Jump to content
Ани

СЪДЪРЖАНИЕ

Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

„Изгревът ... том 32

Борис Николов и Словото на Учителя Дънов

ПОСВЕЩЕНИЕ: Десятъкът за Господа: разговори с Учителя Дънов в Горницата при салона на Изгрева, 1.11.1939 г., Изгрев, София. – стр.3

Въведение: Вергилий Кръстев и окования Ангел. – стр.6

A. Защо и как бе окован във верига Ангела небесен? – стр.6

Б. Изповедта на Ангела небесен. – стр.8

B. Разкаянията на прикования Ангел. – стр.10

I. Окованият ангел / Борис Николов. – стр.15

1. „С Тебе ще съм когато си в скръб”. – стр.16

2. „Иде новата култура, новото човечество, новия човек ... “: магнетофонен запис. – стр.267

II. Писма от затвора: магнетофонен запис / Борис Николов. – стр.413

III. Мисли на ученика / Борис Николов. – стр.477

IV. Из неиздадени „Свещени думи”. – стр.533

V. Срещи с големите и малките братя: спомени и разкази на Борис Николов : записани и написани – стр.790

1. Срещи с големите братя: магнетофонен запис. – стр.791

1.1. Отец Мартин. – стр.791

1.2. Звънарницата и изповедта на Борис Николов. – стр.795

1.3. Абубекир. – стр.821

2. Срещи с малките братя. – стр.827

Уводни думи. – стр.827

2.1. Мирът. – стр.828

2.2. Тошката. – стр.829

2.3. Дишко – стр.830

2.4. Благодарността. – стр.830

2.5. Цветето. – стр.831

Ябълката на Каишев. – стр.832

2.6. Розите – стр.832

2.7. Белият гълъб. – стр.833

2.8. Шар планина. Сърничката. – стр.834

2.9. Скърбят ли животните.. – стр.834

2.10. Дядо Иван. Гнездо за щъркели. – стр.835

2.11. Дядо Иван. Овощната градина. – стр.835

2.12. Срещи с малките братя - дивият заек. – стр.836

2.13. Заякът и кучетата. – стр.837

2.14. Скалничетата. – стр.837

2.15. Катеричките. – стр.838

2.16. Муцинка. – стр.839

2.17. Светлият кръг. – стр.840

2.18. Овчарските кучета. – стр.841

2.19. Ходжата от Каймаклий. – стр.842

2.20. Йосиф и сънят за втората позиция. – стр.843

2.21. Йосиф като игумен на манастира и бракониерите в гората. – стр.844

2.22. Йосиф и мечката стръвница. – стр.845

2.23. Йеремия и звънците. – стр.846

2.24. Разстрел на кученцето Бубче. – стр.847

2.25. Горилата. Канчето с картофите и ремонта на фурните. – стр.848

2.26. Синът на мечката. – стр.850

2.27. Сивите волчета. – стр.851

2.28. Ябълката. – стр.852

2.29. Слънчогледът на Паша. – стр.852

2.30. Конят.– стр.853

2.31. Дивата козичка. – стр.854

2.32. Кардиналът. – стр.854

2.33. „Иди там - не зная къде. Донеси онова - не зная кое”. – стр.855

2.34. Съобразителност. – стр.856

2.35. Юйий, юйий, юйий!. – стр.857

2.36. Живите барометри. – стр.858

2.37. Молитвата на щъркелите. – стр.859

2.38. Пъстървите. – стр.859

2.39. Бианка - пеещото куче. – стр.860

2.40. Орелът. – стр.861

2.41. Гърлю - водният скорец. – стр.862

2.42. Белите скали и скитникът. – стр.863

2.43. Скалите. – стр.865

2.44. Скворчето. – стр.865

2.45. Сърничката. – стр.867

2.46. Еленът. – стр.868

2.47. Бадемите. – стр.868

2.48. Пусак. – стр.869

2.49. Дядо Русин. – стр.869

2.50. Мравките. – стр.870

2.51. Звънарят Никифор. – стр.870

2.52. Самодивските поляни. – стр.873

