Jump to content

Съдържание


Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

Петър Дънов и Родопа планина. Зоя Начева

Пътят към светлината - биографичен очерк за Петър Пампоров. Зоя Начева

Автобиография от Петър Пампоров

Ръкописи на подготвени за печат издания от Петър Пампоров

Пътят на моя живот

- Детинство

- Предучилищна възраст

- Училищна възраст

- Средно образование - в Цариград

- Как станах трезвеник

- Духовно пробуждане

- Спомени от живота в пансиона и семинарията

- Дружбата ми с Георги Леонидов

- Как станах вегетарианец

- Запознаване с идеите на Л. Толстой

- Вътрешна духовна криза

- Духовно раждане

- Опит да приложа Христовото учение

- Изпитания

- Две години в училището на живота

- Две години в Софийската духовна семинария

- Военна служба - в 21 полк. в школата за запасни офицери - Княжево. На македонския фронт при завоя на р. Черна. Пленничество в Сърбия

- Освобождение от пленничество - връщане в България, следване в университета. Кандидат-гимназиален учител в София. Духовната школа на Изгрева

- Неделните беседи

- Откриване на Школата на Всемирното Бяло Братство (общият клас за млади и стари и специалния клас)

- Как възникна общежитието на Изгрева

- Екскурзии до Витоша

- Празници: на пролетта и на плодовете през есента  

- Две години учител в педагогическото училище - гр. Севлиево

- Първото ми пътуване в странство - в Чехия за VII международен вегетариански конгрес в Щайншонау  

- Второ пътуване из Европа

Божествената школа на Христа

- Учителят

- Школата на Христа. Условия за ученичество

- Школата на Христа. Какъв трябва да бъда ученикът?

- Школата на Христа. Задачи на ученика

- Школата на Христа. Качества на ученика

- Божествената школа. Изпити на ученика

Пътят на ученика

Новата философия на живота

Стихове от Петър Пампоров

Документи от личния архивен фонд на Петър Пампоров

Разговор с Учителя

Писма между членове на Бялото Братство

Статия “Впечатления на професор Ломоние от Всемирното Бяло Братство”

Ръкописен препис от протокол за разпит на Петър Дънов в съда

Ръкописни бележки от Петър Пампоров

Записани послания и разговори

Другите за него

Полша в неговия живот. Йоланта Спасова

Петър Пампоров - учителят. Георги Казалиев

Преди не го разбрах, сега му се покланям. Росица Примовска

Неговото духовно присъствие в моя живот. Страшимир Спасов

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...