Jump to content

Беседи с различя в текстовете


Recommended Posts

В тази темата са отделени беседите при които в някои издания има известни разлики в текстовете. Това се наблюдава предимно между изданията на Издателство "Бяло Братство" (ИББ) и тези на ИК "Жануа'98". Но има понякога различия и при други издателства. Добавени са и линкове към намерени текстове след разчитане на стенограмите, съхранявани в Държавния архив (когато има такива).

Целта на сайта Библиотека - Беинса Дуно е да се предостави за четене онлайн или изтегляне във формат PDF на колкото се може повече материал от Словото на Учителя. Има избор между всички видове издания и не се отдава предпочитание на никое. Това може да направи самостоятелно всеки, който чете според своята специфична нагласа.

Нормално е хората да се запитат защо една и съща беседа излиза в различни варианти, т.е. има известни различия в текстовете. Трябва да се знае, че Словото на Учителя не е писано от него (в повечето случаи), а записвано от стенографи по време на беседите, лекциите и частни разговори. Стенограмите от беседите са се преработвали, сверявали и текстът е бил подготвян за печат. В този процес наистина има намеса на тези които са превръщали казаните от Учителя в напечатан текст за четене, не само от съвременниците на слушалите неговите думи, но и от бъдещите поколения. Дали тази намеса е правилна или не - всеки сам трябва да прецени. В изданията на беседите до 1950 г. има такава намеса и за тези беседи или лекции се казва, че са "редактирани". След 1990 г. ИК "Жануа'98" започна издаване на Словото от оригиналните записки. Това е описано в съответните издания. Човек може да си изясни нещата прочитайки някои мнения "за" редактираните текстове и "против":

За:

1. Обяснения в спомените на стенографката Паша Теодорова за това как е работила по Словото:

- Работата ми върху Словото на Учителя, специално с беседите.

- Как ми се даде работата с беседите и върху беседите на Учителя.

- Как ме напъваше Учителя в работата ми с беседите

2. Разяснения за това как са се подготвяли беседите в спомените на Борис Николов:

- Редакция на беседите от Паша Теодорова.

3. „Редакция на Словото“, Асен Чилингиров, 1999 - (Бележки за новите издания на Словото на Учителя, отпечатани по програмата на д-р вергилий Кръстев)

Издаването на Словото на Учителя е извънредно сложна и изключително отговорна задача, чието решаване сигурно ще отнеме много дълго време и не може да бъде извършено от едно поколение. Да се пледира за автентичността на стенограмите и същите да се издават безкритично и механически е толкова погрешно, колкото да им се правят литературни обработки от този вид, който срещаме в някои издания, отпечатани между 1945 и 1950 година. И двете крайности могат да доведат до еднакво плачевни резултати, още повече, че сме свидетели на това, какви грешки допускат в обработването на Словото дори и онези, които в течение на много десетилетия са работили с него. Към тази задача трябва да се пристъпва не само с най-голямо благоговение, но също и с не по-малко познание и сериозна предварителна подготовка.

Асен Чилингиров

Берлин, декември 1999

Мнения против редактирането и намесата в словото:

1. "Промяна на Словото на Учителя Дънов и подменянето му с литературни разработки" - Д-р Вергилий Кръстев

2. "Истината за Савка" - спомен на Мария Тодорова

3. "Да намериш Дънов"- в-к "Капитал", 17.02.2011 г. - Разказ на историчката Теодора Шкодрева за сизифовия труд и отговорността да предадеш думите на Беинса Дуно. За екипите на д-р Кръстев и издателство "Жануа 98" в издаването на 51 тома непубликувани беседи до края на 1999 г. и още 35 тома по оригинали от Държавния архив.... Всичко това може да се прочете в статията, към която е даден линк.

* * *

Дискусии на тази тема има на доста места в нета. Ето някои от групата във Facebook - Учителя Беинса Дуно, Петър Дънов:

1. Информация за сайта и групата от Hristo Vatev

2. Дискусия, отворена от Stefan Kirlashev:

Все повече възникват въпроси относно неяснота в издаваните лекции и беседи след 1992 г., както и разминаване и несъответствие в издаваните лекции и беседи до 1944 г. и същите издавани от 1992 г. насам.

Това ми дава основание да публикувам коментари, които сме разисквали в Издателство “Бяло братство”, по отношение именно на тези, все повече възникващи сега, въпроси.

“БЕЛЕЖКИ ЗА НОВИТЕ ИЗДАНИЯ НА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ,

ОТПЕЧАТАНИ ПО ПРОГРАМАТА НА Д-Р В. КРЪСТЕВ”

(Асен Чилингиров, Берлин, декември, 1999 г.)

 

Stefan Kirlashev

* * *

Беседите в които се наблюдават различия са около 900 - 917. Сложени са по класове, като някои беседи фигурират и на две или три места, тъй като се водят в няколко класа - например едновременно съборни и МОК. Или съборни и утринни слова. Най-голямо е дублирането при извънредните беседи. Рилските беседи (РБ) са включени към съборните. Постепенно ще се добавят и линкове към материалите от Държавния архив след като бъдат обработени.

Неделни беседи (НБ)

Общ окултен клас (ООК)

Младежки окултен клас (1922 - 1928) (МОК)

Младежки окултен клас (1929 - 1931) (МОК)

Младежки окултен клас (1932 - 1939) (МОК)

Съборни беседи (СБ)

Утринни слова (УС)

Извънредни беседи (ИБ)

Последно слово (ПС)

Беседи пред сестрите (БС)

Младежки събори (МС)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Неделни беседи

Издателство "Бяло Братство" (ИББ)

ИК "Жануа'98"

 

Разликите в някои от беседите се наблюдават предимно между изданията на Издателство "Бяло братство" и тези на ИК "Жануа'98". Причината за това е описана от редакторите на ИК "Жануа'98" -

"Бележки от книгата:

Настоящото издание се прави по запазени въ Български Исторически архив оригинални беседи отъ Учителя. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различават отъ изданието – София 1942, силно редактирано ..."

 

Понякога има разминаване и в заглавията.

ornament4.JPG

Все що е писано - Неделни беседи (1917 г.)

Беседите са издадени за първи път в книгата "Все що е писано", 1942 г. (Съдържание)

През 2004 г. ИК "Жануа'98" издава същите беседи "по запазени въ Български Исторически архив оригинални беседи отъ Учителя. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различават отъ изданието – София 1942, силно редактирано..." (бел. ред.) - "Все що е писано", 2004 г. (Съдържание)

През 2006 г. Издателство "Бяло Братство" включва същите беседи в книгата "Сила и живот", Начала на новото учение на Всемирното Бяло Братство, т.II, 2006 г., (Съдържание) - текстовете на беседите са идентични с тези от първото издание, 1942 г.

(когато заглавията са различни - първото заглавие е на изданията до 1950 г., а второто - на ИК "Жануа'98")

 1. Все що е писано, 28 януари 1917 г., Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 2. Всичко ми е предадено / Познание, Самопожертвуване 18 февруари 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 3. Спасението, 25 февруари 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 4. Яков и Исав, 8 април 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 5. Радвайте се, 15 април 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 6. Божията воля / Волята Божия, 22 април 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 7. Чистосърдечните, 29 април 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 8. Вземане и даване, 6 май 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 9. Бог е съчетал, 13 май 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 10. Доброто съкровище, 20 май 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 11. Пребъдете / Пребъдване, 27 май 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 12. Бог е дух, 3 юни 1917 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
ornament4.JPG

Да възлюбиш Господа - Неделни беседи (1916-1920)

Първо издание на тези беседи - "Да възлюбиш Господа", 1946 г. (Съдържание), Второ издание, (същият текст като в първото) - "Сила и живот" II том, 2006 г. ИББ (Съдържание)

Първо издание, ИК „ЖАНУА '98", София, 2009, "Да възлюбиш Господа", 1946 г. (Съдържание)

(редакционна бележка на ИК "Жануа'98":

В настоящия сборник за пръв път без редакторска намеса се публикуват стенографските записи на лекциите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов):

 

„Да не я пия ли" (22.10.1916),

„Петте разумни и петте неразумни деви" (16.11.1916),

„Ще бъдат научени" (24.12.1916),

„Отдайте Божието Богу" (31.12.1916),

„Като го видя Петър" (20.4.1919),

„Ще живее!" (7.12.1919),

„Работи на лозето ми" (14.12.1919),

„Земният и небесният" (1.2.1920),

„Аз съм жив" (22.2.1920),

„Що казва Духът" (29.2.1920).)

