1932 г., липсват 6 и 7 стр. а след финалната 9 стр. има много излишни страници.

(а е 222) сверена, "Даване и вземане.", МОК, 01.07.1932 г.,1 стр.почти е нечетлива, а ксерокопието е ясно.

(а е 223) сверена, "Разумен център.", МОК, 24.06.1932 г.

(а е 224) сверена, "Погледът на Бога.", МОК, 17.06.1932 г., липсват 6,9 и 10 стр., а 11 стр. е много бледа.

(а е 225) сверена, "Ново знание.", МОК, 10.06.1932 г.

(а е 226) сверена, "Разумност в природата", МОК, 13.05.1932 г.

(а е 227) сверена, "Пътят на възможностите.", МОК, 29.04.1932 г.

(а е 228) сверена, "Живот, мисъл и воля.", МОК, 22.04.1932 г.

(а е 229)сверена, "Живи числа.", МОК, 15.04.1932 г.

(а е 230) сверена, "Добрият поглед.", МОК, 08.04.1932 г.

(а е 231) сверена, "Значение на числата.", МОК, 01.04.1932 г.

(а е 232) сверена, "Петък и събота.", МОК, 18.03.1932 г.

(а е 233) сверена, "Естествената гама.", МОК, 11.03.1932 г.

(а е 234) сверена, "Съзнателни имеханически движения", МОК, 04.03.1932 г.

(а е 235) сверена, "Човешкото лице", МОК, 26.02.1932 г.

(а е 236) сверена, "Фактори на храносмилането", МОК, 19.02.1932 г.

(а е 237) сверена, "Силата на възможностите", МОК, 12.02.1932 г.

(а е 238) сверена, "Свещеното място", МОК, 05.02.1932 г.,стр.2 е преди стр.1, т.е. разменени места.

(а е 239) сверена, "Съзнателни и несъзнателни движения.", МОК, 29.01.1932 г.

(а е 240) сверена, "Сянка на Битието (нещата).", МОК, 22.01.1932 г.

(а е 241) сверена, "Свобода", МОК, 15.01.1932 г.

(а е 242) сверена, "Бавни и бързи движения", МОК, 08.01.1932 г., липсва стр.14.

(а е 243) сверена, "Вътрешното богатство", МОК, 25.12.1931 г.,липсват стр.4,5,6,7,8,9 и 10.

(а е 244) сверена, "Стимул и любов.", МОК, 18.12.1931 г.

(а е 245) сверена, "Щастливи числа.", МОК, 11.12.1931 г.

(а е 246) сверена, "На време.", МОК, 27.11.1931 г.

(а е 247) сверена, "Човешките косми.", МОК, 20.11.1931 г.

(а е 248) сверена, "Първият предвестник! - Срамът.", МОК, 13.11.1931 г.

(а е 249) сверена, "Мене, Мене, Текел у Фарсин.", МОК, 06.11.1931 г.

(а е 250) сверена, "Отношение на силовите центрове", МОК, 30.10.1931 г.

(а е 251) сверена, "Памет. Методи за усилване на паметта.", МОК, 23.10.1931 г.

(а е 252) сверена, "Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия.", МОК, 16.10.1931 г.

(а е 253) сверена, "10-тях възпитани деца.", МОК, 09.10.1931 г.

(а е 254) сверена, "Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение", МОК, 2.10.1931 г.

(а е 255) сверена, "Божият глас", ООК, 26.08.1930 г. (датата в изданията е 27.08.1930)

(а е 256) сверена, "Линиите на красотата в природата", МОК, 26.V.1931 г.

(а е 257) сверена, "Свиване и разширение", МОК, 19.VI.1931 г.

(а е 258) сверена, "Двете посоки – В и С", МОК, 12.06.1931 г.

(а е 259) сверена, "Първите отношения", МОК, 5.06.1931 г.

(а е 260) сверена, "Еднаква оценка",МОК, 29.05.1931 г.

(а е 261) сверена, "Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения." МОК, 22.05.1931 г.

(а е 262) сверена, "Новата епоха", МОК, 15.05.1931 г.

(а е 263) сверена, "Обикновени и идейни мисли" ,МОК, 8.05.1931 г.

(а е 264) сверена, "Разумното употребление", МОК, 1.05.1931 г.

Редактирано от Hristo
сверяване с лекцията в сайта и вписване на заглавията на беседите
  • Like 5
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено (Редактирано)

(а е 265) сверена, "Знание и опитност", МОК, 24.04.1931 г.

(а е 266) сверена, "Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина", МОК,17.04.1931г.

(а е 267) сверена, "Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека",МОК, 10.04.1931 г.

(а е 268) сверена, "Тригон", МОК, 3.04.1931 г., на стр.7 фиг. не е излязла.

(а е 269) сверена, "Знание и приложение", МОК, 27.03.1931 г., липсва стр.4.

(а е 270) сверена 090514, "Езикът на природата",МОК, 20.03.1931 г.

(а е 271) МОК, "Справедливи", 13.03.1931 г., липсва стр.2.

(а е 272) сверена, "Ханизе", МОК, 6.03.1931 г., липсва 2 стр.

(а е 273) сверена 090514, "Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата", МОК, 27.02.1931 г.

(а е 274) сверена, "Живот и радост. Принципи на здравето", МОК, 20.02.1931 г., 8 и 9 стр. е писмо, което е в папката на ае 274.

(а е 275) сверена, "Три неща са потребни", МОК, 13.02.1931 г., липсва стр.1.

(а е 276) сверена 090514, "Методи за самовъзпитание",МОК, 6.02.1931 г.

(а е 277)сверена 090514, "Разумното", МОК, 30.01.1931 г.

(а е 278)сверена 090514 "Гладът - доброто - разумното слово", МОК, 23.I.1931 г.

(а е 279) сверена 090514 "Закон на редуването. Функции на числата - колелото на човешкото съзнание", МОК, 16.I.1931 г.

(а е 280) сверена 090514, "Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат", МОК, 9.I.1931 г.

(а е 281) сверена, "Съединителните нишки на живота", МОК, 2.01.1931 г., липсва 15 стр.

(а е 282)сверена 090514, "Любов и милосърдие", 26.12.1930 г.

(а е 283) сверена, "Езикът на природата", МОК, 19.12.1930 г., 10 стр. е нечетлива, липсва стр.12.

(а е 284)сверена 090514,"Отвън и отвътре. Светлината и мисълта", МОК, 12.12.1930 г.

(а е 285)сверена 090514, "Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове", МОК, 5.12.1930 г.

(а е 286) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), "Смяна на енергиите",28 ноември 1930 г., МОК, София,

(а е 287) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), "Влизане и излизане. Изборът на числата и природата",21 ноември 1930 г., Младежки Окултен Клас, София,

(а е 288) сверена, "Три думи.Посоката на моментите. Разумно изменение на абсолютното равновесие.", МОК, 14.11.1930 г.,липсва 4 стр.

(а е 289) сверена, "Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата.", МОК, 7.11.1930 г.

(а е 290) сверена, "Правилните отношения. Добрата педагогика", МОК, 31.10.1930 г.

(а е 291) сверена, "Посока на движението - на световете. Развитие на линиите", МОК, 24.10.1930 г., 2 стр. липсва

(а е 292) сверена, "Линия на човешкото лице", МОК, 17.10.1930 г., липсва 3 стр.

(а е 293) "Мироглед и човекът", МОК, 10.10.1930 г.

(а е 294)сверена 090514, "Линиите на милосердието и користолюбието.Отвесът на правата мисъл", МОК, 26.09.1930 г.

(а е 295) сверена 090514, "Правата и кривата линия. Силата на доброто.", МОК, 19.09.1930 г.

(а е 296) сверена 090514, "Светът на правата линия", МОК, 12.09.1930 г.

(а е 297) сверена, "Пътят на доброто. На страната на Божественото", МОК, 5.09.1930 г., липсва 11 стр.