2.53. Къртипеня. – стр.874

2.54. Майка. – стр.875

2.55. Манастирчето „Св. Спас”. – стр.876

2.56. Михаил Ковачът. – стр.877

2.57. Последната борба. – стр.878

2.58. Битката на момите. – стр.880

2.59. Свободата. – стр.882

2.60. Срещи с малките братя - пъстървите. – стр.883

2.61. Златната гривня. – стр.884

2.62. Дянко колелото. – стр.886

2.63. Животните - нашите по-малки братя. – стр.887

2.64. Месецът на смъртта. Последният огън. – стр.890

2.65. Абубекир. – стр.892

2.66. Гърбавият роб. – стр.895

Бележки за разказите и срещите с малките братя / Вергилий Кръстев. – стр.898

VI. Хороскопи / Светозар Няголов. – стр.904

1. Борис Николов Дойнов. – стр.905

2. Мария Михайлова Тодорова. – стр.925

3. Гавраил Велев Величков. – стр.940

Бележки / Вергилий Кръстев. – стр.953

Спомени и стихове за Светозар / Георги Иванов. – стр.954

Сканирани документи на Борис Николов и Галилей Величков – стр.963

1. Стенограми на Борис Николов от затвора 1958-1963 г. – стр.964

2. Писмо на Учителя Дънов до Гавраил (Галилей) Величков: 16 март 1944 г. – стр.972

Бележка / Вергилий Кръстев – стр. 973

3. Фактура № 2770 / 4.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София за покупка (№ 1190) на цигулка и други вещи, платени (1500 лв.) от Гаврил Велев Величков. – стр.974

4. Фактура № 01361 / 5.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София за покупка на маса за стенографите и други вещи, платени (420 лв.) от Гаврил Велев Величков – стр.975

Справка / Вергилий Кръстев – стр.976

VII. Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми на Боян Боев, дешифрирани от Борис Николов : магнетофонен запис 1972-1973 г. – стр.977

1. Божественото посещение: 26 септ. 1941 г. на Големият Резен. – стр.978

2. Който има уши, нека слуша : Неделна беседа, 28 септ. 1941 г. в 10 ч. с. – стр.979

3. Чистият живот: I год. на ООК, първите лекции. – стр.981

4. Неделно утринно слово: 13 юли 1941 г. – стр.984

5. Неделна беседа: 13 [т.е. 14] дек. 1941 г. – стр.985

6. Неделно утринно слово: 5 окт. 1941 г. – стр.985

7. Неделна беседа: 5 окт. 1941 г. – стр.986

8. Общ окултен клас: 8 окт. 1941 г. – стр.987

9. Трите метода на природата: ООК, I г., 2 лекция [2 март 1922 г.]. – стр.988

10. Младежки окултен клас: 10 окт. 1941 г. – стр.990

11. Неделна беседа: 12 окт. 1941 г. – стр.990

12. Общ окултен клас: 15 ноем. [т.е. октомври] 1941 г., сряда – стр. 990

13. Младежки окултен клас: 17 окт. 1941 г. – стр.992

14. Неделно утринно слово: 19 окт. 1941 г. – стр.992

15. Неделна беседа: 19 окт. 1941 г. – стр.993

16. Общ окултен клас: 22 окт. 1941 г., сряда – стр.995

Бележка за съдържанието на стенограмата на Боян Боев / Борис Николов – стр.995

17. Слово: 24 окт. 1941 г. – стр.997

18. Общ окултен клас: сряда, 3 дек. 1941 г. – стр.998

19. Из неделни беседи: от 23 до 28 ноем. 1941 г. – стр.1001

20. Неделна беседа: 30 ноем. 1941 г. – стр.1005

21. Слово: 5 дек. 1941 г. – стр.1006

22. Неделно утринно слово и неделна беседа: 7 дек. 1941 г. – стр.1007

23. Новогодишна беседа: 31 дек. 1941 г. срещу 1 ян. 1942 г., 12 часа полунощ – стр.1009

