Jump to content

Беседи от Учителя публикувани във вестник „Братство“ 1932 – 1934 - Под редакцията на Влад Пашов


Recommended Posts

Беседи от Учителя публикувани във вестник „Братство“ 1932 – 1934 - Под редакцията на Влад Пашов

 

Bratstvo.jpg

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание на Беседите от в. „Братство“, т.1 (Изд. на „Сила и живот“, Бургас, 1995 г.)

Съдържание на Беседите от в. „Братство“, т.2 (Изд. на „Сила и живот“, Бургас, 1996 г.)

Съдържание на Беседите от в. „Братство“, т.3 (Изд. на „Сила и живот“, Бургас, 1996 г.)

Съдържание на Беседите от в. „Братство“, т.4 (Изд. на „Сила и живот“, Бургас, 1998 г.)

 

Година 8 (1935 - 1936) - Словото на Учителя, съдържание

Година 9 (1936 - 1937) - Словото на Учителя, съдържание

Година 10 (1937 - 1938) - Словото на Учителя, съдържание

Година 11 (1938 - 1939) - Словото на Учителя, съдържание

Година 12 (1939 - 1940) - Словото на Учителя, съдържание

Година 13 (1940 - 1941) - Словото на Учителя, съдържание

Година 14 (1941 - 1942) - Словото на Учителя, съдържание

Година 15 (1942 - 1943) - Словото на Учителя, съдържание

Година 16 (1943) - Словото на Учителя, съдържание

Година 17 (1944) - Словото на Учителя, съдържание

 

Сборниците на издателство „Сила и живот“ съдържат беседи от Учителя (Петър Дънов- Беиса Дуно), държани през периода 1932 – 1934, издавани периодично във в. Братство“. (за теглене на pdf). Те са резюмета на беседите от Учителя или съдържат извадки от тях. Предоставяни са за печат от Влад Пашов в рубриката на вестника – „Словото на Учителя“. Поради ограничението от една страница, не е било възможно да се публикува цялата беседа.

Вестник „Братство“ излиза в периода от 1928 г. до 1944 г. в Севлиево, първоначално под редакцията на Сава Калименов, ученик на Учителя. В последствие има други редактори, но основен двигател на вестника е Сава Калименов. Рубриката „Словото на Учителя“ започва да се оформя от 4-та година и се поддържа основно от Влад Пашов. В началото той прави резюмета на беседите на Учителя, като сменя и заглавията понякога. Може да се получи представа за основните акценти в съответната беседа, през погледа на Влад Пашов. Към всяка беседа е даден линк към беседата на Учителя. Понякога, при липса на дата,  беше доста трудно да се открие за коя беседа става дума. В изданията на „Сила и живот“ не са указани беседите върху които е разсъждавал Вл. Пашов. Това понякога води до объркване, че става дума за беседи на Учителя, особено при хора, които тепърва се запознават със Словото. От 8-та година на вестника резюметата постепенно са заменени с подбрани извадки от съответната беседа.

Тъй като изателство „Сила и живот“ не са успели да издадат всички беседи от в. „Братство“ в „Словото на Учителя“, то сме добавили по години липсващите беседи.

Link to comment
Share on other sites

Съдържание

Беседи от в. „Братство“, т.1,

изд. „Сила и живот“,

Бургас, 1995 г.

(от год. 4, бр. 45 до год. 6, бр. 79)

1. Раждането на „Азът“, (по неделната беседа, „Вземи детето“ - 10 януари 1932 г.)

2. Новото време, (по неделната беседа, „В последното време“ - 6 март 1932 г.)

3. От смърт в живот, (по неделната беседа „От смърт в живот“ - 1 юни 1932 г.)

4. Пътят към свободата, (по неделната беседа, „Истинната лоза“ - 28 септември 1932 г.)

5. Пътят към щастието, (по неделната беседа „Превръщане на числата“ - 25 септември 1932 г.)

6. Пътят към всечовешкото единство, (по неделна беседа „Ето отрока“ - 6 ноември 1932 г.)

7. Пътят на живота, (по неделна беседа „Ти ли си / Свещен трепет“ - 20 ноември 1932 г.)

8. Умът и сърцето, (по неделна беседа „Имаше някой человек“ - 27 ноември 1932 г.)

9. Творческият процес на живота, (по неделна беседа „Думи на Правда“ - 11 декември 1932 г.)