(а е 298) сверена 090514, "Начало и край",13 август 1930 г., ООК, СБ, Рила, Седемте езера

(а е 299) сверена 090514, "Правата на душата и на духа", МОК, 6.08.1930 г.

(а е 300) сверена 090514, "Скришната стаичка", ООК, 30.07.1930 г.

(а е 301) сверена 120514, "Интуицията - Божественото чувство!", ООК, 23.07.1930 г.

(а е 302) сверена 120514, "Проява, връзка и причина", 47-ма лекция, ООК, 16.07.1930 г.

(а е 303)сверена 120514, "Форма и съдържание", 46-та лекция, ООК, 9.07.1930 г.

(а е 304) сверена 120514, "Правилно ядене. Правилно служене.", ООК, 2.07.1930 г.

(а е 305)сверена 120514, "Закон и принцип", ООК, 25.06.1930 г., 1а - много бледа, на места нечетливо.

(а е 306) сверена 120514, "Абсолютно доверие", ООК, 18.06.1930 г.

(а е 307) сверена 120514, "Двата принципа", ООК, 11.06.1930

(а е 308) сверена 120514, "Точност.", ООК, 4.06.1930 г., липсва 3 стр.

(а е 309) сверена 120514, "Правилно разбиране на живота", ООК, 28.05.1930 г.

(а е 310) сверена 120514, "Постоянната цена.", ООК, 21.05.1930 г.

(а е 311) сверена 120514, "Добрият ден.", ООК, 14.05.1930 г.

(а е 312) сверена, "Претръпване и претъпяване", 37 -ма лекция, ООК, 7.05.1930 г., липсват 3 и 4 стр.

(а е 313) сверена 120514, "Положително знание", 36-та лекция, ООК, 30.04.1930 г.

(а е 314) сверена 120514, "Доброто оръжие. Запалките.", ООК, 23.IV.1930 г.

(а е 315) сверена, "Разбиране на числата.Учудване и съжаляване", ООК, 9.04.1930 г., 6 стр. липсва, а на нейно място е стр.2 от друга беседа

(а е 316) сверена 120514, "Чиста мисъл", ООК, 2.04.1930 г.

(а е 317) сверена 120514, започва от 5 стр. "Съзнателният живот",, ООК, 26.03.1930 г.

(а е 318) сверена 120514, "Правилни форми",19 март 1930 г., ООК, София, 3 стр. е много бледа.

(а е 319) сверена 120514, "Идейната обич",12 март 1930 г., ООК, София

(а е 320) сверена 120514, "Човешкият термометър", ООК, 5.03.1930

(а е 321) сверена 120514, "Новото в живота", ООК, 19.02.1930 г.

(а е 322) сверена, "Съчетание на числата", , ООК, 12.02.1930 г., липсва стр.11.

(а е 323) сверена, "Новите веяния", ООК, 5.02.1930 г.

(а е 324) сверена 120514, "Махалото",29 януари 1930 г., ООК, София

(а е 325) сверена 120514, "Опитната школа", 22 януари 1930 г., ООК, София

(а е 326) сверена 120514, "Двамата бакали / Светли и тъмни действия",15 януари 1930 г., ООК, София

(а е 327) сверена, "Чувството на любовта", ООК, 8.01.1930 г., липсва заглавната страница.

(а е 328) сверена, "Поучения.Преживявания и наставления на планината.", МОК, 15.09.1930 г., липсват 6 и 8 стр.

(а е 329 сверена, "Три въпроса за Бога." МОК, 8.08.1930 г., липсват 5 и 6 стр.

(а е 330) сверена 140514, "На езерата", 46-та лекция, МОК, 1.08.1930 г.

(а е 331) сверена 140514, "4-тях етапи на развитието.Отлагането", МОК, 18.07.1930 г., 2 стр. бледа, нечетлива.

(а е 332) сверена, "Вложеното у човека.Отношението на светлината и топлината към човека", МОК, 11.07.1930 г., бледи стр., липсват 2 и 4 стр.

(а е 333) сверена, "Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието.", МОК, 4.07.1930 г., липсва 1 стр.

(а е 334) сверена 140514, "Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата.Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума.", МОК, 27.06.1930 г., 12 стр. е стенографска бележка на гърба на 11 стр.

(а е 335) сверена, "Преводи в природата. Работа, музика, молитва.", МОК, 20.06.1930 г., липсват 7 и 11 стр.

(а е 336)сверена 140514, "Образци за самовъзпитание!", МОК, 13.06.1930 г.

(а е 337) сверена 140514, "Основната мисъл. Същественото в живота.", МОК, 6.06.1930 г.

(а е 338) сверена 140514, "Къртът, славеят и пчелата", МОК, 30.05.1930 г.

(а е 339) сверена 140514, "Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата като отглас на любовта.", МОК, 23.05.1930 г.

(а е 340) сверена 140514, "Правата линия на живота" , МОК, 16.V.1930 г.

(а е 341)сверена 150514, "Четирите състояния на материята. Точност и работа!", 9.V.1930 г.

(а е 342) сверена 150514, "Демонстрация!", МОК, 2.V.1930 г.

(а е 343) сверена 150514, "Светлина и знание!", 25.IV.1930 г.

(а е 344) сверена 150514, "Задача и отклонение в младежкия клас",18 април 1930 г., МОК, София

(а е 345) сверена 150514, "Първата задача",11 април 1930 г., МОК, София, в два екземпляра

(а е 346) сверена 150514, "Най-мъчната работа", ООК, 15.ХII.1943 г.

(а е 347) сверена 150514, "Благата в живота", ООК, 8.ХII.1943 г.

(а е 348) сверена 150514, "Малките работи", ООК, 1.12.1943 г.

(а е 349) сверена 150514, "Ново разбиране", 24 ноември, 1943 г., ООК, София

(а е 350)сверена 150514, "Смъртни и безсмъртни" , ООК, 17.11.1943 г.

(а е 351) сверена 150514, "Мажорни и миньорни гами", ООК, 10.ХI.1943 г.

(а е 352)сверена 150514, "Еднакви отношения",3 ноември, 1943 г., ООК, София

(а е 353) сверена 150514, "Средство за подобрение",27 октомври, 1943 г., ООК, София

(а е 354) сверена 150514, "Послушание", ООК, 20.Х.1943 г.

(а е 355) сверена 150514, "Умни, добри и силни", ООК, 13.Х.1943 г.

(а е 356)свервна 150514, "Трите свещи", ООК , 6.Х.1943 г.

(а е 357) сверена 150514, "Човешкото и Божественото", ООК, 26.VIII.1936 г.

(а е 358) сверена 150514, "Почивка", ООК, 9.VIII.1933 г., ясно ксерокопие, осветлени, нечетливи страници

(а е 359) сверена 150514, "Мислова централа. Новите положения в живота", ООК, 2.VIII.1933 г.

(а е 360) сверена 150514, "Основа на знанието", ООК, 26.VII.1933 г.

(а е 361) сверена 150514, "Съответствие на нещата", ООК, 19.VII.1933 г.

(а е 362) сверена 150514, "Красивите линии в природата / Естествени и неестествени опитности", ООК,12.VII.1933 г.

(а е 363) сверена 150514, "Разните положения. (за ревността)", ООК, 5.VII.1933 г. два екземпляра.

(а е 364) сверена 150514, "Свещена област на живота", ООК, 28.VI.1933 г.

(а е 365) сверена 150514, "Организиране на вътрешния човек", ООК, 24.VI.1933 г.

(а е 366)сверена 150514, "Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлинните.", ООК, 14.VI.1933 г.

(а е 367)сверена 150514, "Законът на ограничението и законът на свободата.", ООК, 7.VI.1933 г.

(а е 368) сверена 150514, "Обхода", ООК, 31.V.1933 г.