 1. Да възлюбиш Господа, 15 октомври 1916 г., Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 2. Да я не пия ли?, 22 октомври 1916 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 3. Петте разумни и петте неразумни деви, 16 ноември 1916 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 4. Ще бъдат научени, 24 декември 1916 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 5. Отдайте Божието Богу, 31 декември 1916 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 6. Господ му рече, 6 април 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 7. Нито тържик, 13 април 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 8. Като го видя Петър, 20 април 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 9. Кога се молиш, 27 април 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 10. Аз съм онзи човек, 28 септември 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 11. Бог е говорил, 9 ноември 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 12. Ще живее, 7 декември 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 13. Работи на лозето му, 14 декември 1919 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 14. Излязоха и завтекоха се, 8 януари 1920 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 15. Добрият пастир, 18 януари 1920 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 16. Земният и небесният, 1 февруари 1920 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 17. Аз съм жив, 22 февруари 1920 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 18. Що казва Духът, 29 февруари 1920 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
ornament4.JPG

Новият човек - Неделни беседи 1921 г.

Първо издание - "Новият човек", 1947 г., (Съдържание). Същите беседи без изменение са отпечатани в изданията "Сила и живот" на издателство "Бяло Братство" .

ИК "Жануа'98" издават беседите "по нередактиран ръкопис" (бел.ред.) в книгата "Новият човек", 2002 г., (Съдържание)

(когато заглавията са различни - първото заглавие е на изданията до 1950 г., а второто - на ИК "Жануа'98")

 1. Новият човек, 13 март 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 2. Фарисей и садукей, 20 март 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 3. Сеятелят, 27 март 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 4. Храненето, условие за вечен живот / Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ, 3 април 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 5. Любовта, носителка на вечния живот, 10 април 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 6. Огнената пещ, 17 април 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 7. В рова при лъвовете, 24 април 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 8. Възкресение на Любовта, 1 май 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 9. Изтълкувай ни тази притча!, 15 май 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 10. Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия, 22 май 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 11. Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване, 29 май 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 12. Ангелът отговори, 5 юни 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 13. Двете жени, 12 юни 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 14. Дойди след мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“, 19 юни 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 15. В правда, истина и светост / Правда, истина и светость, 26 юни 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 16. Поздравът на Любовта, 2 октомври 1921 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
ornament4.JPG

Поучаваше ги - 12 неделни беседи (1923 г.)

Първо издание - "Поучаваше ги", 1949 г., (Съдържание).Същите беседи без изменение са отпечатани в изданията "Сила и живот" на издателство "Бяло Братство" .

ИК "Жануа'98" издават беседите през 2002 г. "Изданието е първо по оригинал и текста се отличава значително от изданието София 1949, което е силно редактирано." (бел.ред.) "Поучаваше ги", 1949 г., (Съдържание).

(когато заглавията са различни - първото заглавие е на изданията до 1950 г., а второто - на ИК "Жануа'98")

 1. Поучаваше ги / И отвори устата си, та ги поучаваше, 7 януари 1923 г., Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 2. Ей, ей - Не, не / Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не, 14 януари 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 3. На земята и на небето / И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето, 21 януари 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 4. Кое е това учение?, 4 февруари 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 5. Ще бъдете свободни / Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни, 11 февруари 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 6. Свещено правило 11 февруари 1923 г (Бележки от частния разговор на Учителя с братя и сестри, държан след беседата „Ще бъдете свободни“, на 11-и февруари, 1923 г., София.), Издателство "Бяло Братство" * * * (При ИК "Жануа", разговорът е след беседата)
 7. Дойдох да изпълня / Не дойдохъ да разруша, но да изпълня, 18 февруари 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 8. Отвори очите ни! / Господи, да се отворятъ очитѣ ни!, 25 февруари 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 9. Видяхме Господа, 11 март 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 10. Тритѣ допирни точки, 22 март 1923 г. ИК "Жануа" (тази беседа липсва в ИББ, публикувана е като извънредна в книгата "Кротките", ИК "Всемир")
 11. Пробуждане на човешката душа, 25 март 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 12. Защо сте тъжни?, 8 април 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
 13. Чий е този образ?, 15 април 1923 г. Издателство "Бяло Братство" * * * ИК "Жануа"
ornament4.JPG

Неделни беседи - 13-та серия (1929-30 г.)

25 беседи. Публикувани са:

- В първите издания на Бялото Братство: "Крадецът и пастирят", изд. 1938 г., 15 беседи и "Да ви даде", изд. 1938 г., 10 беседи.

- В ИК "Жануа'98", "Крадецът и пастирят", 2006 г., 25 беседи. Тук от първите издания са взети беседите:

"Крадецът и пастирът", "Стотникът", "Обикновени и необикновени процеси", "Духовното у човека", "Имам власт", "Аз живея, и вие ще живеете"

- В ИК "Жануа'98", "Сборник лекции" (1917-1943), изд. 2009 г. В сборника има избрани беседи от различни класове. От неделните беседи (13-та серия) са поставене беседите: "Да имат живот", "Стотникът", "Тридесет и осем години", "Понеже аз живея, и вие ще живеете".

В списъкът са дадени линкове само към различните варианти, като е указана книгата и издателството. Дадено е заглавието на книгата и издателството. Когато при две издателства съдържанието на текстът е идентичен, е написано издателството, което хронологично е първо. Обикновено това е от първите издания (ИББ).

Списък с беседите от 13-та серия (1929 - 1930 г)

(когато заглавията са различни - първото заглавие е на изданията до 1950 г., а второто - на ИК "Жануа'98")

 1. Крадецът и пастирът / Да имат живот, 1 септември 1929 г., "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009
 2. Стотникът, 8 септември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009
 3. Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години, 15 септември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009
 4. Духовното у човека, 22 септември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ, (беседата е произнесена на 22 септември 1929 г. и е издавана както в книги със съборни беседи, така и с неделни. Първото й издание е в отделна брошура (1929 г.), след това е включена в сборника със съборни беседи "По Бога направени" ИББ (1929). Линкът е към първото издание в което фигурира като неделна беседа. Тази беседа няма различни варианти.)
 5. Духът Господен, 29 септември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 6. Забранихме му, 6 октомври 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 7. Вечното благовестие, 13 октомври 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 8. От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много, 20 октомври 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 9. Блажени са очите и ушите, 27 октомври 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 10. Чуха, че иде Исус, 3 ноември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 11. Сторете да насядат, 10 ноември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 12. Сам се опасваше, 17 ноември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ* * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 13. Влязоха в ладията, 24 ноември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ* * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 14. Пасха Господня е, 1 декември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 15. Да ида да го събудя, 8 декември 1929 г. "Крадецът и пастирят", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 16. Да ви даде, 15 декември 1929 г. "Да ви дадет", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 17. Имам власт, 22 декември 1929 г. "Да ви даде", ИББ (има само един вариант)
 18. Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея и вие ще живеете, 29 декември 1929 г. "Да ви даде", ИББ * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009
 19. От сърцето / От сърцето излизат, 5 януари 1930 г. "Да ви дадет", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 20. Да се радват наедно, 12 януари 1930 г. "Да ви дадет", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 21. Двете лепти, 19 януари 1930 г. "Да ви дадет", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 22. Богове сте, 26 януари 1930 г. "Да ви дадет", ИББ* * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 23. Аз съм! / Аз съм, не бойте се!, 2 февруари 1930 г. "Да ви дадет", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 24. Побеждавайте злото, 9 февруари 1930 г. "Да ви дадет", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
 25. Изпитай и виж, 16 февруари 1930 г. "Да ви дадет", ИББ * * * "Крадецът и пастирят", ИК "Жануа'98", 2006
ornament4.JPG

Възкресение - Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том I

Книгата "Възкресение", е издание на ИК "Жануа'98", 1999 г.

Бележка на редакцията: "Книгата съдържа 20 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1932 и началото на 1933 г. Това е том първи на 12 година на Неделните беседи и първото им издание..... Автентичността на стенографските записи е запазена."

Същите беседи ( без беседата "Защо възкръсна"), са издадени преди това в книгите "Думи на Правда" (1996 г.) и "Живият хляб"(1997 г.) на издателство "Сила и живот", Бургас. Разликите в текстовете на беседите от различните издания на са много големи, но все пак ги има. За пример е дадена таблица с паралелно сравняване на първите няколко абзаца от беседата "Превръщане на числата" в двете книги. Всеки може да прецени сам кой от вариантите предава по-добре смисъла на казаното от Учителя.