10. Пътищата и методите на живота, (по неделна беседа, „Живият хляб“ - 18 декември 1932 г.)

11. Общочовешкото братство, (по неделна беседа „И украсиха светилниците си“ - 15 януари 1933 г.

12. Пробуждане на космичното съзнание, (по неделна беседа „Защо възкръсна“ - 29 януари 1933 г.)

13. Свобода, братство, човещина, (по неделна беседа „Добро и човещина“ - 26 февруари 1933 г.)

14. Трите свята, (по неделна беседа „Мир на този дом“ - 5 март 1933 г.)

15. Творческият план на живота, (по неделна беседа „В Неговата любов“ - 12 март 1933 г.)

16. Противоречията в живота и изхода от тях, (по неделна беседа „Верен в малкото“ - 19 март 1933 г.)

17. Пред прага на новата епоха, (по неделна беседа „Кой ще ви даде вашето“ - 26 март 1933 г.)

18. Двата порядъка в света, (по неделна беседа „Не се сравнявай с нея“ - 23 август 1933 г.)

19. Бог като основа на живота, (по неделна беседа „Радостта“ - 2 април 1933 г.)

20. Постижимото в живота, (по неделна беседа „Постижимото“ - 1 октомври 1933 г.)

21. Тайната на успеха, (по неделна беседа „Непреривните постижения“ - 8 октомври 1933 г.)

22. Новите схващания за живота и света, (по неделна беседа „Ще се зарадва“ - 15 октомври 1933 г.)

23. Тайната на дългия живот, (по неделна беседа „За да благовествувам“ - 29 октомври 1933 г.)

24. Пътят на доброто, (по неделна беседа „Да правим добро“ - 22 октомври 1933 г.)

25. Основите на новото общество, (по неделна беседа „Там ще бъде и слугата Ми“ - 5 ноември 1933 г.)

26. Светилникът на живота, (по неделна беседа „Произход и значение на светилника“ - 19 ноември 1933г.)

27. За частната собственост, (из беседата „Гредата“ - 18 май 1918 г.)

28. Работа и почивка, (по неделна беседа „Работа и почивка. Любов и Мъдрост“ - 12 ноември 1933 г.)

29. Ролята на красотата и чистотата в живота, (по неделна беседа „Красна като Луната и чиста като Слънцето“ - 26 ноември 1933 г.)

Link to comment
Share on other sites

СЪДЪРЖАНИЕ

Беседи от в. „Братство“,

т. 2, изд. „Сила и живот“,

Бургас, 1996 г.

(от год. 6, бр. 80 до год. 6, бр. 92)

1. Братство и сестринство, (по неделна беседа „О, да ми беше като брат“ - 24 декември 1933 г.)

2. Спешните въпроси в живота, (по неделна беседа „Праведният ходи в целостта си“ - 2 юли 1933 г.)

3. Условията на разумния живот, (по неделна беседа „Живот, светлина и свобода“ - 10 април 1932 г.)

4. Целта и смисъла на човешкия живот, (по неделна беседа „Да живее душата ми!“ - 31 декември 1933 г.)

5. Пред зазоряване в живота, (по неделна беседа „Когато беше по-млад“ - 1 май 1932 г.)

6. Кога ще се оправи светът, (по неделна беседа „Слушай, сине Мой!“ - 14 януари 1934 г.)

7. Вътрешното ръководство на човека, (по неделна беседа „Обичайте я!“ - 21 януари 1934 г.)

8. В какво седи свободата на човека, (по неделна беседа „Огнената пещ“ - 28 януари 1934 г.)

9. Раждането на новия свят, (по неделна беседа „Разумните ще разберат“ - 4 февруари 1934 г.)

10. Основите на новата култура, (по неделна беседа „Мене слушайте“ - 11 февруари 1934 г.)

11. Любовта като път за разрешаване на социалните въпроси, (из неделна беседа „За да благовествувам“ - 29 октомври 1933 г.)

12. Егоизмът като причина за усилените времена, (по неделна беседа „Усилни времена“ - 18 февруари 1934 г.)

13. Трите прояви на Любовта, (по неделна беседа „Ако имате Любов“ - 22 февруари 1934 г.)

14. Влиянието на Слънцето и земята върху живота на човека, (по неделна беседа „Наяве“ - 15 април 1934 г.)

Link to comment
Share on other sites

СЪДЪРЖАНИЕ

Беседи от в. „Братство“, т.3,

изд. „Сила и живот“,

Бургас, 1996 г.