24. Неделна беседа: 11 ян. 1942 г. – стр.1012

25. Неделно утринно слово: 11 ян. 1942 г. – стр.1016

26. Неделно утринно слово: 18 ян. 1942 г. – стр.1018

27. Неделна беседа: 18 ян. 1942 г. – стр.1018

28. Неделно утринно слово : 25 ян. 1942 г. – стр.1020

29. Неделна беседа: 25 ян. 1942 г. – стр.1021

30. Неделна беседа: 2 [т.е. 1] март 1942 г. – стр.1023

31. Празникът на Пролетта: 22 март 1942 г. и неделно утринно слово и неделна беседа, държани през този ден. – стр.1024

32. Общ окултен клас: 3 апр. 1942 г. – стр.1026

33. Люби и обичай: 8 апр. 1942 г. – стр.1029

34. Края на една беседа, държана на 5 апр. 1942 г. – стр.1030

35. Общ окултен клас: 15 апр. 1942 г. – стр.1030

36. Младежки окултен клас: 17 апр. 1942 г. – стр.1031

37. Неделно утринно слово: 19 апр. 1942 г. – стр.1033

38. Неделна беседа : 19 апр. 1942 г. – стр.1036

39. Мистичен поглед върху живота: Неделно утринно слово, 7 юни 1942 г. – стр.1038

Бележка за съдържанието на стенограмата на Боян Боев / Борис Николов – стр.1040

40. Идването на новата култура: беседа-разговор с Учителя на 7-те Рилски езера : държана на 1 юлий 1942 г. – стр.1042

Бележка за работата по стенограмите на Боян Боев / Борис Николов. – стр.1043

VIII. Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми на Савка Керемидчиева, дешифрирани от Борис Николов: магнетофонен запис 1972-1973 г. – стр.1044

1. Възвишената мисъл: 6 авг. 1941 г. – стр.1045

2. Младежки окултен клас: 24 окт. 1941 г., петък, 5 часа сутринта – стр.1046

3. Закон на Опуленс: из кн. „Смени в природата”, ООК, 9 ян. 1929 г., сряда, 6.14 ч. – стр..1046

Бележки за съдържанието на стенограмата на Савка Керемидчиева / Борис Николов – стр.1050

4. Из писмо на Учителя до Величко Гръблашев, 14 март 1930 г. – стр..1050

5. Ако аз ви кажа три неща: 19 окт. 1941 г., неделя. – стр.1051

6. Младежки окултен клас: 20 юли 1928 г., петък. – стр.1052

Бележки по съдържанието на стенограмата на Савка Керемидчиева / Борис Николов. – стр.1052

7. Общ окултен клас: 19 [т.е. 29] февр. 1928 г., сряда – стр.1053

8. Беседа от Учителя: държана пред духовна група, 1 март 1926 г. – стр.1054

Бележки по съдържанието на стенограмата на Савка Керемидчиева / Борис Николов – стр.1056

9. Несполучлив опит на духовната група 1925 г. – стр.1058

Идеята за разчитането на стенограмите и реализирането й в програмата на „Изгревът” / Вергилий Кръстев – стр.1060

Справка за Боян Златарев – стр.1061

Сканирани документи на Боян Боев, Борис Николов и Савка Керемидчиева – стр.1062

1. Стенограма на Боян Боев – стр.1063

Бележки на д-р Вергилий Кръстев – стр.1083

2. Стенограма на Боян Боев, разчетена от Борис Николов със стенографски текст. – стр.1084

Бележки на д-р Вергилий Кръстев. – стр.1099

3. Стенографски и ръкописен текст на Борис Николов, с който удостоверява дешифрирането на стенограмите на Боян Боев – стр.1100

Бележки на д-р Вергилий Кръстев – стр.1101

4. Тетрадка на Савка Керемедчиева - Аверуни, с ръкопис и стенографски текст – стр. 1102