 1. Превръщане на числата, 25 септември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 2. Намерената овца, 2 октомври 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 3. Възведен биде, 9 октомври 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 4. Чуваш ли, 16 октомври 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 5. Като дете, 23 октомври 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 6. Възкресение, 30 октомври 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 7. Ето отрока, 6 ноември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 8. Сляп от рождение, 13 ноември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 9. Ти ли си, 20 ноември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 10. Имаше някой человек, 27 ноември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 11. Яви им се, 4 декември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 12. Думи на Правда, 11 декември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Думи на Правда", ИК "Сила и живот"
 13. Живият хляб, 18 декември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 14. Ще влезе Духът, 25 декември 1932 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 15. На двама господари, 1 януари 1933 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 16. Духът дава живот, 8 януари 1933 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98"* * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 17. И украсиха светилниците си, 15 януари 1933 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 18. Защо възкръсна, 29 януари 1933 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" (Беседата е издавана само от ИК "Жануа'98")
 19. Първото място, 5 февруари 1933 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 20. И проводи ги, 12 февруари 1933 г. "Възкресение", ИК "Жануа'98"* * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
ornament4.JPG

Радостта - Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том II

Книгата "Радостта", е издание на ИК "Жануа'98", 1999 г.

Бележка на редакцията: "Книгата съдържа 22 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от 12 година на Неделните беседи. Беседите се издават за първи път...... Автентичността на стенографските записи е запазена."

Същите беседи ( без беседите "В Неговата любов" и "Овчарите"), са издадени в книгите "Живият хляб"(1997 г.) и "Познаване на истината"(2000 г.) на издателство "Сила и живот", Бургас. Разликите в текстовете на беседите от различните издания на са много големи, но все пак ги има.

 1. А друго падна на добрата земя / А друго падна, 19 февруари 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 2. Добро и човещина, 26 февруари 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 3. Мир на този дом, 5 март 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 4. В Неговата любов, 12 март 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" (Беседата е издавана само от ИК "Жануа'98")
 5. Верен в малкото, 19 март 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 6. Кой ще ви даде вашето, 26 март 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 7. Радостта, 2 април 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 8. Познаването на истината, 9 април 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Познаване на истината", ИК "Сила и живот"
 9. Живот вечен, 16 април 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 10. Домостроителят, 23 април 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 11. Петте ечемичени хляба, 30 април 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 12. Овчарите, 7 май 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" (Беседата е издавана само от ИК "Жануа'98")
 13. Добродетелната жена, 14 май 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 14. В правда и съдба, 21 май 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 15. Не се мълви, 28 май 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 16. Надеждата ти, 11 юни 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 17. Добрите дарби, 25 юни 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 18. Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи, 2 юли 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 19. Мъдростта съгради, 9 юли 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 20. Елате да обядваме / Елате и обядвайте, 16 юли 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 21. Не се сравнявай с нея, 23 юли 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
 22. Който направи небето и земята, 30 юли 1933 г. "Радостта", ИК "Жануа'98" * * * "Живият хляб", ИК "Сила и живот"
ornament4.JPG

Още някои беседи, които са публикувани в различни варианти

Това са беседи от различни години. Линковете са към изданието, което хронологично първо е отпечатало беседата.

 1. Растете в благодат!/ Растене и познание 7 януари 1917 г., "Духът и плътта", ИББ, 1917 г. "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г.
 2. Блажените 4 февруари 1917 г. "Духът и плътта", ИББ, 1917 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г.
 3. Малкият закон 22 юни 1919 г. "Солта", ИББ, 1920 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г.
 4. Истинната лоза / Аз съм исинната лоза 27 август 1922 г. "Ще управлява всички народи", 1948 * * * "Аз съм истинската лоза", ИББ, 1992 г.
 5. Вратата на овцете / Аз съм вратата на овцете 3 септември 1922 "Ще управлява всички народи", 1948 * * * "Аз съм истинската лоза", ИББ, 1992
 6. Обичен и скъп 8 октомври 1922 г. "Сборник лекции",ИК "ЖАНУА-98", 2009 г. * * * "Сила и живот", ИББ, 2012 г.
 7. Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа 15 октомври 1922 г. "Сборник лекции",ИК "ЖАНУА-98", 2009 г. * * * "Сила и живот", ИББ, 2012 г.
 8. Ще ви научи / Дух свети ще ви научи 24 септември 1922 "Ще управлява всички народи", 1948 * * * "Аз съм истинската лоза", ИББ, 1992
 9. За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми 20 май 1923 "Петимата братя", 1949 * * * "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007
 10. Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите 10 юни 1923 г "Петимата братя", 1949 * * * "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007
 11. Имаше двама синове 17 юни 1923 г. "Петимата братя", 1949 * * * "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007
 12. Малкият стрък 13 юли 1925 г. "Петимата братя", 1949 * * * "Сборник лекции", ИК "Ж* * * ануа'98", 2009 г.
 13. Разумните кротки / Блажени кротките 23 юни, 1929 г. "Голямото благо", 1936 * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г.
 14. Предназначението на човека 31 август 1941 г "Възможности за щастие", 1941 г. * * * "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007 * * * "Възпитанието", ИК "Жануа'98", 1999
 15. Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие) 7 септември 1941 г. "Възпитанието", ИК "Жануа'98", 1999 * * * "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007
 16. Двама или трима 14 септември 1941 г. "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007 * * * "Възпитанието", ИК "Жануа'98", 1999 * * * "Възможности за щастие", ИББ, 1941
 17. Любов, знание и сила / Знание и сила 21 септември 1941 г., "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007 * * * "Възпитанието", ИК "Жануа'98", 1999 * * * "Възможности за щастие", ИББ, 1941
 18. Бъди верен! / Бъди верна! 5 април 1942 г. "Благословен", Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998 * * * "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007
 19. Самовъзпитание 2 август 1942 г "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007 * * * "Опорни точки на живота", Рилски беседи, 1942 г.
 20. Бъдете съвършени 1 ноември 1942 г. "Проявление", Издателство „АСК-93“, 1998 * * * "Истината" - две неделни беседи, 1948 г.
 21. Новото в живота 22 август 1943 г "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007 * * * "Вечното благо". ИББ, 1944 г.
 22. Трите важни неща 28 ноември, 1943 "Пътят на героите", ИК "Жануа-98“, 2007 * * * "Вечно подмладяване", ИББ,1944 г.
Link to comment
Share on other sites

Общ окултен клас

Издателство "Бяло Братство" (ИББ)

ИК "Жануа'98"

 

Разликите в някои от беседите се наблюдават предимно между изданията на Издателство "Бяло братство" и тези на ИК "Жануа'98".

Лекциите от Общият окултен клас при които се наблюдават известни разлики в различните издания, са подредени по години. Линковете водят към хронологично първата книга в която е издаден вариантът на дадената лекцията. Даден е и адресът към копие от Държавния архив, при наличието на сверено такова.

(Забележка: някои от лекциите са издавани и в други издания. Линковете водят към хронологично първата книга)

ornament4.JPG

1923 г.

 1. Високият идеал, 11 септември 1923 "Високият идеал", единична беседа, 1923 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г.
ornament4.JPG

1928 г.

 1. Малки и големи придобивки, 18 януари 1928 "Малки и големи придобивки", ИББ, 1936 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005 * * * Държавен архив - ръкопис
 2. Служба на уравненията, 4 април 1928 "Малки и големи придобивки", ИББ, 1936 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005 * * * Държавен архив - ръкопис
 3. Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, 11 април 1928 "Малки и големи придобивки", ИББ, 1936 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005 * * * Държавен архив
 4. Планински върхове, 5 септември 1928 "Ключът на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 * * * Държавен архив - ръкопис
ornament4.JPG

1929 г.

 1. Форми в Природата / Истинската реалност, 20 февруари 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г.* * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 2. Отношение между числата / Елементарни отношения на числата, 27 февруари 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 3. Първата буква, 6 март 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 4. Правилни изводи, 13 март 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005 г.* * * Държавен архив
 5. Непреривно движение, 20 март 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 6. Втръсване, 27 март 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 7. Противоположни процеси, 3 април 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 8. Спорни въпроси,10 април 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 9. Трудни задачи, 17 април 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г.* * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 10. Постижения на богатия и на сиромаха, 24 април 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 11. Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, 1 май 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г.* * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 12. Аксиома на живота / Една аксиома, 8 май 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 13. Абсолютна реалност, 16 май 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г.* * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г. * * * Държавен архив
 14. Битие и Откровение, 22 май 1929 "Форми в природата", ИББ, 1938 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив
 15. Определени движения / Любовният поглед, 29 май 1929 "Определени движения", ИББ, 1938 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив
 16. Верни положения, 5 юни 1929 "Определени движения", ИББ, 1938 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив
 17. Външните линии на красотата, 26 юни 1929 "Определени движения", ИББ, 1938 г. * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив
 18. Абсолютна чистота, 21 август 1929 "Определени движения", ИББ, 1938 г. * * * "По Бога направени", съборни беседи - 1929 г. * * * Държавен архив
 19. Степени на съзнанието 25 декември 1929 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008 * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1930 г.