(от год. 6, бр. 93 до год. 7, бр. 108)

1. В начало бе Словото, (по неделна беседа „Мене слушайте“ - 11 февруари 1934 г.

2. Защо са изпратени хората на земята, (по неделна беседа „Приготовленията на сърцето“ - 4 март 1934 г.

3. Правилна обмяна на енергиите като основа на здравето, (по неделна беседа „Стана здрав“ - 18 март 1934 г.

4. Условия за разумния живот, (по неделна беседа „Какво знамение показваш нам?“ - 25 март 1934 г.

5. Трите фази в развитието на човека, (по неделна беседа „Очите на мъдрия“ - 1 април 1934 г.

6. Духовните причини на болестите, (по неделна беседа „Който прави истината“ - 26 август 1934 г.

7. Новите разбирания на човека, (по неделна беседа „Вътрешният човек“ - 29 юли 1934 г.

8. Новите принципи и методи за възпитание на човека, (по неделна беседа „Доброто семе“ - 2 септември 1934 г.

9. Трите пътя в живота на човека, (по неделна беседа „Тъй мисля аз“ - 8 април 1934 г

10. Разумни отношения, (по неделна беседа „Не живея за себе си“ - 24 юни 1934 г.

11. Пътят на Новия Живот, (по неделна беседа „С какво тяло?“ - 7 октомври 1934 г.

12. Задачите на човека в днешната епоха, (по неделна беседа „Колко са прекрасни нозете“ - 14 октомври 1934 г.

Link to comment
Share on other sites

СЪДЪРЖАНИЕ

Беседи от в. „Братство“, т.4,

изд. „Сила и живот“,

Бургас, 1998 г.

(от год. 7, бр. 111 до год. Год. 8, бр. 136)

1. Пътят на новото, което идва в света, (по неделна беседа „Дързайте!“ - 28 октомври 1934 г.

2. При какви условия е възможно всичко в живота, (по неделна беседа „Всичко е възможно“ - 4 октомври 1934 г.

3. В Царството на Христа, (по неделна беседа, „В царството на Христа и Бога“ - 11 ноември 1934 г.

4. Смисълът на историята, (по неделна беседа „Животът е по-драгоценен“ - 18 ноември 1934 г.

5. Каквото човек посее, това и ще пожъне, (по неделна беседа „Който сее и който жъне“ - 21 януари 1934 г.)

6. Пътят на човешкия възход, (по неделна беседа „Който се учи на Словото Божие“ - 30 март 1935 г.)

7. Във великата Любов е спасението на човека, (по неделна беседа „Да обичаш и да те обичат“ - 7 април 1935 г.)

8. Първите стъпки в пътя на човешкия възход, (по неделна беседа „Ако не ядете“ - 21 април 1935 г.)

9. Изявяването на Христа в човешката душа, (по неделна беседа „Пак се яви!“ - 5 май 1935 г.)

10. Основите на Новото Учение. Трите пътя, (по неделна беседа „Сгърбената жена“ - 23 юни 1935 г.)

11. Качествата на реалността, (по неделна беседа „Един от дванадесетте“ - 28 юни 1935 г.)

12. В начало бе Словото, (по неделна беседа „Всичко чрез Него стана“ - 8 септември 1935 г.)

13. Младостта като идея, (по неделна беседа „Когато беше по-млад“ - 15 септември 1935 г.)

14. Основите на новото светоразбиране, (по неделна беседа „Защо им говориш с притчи?“ - 22 септември 1935 г.)

15. Нищо в природата не се губи, (по неделна беседа „Помни Създателя си!“ - 2 декември 1935 г.)

16. Пред прага на новото, (Липсва дата)

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 8 (1935 - 1936)

Бр. 137. Новите разбирания за живота (Резюме по беседата „Изтълкувай ни тази притча“, 29 Септември 1935 г.)

Бр. 138. Кристализиране на човешката душа (Резюме на беседата „Кристализиране на човешката душа“, 6 Октомври 1935 г.)

Бр. 139. Причини за противоречията в живота (Резюме на беседата „Ще хвърля мрежата“, 13 Октомври 1935 г.)

Бр. 140. Самопознание и самовъзпитание (Резюме на лекцията „Самопознание и самовъзпитание“, 15 Октомври 1935 г.)

Бр. 141. Забравените неща (Из беседата „Забравените неща“, на 20 Октомври 1935 г.)