(а е 369) сверена, липсва стр.5, на нейно място има една страница 7, която е от друга беседа и след това всичко си е по реда, "Добрата постъпка", ООК, 24.V.1933 г.

(а е 370) сверена 150514, липсва страница 4 от ксерокопието, "Въжделенията на човешката душа", ООК, 17.V.1933 г.

(а е 371) сверена, "Живите линии", ООК, 10.V.1933 г.

(а е 372) сверена 150514, "Човешката уста",3 май 1933 г., ООК, София

(а е 373) сверена 150514, "Три направления", ООК, 26.IV.1933 г.

(а е 374) сверена 150514, "Слушайте разумното", ООК, 19.IV.1933 г.

(а е 375) сверена 150514, "Ползата от знанието", ООК, 12.IV.1933 г.

(а е 376) сверена 150514, "Окото", ООК, 5.IV.1933 г.

(а е 377)сверена 150514, "Устата", ООК, 29.III.1933 г.

(а е 378) сверена 150514, "Развити и недоразвити", ООК, 22.III.1933 г

(а е 379) сверена 150514, "Устата", ООК, 15.III.1933 г.

(а е 380) сверена 150514, "Принципи, закони, сили и форми", ООК, 8.03.1933 г.

(а е 381) сверена 160514, "За човешкия нос", ООК, 1.03.1933 г.

(а е 382) сверена 160514, "Съотношение с природата", ООК, 22.II.1933 г.

(а е 383) сверена 160514, "Ухото", ООК, 15.II.1933 г.

(а е 384) сверена 160514, "Честното ухо", ООК, 8.II.1933 г.

(а е 385) сверена 160514, "Новата канализация", ООК, 30.ХI.1932 г.

(а е 386) сверена 160514, "Трите типа хора- положителен, отрицателен и неутрален", ООК, 23I.1932 г.

(а е 387) сверена 160514, "Здрава мисъл", ООК, 16. ХI.1932 г.

(а е 388) сверена 160514, "Всякога услужвай", ООК, 9.ХI.1932 г.

(а е 389) сверена 160514, "Люби Бога", ООК, 2.ХI.1932 г.

(а е 390) сверена 160514, "Вътрешни сили в човека", ООК, 26.Х.1932 г.

(а е 391)сверена 160514, "Правилно отношение", ООК, 19.Х.1932 г.

(а е 392) сверена 160514, "Малката истина",12 октомври 1932 г., ООК, София

(а е 393) сверена 160514, "По този път", ООК, 5.Х.1932 г.

(а е 394) сверена 160514, "Разумните сили",28 септември 1932 г., ООК, София

(а е 395) сверена 160514, "Новата мисъл / Обикновени и необикновени прояви на природата",21 септември 1932 г., ООК, София

(а е 396) сверена 160514, "Стотният път / Стотният ключ",5 май 1933 г., МОК, София

(а е 397) сверена 160514, "Настъпване и отстъпване",21 април 1933 г., МОК, София

(а е 398) сверена 160514, "Закон на доброто",31 март 1933 г., МОК, София

(а е 399) сверена 160514, "Отношение между ума и сърцето",24 март 1933 г., МОК, София

(а е 400) сверена 160514, "Общи и частни положения",17 март 1933 г., МОК, София

(а е 401) сверена 160514, "Затвор и освобождение",10 март 1933 г., МОК, София

(а е 402) сверена 160514, "Председател на фирмата / Кандидати за председатели на фирма",28 април 1933 г., МОК, София

(а е 403) сверена 160514, "Голямото и малкото",3 март 1933 г., МОК, София

(а е 404) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), "Пътя на енергията / Прав път на енергиите",24 февруари 1933 г., МОК, София, Стр.2 липсва

(а е 405) сверена 160514, "Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха",17 февруари 1933 г., МОК, София

(а е 406) сверена 160514, "Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии",10 февруари 1933 г., МОК, София

(а е 407) сверена 160514, "Точка и свобода",3 февруари 1933 г., МОК, София

(а е 408) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), "Времето на доброто",27 януари 1933 г., МОК, София, Стр.10 липсва

(а е 409) сверена 160514, "Кратко писмо / Едно писмо",20 януари 1933 г., МОК, София

(а е 410) сверена 160514, "Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата",13 януари 1933 г., МОК, София

Редактирано от Hristo
сверяване с лекцията в сайта и вписване на заглавие. . .
  • Like 2
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Трите пътя ООК 24.02.1932 г. (Ръкописна) - Намерен е ръкопис в частно лице с почерка на Боян Боев на част от лекцията, държана пред ООК на 24.02.1932 г., Трите начала / Трите пътя

Разшифровка на беседата от 24.02.1932 г., издадена в томчето „Законът и любовта” през 1936 г. е под заглавие „Трите начала”.

А в намереното машинописно копие в Държавен архив под номер 444 е със заглавието „Трите Пътя”

В изданието на „Жануа 98” в томчето „Събуди се” заглавието на лекцията носи името „Трите пътя”

Абсолютната справедливост ООК 15.10.1924 (Ръкописна) - Намерен е ръкопис в частно лице с почерка на Боян Боев, Абсолютна справедливост

(а е 411) сверена 160514, Економия на енергиите

(а е 412) сверена 160514, Положителното и отрицателното

(а е 413) сверена 160514, "Терцата в живота / Една терца (Първата терца на живота), МОК, 16.12.1932 г.

(а е 414) сверена 160514, Музикален път

(а е 415) сверена 160514, Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките

(а е 416) сверена 160514, Силата на ума

(а е 417) сверена 160514, Живот и благо

(а е 418) сверена 160514, Контрасти в живота

(а е 419) сверена 160514, Дадено и установено / Движение, трептение и разширение

(а е 420) сверена 160514, Постигнати резултати

(а е 421) сверена 291216, "Възможности и постижения /Постижения и възможности (Кому да обещаваме)",21 октомври 1932 г., МОК, София

(а е 422) сверена 291216, Граници на възможности

(а е 423) сверена 291216, Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание

(а е 424) сверена 291216, Изворите на живота / Към изворите на живота

(а е 425) сверена 291216, Великата разумност / Разумност

(а е 426) сверена 291216, Добре дошъл

(а е 427) сверена 291216, Петте области в човека

(а е 428) сверена 291216, Любов към Бога / Обичай Бога

(а е 429) Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес

(а е 430), сверена, Тънки и дебели линии

(а е 431) сверена 291216, Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него

(а е 432) Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния

(а е 433) Законът на частите и законът на цялото

(а е 434) сверена 291216, Слаби и силни положения

(а е 435) сверена 291216, Кръг, елипса и хипербола

(а е 436) сверена 291216, Трите принципа / Трите типа

(а е 437) сверена 291216, Динамика на живота / Динамическият живот

(а е 438) сверена 291216, Законът на вярата и Любовта

(а е 439) сверена 291216, Входни врати

(а е 440) сверена 291216, Възпитание на волята

(а е 441) сверена 291216, Начало на Мъдростта / Две състояния

(а е 442) сверена 291216, Ми бемол и фа диез

(а е 443) Физическият и Божествения живот

(а е 444) сверена, Трите начала / Трите пътя, ООК, 24.02.1932 г.,

(а е 445) сверена 291216, Доброто разположение

(а е 446) сверена 291216, Любов на безсмъртието

(а е 447) сверена 291216, Двете лица на реалността / Лица на реалността

(а е 448) сверена 291216, "Двете отверстия",27 януари 1932 г., ООК, София,

(а е 449) сверена 291216, "Раждане и растене",20 януари 1932 г., ООК, София

Редактирано от Hristo
сверяване с лекцията в сайта и вписване на заглавията
  • Like 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

(а е 450) сверена, "Противоположности на живота", ООК, 13.01.1932 г.,

(а е 451) "Непреодолимо желание", ООК, 09.12.1931 г., (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 452) "Разтоварване на съзнанието", ООК, 25.11.1931 г.