 1. Личност и душа 1 януари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 2. Прояви на Любовта / Чувството на любовта 8 януари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 3. Светли и тъмни действия / Двамата бакали 15 януари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 4. Опитната школа 22 януари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 5. Махалото 29 януари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 6. Новите веяния 5 февруари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 7. Съчетание на числата 12 февруари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 8. Новото в живота 19 февруари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 9. Доброто значение 26 февруари 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 10. Термометъра на човека / Човешкият термометър 5 март 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 11. Идейната обич 12 март 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Двамата бакали", ИК "Жануа'98", 2005
 12. Правилни форми 19 март 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 13. Съзнателният живот 26 март 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 14. Права мисъл / Чиста мисъл 2 април 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 15. Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаляване) 9 април 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 16. Хваление 16 април 1930 "Степени на съзнанието", ИББ, 1939 * * * "Степени на съзнанието", ИК "Жануа'98", 2008
 17. Доброто оръжие, 23 април 1930 "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 18. Положително знание, 30 април 1930 "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 19. Претръпване и претъпяване, 7 май 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 20. Добрият ден, 14 май 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 21. Стойност на нещата / Постоянна цена, 21 май 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 22. Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота, 28 май 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 23. Точност, 4 юни 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 24. Двата принципа, 11 юни 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 25. Абсолютна вяра / Абсолютно доверие, 18 юни 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 26. Закон и принцип, 25 юни 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 27. Морални правила / Правилно ядене - правилно служене, 2 юли 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 28. Форма и съдържание, 9 юли 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 29. Проява, връзка и причина, 16 юли 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 30. Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, 23 юли 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 31. Скришната стаичка, 30 юли 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 32. Задължително право /Правата на Душата и на Духа, 6 август 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 33. Начало и край, 13 август 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ, 1939 г. * * * "Доброто оръжие", ИК "Жануа'98" - 2008 г.
 34. Божият глас, 27 август 1930 г. "Божият глас", ИББ, 1940 г. * * * "Истинската реалност", ИК "Жануа'98", 2008 г.
ornament4.JPG

1931 г.

 1. Събуждане / Събуди се, 30 септември 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 2. Оставената торба, 7 октомври 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 3. Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух, 14 октомври 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 4. Разбраната скърб / Разбраните скърби, 21 октомври 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 5. Предназначението на носа, 28 октомври 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 6. Правилният тон, 4 ноември 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 7. Двоен дял / Полюси на доброто и злото, 11 ноември 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 8. Материални прояви на живота / Животът като математически действия, 18 ноември 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 9. Разтоварване на съзнанието, 25 ноември 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 10. Непреодолимо желание, 9 декември 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
 11. Правилен живот, 16 декември 1931 г. "Събуждане“,ИББ, 1944 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005.
ornament4.JPG

1932 г.

 1. Законът и любовта / Противоположности на живота, 13 януари 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 2. Раждане и растене, 20 януари 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 3. Двете отверстия, 27 януари 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 4. Двете лица на реалността / Лица на реалността, 3 февруари 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г.* * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 5. Любов на безсмъртието, 10 февруари 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 6. Доброто разположение, 17 февруари 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 7. Трите начала / Трите пътя, 24 февруари 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 8. Физическият и Божествения живот, 2 март 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 9. Ми бемол и фа диез, 9 март 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 10. Начало на Мъдростта / Две състояния, 16 март 1932 г. "Законът и любовта“, ИББ, 1936 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 11. Възпитание на волята, 30 март 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 12. Входни врати, 6 април 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г.* * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 13. Законът на вярата и Любовта, 13 април 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 14. Динамика на живота / Динамическият живот, 20 април 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 15. Трите принципа / Трите типа, 27 април 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 16. Кръг, елипса и хипербола, 4 май 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г.* * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 17. Слаби и силни положения, 11 май 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 18. Законът на частите и законът на цялото, 18 май 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 19. Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, 1 юни 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК„Жануа-98“, 2005 г.
 20. Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него, 29 юни 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК „Жануа-98“, 2005 г.
 21. Любов към Бога / Обичай Бога, 14 септември 1932 г. „Начало на мъдростта“, ИББ, 1946 г. * * * "Събуди се", ИК „Жануа-98“, 2005 г.
 22. Новата мисъл, 21 септември 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 23. Разумните сили, 28 септември 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“ 2008 г.
 24. По този път, 5 октомври 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 25. Малката истина, 12 октомври 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 26. Правилно отношение, 19 октомври 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 27. Вътрешните сили / Вътрешни сили в човека, 26 октомври 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г.* * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 28. Любов към Бога / Люби Бога, 2 ноември 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 29. Божественото дърво / Всякога услужвай, 9 ноември 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 30. Здрава мисъл, 16 ноември 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 31. Три типа хора / Трите типа хора - положителен, отрицателен и неутрален, 23 ноември 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г.* * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 32. Новата канализация, 30 ноември 1932 г. "Новата мисъл“, ИББ, 1947 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
ornament4.JPG

1933 г.

 1. Честното ухо, 8 февруари 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 2. Ухото, 15 февруари 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 3. Отношение към природата / Съотношение с природата, 22 февруари 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 4. Човешкият нос / За човешкия нос, 1 март 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 5. Принципи, закони, сили и форми, 8 март 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 6. Устата, 15 март 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 7. Развити и недоразвити, 22 март 1933 г., "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 8. Общи положения / Устата - продължение, 29 март 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 9. Окото, 5 април 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 10. Полза от знанието, 12 април 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 11. Слушайте разумното, 19 април 1933 г. "Работа на природата“, ИББ, 1948 г.* * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 12. Трите посоки, 26 април 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 13. Прави разсъждения / Човешката уста, 3 май 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 14. Живите линии, 10 май 1933 г., "Трите посоки“, ИББ, 1948 г.* * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 15. Въждаления на душата, 17 май 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 16. Добрата постъпка, 24 май 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 17. Обходата, 31 май 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 18. Законът на ограничението и законът на свободата, 7 юни 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г.* * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 19. Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината, 14 юни 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 20. Организиране на вътрешния човек, 21 юни 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 21. Свещената област на живота, 28 юни 1933 г "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 22. Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, 5 юли 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 23. Красивите линии в природата 12 юли 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 24. Отношение към нещата / Съответствие на нещата, 5 юли 1933 г., "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 25. Основа на знанието, 26 юли 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 26. Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа, 2 август 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
 27. Работа и почивка / Почивка, 9 август 1933 г. "Трите посоки“, ИББ, 1948 г. * * * "Новата мисъл", ИК „Жануа-98“, 2008 г.
ornament4.JPG

1936 г.

 1. Петте врати, 22 януари 1936 г. "Към извора", ИББ, 2002 г.* * * "Петте врати", ИК "Жануа-98“, 2002 г.
 2. Три категории храни. Първото обещание / Три категории храни, 29 януари 1936 г. "Към извора", ИББ, 2002 г. * * * "Петте врати", ИК "Жануа-98“, 2002 г.
ornament4.JPG

1937 г.

 1. Ценности и възможности, 21 юли 1937 г. "Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г. * * * "Запалена свещ",ИК "Жануа-98“, ООК, 1999
 2. Предназначението на човека / Нашето предназначение, 4 август 1937 г. "Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г. * * * "Запалена свещ",ИК "Жануа-98“, ООК, 1999
 3. Път и възможности / Пътят и възможностите, 11 август 1937 г. "Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г. * * * "Запалена свещ",ИК "Жануа-98“, ООК, 1999
 4. Закон за вечна младост / Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, 22 септември 1937 г. "Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г. * * * "Божественият импулс", ИК "Жануа-98“, 1999 г.
ornament4.JPG

1939 г.