Бр. 142. Основите на практичната философия (Из беседата „Умих се и гледам“, 27 Октомври 1935 г.)

Бр. 143. Законът на плътта (Резюме на неделната беседа „Роденото от плътта“, 10. Ноември 1935 г.)

Бр. 144. Кротките ще наследят земята (Из беседата „Кротките ще наследят земята.“, 3 Ноември 1935 г.)

Бр. 145. Противоречията в живота и изхода от тях (Из беседата „Плевели“, 17 Ноември 1935 г.)

Бр. 146. Великият идеал (Резюме на неделната беседа „Закхее, сляз скоро“, 24 Ноември 1935 г.)

Бр. 147. Раждането на новата епоха (Из неделната беседа „Иди повикай мъжа си!“, 1 Декември 1935 г.)

Бр. 148. В какво седи силата на човека (Из неделната беседа „Дванадесетият час“, 8 Декември 1935 г.)

Бр. 149. Вътрешното единство на живота (Из неделната беседа „Да се не изгуби нищо“, 15 Декември 1935 г.)

Бр. 150. Пътят към новия живот (Из неделната беседа „Да имат живот“ - 22 Декември 1935 г.)

Бр. 151. Основите на синтетичното знание (Из неделната беседа „Вас ви нарекох приятели“ - 29 Декември 1935 г.)

Бр. 152. Основите на положителното знание (Из неделната беседа „Онова, което дава живот“ – 5 Януари 1936 г.)

Бр. 153. Умът като основа на света (Из неделната беседа „Не съдете по лице“ - 12 Януари 1936 г.)

Бр. 154. Пробуждане на съзнанието (Из неделната беседа „Всичко, което чух“ - 19 Януари 1936 г.)

Бр. 155. Петте врати (Из беседата „Петте врати“ - 22 Януари 1936 г.)

Бр. 156. Пътя на новия живот (Из беседата „Отец ме люби“ – 22 Март 1936 г.)

Бр. 157. Ти кой си? (Из беседата „Ти кой си?“ – 26 Януари 1936 г.)

Бр. 158. Възможности и постижения (разсъждения на Влад Пашов по беседа „Ти кой си?“, 26 Януари 1936 г.)

Бр. 159. Знайното и незнайното (Из беседата „Знайното и незнайното“ – 16 Февруари 1936 г.)

Бр. 160. Здравословното състояние на човешката душа (Из беседата „Тази заповед приех от Отца си“ – 1 Март 1936 г.)

Бр. 161. Влиянието на слънчевата енергия (разсъждения на Влад Пашов по думи на Учителя за Слънцето из различни беседи до 1936 г.)

Бр. 162. Раждане на свръхсъзнанието (Из беседата „За да бъдете синове“, 23 Февруари 1936 г.)

Бр. 163. В зората на новата епоха (Из беседата „Ето младоженецът иде“, 8 март 1936 г.)

Бр. 164. Ще наследят земята (Из беседата „Те ще наследят земята“, 15 март 1936 г.)

Бр. 165., Бр. 166. Ако се родите изново (Из неделната беседа „Ако се родите изново“, 29. 03. 1936 г.)

 

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 9 (1936 - 1937)

С този брой започваме деветата годишнина на в. „Братство“. Нека по тоя повод кажем няколко думи за неговия досегашен живот и развитие.

…..

Най-ценното, бихме казали е нищо несравнимото и недостижимото, което дава огромната стойност на нашия вестник, това е безспорно, беседата на Учителя, (съкратено изложение) каквато се дава във всеки един брой, под заглавие „Словото на Учителя“.

Редакцията на вестника

* * *

Бр. 167, Бр. 168. Пътят към великата победа (Из неделната беседа „Понеже ви изказах това“, 5 Април 1936 г.)

Бр. 169. Вътрешният опит (Из беседата „Заведоха Исуса“, 12 Април 1936 г.)

Бр. 170. Вътрешното разбиране на живота (Из беседата „Идете в Галилея“, 5 Юли 1936 г.)

Бр. 171. Раждането на новия свят (Из беседата „И видях ново небе и нова земя“, 18 Октомври 1936 г.)

Бр. 172. Знайното и незнайното (Из беседата „Знайното и незнайното“, 16 Февруари 1936 г.)

Бр. 173. Ролята на гимнастическите упражнения в живота (Из  беседата „Светило на тялото“, 19 Април 1936 г.)