(а е 453)  "Материални прояви на живота / Животът като математически действия", ООК, 18.11.1931 г. (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 454) "Двоен дял / Полюси на доброто и злото", ООК, 11.11.1931 г. Заглавието в архива е "Път на освобождение" и текстът е малко по-различен от публикувания в изданията и на двата варианта. (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 455) сверена, "Полюси на доброто и злото. Двоен дял.", ООК, 11.11.1931 г.,

(а е 456) "Правилният тон", ООК, 04.11.1931 г. (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 457) "Предназначението на носа - служба и функция", ООК, 28.10.1931 г. (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 458)  ООК, 21.10.1931 г. "Разбраните скърби",

(а е 459)  ООК, 14.10.1931 г. "Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух",

(а е 460)  ООК, 21.10.1931 г. "Оставената торба", (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 461)  ООК, 30.09.1931 г. "Събуди се",

(а е 462) сверена, "Малкият стърк", 13.07.1925 г., ИБ

(а е 463) НБ, 02.10.1921 г. "Поздравътъ на Любовьта", (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 464) сверена, "Правда, Истина и Святост", 26.06.1921 г., НБ

(а е 465) НБ, 19.06.1921 г. "И рече му: „Дойди слѣдъ мене!". (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)

(а е 466) НБ, 12.06.1921 г. "Двете жени"

(а е 467) сверена, "Ангелът отговори", 5.06.1921 г. НБ

(а е 468) сверена, "Събиране, умножение и степенуване", 29.05.1921 г., НБ

(а е 469) сверена, "Хлѣбътъ и живата енергия", 22.05.1921 г., НБ

(а е 470) сверена, "Изтълкувай ни тази притча", 15.05.1921 г., НБ

(а е 471) сверена, "Възкръсение на Любовьта", 1.05.1921 г., НБ

(а е 472) сверена, "Въ рова при лъвоветѣ", 24.04.1921 г. НБ

(а е 473) сверена, "Огнената пещь", 17 април 1921 г., НБ

(а е 474) сверена, "Любовь – носителка на вѣчния животъ", 10 април 1921 г., НБ

(а е 475) сверена, "Правилното ядене като условие за вечен живот", 3.04.1921 г., НБ

(а е 475а) сверена, "Сѣятельтъ", 27.03.1921 г., НБ

(а е 476) сверена, "Фарисей и Садукей", 20 03.1921 г., НБ

(а е 477) сверена, "Новиятъ човѣкъ", 13.03.1921 г. НБ

(а е 478) Ръкопис добавена на 08.05,2014),сверена, "Що казва Духът", 29.02.1920 г.,

(а е 478) Печатна, сверена, "Що казва Духът", 29.02.1920 г.,

(а е 479) Стенограма (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие) Стр.17,21,24 преобърнати. беседа?

(а е 480) Печатна, сверена, "Аз съм жив", 22.02.1920 г., НБ

(а е 480) Ръкописна, сверена, "Аз съм жив", 22.02.1920 г. НБ

(а е 481) сверена, "Земният и небесният", 01.02.1920 г. НБ

(а е 482) сверена, "Работи на лозето ми" НБ, извънредна, 14.12.1919 г. НБ

(а е 483) сверена, "Ще живее", НБ, 7.12.1919 г. НБ

(а е 484) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие) "Малкият закон", НБ, 22.06.1919 г. НБ

(а е 485) стенограма, "Аз съм онзи човек", НБ, 28.09.1919 г. НБ

(а е 486) стенограма, "Кога се молиш", НБ, 27.04.1919 г. НБ

(а е 487) сверена, "Като го видя Петър", НБ, 20.04.1919 г.

(а е 488) стенограма, беседа?

(а е 489) стенограма, "Господ му рече", НБ, 06.04.1919 г. НБ

(а е 490) стенограма, "Нито тържик", НБ, 13.04.1919 г. НБ

(а е 491) ръкопис, сверена, "Встъпление в Любовта", БС, ИБ, 16.01.1919г.,

(а е 492) ръкопис, сверена, "Бог е Дух", 3.06.1917 г.,  НБ

(а е 493) ръкопис, сверена, "Пребъдване в Божията любов", в 27.05.1917 г., в изданията - "Пребъдете/пребъдване" НБ

(а е 494) ръкопис, сверена, "Доброто съкровище", , 20.05.1917 г., НБ

(а е 495) ръкопис, сверена, "Бог е съчетал", 2.05.1917 г. НБ

(а е 496) ръкопис, сверена, "Взимане и даване", 6.05.1917 г. НБ

(а е 497) ръкопис, сверена, "Чистосърдечните", 29.04.1917 г. НБ

(а е 498) ръкопис, сверена, "Волята Божия", 22.04.1917 г., НБ

(а е 499) ръкопис, сверена, "Велик- ден", 15.04.1917 г., в изданията заглавието е "Радвайте се" НБ

(а е 500) ръкопис, сверена, "Яков и Исак", 8.04.1917 г., НБ

(а е 501) ръкопис, сверена, "Спасението", 25.02.1917 г. НБ

(а е 502) ръкопис, сверена, "Познание. Самопожертвуване", 18.02.1917 г. НБ

(а е 503) ръкопис, сверена, "Блажени гонените", Заглавие в изданията - "Блажените", 04.02.1917 г. НБ

(а е 504) ръкопис, сверена, "Все що е писано", 28.01.1917 г. НБ

(а е 505) ръкопис, сверена, "Растене и познание", 7.01.1917 г. НБ

(а е 506) ръкопис, сверена, "Влиянието на хармонията в живота", 20.06.1921г. НБ

(а е 507) сверена, "Отдайте Божието Богу", 31.12.1916 г.  НБ

(а е 508) сверена, "Ще бъдат научени", 24.12.1916 г.  НБ

(а е 508) Ръкопис, сверена, "Ще бъдат научени", 24.12.1916 г. НБ

(а е 509) Печатна, сверена, "Петте разумни и разумни деви", 16.11.1916 г. НБ

(а е 509) Ръкопис, сверена, "Петте разумни и разумни деви", 16.11.1916 г. НБ

(а е 510) сверена, 22.10.1916 г., стр.10 липсва, следващата страница е от друга беседа да се махне, свършва на стр.17, след което следва 5 б от 31.12.1916 г. / липсва ксерокопието от 17 стр нататък./.(сверена и е така) "Да я не пия ли?", 22.10.1916 г. НБ

(а е 511) Печатна, "Неделими неща", 15.12.1944 г. Последно слово, ИБ, МОК

(а е 512) Печатна, "Постижение", 15.12.1944 г. Последно слово, ИБ, МОК

(а е 513) (сверена и е така), "Най-малкото приложение", 17.11.1944 г. Последно слово, ИБ, МОК

(а е 514) (сверена и е така), "Неповторими неща", 17.11.1944 г. Последно слово, ИБ, МОК

(а е 515) Последно слово, ИБ, МОК, "Скрито богатство", 03.11.1944 г.

(а е 516) Последно слово, ИБ, ООК, "Последно слово", 20.12.1944 г.

(а е 517) Последно слово, ИБ, ООК, "Най-голямото благо", 13.12.1944 г.

(а е 518) Последно слово, ИБ, ООК, "Най-малката работа", 06.12.1944 г.

(а е 519) Последно слово, ИБ, ООК, "Божествени подбуди", 22.11.1944 г.

(а е 520) Последно слово, ИБ, ООК, "На фокус", 15.11.1944 г.

(а е 521) Последно слово, ИБ, ООК, "Най-лесната работа", 08.11.1944 г.

(а е 522) Последно слово, ИБ, ООК, "Факти, закони, причини", 01.11.1944 г.

(а е 523) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Последно слово, ИБ, МОК, "Изменена посока", 27.10.1944 г.