 1. Което Той ви казва!, 4 октомври 1939 г. "Единственото богатство", ИК "Жануа-98“, 1999 * * * "Към обетованата земя", ИК "АЛФА-ДАР“, 1999 г.
 2. Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, 11 октомври 1939 г. "Единственото богатство", ИК "Жануа-98“, 1999 * * * "Към обетованата земя", ИК "АЛФА-ДАР“, 1999 г.
 3. Малките Божествени подтици, 18 октомври 1939 г. "Единственото богатство", ИК "Жануа-98“, 1999 * * * "Към обетованата земя", ИК "АЛФА-ДАР“, 1999 г.
 4. Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, 1 ноември 1939 г. "Единственото богатство", ИК "Жануа-98“, 1999 * * * "Към обетованата земя", ИК "АЛФА-ДАР“, 1999 г.
 5. Към свобода!, 15 ноември 1939 г. "Единственото богатство", ИК "Жануа-98“, 1999 * * * "Към обетованата земя", ИК "АЛФА-ДАР“, 1999 г.
 6. Единственото богатство, 27 септември 1939 г. "Единственото богатство", ИК "Жануа-98“, 1999* * * "Към обетованата земя", ИК "АЛФА-ДАР“, 1999 г.
ornament4.JPG

1940 г.

 1. Закон за частите и за Цялото / Частите и цялото, 24 юли 1940 г. "Божествен и човешки свят", ИББ (РБ), 1940 г. * * * "Наука за живота", ИК "Жануа-98", 1999 г.
ornament4.JPG

1943 г.

 1. Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, 11 август 1943 г. "Факти, закони, принципи", ИББ, 2002 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г.
 2. Трите свещи, 6 октомври, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 3. Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, 13 октомври, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 4. Послушание, 20 октомври, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 5. Средство за подобряване / Средство за подобрение, 27 октомври, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г.* * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 6. Еднакви отношения, 3 ноември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 7. Мажорни и минорни гами, 10 ноември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 8. Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни, 17 ноември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 9. Ново разбиране, 24 ноември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 10. Малките величини / Малките работи, 1 декември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 11. Благата в живота, 8 декември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 12. Най-мъчната работа, 15 декември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 13. Безопасното място / Посока на движение, 22 декември, 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
 14. Малкото добро, 29 декември 1943 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
ornament4.JPG

1944 г.

 1. Родени от Бога, 5 януари 1944 г. "Новият светилник",ИББ, 1946 г. * * * "Трите свещи", ИК "Жануа-98“, 2008
Link to comment
Share on other sites

Младежки окултен клас

(Специален клас)

Издателство "Бяло Братство" (ИББ)

ИК "Жануа'98"

Разликите в някои от беседите се наблюдават предимно между изданията на Издателство "Бяло братство" и тези на ИК "Жануа'98".

Лекциите от Общият окултен клас при които се наблюдават известни разлики в различните издания, са подредени по години. Линковете водят към хронологично първата книга в която е издаден вариантът на дадената лекцията. Даден е и адресът към копие от Държавния архив, при наличието на сверено такова.

(Забележка: някои от лекциите са издавани и в други издания. Линковете водят към хронологично първата книга)

ornament4.JPG

1922 г.

 1. Двата пътя, 24 февруари 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * *"Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Ръкописи след разчитане на стенограмите, Държавен архив: Вариант 1, Вариант 2
 2. Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, 1 март 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 3. Сила на волята / Методи за укрепване на волята, 8 март 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 4. Качества и проявление на волята, 15 март 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 5. Старият и новият живот, 29 март 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 6. Двете посоки, 5 април 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 7. Закон на движенията, 12 април 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 8. Разбор на думи, 19 април 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 9. Закон на кармата / Проява на кармическия закон, 26 април 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 10. Красотата в живота / Красивото в живота, 3 май 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 11. Закон за енергиите / Закон на енергията, 10 май 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 12. Методи за чистене, 17 май 1922 г. "Двата пътя", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 13. Противоречията в живота / Страхът и съмнението. Обичта, 24 май 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 14. Връзки на знанието, 31 май 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 15. Мисъл, чувство и действие, 7 юни 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 16. Изисквания от ученика / Какво се изисква от ученика, 14 юни 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 17. Скъпоценните камъни, 21 юни 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 18. Прояви на съзнанието, 28 юни 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 19. Положителни и отрицателни сили / Положителни и отрицателни сили в ученика, 5 юли 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 20. Възможности, 26 юли 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Ръкописи след разчитане на стенограмите, Държавен архив, Вариан 1, Вариан 2
 21. Деятелност на сърцето, 2 август 1922 г. "Противоречията в живота", ИББ, 1934 г. * * * "Двата пътя", ИК "Жануа'98", 1999 г. * * * Държавен архив - ръкопис
ornament4.JPG

1923 г.

 1. Добри навици / Образуване на добрите навици, 7 февруари 1923 г. "Добрите навици", ИББ, 1935 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 2. Педагогическа лекция, 7 март 1923 г. "Добрите навици", ИББ, 1935 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 3. Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека, 4 април 1923 г. "Добрите навици", ИББ, 1935 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 4. Житно зърно, 11 април 1923 г. "Добрите навици", ИББ, 1935 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 5. Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа, 30 май 1923 г. "Добрите навици", ИББ, 1935 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив - ръкопис
 6. Опити, 20 юни 1923 г. "Добрите навици", ИББ, 1935 г. * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив - ръкопис
ornament4.JPG

1924 г.

 1. Морални чувства, 17 февруари 1924 г. "Разумният живот",ИББ (Издание на Просветния комитет), 1925-1926 г. * * * "Разумният живот", ИББ, 2009 г.
 2. Новитѣ схващания на ученика, 19 октомври 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 3. Природа и геометрия, 26 октомври 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 4. Възпитателната сила на страданието, 2 ноември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 5. Условия, лежащи в триѫгълника, 9 ноември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 6. Ролята на противоречията. Влияние на планетите / Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите, 16 ноември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 7. Светлина и знание. Музика, 23 ноември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 8. Съсредоточение, 30 ноември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 9. Великата погрѣшка / Великата погрешка, 7 декември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 10. Що е единица. Числа и дѣйствия, 14 декември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 11. Божественото буталце, 21 декември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 12. Законътъ на внушението. Законъ за равновѣсието, 28 декември 1924 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
ornament4.JPG

1925 г.

 1. Направление на енергиите / Насока и направление на енергията, 4 януари 1925 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 2. Квадратурата на кръга, 11 януари 1925 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 3. Двете възможности / Възможното у Бога, възможното у човѣка, 18 януари 1925 г. "Новите схващания на ученика", ИББ (Издание на просветния комитет), 1927-1928 г. * * * "Новитѣ схващания на ученика", ИК "Жануа'98“, 2005 * * * Държавен архив - машинопис
 4. Време и сила, 15 ноември 1925 г. "Време и сила", ИББ, 1929 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002.
 5. Трите състояния S, R и T, 29 ноември 1925 г. "Време и сила", ИББ, 1929 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 6. Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две, 6 декември 1925 г. "Време и сила", ИББ, 1929 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 7. Символи в природата / Живите символи в природата, 13 декември 1925 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 8. Приложение на символите / Живите символи като методи за работа, 20 декември 1925 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 9. Пълнене и празнене, 27 декември 1925 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
ornament4.JPG

1926 г.

 1. Десетте думи, 3 януари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 2. Действие и противодействие, 10 януари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 3. Изваждането, 17 януари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 4. Гласните и съгласните букви, 24 януари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 5. Математически задачи / Простите задачи в математиката, 31 януари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 6. Реални величини / Реалното в живота, 7 февруари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 7. Микроскопическите добрини, 14 февруари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 8. Изразително лице / Красивото лице, 21 февруари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 9. Страдание, търпение, опитност, знание, 28 февруари 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 10. Духовна мекота, 7 март 1926 г., "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 11. Форми на съзнанието / Трите съзнания, 14 март 1926 г. "Влияние на светлината и на тъмнината", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 12. Живата реч, 21 март 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 13. Добро и свобода, 28 март 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 14. Групиране на сили / Трансформиране на енергиите, 4 април 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 15. Малкото съпротивление, 11 април 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 16. Качествата на здравия човек, 18 април 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 17. Работа в съзнанието / Съзнателна работа, 25 април 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 18. Окултни познания / Окултни елементарни познания, 30 май 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 19. Музикално упражнение, 6 юни 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 20. Произход на страданията / Когато страданията произтичат, 13 юни 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 21. Новите типове, 27 юни 1926 г. "Жива реч", ИББ, 1937 г. * * * "Време и сила", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 22. Посока на растене, 26 септември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 23. Облагородяване на сърдцето, 3 октомври 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 24. Внушение, 10 октомври 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 25. Любов и вяра / Двата метода. Любовта и вярата, 17 октомври 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 26. Ранните лъчи / Зората, 24 октомври 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 27. Път към свобода, 31 октомври 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 28. Придобиване на търпение, 7 ноември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 29. Поглед и движение, 14 ноември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 30. Освобождаване, 21 ноември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 31. Различаване, 28 ноември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 32. Пулс / Веждите – пулсът – дишането, 5 декември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 33. Малките мъчнотии, 12 декември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 34. Благоприятният час / Изпитите. Духовна връзка и помагане, 19 декември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 35. Живот, сила и интелигентност, 26 декември 1926 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
ornament4.JPG

1927 г.