Бр. 174. Каквото човек посее, това ще пожъне (Из неделната беседата „Което човек сее“, 26 Април 1936 г.)

Бр. 175. Кой е най-голям в Царството небесно (Из беседата „Най-голям в Царството небесно“ 27 Септември 1936 г.)

Бр. 176. Влияние на природните сили върху човека (Из беседата „Свърши се виното“ 4 Октомври 1936 г.)

Бр. 177. Трите фази в развитието на човека (Из беседата „И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!“, 3 Януари 1937г.)

Бр. 178. Алилуйя! (Из беседата „Алилуя“, 11 Октомври 1936 г.)

Бр. 179. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето (из беседата „Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето“ – 10 Януари 1937 г.)

Бр. 180. Царството Божие (из беседата „Царството небесно“ – 17 Януари 1937 г.)

Бр. 181. В начало бе Словото (Из беседата „В начало бе Словото“ – 14 Февруари 1937 г.)

Бр. 182. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески (из беседата „Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!“ – 24 Януари 1937 г.)

Бр. 183. Двата принципа в живота (из беседата „В начало Бог създаде небето и земята“ – 7 Март 1937 г.)

Бр. 184. Плачът като копнеж към Великото в света (из беседата „Защо плачеш и кого търсиш?“ – 21 Февруари 1937 г.)

Бр. 185. Разумният човек (из беседата „Разумният човек“ – 7 Февруари 1937 г.)

Бр. 186. Ти си Христос - Син на Бога живаго (из беседата „Ти си Христос, Син на Бога живаго“ – 28 Февруари 1937 г.)

Бр. 187. И направи Бог човека (из беседата „Да направим човека по образу и подобию Нашему“ – 14 Март 1937 г.)

Бр. 188. Епохата на Сина Человечески (из беседата – „Лотовата жена“, 21 Март 1937 г.)

Бр. 189. Икономия в природата (из беседата „Икономия в природата“ – 28 Март 1937 г.)

Бр. 190. Виделината и тъмнината (из беседата „Виделината и тъмнината“ – 11 Април 1937 г.)

Бр. 191. Здравото учение (из беседата „Здравото учение“ – 4 Април 1937 г.)

Бр. 192. Никаква лъжа (из беседата „Избавената душа“ – 2 Май 1926 г.)

Бр. 193. Вярата като път към успеха в живота (из беседата „Синаповото зърно“ – 18 Април 1937 г.)

Бр. 194. Да идем във Витлеем! (из беседата „Да идем във Витлеем“ – 25 Април 1937 г.)

 

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 10 (1937 - 1938)

Бр. 195. Христос (Разсъждения на Влад Пашов по думи на Учителя за Христос из различни беседи)

Бр. 196. Той ми е брат, сестра и майка (из беседата „Той ми е и брат, и сестра, и майка“ – 5 Септември 1937 г.)

Бр. 197. Божественият промисъл (из беседата „Божественият Промисъл“ – 6 Юни 1915 г.)

Бр. 198. По образ и подобие (из беседата „По образ и подобие“– 26 Септември 1937 г.)

Бр. 199. Бал маске (из беседата „Бал маске“ – 3 Октомври 1937 г.)

Бр. 200. Но Аз ще погледна (из беседата „Но Аз ще погледна“ – 29 Август 1937 г.)

Бр. 201. Мястото на възвишеното и обикновеното в живота (из беседата „Мястото на възвишеното и обикновеното в живота“– 27 Октомври 1937 г.)

Бр. 202. Подобно е на невод. (из беседата „Подобно е на невод“– 10 Октомври 1937 г.)

Бр. 203. Разнообразието в живота (из беседата „Разнообразието в живота“– 17 Октомври 1937 г.)

Бр. 204. Мъртъв бе и оживя (из беседата „Мъртав бе и оживя, загинал бе и намери се“– 31 Октомври 1937 г.)

Бр. 205. Разумният живот  (из беседата „Разумното слово“– 7 Ноември 1937 г.)

Бр. 206. И не можаха да му отговорят  (из беседата „И не можаха на това да му отговорят“– 14 Ноември 1937 г.)

Бр. 207. И виделината свети  (из беседата „И виделината свети“ – 21 Ноември 1937 г.)

Бр. 208. Сила, благородство, светлина и доброта (из беседата „Сила, благородство, светлина и доброта“ – 5 Декември 1937 г.)