Бележки на д-р Вергилий Кръстев – стр.1106

5. Стенограма на Савка Керемедчиева от обратната страна на нейна тетрадка – стр. 1107

Бележки на д-р Вергилий Кръстев. – стр.1118

6. Стенограма на Савка Керемедчиева, разчетена от Борис Николов със стенографски текст (5.03.1973 г.) – стр.1119

7. Посвещение на Вергилий от Борис Николов – стр.1130

IX. Духът на Истината и Духът на заблуждението в днешните человеци в България / Вергилий Кръстев – стр.1131

Архивите със Словото на Учителя Дънов на бивака „Ел Шадай” и „Резньовете” на Витоша Бивака „Ел Шадай” на Витоша – стр.1132

1. Как се откри Бивака „Ел Шадай” на Витоша и къде се дяна Словото на Учителя Дънов?. – стр. 1132

Боян Боев - текст и снимки в „Изгревът” – стр.1133

2. Истината за архива на Савка Керемидчиева. Съкровището при морените на Бивака – стр.1134

Борис Николов - снимки в „Изгревът”

Георги Радев - снимки в „Изгревът”

Димитри Стоянов - снимки в „Изгревът” – стр.1134

Архивът при Бивака „Ел Шадай” на Савка Керемидчиева – стр.1137

Петър Филипов - снимки в „Изгревът” – стр.1139

„Резньовете” на Витоша – стр.1140

3. Авторско право върху беседите на Учителя – стр.1140

4. Кой съхрани и опази непечатаното Слово на Учителя? Трите кражби – стр.1140

5. Съдбата на архива от „Резньовете” на Витоша – стр.1140

6. Продажба на открадния архив – стр.1141

7. Къде са 8-те куфара – стр.1141

8. Спомените на Борис Николов (1902-1992) – стр.1141

9. Великата лъжа на Великия изкусител. Кражбата на архива от „Резньовете” и съдбата му. – стр.1142

10. Духът на заблуждението и Духът на опорочението в деянията на человеците земни – стр.1142

11. Архивът на Савка Керемидчиева – стр.1143

12. Кражбата на архива на Савка Керемидчиева и последствията: бележки – стр.1144

13. Свещените думи на Учителя: бележки – стр.1144

14. Кой и защо иска да изхвърли „Изгревът”, том 14 и „Свещени думи” на Учителя Дънов към ученика – стр.1145

15. Циркулярно писмо на сестри Шкодреви – стр.1145

16. Отговорът на писмото на сестри Шкодреви – стр.1146

17. Престъпленията срещу „Изгревът” – стр.1147

18. Словото на Учителя и „Изгревът” – стр.1148

Заключение – стр.1149

Тодор Ковачев : справка – стр.1150

Забелязани грешки в „Изгревът”, т. 31 – стр.1150

ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ : сканирани материали – стр.1151

1914 г.

Поздрав за новата година към всички. Търново: [б.и.], 1914, с. 9 – стр.1151

1922 г.

Три разряда ученици. 5 школна лекция на общия окултен клас, 30.III.1922, четвъртък, 7.30 ч. в., ст. София. - В: Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното бяло братство. [Кн.] 1. София: [б.и.], 1922, с. 119 – стр.1152

Положителни и отрицателни сили в природата. 1 школна лекция на Общия окултен клас (II година), 6.Х.1922, петък, 7 14-9 ч.в., Ст. София. [София]: [б.и.], [1922], с. 55 – стр.1153

1941 г.

Божии блага. 13-а лекция от XXI година на Общия окултен клас (1941-1942), държана от Учителя на 24.XII.1941 г., сряда, 5 ч. сутринта, София-Изгрев. - В: Буден ум и будно сърце.Общ окултен клас, 21 година (1941-1942), том 1, (лекции 1-21). София: Жануа 98, 1999, с. 348 – стр.1153

Съдържание – стр.1154

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×