(а е 524) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Последно слово, ИБ, ООК, "Служители на земята", 25.10.1944 г.

(а е 525) ООК, "Родени от Бога", 05.01.1944 г.

(а е 526) ООК, "Малкото добро", 29.12.1943 г.

(а е 527) ООК, "Безопасното място / Посока на движение", 22.12.1943 г.

(а е 528)  УС, "Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми)", 07.10.1934 г.

(а е 529)  УС, "Доброто име", 02.12.1934 г.

(а е 530)  УС, "Абсолютна и Относителна реалност", 09.12.1934 г.

(а е 531) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), УС, "Страданието – път към Любовта", 17.02.1935 г.

(а е 532) УС, "Съучастници в благата", 24.02.1935 г.

(а е 533) УС, "Насилията под слънцето", 03.03.1935 г.

(а е 534) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), УС, "Какво ще говори Учителят", 10.03.1935 г.

(а е 535) УС, "Да живеете", 17.03.1935 г.

(а е 536) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), УС, "Двата вида добродетели. (Кой е правият път)", 24.03.1935 г.

(а е 537)  УС, "Да се добие и задържи богатството", 31.03.1935 г.

(а е 538) УС, "Двата метода и двата пътища към сродната душа", 07.04.1935 г.

(а е 539) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), УС, "Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка)", 14.04.1935 г.

(а е 540) УС, "Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките)", 21.04.1935 г.

(а е 541) УС, "Любовта. (Три стъпки – три врати)", 28.04.1935 г.

(а е 542) УС, "Четири неща в ума си", 05.05.1935 г.

(а е 543) УС, "Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението)", 12.05.1935 г.

(а е 544)  УС, "Възходящият път. (Трите думи. Писмото)", 26.05.1935 г.

(а е 545)  УС, "Няма да бъда излъган", 02.06.1935 г.

(а е 546) УС, "Пътят на разумното", 09.06.1935 г.

(а е 547) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), УС, "Изплащайте дълга си", 16.06.1935 г.

(а е 548) УС, "Господ в нас, и ние в Него", 23.06.1935 г.

(а е 549) УС, "И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане)", 30.06.1935 г.

(а е 550) УС, "Обърнете се към мене", 07.07.1935 г.

(а е 551) УС, "Любов и служене. (Чешмата в двора)", 21.07.1935 г.

(а е 552) УС, "Словото и животът", 14.07.1935 г.

(а е 553) УС, "Не лъжете себе си", 28.07.1935 г.

(а е 554) УС, "Тълкуванието. (Истинските връзки)", 08.09.1935 г.

(а е 555) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)Стр.9 се дублира. УС, "Скъпоценното камъче под езика", 15.09.1935 г.

(а е 556) УС, СБ,  "Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта", 30.08.1936 г.

(а е 557) УС, "За Слава Божия", 20.09.1936 г.

(а е 558), УС, Азъ го създадохъ!, 27.09.1936

(а е 559) 2-ро УС, Важностьта на черния дроб (Организиране на черния дроб), 04 10 1936г.

(а е 560) 3-то УС, Реалните неща въ любовьта, 11 10 1936г.

(а е 561) 4-то УС, Вярата и Любовьта (6-то Шесто чувство), 18 10 1936г.

(а е 562) 5-то УС, Реалностьта въ живота! Доброто мислене, и доброто обличане и готвене, 03 01 1937г.

(а е 563) 6-то УС, Божествената Храна, 10 01 1937г.

(а е 564) 7-мо УС, Учение, подвизаване и служение на БОГА, 17 01 1937г.

(а е 565) 8-мо УС, Конкретното въ любовьта, 24 01 1937г.

(а е 566) 9-то УС, Великодушие и целомъдрие. Мекота, 31 01 1937г.

(а е 567) 10-то УС, Първиятъ и последниятъ!, 07 02 1937г.

(а е 568) 11-то УС, Конкурсниятъ изпитъ!, 14 02 1937г.

(а е 569) 12-то УС, Ликвидация съ стария животъ и приложение на новия, 21 02 1937г.

(а е 570) 13-то УС, Три неща са потребни, 28 02 1937г.

(а е 571) 14-то УС, Обмяна въ Божественото, 07 03 1937г.

(а е 572) 15-то УС, Приложение на вярата, надеждата и любовьта в живота, 14 03 1937г.

(а е 573) 16 УС, Три фази има. 21 03 1937г.

(а е 574) 17-то УС, Меката, примирителна постъпка. Красотата ще спаси света!, 20 03 1937г.

(а е 575) 18-то УС, Степените на любовьта, 04 04 1937г.

(а е 576) 19-то УС, Двамата сина, 11 04 1937г.

(а е 577) 20-то УС,  Благость и истина!, 18 04 1937г.

(а е 578) 21-во УС, Първата дума, 25 04 1937г.

(а е 579) 22-ро УС, Както БОГЪ мисли и прави, 02 05 1937г.

(а е 580) 23-то УС, Единият и многото. 09 05 1937г.

(а е 581) 24-то УС, Първото място. Редътъ въ живота, 16 05 1937г.

(а е 582) 25-то УС, Новото въ небето. Страданието, 23 05 1937г.

(а е 583) 26-то УС Уповай на Божественото!, 30 05 1937г.

(а е 584) 27-мо УС, Самораждане. Раждане на истината, 05 06 1937г.

(а е 585) 28-то УС, Проводници на Неговата любовь, 13 06 1937г.

(а е 586) 29-то УС, Особената черта на човека, 20 06 1937 г.

(а е 587) 30-то УС, Вътрешенъ и външенъ животъ, 27 06 1937г.

(а е 588) 31-то УС, Злото и любовьта. Божествениятъ пътъ. Смекчаване на злото, 04 07 1937г.

(а е 589) 32-ро УС, Вътрешна обхода, 29 08 1937г.

(а е 590) 33-то УС, Силен в света, 05 09 1937г.

(а е 591) 34-то УС, Религиозни хора, 12 09 1937г.

(а е 592) 36-то УС, Приравняване и любов, 19 09 1937г.

(а е 593) УС, Пребъдване, 19.03.1944 г.

(а е 594) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), УС, ПС, ИБ, Най-красивият ден, 16.04.1944 г.

(а е 595) ПС, ИБ, Неразбрана и разбрана любов, 22.06.1944 г.

(а е 596) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), ПС, ИБ, Той иде!, 12.07.1944 г

(а е 597) ПС, ИБ, Поливане, 12.07.1944 г.

(а е 598) ПС, ИБ, Сиромах и богат, 26.08.1944 г.

(а е 599) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), ПС, ИБ, Ценното, 27.08.1944 г.

(а е 600) ПС, ИБ, Сянка и реалност, 28.08.1944 г.

(а е 601) ПС, ИБ, Зовът на новото, 24.09.1944 г.

(а е 602) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), ПС, ИБ, Милият поглед, 24.09.1944 г.

(а е 603) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), ПС, ИБ, Слабият и силният, 29.10.1944 г.

(а е 604) сверена, липсват 1 и 2 стр. (корегирана добавена 7 страница т,10.09.2014) ???, Според Описа  беседата "Обмяната в живота", не е намерена

(а е 605) сверена, липсват 1 и 2 стр. и не е ясно дали 5 стр. е последна. Според Описа  беседата "Вътрешният поттик", не е намерена

(а е 606) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Мисли на учениците от МОК върху темата "Скъпоценните камъни", дадена в беседата Какво се изисква от ученика, 14.06.1922 г.

(а е 607) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Мисли на учениците от МОК върху темата "От къде е останал обичаят да си мием очите", дадена в беседата Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания 14.03.1926 г. (липсва в темите - ООК)

(а е 608) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Мисли на учениците от ООК върху темата " Разлика между въздържание и самообладание ", дадена в беседата Четирите действия 20.01.1926 г.