Бр. 209. Категории на любовта (из неделната беседа „Категории на любовта“ – 12 Декември 1937 г.)

Бр. 210. Лъчи на живота (из съборната беседа „Лъчи на живота“ – 18 Юли 1937 г.)

Бр. 211. Закон за контролиране (из беседата „Закон за контролиране“ – 19 Декември 1937 г.)

Бр. 212. Този брой е предимно на руски език, включително и „Словото на Учителя“. Може да се прочете от тук: Словото на Учителя. Великое Всемирное Братство (из кн. Учитель говорит - составитель Георгий Радев)

Бр. 213. Имаше някой человек (из беседата „Имаше някой человек“ – 26 Декември 1937 г.)

Бр. 214. Който приеме свидетелството Негово (из беседата „Който приеме свидетелството Негово“ – 2 Януари 1938 г.)

Бр. 215. И пак се наведе на земята (из беседата „И пак се наведе на земята“ – 9 Януари 1938 г.)

Бр. 216. Живият хляб (из беседата „Живият хляб“ – 17 Януари 1938 г.)

Бр. 217. Няма нищо ново под слънцето (из беседата „Няма нищо ново под слънцето“ – 23 Януари 1938 г.)

Бр. 218. Новата любов (из беседата „Новата любов“ – 30 Януари 1938 г.)

Бр. 219. Да ми бъде ученик (из беседата „Да ми бъде ученик“ – 20 Февруари 1938 г.)

Бр. 220. Вечно благовестие (из беседата „Вечно благовестие“ – 13 Октомври 1929 г.)

Бр. 221. Някой си стотник (из беседата „Някой си стотник“ – 1 Май 1938 г.)

Бр. 222. Който не носи кръста си (из беседата „Който не носи кръста си“ – 8 Май 1938 г.)

Бр. 223. Този брой на в. „Братство“ е посветен на есперанто. От редакцията в „Словото на Учителя“ е публикувано: Словото на Учителя. Говорено от Учителя на гостите есперантисти – конгресисти в София, 13 юли 1938 г.

Бр. 224. Дни на Битието (из съборната беседа „Желаният мир“ – 28 Август 1938 г.)

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 11 (1938 - 1939)

Бр. 225. Просете, търсете и хлопайте! (из беседата „Просете, търсете и хлопайте“ – 4 Септември 1938 г.)

Бр. 226. Изтълкувай ни тази притча (из беседата „Изтълкувай ни тази притча“ – 11 Септември 1938 г.)

Бр. 227. Що има вътре в човека (из беседата „Що има вътре в човека“ – 25 Септември 1938 г.)

Бр. 228. Любовта дава живот (из беседата „Любовта дава живот“ – 2 Октомври 1938 г.)

Бр. 229. Речи само реч (из беседата „Речи само реч“ – 15 Май 1938 г.)

Бр. 230. Скрих таланта (из  беседата „Скрих таланта“ – 16 Октомври 1938 г.)

Бр. 231. На двама господари (из  беседата „На двама господари“ – 23 Октомври 1938 г.)

Бр. 232. Неизбежният път (из беседата „Неизбежният път“ – 30 Октомври 1938 г.)

Бр. 233. В името Божие (из беседата „В името Божие“ – 6 Ноември 1938 г.)

Бр. 234. Малкият брат (из извънредната беседа „Малкият брат“ – 1 Януари 1939 г.)

Бр. 235. Любов, доброта и справедливост (из беседата „Любов, доброта и справедливост“ – 18 Декември 1938 г.)

Бр. 236. Не може да се слугува на двама господари (из беседата „Не може да се слугува на двама господари“ – 22 Януари 1939 г.)

Бр. 237. Ще дойдем (из беседата „Ще дойдем“ – 13 Ноември 1938 г.)

Бр. 238. Нито в Израиля (из беседата „Нито в Израиля“ – 4 Декември 1938 г.)

Бр. 239. Закон на вярата (из беседата „Закон на вярата“ – 11 Декември 1938 г.)

Бр. 240. Малкият закон (из беседата „Малкият закон“ – 22 Юли 1919 г.)

Бр. 240. Ще ви направи свободни (из беседата „Ще ви направи свободни“ – 21 Октомври 1923 г.)

Бр. 241. Скритият сън (из беседата „Скритият сън“– 12 Март 1939 г.)