 1. Малката мисия, 2 януари 1927 г. "Посока на растене", ИББ, 1938г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 2. Представа за трите свята, 9 януари 1927 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 3. Справяне с мъчнотиите, 23 януари 1927 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - машинопис
 4. Неизвестни величини / Слънцето, 30 януари 1927 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 5. Меки и твърди вещества, 6 февруари 1927 г. "Посока на растене", ИББ, 1938 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 6. Светото място, 13 февруари 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 7. Трите зрънца, 20 февруари 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 8. Здрави връзки, 27 февруари 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 9. Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!, 05 март 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 10. Реализиране на желанията / Щастието, 13 март 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 11. Двете страни, 20 март 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 12. Планетни влияния, 27 март 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 13. Скрити сили, 3 април 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 14. Образи на реалността, 10 април 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 15. Справяне, 17 април 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 16. Хигиенични правила / Великденският подарък, 24 април 1927 г. (Великден) "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * "Тихият глас", ИК "Всемир" (ИБ), 1997 * * * Държавен архив - ръкопис
 17. Координиране на силите / Координация на силите, 8 май 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 18. Светлият кръг, 15 май 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - машинопис
 19. Седмият кръг на живота, 22 май 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 20. Хармонични положения, 29 май 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 21. Трениране, 5 юни 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 22. Типове и образи, 12 юни 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
 23. Три посоки, 19 юни 1927 г. "Светото място", ИББ, 1939 г. * * * "Посока на растене", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив - ръкопис
ornament4.JPG

1928 г.

 1. Дейность и почивка / Лѣность и прилежание, 24 август 1928 г. "Положителни и отрицателни чърти на човѣка",ИББ, 1928 г. * * * "Божествените условия", ИББ, 1942 г.
 2. Гордость и ревность, 31 август 1928 г. "Положителни и отрицателни чърти на човѣка",ИББ, 1928 г. * * * "Божествените условия", ИББ, 1942 г.
 3. Мъртвата точка, 7 септември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 4. Външни и вѫтрешни влияния, 14 септември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 5. Възможни неща / Всичко е възможно, 21 септември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 6. Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата, 28 септември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 7. Творческа линия / Творческата линия на битието, 5 октомври 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 8. Закон за постижение / Методъ за реализиране на желанията, 12 октомври 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис Вариант 1, Вариант 2
 9. Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбитѣ, 19 октомври 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 10. Единният / Единиятъ. Основната идея на живота, 26 октомври 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 11. Най-високото място / Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата, 2 ноември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 12. Главният фактор / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“, 9 ноември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 13. Не противи се на злото / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение), 23 ноември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 14. Дейност и замисъл на природата / Деятелность и замисълъ на природата, 30 ноември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г.* * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 15. Хигиена на живота, 7 декември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г.* * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 16. Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господарь и слуга, 14 декември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 17. Методи за наблюдения / Методи за наблюдения. Обикновени и научни, 21 декември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 18. Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината, 28 декември 1928 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
Link to comment
Share on other sites

Младежки окултен клас

(Специален клас)

Издателство "Бяло Братство" (ИББ)

ИК "Жануа'98"

Разликите в някои от беседите се наблюдават предимно между изданията на Издателство "Бяло братство" и тези на ИК "Жануа'98".

Лекциите от Общият окултен клас при които се наблюдават известни разлики в различните издания, са подредени по години. Линковете водят към хронологично първата книга в която е издаден вариантът на дадената лекцията. Даден е и адресът към копие от Държавния архив, при наличието на сверено такова.

(Забележка: някои от лекциите са издавани и в други издания. Линковете водят към хронологично първата книга)

ornament4.JPG

1929 г.

 1. Наблюдение и интуиция, 18 януари 1929 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 2. Смяна на енергиите / Смяна на енергията, 25 януари 1929 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 3. Значение на смените / Смяна на състоянията, 1 февруари 1929 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 4. Магическата пръчица, 8 февруари 1929 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 5. Силата на движенията / Замисълъ на природата, 15 февруари 1929 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 6. Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението, 22 февруари 1929 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г.* * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 7. Наука и знание, 1 март 1929 г. "Божествените условия", ИББ, 1942 г. * * * "Божественитѣ условия", ИК "Жануа'98", 2006 г. * * * Държавен архив - машинопис
 8. Светът на ограниченията, 28 юни 1929 г. "Отворени форми", ИББ, 1943 г. * * * "Сборник лекции", ИК "ЖАНУА'98", 2009 г. * * * Държавен архив - машинопис
 9. Служене, почит и обич, 30 август 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 10. Сменяне на състоянията, 6 септември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 11. Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата, 13 септември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 12. Удължени и скъсени линии / Правата линия, 20 септември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 13. Три идеи / Последният опит, 27 септември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г.* * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 14. Органическо злато / Златото в кръвта, 4 октомври 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 15. Правата и кривата линия, 11 октомври 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 16. Съпоставяне на нещата / Правилното съпоставяне, 18 октомври 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 17. Здраве, богатство и учение / Здраве и злато, 25 октомври 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 18. Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия, 15 ноември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 19. Природни гами / Природни гами в живота, 22 ноември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 20. Природна философия / Природни гами в живота (продължение и разбор), 29 ноември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 21. Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата, 6 декември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 22. Смени в природата / Двете смени в природата, 13 декември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 23. Изпълнение и отлагане / Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне, 20 декември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 24. Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика, 27 декември 1929 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г.* * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
ornament4.JPG

1930 г.

 1. Пътищата на природата, 3 януари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 2. Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека, 10 януари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 3. Самосветещата лампа, 17 януари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 4. Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята, 24 януари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 5. Навреме и намясто, 31 януари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 6. Напрежение / Пружините, товарът и светлината, 7 февруари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 7. Човек и природа / Единност и общност на природата и човека, 14 февруари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 8. Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве, 21 февруари 1930 г. "Служене, почит и обич", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 9. Закони на доброто / Доброто и времето, 28 февруари 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 10. Идеалният човек, 7 март 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 11. Дисонанси в живота, 14 март 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 12. Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете, 23 март 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 13. Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя, 28 март 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 14. Огъната плоскост ,4 април 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 15. Хармоничен избор / Първата задача, 11 април 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г.* * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 16. Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас, 18 април 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 17. Светлина и знание / Знание и светлина, 25 април 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 18. Показване / Демонстрация, 2 май 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г.* * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 19. Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа, 9 май 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 20. Линията на живота / Правата линия на живота, 16 май 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 21. Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта ,23 май 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * "Сборник лекции", ИК "ЖАНУА'98", 2009 г. * * * Държавен архив - машинопис
 22. Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата, 30 май 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * "Сборник лекции", ИК "ЖАНУА'98", 2009 г. * * * Държавен архив - машинопис
 23. Основна мисъл, 6 юни 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 24. Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание, 13 юни 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 25. Работа, музика и мисъл / Преводи в природата, 20 юни 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 26. Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата, 27 юни 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 27. Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието, 4 юли 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 28. Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека, 11 юли 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 29. Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането, 18 юли 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 30. На езерата, 1 август 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * "Сборник лекции", ИК "ЖАНУА'98", 2009 г. * * * Държавен архив - машинопис
 31. Първият ден / Три въпроса за Бога, 8 август 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * "Сборник лекции", ИК "ЖАНУА'98", 2009 г. * * * Държавен архив - машинопис
 32. Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, 15 август 1930 г. "Закони на доброто", ИББ, 1940 г. * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98", 2004.* * * Държавен архив - машинопис
 33. Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото, 5 септември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 34. Светът на правата линия, 12 септември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 35. Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро, 19 септември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 36. Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл, 26 септември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 37. Нов мироглед / Мироглед и човекът, 10 октомври 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 38. Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто, 17 октомври 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 39. Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите, 24 октомври 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 40. Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика, 31 октомври 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 41. Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата, 7 ноември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 42. Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили, 14 ноември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 43. Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата, 21 ноември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 44. Кръгово движение / Смяна на енергиите, 28 ноември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 45. Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове, 5 декември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 46. Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта, 12 декември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 47. Езикът на природата, 19 декември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 48. Любов и милосърдие, 26 декември 1930 г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
ornament4.JPG

1931 г.