(а е 609) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Мисли на учениците от ООК върху темата " Дума и число ", дадена в беседата Редът на числата, 17.03.1926 г. (липсва в темите - ООК)

(а е 610) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие)???, Мисли на учениците от МОК върху темата "Разлика между функциите на алгебричните числа и функциите на органическите сили ", дадена в беседата Скритите сили, 20.11.1927 г.

(а е 611) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Мисли на учениците от МОК върху темата " Отличителните качества на великите хора", дадена в беседата Божествената мисъл, 04.09.1927 г.

(а е 612) Мисли на учениците от МОК върху темата "Произход на тъкачеството", дадена в беседата Психически анализи, 06.11.1927 г.

(а е 613) Мисли на учениците от МОК върху темата "Произход на рудокопачествотоо", четена в беседата Мерки в живота, 27.11.1927 г.

(а е 614) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие) (в началото има 4-5 страници от темата за рудокопачите) Мисли на учениците от МОК върху темата "Отношение между положителните и отрицателните страни на природата ", дадена в беседата Служене, почит и обич, 30.08.1929 г.

(а е 615)  Мисли на учениците от ООК върху темата "Път за добиване на истинско щастие ", дадена в беседата Определено време и място, 15.10.1930 г.

(а е 616) Мисли на учениците от ООК или МОК върху темата "Кой е най-правият път за влизанв в Царството Божие", дадена 1932 г., преди 18 април (не може да се намери засега)

(а е 617) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), Мисли на учениците от ООК върху темата " Разлика между Добро и Правда ", дадена в беседата Отношение към нещата / Съответствие на нещата,  19.07.1933 г. (в края има залепени други теми)

(а е 618) Мисли на учениците от ООК върху темата "Полза от изучаване на четните и нечетните числа. ", дадена в беседата Слушане отвътре. Какво да направиш, 08.11.1933 г.

(а е 619) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие) Резюме на учениците от ООК върху лекцията Трите живота, 24.02.1922 г. дадено в Пътят към свободата, 13.12.1933

(а е 620) Мисли на учениците от ООК върху темата "Правата мисъл", дадена в беседата  Придобивките на деня, 29.11.1933 г.

(а е 621) сверена, Високият идеал, ООК, 11.09.1923 г.

(а е 622) НБ, МС Да възлюбиш Господа, 06.07.1924 г.

(а е 623) МС, Разумното тълкувание на природните действия, 06.07.1924 г.

(а е 624) МС, Разумната любов и светлата мисъл, 06.07.1924 г.

(а е 625) МС, Топлината на живота, 07.07.1924 г.

(а е 626) МС, За възпитанието, 07.07.1924 г.

(а е 627) сверена, "Блажени кротките", , 23.06.1929 г., НБ

(а е 628) ръкопис, сверена, "Да имат живот", 1.09.1929 г., НБ

(а е 629) ръкопис, сверена, "Стотникът", 8.09.1929 г., НБ

  • Like 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

(а е 630) ръкопис, сверена, "Тридесет и осем години", НБ, 15.09.1929 г., стр.16 липсва. (корегирана ,22.10.2015) добавена 16 стр

(а е 631) НБ, "Духът Господен", 29.09.1929 г.

(а е 632) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие), НБ, "Забранихме му", 06.10.1929 г.

(а е 633) ръкопис, сверена, НБ, "Вечното благовестие", 13.10.1929 г., 14 стр е нечетлива, 15 и 16 стр. са трудно четливи.

(а е 634) ръкопис, сверена, НБ, "Тази сирота вдовица тури от всичките най-много", 20.10.1929 г.

(а е 635) ръкопис, сверена, НБ, "Блажени са очите и ушите", 27.10.1929 г.

(а е 636) (коригирана ,28.10.2015) добавена е първата страница, НБ, "Чуха, че иде Исус", 03.11.1929 г.

(а е 637) НБ, "Сторете да насядат", 10.11.1929 г.

(а е 638) (коригирана ,22.10.2015) добавена втора страница, НБ, "Сам се опасваше", 17.11.1929 г.

(а е 639) (коригирана ,22.10.2015) добавена 12 и 13 страница, НБ, "Влязоха в ладията", 24.11.1929 г.

(а е 640) НБ, "Пасха Господня е", 01.12.1929 г.

(а е 641) (Стр.3 липсва. (коригирана ,22.10.2015), НБ, "Да ида да го събудя", 08.12.1929 г.

(а е 642) Стр.1а коригиране. (коригирана ,22.10.2015), НБ, "Да ви даде", 08.12.1929 г.

(а е 643) ръкопис, сверена, НБ, "От сърцето излизат", 5.01.1930 г., стр.17 липсва. (коригирана ,22.10.2015)

(а е 644) Стр.9 липсва. (коригирана ,22.10.2015), НБ, "Да се радват наедно", 12.01.1930 г.

(а е 645) (коригирана ,22.10.2015), НБ, "Двете лепти", 19.01.1930 г.

(а е 646) НБ, "Богове сте", 26.01.1930 г.

(а е 647) НБ, "Аз съм, не бойте се!", 02.02.1930 г.

(а е 648) НБ, "Побеждавайте злото", 09.02.1930 г.

(а е 649) НБ, "Изпитай и виж", 16.02.1930 г.

(а е 650) сверена, СБ, "Наближило е царството Божие", 10.08.1930 г.

(а е 651) УС, "29-ти юний", 19.05.1935 г.

(а е 652) СБ, "Двете полушария. Северното и южното полушарие", 22.09.1936 г.

(а е 653) СБ, "Да им дам живот / Вяра", 19.08.1936 г.

(а е 654) СБ, "Вътрешната връзка на живота", 20.08.1936 г.

(а е 655) СБ, "Външна и вътрешна любов", 21.08.1936 г.

(а е 656) СБ, "Основната черта на новото", 22.08.1936 г.

(а е 657) СБ, "Проникване", 23.08.1936 г.

(а е 658) СБ, "Проявеният и непроявеният", 29.08.1936 г.

(а е 659) СБ, "Първият лъч на топлината", 18.07.1937 г.

(а е 660) СБ, "Божието слово е опитано", 19.07.1937 г.

(а е 661) СБ, ООК, "Ценности и възможности", 21.07.1937 г.

(а е 662) СБ, "Стани", 23.07.1937 г.

(а е 663) СБ, "Основните тонове", 25.07.1937 г.

(а е 664) СБ, "Правилна обхода", 25.07.1937 г.

(а е 665) СБ, "Реалното и идеалното", 28.07.1937 г.

(а е 666) СБ, "Планини и долини. Умът и сърцето", 30.07.1937 г.

(а е 667) СБ, "Предназначението на човека", 04.08.1937 г.

(а е 668) СБ, "Мед да потече", 06.08.1937 г.

(а е 669) СБ, "Качества на ума, сърцето и тялото", 08.08.1937 г.

(а е 670) Стр.3 липсва. СБ, "Хармонични и дисхармонични съпоставяния", 11.08.1937 г.

(а е 671) Стр.7 липсва. (коригирана ,22.10.2015) СБ, "Пътят и възможностите", 11.08.1937 г.

(а е 672) СБ, "Четирите правила", 13.08.1937 г.

(а е 673) (коригирана ,22.10.2015) СБ, "Четирите отношения", 22.08.1937 г.

(а е 674) СБ, "Трите ухания", 23.08.1937 г.

(а е 675)  СБ, "Път за освобождение", 24.08.1937 г.

(а е 676) СБ, "Вътрешна обхода", 29.08.1937 г.

(а е 677) Стр.5 се повтаря,стр.9 липсва. (коригирана ,22.10.2015)  СБ, ООК,  "Вечно подмладяване", 22.09.1937 г.

(а е 678) (коригирана ,22.10.2015) СБ, ООК, "Силата на Любовта", 12.07.1939 г.

(а е 679) СБ, УС, "Реалното в живота", 16.07.1939 г.