Бр. 242. Допреният въглен (из беседата „Допреният въглен“– 20 Януари 1924 г.)

Бр. 243. Събиране и раздаване. (из беседата „Събиране и раздаване, заробване и освобождаване“– 16 Април 1939 г.)

Бр. 244. Божественото право (из беседата „Божественото право“ – 7 Май 1939 г.)

Бр. 245. Ставане, оживяване и възкресение (из беседата „Ставане, оживяване и възкресение“– 9 Април 1939 г.)

 

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 12 (1939 - 1940)

Бр. 246. Истинският човек (из беседа „Истинският човек“ – 4 Юни 1939 г.)

Бр. 247. В, зората на новата епоха (из съборната беседа „Опознаване“ – 12 Август 1939 г.)

Бр. 248. Изпитай и виж (из беседата „Изпитай и виж“ – 16 Февруари 1930 г.)

Бр. 249. Път на зазоряване (из беседата „Път на зазоряване“ – 24 Септември 1939 г.)

Бр. 250. Двама господари (из беседата „Двама господари“ – 1 Октомври 1939 г.)

Бр. 251. Мощните сили в природата (из беседата „Мощните сили в природата“ – 8 Октомври 1939 г.)

Бр. 252. Хвалете Господа (из беседата „Хвалете Господа„ – 15 Октомври 1939 г.)

Бр. 253. Призова учениците Си (из беседата „Призова учениците Си“ – 5 Ноември 1939 г.)

Бр. 254. Кротките, миротворците (из беседата „Кротките, миротворците“ – 12 Ноември 1939 г.)

Бр. 255. Жена кога ражда (из беседата „Жена кога ражда“ – 19 Ноември 1939 г.)

Бр. 256. Там имаше някой си человек (из беседата „Там имаше някой си человек“ – 26 Ноември 1939 г.)

Бр. 257. Това, което знаем (из беседата „Което знаем“ – 3 Декември 1939 г.)

Бр. 258. Права и вярна любов (из беседата „Права и вярна любов“ – 10 Декември 1939 г.)

Бр. 259. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека (из беседата – 31 Декември 1939 г.)

Бр. 260. Познаване на великото (из беседата „Познаване на великото“ – 7 Януари 1940 г.)

Бр. 261. Не го познаха (из беседата „Не Го приеха“ – 28 Ноември 1926 г.)

Бр. 262. Ако имате вяра (из беседата „Ако имате вяра“ – 21 Януари 1940 г.)

Бр. 263. И ще родиш син (из беседата „И ще родиш син“ – 11 Февруари 1940 г.)

Бр. 264. Слава във вишних Богу (из беседата „Слава във вишних Богу“ – 11 Февруари 1940 г.)

 

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 13 (1940 - 1941)

Бр. 265. Словото бе Бог (из беседата „Словото бе Бог“ – 18 Февруари 1940 г.)

Бр. 266. Новото идва (из беседата „Вехтото премина“ – 3 Април 1940 г.)

Бр. 267. Ще ви се даде (из беседата „Ще ви се даде“– 15 Май 1927 г.)

Бр. 268. Смисълът на живота (из беседата „Искаш ли да оздравееш?“ – 10 Февруари 1924 г.)

Бр. 269. Новият човек (из беседата „Новият човек“ – 29 Септември 1940 г.)

Бр. 270. По образ и подобие (из беседата „По образ и подобие“ – 3 Ноември 1940 г.)

Бр. 271. Новият век (из беседата „Новият век“ – 24 Ноември 1940 г.)

Бр. 272. Като роди дете (из беседата „Като роди дете“ – 6 Октомври 1940 г.)

Бр. 273. Словото стана плът (из беседата „Словото стана плът“ – 27 Октомври 1940 г.)

Бр. 274. Старото и новото  (из беседата „Старото и новото“ – 1 Декември 1940 г.)

Бр. 275. Идете в Галилея (из беседата „Идете в Галилея“ – 17 Декември 1939 г.)

Бр. 276. Акаш и прана (из беседата „Акаш и прана“ – 24 Декември 1939 г.)

Бр. 277. Дървото на живота  (из беседата „Дървото на живота“ – 14 Април 1940 г.)

Бр. 278. Обещанието на Отца (из беседата „Обещанието на Отца“ – 28 Април 1940 г.)

Бр. 279. Вечер и сутрин  (из беседата „Вечер и сутрин“ – 8 Декември 1940 г.)