 1. Съединителните нишки на живота, 2 януари 1931г. "Път към живота", ИББ, 1941 г.* * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 2. Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат, 9 януари 1931г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 3. Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание, 16 януари 1931г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 4. Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово, 23 януари 1931г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 5. Разумността / Разумното, 30 януари 1931г. "Път към живота", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 6. Методи за самовъзпитание, 6 февруари 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 7. Няколко необходими неща / Три неща са потребни, 13 февруари 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 8. Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето, 20 февруари 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 9. Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата, 27 февруари 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 10. Ханизе, 6 март 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 11. Справедливи, 13 март 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 12. Действия на силите / Езикът на природата, 20 март 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 13. Знание и прилагане / Знание и приложение, 27 март 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 14. Тригон, 3 април 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 15. Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека, 10 април 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 16. Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина, 17 април 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 17. Опитности в живота / Знание и опитност, 24 април 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 18. Разумно прилагане / Разумното употребление, 1 май 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 19. Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли, 8 май 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 20. Новата епоха, 15 май 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 21. Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения, 22 май 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 22. Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката, 29 май 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 23. Трите отношения / Първите отношения, 5 юни 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 24. Неизбежен път / Двете посоки – В и С, 12 юни 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 25. Свиване и разширяване, 19 юни 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 26. Красивите линии / Линиите на красотата в природата!, 26 юни 1931г. "Методи за самовъзпитание", ИББ, 1941 г. * * * "Пътят на доброто", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 27. Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение, 2 октомври 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 28. Опитност и знание / Десетях възпитани деца, 9 октомври 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 29. Прави и криви линии / Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия, 16 октомври 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 30. Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта, 23 октомври 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 31. Силови центрове / Отношение на силовите центрове, 30 октомври 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 32. Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!, 6 ноември 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 33. Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта!, 13 ноември 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 34. Човешките косми, 20 ноември 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 35. На своето време / На време, 27 ноември 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 36. Щастливи числа, 11 декември 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 37. Стимул и любов, 18 декември 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
 38. Вътрешното богатство, 25 декември 1931 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - машинопис
Link to comment
Share on other sites

Младежки окултен клас

(Специален клас)

ornament4.JPG

1932 г.

 1. Бавни и бързи движения, 8 януари 1932г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив - ръкопис
 2. Свободата, 15 януари 1932 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999.* * * Държавен архив - ръкопис
 3. Сенки на Битието / Сянка на нещата, 22 януари 1932г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 4. Съзнателни и несъзнателни движения, 29 януари 1932 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 5. Свещеното място, 5 февруари 1932 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 6. Силата на възможностите, 12 февруари 1932 г. "Живот и отношения", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 7. Фактори в природата / Фактори на храносмилането, 19 февруари 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 8. Човешкото лице, 26 февруари 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 9. Движения в природата / Съзнателни и механически движения, 4 март 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 10. Естествената гама, 11 март 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 11. Петък и събота, 18 март 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 12. Значение на числата, 1 април 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 13. Добрият поглед, 8 април 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 14. Живите числа, 15 април 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 15. Живот, мисъл и воля, 22 април 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г.* * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 16. Пътят на възможностите, 29 април 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 17. Разумност в природата, 13 май 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 18. Новото знание, 10 юни 1932г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 19. Погледът на Бога, 17 юни 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 20. Разумен център, 24 юни 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 21. Даване и вземане, 1 юли 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 22. Разумният свят, 8 юли 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 23. Тънки и дебели линии, 2 септември 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 24. Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес, 9 септември 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 25. Петте области в човека, 16 септември 1932 г. "Фактори в природата", ИББ, 1947 г. * * * "Съществувание, живот и отношение", ИК "Жануа'98", 1999. * * * Държавен архив
 26. Великата разумност / Разумност, 23 септември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 27. Изворите на живота / Към изворите на живота, 30 септември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 28. Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание, 7 октомври 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 29. Граници на възможности, 14 октомври 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 30. Възможности и постижения /Постижения и възможности (Кому да обещаваме), 21 октомври 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 31. Постигнати резултати, 28 октомври 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 32. Дадено и установено / Движение, трептение и разширение, 4 ноември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 33. Контрасти в живота, 11 ноември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 34. Живот и благо, 18 ноември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 35. Силата на ума, 25 ноември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 36. Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките, 2 декември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 37. Музикален път, 9 декември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 38. Терцата в живота / Една терца (Първата терца на живота), 16 декември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 39. Положителното и отрицателното, 23 декември 1932 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1933 г.

 1. Економия на енергиите, 6 януари 1933 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 2. Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата, 13 януари 1933 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 3. Кратко писмо / Едно писмо, 20 януари 1933 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 4. Времето на доброто, 27 януари 1933 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 5. Точка и свобода, 3 февруари 1933 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 6. Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии, 10 февруари 1933 г. "Великата разумност", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 7. Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха, 17 февруари 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 8. Пътя на енергията / Прав път на енергиите, 24 февруари 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 9. Голямото и малкото, 3 март 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 10. Затвор и освобождение, 10 март 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 11. Общи и частни положения, 17 март 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 12. Постоянни и променливи сили / Отношение между ума и сърцето, 24 март 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 13. Закон на доброто, 31 март 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 14. Настъпване и отстъпване, 21 април 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 15. Председател на фирмата / Кандидати за председатели на фирма, 28 април 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 16. Стотният път / Стотният ключ, 5 май 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 17. Трима господари, 12 май 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 18. Разнообразието в живота, 19 май 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 19. Пауза в живота, 26 май 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 20. Координирани движения, 2 юни 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 21. Трите посоки, 9 юни 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 22. Свещеното сърце, 16 юни 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 23. Три вида процеси, 23 юни 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 24. Живот и идеал, 30 юни 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 25. Великата реалност, 7 юли 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 26. Доволството в живота, 14 юли 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 27. Сигурното място, 21 юли 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
 28. Обикновена и необикновена мисъл, 28 юли 1933 г. "Съразмерност в природата", ИББ, 1949 г. * * * "Великата разумност", ИК "Жануа'98", 2004. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1934 г.

 1. Вдлъбнати и изпъкнали линии, 14 септември 1934 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Перпендикулярно отношение", ИК "АЛФА-ДАР", 2004 * * * Държавен архив
 2. Силните и слабите степени, 28 септември 1934 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Перпендикулярно отношение", ИК "АЛФА-ДАР", 2004 * * * Държавен архив
 3. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, 19 октомври 1934 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Перпендикулярно отношение", ИК "АЛФА-ДАР", 2004 * * * Държавен архив
 4. Правият ъгъл отвътре, 26 октомври 1934 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Перпендикулярно отношение", ИК "АЛФА-ДАР", 2004 * * * Държавен архив
 5. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, 19 октомври 1934 г., "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Силни и слаби степени", ИК "АЛФА-ДАР", 2004 * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1935 г.

 1. Погрешка и спънка, 4 януари 1935 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Силни и слаби степени", ИК "АЛФА-ДАР", 2004 * * * Държавен архив
 2. Двата университета, 8 март 1935 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
 3. Най-младият в света, 15 март 1935 "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
 4. Да мисли, 22 март 1935 г. "Да мисли", единична беседа, 1935 г. * * * "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
 5. Разрешените задачи, 3 май 1935 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
 6. Органически, духовни и умствени сили в човека, 10 май 1935 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
 7. Условия и възможности, 17 май 1935 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
 8. Фа–фа диез, 31 май 1935 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
 9. Малките желания, 7 юни 1935 г. "Права обхода и права постъпка", ЕТ „Дали“, 2003 * * * "Двата университета", ИК "АЛФА-ДАР", 2005 * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1936 г.

 1. Разумните същества, 25 септември 1936 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 2. Функции на черния дроб, 2 октомври 1936 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 3. Двете колела, 9 октомври 1936 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 4. Същественото за младите, 16 октомври 1936 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1937 г.

 1. Син и баща / Баща и син, 1 януари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Баща и син", две беседи, ИББ, 1937 г. * * * Държавен архив
 2. Което мислиш, става, 8 януари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 3. Гладни и сити – единение и разединение, 15 януари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 4. Поводи на мисълта, 22 януари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 5. Грозота и красота, 29 януари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 6. Естествена хладина и топлина, 5 февруари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 7. Прави и криви линии, 12 февруари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 8. Хигиена на сетивата, 19 февруари 1937 г., "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 9. Концентриране на човешкия ум / Съсредоточаване на човешкия ум, 26 февруари 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 10. Двете течения, 5 март 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 11. Мускулно и нервно напрежение, 12 март 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 12. Основите на здравето, 19 март 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
 13. Четирите хигиенични правила, 26 март 1937 г. "Разумните същества", ИББ, 2003 г. * * * "Разумните същества", ИК "Жануа'98“, 2002 * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1939 г.