(а е 680) СБ, "Четири основни правила на хигиената", 19.07.1939 г.

(а е 681) Стр.6 липсва. (коригирана ,22.10.2015) СБ, МОК, "С вяра, без смущение", 21.07.1939 г.

(а е 682) (коригирана ,22.10.2015) СБ, "Вратата на любовта", 23.07.1939 г.

(а е 683) СБ, "Любов и почитание", 23.07.1939 г.

(а е 684) СБ, "Път към живота / Той е!", 26.07.1939 г.

(а е 685) (корегирана ,22.10.2015) СБ, "Разумност", 30.07.1939 г.

(а е 686) (корегирана ,22.10.2015) СБ, "Запазване и спечелване", 30.07.1939 г.

(а е 687) (Трябва да се свери файла с оригиналното ксерокопие) СБ, "Умен, добър и силен", 02.08.1939 г.

(а е 688) (корегирана ,22.10.2015) СБ, "Търпение", 04.08.1939 г.

(а е 689) (корегирана ,22.10.2015) СБ, "Светлина, топлина и сила", 06.08.1939 г.

(а е 690) СБ, "Плодът на Духа", 09.08.1939 г.

(а е 691) СБ, "Господар и слуга", 11.08.1939 г.

(а е 692) СБ, "Опознаване", 12.08.1939 г.

(а е 693) СБ, "Вечният живот", 13.08.1939 г.

(а е 694) СБ, "Гласът на Любовта", 13.08.1939 г.

(а е 695) СБ, "Разнообразието в живота", 14.08.1939 г.

(а е 696) СБ, "На своето място", 15.08.1939 г.

(а е 697) СБ, "Възможности на Любовта", 16.08.1939 г.

(а е 698) СБ, "Не дири своето си", 17.08.1939 г.

(а е 699) СБ, "Новораждане", 19.08.1939 г.

(а е 700) СБ, "Трите неща", 26.08.1939 г.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

(а е 701) СБ, "Запалката на свещения огън", 27.08.1939 г.

(а е 702) СБ, МОК, "Нито близо, нито далече", 22.09.1939 г.

(а е 703) СБ, "Зората на живота", 27.07.1941 г.

(а е 704) стр.9 липсва (коригирана ,22.10.2015) СБ, "Възможности за щастие", 24.08.1941 г.

(а е 705) СБ, "Любовта иде", 25.08.1941 г.

(а е 706) СБ, "Новият път", 26.08.1941 г.

(а е 707) (коригирана ,22.10.2015) СБ, "Дишането", 29.08.1941 г.

(а е 708) повтаря се последната страница. СБ, "С любов", 31.08.1941 г.

(а е 709) СБ, "Предназначението на човека", 31.08.1941 г.

(а е 710) СБ, "Прави възгледи", 03.09.1941 г.

(а е 711) не завършена накрая има друга страница. (коригирана ,22.10.2015) СБ, "Законът на лъжата", 07.09.1941 г.

(а е 712) СБ, "Възелът", 07.09.1941 г.

(а е 713) СБ, "Гладът", 05.09.1941 г.

(а е 714) СБ, "Малък опит", 10.09.1941 г.

(а е 715) СБ, "Трите перпендикуляра", 12.09.1941 г.

(а е 716) УС, "Единственото нещо", 14.09.1941 г.

(а е 717) СБ, НБ, "Двама или трима", 14.09.1941 г.

(а е 718) СБ, "Лъжа и истина", 19.09.1941 г.

(а е 719) СБ, УС, "Името, царството и волята Божия", 21.09.1941 г.

(а е 720) СБ, НБ, "Любов, знание и сила", 21.09.1941 г.

(а е 721)  (коригирана ,22.10.2015) СБ, "Четирите положения", 17.09.1941 г.

(а е 722) УС, "Синовно отношение", 17.10.1943 г.

(а е 723) (коригирана ,22.10.2015) СБ, "С любов", 22.09.1943 г.

(а е 724) УС, "Плодовете на Духа", 24.10.1943 г.

(а е 725) УС, "Новото начало", 31.10.1943 г.

(а е 726) УС, "Бъдете съвършени", 14.11.1943 г.

(а е 727) УС, "Право мислене", 21.11.1943 г.

(а е 728)  (коригирана ,22.10.2015) УС, "Човешка и Божествена любов", 28.11.1943 г.

(а е 729) УС, "Безопасният път", 05.12.1943 г.

(а е 730) (корегирана ,22.10.2015) УС, "Най-великата наука", 12.12.1943 г.

(а е 731) УС, "Блажени нищите", 19.12.1943 г.

(а е 732) УС, "Волята Божия", 19.12.1943 г.

(а е 733) Липсва 5 и 6 стр. Сверена с оригинала но и там липсват 5-6 , ООК, "Планински върхове", 05.09.1928

(а е 734) УС, ПС,  "Божественият ден", 09.01.1944 г.

(а е 735) (коригирана ,22.10.2015) ООК, "Планински върхове", 05.09.1928 (а е 733 и 735 са еднакви, като 735 е по-ясно за четене, затова в беседата е поставен линк към него)

(а е 736) Откъси от беседи и разговори: "Учителя П. К. Дънов за славянството, частната собственост и колективното съзнание"  

(а е 737) ПС, ИБ,  "Като малките деца", 12.11.1944 г.

(а е 738) ПС, ИБ,  "Деветте съществени причини", 12.11.1944 г.

(а е 739)  трябва да се подреди и да се махне първата страница, която е от друга беседа. ПС, ИБ,  "Разумна икономия / Нова земя", 10.12.1944 г.

(а е 740) ПС, ИБ,  "Най-добрият подарък", 17.12.1944 г.

(а е 741) стр.8 печатана? (коригирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от ООК на въпроса "Коя е любимата ми тема" - "Три вида служене", 23.12.1925 г.

(а е 742) стр.5 печатана? (коригирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Еволюция на елементите" - "Влияние на светлината и тъмнината", 06.12.1925 г.

(а е 743) Отговори на учениците от МОК по темата "Качествата на идеалния човек" - "Малкото съпротивление", 11.04.1926 г.

(а е 744) Отговори на учениците от МОК по темата "Произход на десетичната система" - "Добро и свобода", 28.03.1926 г.

(а е 745) (коригирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Най-важният метод как да се накара човек правилно да мисли?" - "Микроскопическите добрини", 14.02.1926 г.

(а е 746) (коригирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Свободна тема" - "Микроскопическите добрини", 14.02.1926 г.

(а е 747) Отговори на учениците от МОК по темата "Десет най-важни въпроси?" - "Реални величини / Реалното в живота", 07.02.1926 г. (темата е зададена в края на беседата)

(а е 748) (коригирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Най-полезното растение" - "Действие и противодействие", 10.01.1926 г.

(а е 749) Отговори на учениците от МОК по темата "Най-силната гласна и най-меката съгласна в българската азбука?" - "Изваждане", 17.01.1926 г.

(а е 750)  от стр.27 до стр.35 трябва да се подреди,от стр.28 до етр.30 са накрая. Отговори на учениците от МОК по темата "За какво мисля сега" - "Реални величини / Реалното в живота", 07.02.1926 г.

  • Like 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

(а е 751) Отговори на учениците от МОК по темата "Жабата като символ" - "Жива реч / Живата реч", 21.03.1926 г.

(а е 752-1) (корегирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Произход на синия цвят на окото. (Произход на втория кръг в окото) " - "Малкото съпротивление", 11.04.1926 г.

(а е 752-2) (корегирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Защо природата е турила по няколко чифта очи на някои насекоми, а на други – по-малко? Защо човек има само две очи?" - "Малкото съпротивление", 11.04.1926 г.

(а е 752-3) (корегирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Мястото на добродетелите в човешкото тяло" - "Място на добродетелите", 09.05.1926 г.