Бр. 280. Смисъла на живота  (из беседата „Слава във вишних Богу“ – 11 Февруари 1940 г.)

Бр. 281. В Негово име ще се надяват народите  (из беседата „И в Неговото Име народите ще се надеят“ – 29 Декември 1940 г.)

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 14 (1941 - 1942)

Бр. 282. Словото на учителя (Из книгата „Учителят говори“, Г. Радев) [1]

Бр. 283. Предназначението на човека (из беседата „Предназначението на човека“ – 31 Август 1941 г.)

Бр. 284. Методите на природата (из беседата „Двата метода на природата“ – 9 Септември 1923 г.)

Бр. 284. Изхвърлете ги! (из беседата „Нашите длъжници“ – 30 Декември 1923 г.)

Бр. 285. Благословен! (из беседата „Благословен!“ – 5 Октомври 1941 г.)

Бр. 286. Външна и вътрешна работа (из беседата „Външна и вътрешна работа“ – 2 Ноември 1941 г.)

Бр. 287. Стани  (из беседата „Стани и опаши се!“ – 11 Декември 1921 г.)

Бр. 288. Роденият  (из неделната беседа „Роденият“ – 30 Ноември 1941 г.)

Бр. 289. Словото на Учителя. Смисъла на живота. (из неделната беседа „Блажени кротките“ – 23 Ноември 1941 г.) – текстът от PDF-а на вестника не се разчита.

Бр. 290. Мнозина звани (из беседата „Мнозина звани“ – 7 Декември 1941 г.)

Бр. 291. Отвали камъка (из беседата „Отвали камъка“ – 14 Декември 1941 г.)

Бр. 292. Настана денят (из беседа „Настана денят“ – 19 Април 1942 г.)

Бр. 293. И пак пишеше (из беседата „И пак пишеше“ – 8 Февруари 1942 г.)

Бр. 294. Любовта разрешава всички противоречия (из беседата „Послушни и непослушни“ – 21 Декември 1941 г.)

Бр. 295. Да изповядваме (из беседата „Да изповядваме!“ – 29 Март 1942 г.)


[1] Предполага се, че извадките от книгата на Г. Радев са направени от Влад Пашов, който поддържа страницата посветена на Словото на Учителя. Книгата на Г. Радев (1900-1940) е съставена от тематично подбрани цитати от беседи на Учителя и е публикувана 1939 г.

 

Link to comment
Share on other sites

Резюмета или извадки от беседи на Учителя,

подготвени от Влад Пашов за в-к „Братство“

Година 15 (1942 - 1943)

Бр. 296. Новораждане (из беседата „Ново раждане“ – 12 Юли 1942 г.)

Бр. 297. На зазоряване (из съборната беседа „На зазоряване“ – 16 Август 1942 г.)

Бр. 298. Хармония и дисхармония (из съборната беседа „Хармония и дисхармония“ – 4 Октомври 1942 г.)

Бр. 299. Бъдете съвършени (из беседата „Бъдете съвършени“ – 1 Ноември 1942 г.)

Бр. 300. Отмерени принципи и изявени факти (из беседата „Отмерени принципи и изявени факти“ – 11 Октомври 1942 г.)

Бр. 301. Божествено и човешко даване (из беседата „Както светът дава“ – 2 Март 1930 г.)

Бр. 302. С благодат и истина (из беседата „С благодат и истина“ – 24 Януари 1943 г.)

Бр. 303. Ще ви се изявя (из беседата „Ще ви се изявя“ – 8 Ноември 1942 г.)

Бр. 304. Изгревите на слънцето (из извънредната беседа „Изгревите на слънцето“ – 22 Март 1928 г.)

Бр. 305. Трите зова (из беседата „Трите зова“ – 7 Март 1943 г.)

Бр. 306. Навреме и без време (из беседата „Навреме и без време“ – 14 Март 1943 г.)

Бр. 307. Ще бъдат научени (из беседата „Ще бъдат научени“ – 7 Февруари 1943 г.)

Бр. 308. Доброто училище (из беседата „Доброто училище“ – 28 Март 1943 г.)

Бр. 309. Движение в природата (из беседата „Движение в природата“ – 2 Май 1943 г.)

Бр. 310. Бог дава (из беседата „Да ви даде“ – 15 Декември 1929 г.)

Бр. 311. Да се родите изново (из беседата „Да се родите изново“ – 13 Юни 1943 г.)

 

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...