 1. И в мене / С вяра, без смущение, 21 юли 1939 г. "Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939 * * * "Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999 * * * "Езикътъ на любовьта", ИК "Жануа'98" (РБ) , 2003* * * Държавен архив
 2. Търпение, 4 август 1939 г. "Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939 * * * "Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999 * * * Държавен архив
 3. Служене / Господар и слуга, 11 август 1939 г. "Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939 * * * "Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999 * * * Държавен архив
 4. Близо и далеч / Нито близо, нито далече, 22 септември 1939 г. "Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939 * * * "Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999 * * * Държавен архив
Link to comment
Share on other sites

Съборни беседи

Съборните беседите при които се наблюдават известни разлики в различните издания, са подредени по години. Линковете водят към хронологично първата книга в която е издаден вариантът на дадената лекцията. Даден е и адресът към копие от Държавния архив, при наличието на такова.

(Забележка: някои от лекциите са издавани и в други издания. Линковете водят към хронологично първата книга)

ornament4.JPG

1922 г.

 1. Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, 27 август 1922 г. "Ще управлява всички народи", ИББ - Просветен комитет (НБ), 1948. * * * "Аз съм истинската лоза", ИББ - ИК "Роял 77", 1992 г. * * * Държавен архив
 2. Вратата на овцете / Аз съм вратата на овцете, 10 септември 1922 г. "Ще управлява всички народи", ИББ - Просветен комитет (НБ), 1948. * * * "Аз съм истинската лоза", ИББ - ИК "Роял 77", 1992 г. * * * Държавен архив
 3. Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи, 24 септември 1922 г. "Ще управлява всички народи", ИББ - Просветен комитет (НБ), 1948. * * * "Аз съм истинската лоза", ИББ - ИК "Роял 77", 1992 г. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1925 г.

 1. Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), 23 август 1925 г. "Наряди и упътвания", ИББ, 1925 г. * * * "Настанало е Царството Божие", ИББ, 1925 г. * * * Държавен архив
 2. Разяснение за Истината / Наряд и упътвания, 24 август 1925 г. "Наряди и упътвания", ИББ, 1925 г. * * * "Настанало е Царството Божие", ИББ, 1925 г. * * * Държавен архив
 3. Как да се молим / Наряд и упътвания, 25 август 1925 г. "Наряди и упътвания", ИББ, 1925 г. * * * "Настанало е Царството Божие", ИББ, 1925 г. * * * Държавен архив
 4. Чистота и святост / Наряд и упътвания, 26 август 1925 г. "Наряди и упътвания", ИББ, 1925 г. * * * "Настанало е Царството Божие", ИББ, 1925 г. * * * Държавен архив
 5. Чистотата / Наряд и упътвания, 27 август 1925 г. "Наряди и упътвания", ИББ, 1925 г. * * * "Настанало е Царството Божие", ИББ, 1925 г. * * * Държавен архив
 6. Проявлението на Любовта / Наряд и упътвания, 28 август 1925 г. "Наряди и упътвания", ИББ, 1925 г. * * * "Настанало е Царството Божие", ИББ, 1925 г. * * * Държавен архив
 7. В съгласие с Живата Природа / Наряд и упътвания, 29 август 1925 г. "Наряди и упътвания", ИББ, 1925 г. * * * "Настанало е Царството Божие", ИББ, 1925 г. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1929 г.

 1. Абсолютна чистота, 21 август 1929 г. „Определени движения“, ИББ (ООК), 1938 г. * * * "По Бога направени", ИББ (СБ), 1929 г. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1930 г.

(беседите през тази година са включени в книгата "Пътят на ученика" - съборно слово, но същевременно са издадени и в различни класове - МОК или ООК, в други издания. В списъка са поставени тези беседи при които се наблюдават различия в изданията)

 1. На езерата, 1 август 1930 г. "Закони на доброто", ИББ (МОК), 1940 г.("Пътят на ученика", ИББ, 2010) * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98" (МОК), 2004 * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив
 2. Задължително право / Правата на Душата и на Духа, 6 август 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ (ООК), 1939 г. ("Пътят на ученика", ИББ, 2010)* * * "Доброто оръжие" (ООК), ИК "Жануа'98", 2008 * * * Държавен архив
 3. Първият ден / Три въпроса за Бога, 8 август 1930 г. "Закони на доброто", ИББ (МОК), 1940 г. ("Пътят на ученика", ИББ, 2010)* * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98" (МОК), 2004 * * * "Сборник лекции", ИК "Жануа'98", 2009 г. * * * Държавен архив
 4. Начало и край, 13 август 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ (ООК), 1939 г. ("Пътят на ученика", ИББ, 2010) * * * "Доброто оръжие" (ООК), ИК "Жануа'98", 2008 * * * Държавен архив
 5. Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, 23 юли 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ (ООК), 1939 г.("Пътят на ученика", ИББ, 2010) * * * "Доброто оръжие" (ООК), ИК "Жануа'98", 2008 * * * Държавен архив
 6. Скришната стаичка, 30 юли 1930 г. "Доброто оръжие", ИББ (ООК), 1939 г. ("Пътят на ученика", ИББ, 2010)* * * "Доброто оръжие" (ООК), ИК "Жануа'98", 2008 * * * Държавен архив
 7. Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, 15 август 1930 г. "Закони на доброто", ИББ (МОК), 1940 г.("Пътят на ученика", ИББ, 2010) * * * "Служене, почит и обич", ИК "Жануа'98" (МОК), 2004 * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1932 г.

 1. Добре дошъл, 29 юли 1932г. "Ценното из книгата на великия живот", ИББ, 1932 г. * * * "Възможности на щастието", ИК "Жануа'98", 2007 г., * * * Държавен архив
 2. Видяхме славата, 28 август 1932г "Видяхме славата", ИК "Всемир", 1999 г. * * * "Видяхме славата", ИК "ALPHA-DAR", 1999 г. * * * Държавен архив
 3. Три пътя, 29 август 1932г. "Видяхме славата", ИК "Всемир", 1999 г. * * * "Видяхме славата", ИК "ALPHA-DAR", 1999 г. * * * Държавен архив
 4. Новата работа, 30 август 1932г. "Видяхме славата", ИК "Всемир", 1999 г. * * * "Видяхме славата", ИК "ALPHA-DAR", 1999 г. * * * Държавен архив
 5. Любов без ревност, 31 август 1932г. "Видяхме славата", ИК "Всемир", 1999 г. * * * "Видяхме славата", ИК "ALPHA-DAR", 1999 г. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1935 г.

 1. Кристализиране на човешката душа, 6 октомври 1935 г. "Царският път на душата", ИББ, 1935 г. * * * "Царският път на душата", ИББ, 2009 г. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1936 г.

 1. Да им дам живот / Вяра, 19-ти август, 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 2. Вътрешна връзка / Вѫтрѣшната връзка на живота, 20 август, 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 3. Външна и вътрешна любов / Външна и вѫтрешна любовь, 21 август 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 4. Основни черти на новото / Основната чърта на новото, 22 август, 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 5. Проникване, 23 август, 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 6. Човешко и Божествено / Човѣшко и Божествено, 26 август, 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Възможности за щастие“, ИК "Жануа'98", 2007. * * * Държавен архив
 7. Проявениятъ и непроявениятъ, 29 август, 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 8. Пътища на Любовта / Любовьта и свободата. Четиритѣхъ пѫтища въ Любовьта, 30 август 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 9. За Слава Божия, 20 септември 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
 10. Двете полушария / Дветѣ полушария. Северното и южното полушарие, 22 септември, 1936 г. "Да им дам живот", ИББ, 1936 г. * * * "Да им дам живот“, ИК "Жануа'98", 2005. * * * Държавен архив
ornament4.JPG

1937 г.

Някои от съборните беседи през тази година са издавани от ИК "Жануа'98" в "Божественият импулс", Общ окултен клас. XVII година (1937–1938), 1999, но линковете са дадени към по-късното издание "Лъчи на живота" - съборни беседи

 1. Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, 18 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 2. Опитано е / Божието слово е опитано, 19 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 3. Ценности и възможности, 21 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 4. Стани, 23 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 5. Основните тонове, 25 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 6. Правилна обхода, 25 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 7. Реалното и идеалното, 28 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 8. Планини и долини, 30 юли 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 9. Предназначението на човека / Нашето предназначение, 4 август 1937 г. "Лъчи на живота", ИББ, 1937 г. * * * "Лъчи на живота". ИК "Жануа'98“, 2004. * * * Държавен архив
 10. Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, 6 август 1937 г.