(а е 753) Отговори на учениците от МОК по темата "Качествата на идеалния човек" - "Малкото съпротивление", 11.04.1926 г  (продължение на (а е 743) )

(а е 754-1) Отговори на учениците от МОК по темата "Най-умният бръмбар" - "Влияние на светлината и тъмнината", 06.12.1925 г. (отговорите са дадени 1926 г., януари)

(а е 754-2) Отговори на учениците от МОК по темата "Най-умният бръмбар" - "Влияние на светлината и тъмнината", 06.12.1925 г. (отговорите са дадени 1926 г., януари)

(а е 755-1) Отговори на учениците от МОК по темата "Какво мислят птиците" - "Влияние на светлината и тъмнината", 06.12.1925 г. (отговорите са дадени 1926 г., януари)

(а е 755-2) Отговори на учениците от МОК по темата "Какво мислят птиците" - "Влияние на светлината и тъмнината", 06.12.1925 г. (отговорите са дадени 1926 г., януари)

(а е 756) Отговори на учениците от ООК по темата "Истинският метод за обичане" - "Милосърдие, смирение и молитва", 03.10.1934 г. (темата е зададена в средата на беседата)

(а е 757-1) Отговори на учениците от ООК по темата "Истинският метод за обичане" - "Стар и нов порядък", 03.10.1934 г.

(а е 757-2) Отговори на учениците от ООК по темата "Колко тежи доброто" - "Развитие на заложбите", 14.03.1934 г.

(а е 757-3) Отговори на учениците от ООК по темата "Защо Бог създаде човека най-после, а не го създаде най-първо?" - "Не я ограничавай!", 14.02.1934 г.

(а е 758-1) Отговори на учениците от МОК по темата "Най-малката и най-голямата спънка в живота? " - "Причини и условия", 14.02.1934 г.

(а е 758-2) Отговори на учениците от МОК по темата "Съществените качества на свободата?" - "Качества на реалното", 30.11.1934 г.

(а е 758-3) Отговори на учениците от МОК по темата "Отличителните черти на минералите и растенията?" - не е намерено кога и къде е дадена тази тема, четена е в беседите "Качества на реалното" 30.11.1934 г. и "Философия на трептенията" 14.12.1934 г.

(а е 758-4) Отговори на учениците от МОК по темата "Кои са били причините за писане на Евангелието на Матея? " - "Орехът и орехчето", 30.11.1934 г.

(а е 758-5) Отговори на учениците от МОК по темата "Ползата от богатството и сиромашията" - "Променчиви величини", 30.11.1934 г.

(а е 758-6) Отговори на учениците от ООК по темите: "Ако аз съм проповедник, как ще държа първата си проповед, за да обърна някого?" - "Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието", 17.01.1934 г. : "Новият начин на мислене" - "Стар и нов порядък". 10.10.1934 г., ; "Защо Бог създаде човека най-после, а не го създаде най-първо?" - "Не я ограничавай!", 14.02.1934 г.

(а е 759-1) Отговори на учениците от ООК по темата "Отличителните черти на здравето и на болестта" - "Действието на музиката", 21.11.1934 г.

(а е 759-2) Отговори на учениците от ООК по темата "Моето собствено пеене" - "Механическо и органическо пеене", 14.11.1934 г.

(а е 760) (корегирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от ООК по темата "Старият дядо" - "Трите геометрични фигури", 08.05.1935 г.

(а е 761) Отговори на учениците от ООК по темата "Как се справям аз със съмнението" - "Естественото положение на човешката душа", 06.02.1935 г.

(а е 762) Отговори на учениците от ООК по темата "Свободният живот" - "Най-голямото изкуство", 06.02.1935 г.

(а е 763) (корегирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от ООК по темата "Отличителните черти на умния човек" - "Ново раждане", 09.01.1935 г.

(а е 764) (корегирана ,2.11.2015) Отговори на учениците от ООК по темата "Едно любовно писмо" - "В нова окраска", 30.01.1935 г.

(а е 765-1) Отговори на учениците от МОК по темата "Положителни и отрицателни състояния" - "Насока отвътре", 12.04.1935 г.

(а е 765-2) Отговори на учениците от МОК по темата "Разликата между птиците и рибите" - "Погрешка и спънка", 04.04.1935 г.

(а е 765-3) Отговори на учениците от МОК по темата "Понятията добро и зло" - "Естествени положения", 11.01.1935 г.

(а е 765-4) (корегирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Функции на голямото и малкото" - "Практическа философия", 22.02.1935 г.

(а е 765-5) (корегирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от МОК по темата "Отличителните черти на грозотата и хубостта" - "Обективни и субективни разсъждения", 18.01.1935 г.

(а е 765-6) Отговори на учениците от МОК по темата "Отношението между целите и дробните числа" - "Двата университета", 08.03.1935 г.

(а е 765-7) Отговори на учениците от МОК по темата "Изписване буквите от българската азбука" - "Двата университета", 08.03.1935 г. (Темата не е записана в темите давани в МОК)

(а е 766) (коригирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от ООК по темата "Какво може да постигне човек в един живот?" - "Свещеното правило", 27.01.1937 г.

(а е 767) (коригирана ,22.10.2015) Отговори на учениците от ООК по темата "Свойствата на правите и кривите линии" - "Не нарушавайте свободата", 01.09.1937 г.

(а е 768) Отговори на учениците от ООК по темата "Разлика между богатство, здраве и мисъл" - "Възможности в живота", 21.04.1937 г.

(а е 769) Пожелания на учениците от окултните класове за новата 1938 година. Не е намерено в коя беседа е дадена тази тема или къде е четена.

(а е 770) Отговори на учениците от ООК по темата "Силни и слаби мисли" - "Свободният човек", 12.05.1937 г.

(а е 771) Отговори на учениците от ООК по темата "Свободна тема" - "Първата песен", 26.05.1937 г.

(а е 772) Отговори на учениците от ООК по темата "Ползата от огъня" - "Малката топлина и малката светлина", 31.03.1937 г.

(а е 773) Отговори на учениците от ООК по темата "Причини за погрешките" - "Плосък и объл говор", 17.03.1937 г.

  • Like 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

(а е 777-1) Изследвания на неуточнен автор за различните явления в света и пътищата, по които човек може да ги обясни. Ръкопис. Няма дата.

(а е 777-2) Продължение на темата от (а е 777-1) - 3 страници (ръкопис); Напечатани страници, започващи от 26 до 42. Предполага се, че са текстове от "Науката и възпитанието" - "Двe влияния" и "Двата велики закона на развитието", но текстовете не са точно същите.

(а е 777-3) Продължение на напечатаните текстове от (а е 777-2), от 43 до 70. Предполага се, че са текстове от "Науката и възпитанието" - "Двата велики закона на развитието", но текстовете не са точно същите.

(а е 777-4) Продължение на напечатаните текстове от (а е 777-3), от 71 до 92. Предполага се, че са текстове от "Науката и възпитанието" - "Двата велики закона на развитието" и "Външните условия на живота", но текстовете не са точно същите.

(а е 777-5) Продължение на напечатаните текстове от (а е 777-4), от 93 до 107. Предполага се, че са текстове от "Науката и възпитанието" - "Външните условия на живота", но текстовете не са точно същите.

(а е 778) Сметка-разписка за платени суми за отпечатани книги, София, 9-11 юли 1934 г. Оригинали. Ръкописи. Печатно.

(а е 779)  Спомен на Тодор Стоименов за времето когато е укривал Тодор Димитров, брат на Георги Димитров - 1925 г. Оригинал. Машинопис

(а е 780) Стенографски бележки, неразчетени.

(а е 781) В-к Scienze Occulte, 15.X.1949 g.

(а е 782) В-к Scienze Occulte, 1.I.1950 g.

(а е 783) Песнопойка за смесен хор, издадена по случай 30 годишнината от основаването на Българският учителски съюз. София, 1925 г. Печатно.

  • Like 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...